De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

2 58 Daarom, mijn geliefde broeders… 20 Maar nu, Christus is opgewekt, als Eersteling…" 1Korinthe 15 3.

Verwante presentaties


Presentatie over: "2 58 Daarom, mijn geliefde broeders… 20 Maar nu, Christus is opgewekt, als Eersteling…" 1Korinthe 15 3."— Transcript van de presentatie:

1

2 2

3 58 Daarom, mijn geliefde broeders… 20 Maar nu, Christus is opgewekt, als Eersteling…" 1Korinthe 15 3

4 58 … weest standvastig, onwankelbaar… lett. wordt 12 Indien nu van Christus gepredikt wordt, dat Hij uit de doden is opgewekt, hoe komen sommigen onder u ertoe te zeggen, dat er geen opstanding der doden is? 1Korinthe 15 4

5 58 … weest standvastig, onwankelbaar… 23 … indien gij slechts wel gegrond en STANDVASTIG blijft in het geloof en u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie, dat gij gehoord hebt en dat verkondigd is in de ganse schepping onder de hemel, en waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben. Kolosse 1 1Korinthe 15 5

6 58 … weest standvastig, onwankelbaar… 13 Blijft waakzaam, staat in het geloof, weest manlijk…! 1Korinthe 16 1Korinthe 15 6

7 58 … te allen tijde overvloedig in het werk des Heren… = het werk VAN (niet: voor!) de Heer 1Korinthe 15 7

8 58 … te allen tijde overvloedig in het werk des Heren… waar de Heer werkt, doet Hij overvloeien! 1Korinthe 15 8 45 … uit den overvloed des harten spreekt zijn mond. Lucas 6

9 58 … wetende, dat uw arbeid niet vergeefs is in de Here. = 'uw' arbeid > "werk van de Heer 1Korinthe 15 9

10 10

11 9 Want ik ben de geringste der apostelen, niet waard een apostel te heten, omdat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Efeze 3 8 "minste der heiligen" 1Tim. 1 15 "de eerste der zondaren" 1Korinthe 15 11

12 10 Maar door de genade Gods ben ik, wat ik ben… de genade Gods aanvaard mij zoals ik ben en maakt mij zoals Hij wil 1Korinthe 15 12

13 10 … en zijn genade aan mij is niet vergeefs geweest, want ik heb meer gearbeid dan zij allen, doch niet ik, maar de genade Gods, die met mij is. weerlegt veelgehoorde tegenwerping "genade-prediking maakt passief…" 1Korinthe 15 13

14 14

15 12 Daarom, mijn geliefden… 10 … opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, 11 en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader! Filippi 2 15

16 12 … gelijk gij te allen tijde gehoorzaam zijt geweest, blijft, niet alleen zoals in mijn tegenwoordigheid, maar nu des te meer bij mijn afwezigheid, uw behoudenis bewerken… behoudenis is zeker! (zie voorgaand vers) Filippi 2 16

17 12 … met vreze en beven… vreze = phobos > fobie beven = tromos > trauma Filippi 2 17

18 12 … met vreze en beven… = sidderen voor de GOD die ALLES beschikt! Filippi 2 18

19 13 want GOD is het, die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt. Filippi 2 God werkt IN ons> het willen God werkt DOOR ons> het werken 19

20 14 Doet alles zonder morren of bedenkingen… Filippi 2 20 GODS weg is de beste!

21 15 opdat gij onberispelijk en onbesmet moogt zijn… Filippi 2 21 onberispelijk = niets op aan te merken onbesmet = lett. onvermengd > simpel SV: oprecht

22 15 … onbesproken kinderen Gods te midden van een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder gij schijnt als lichtende sterren in de wereld, Filippi 2 22 St.Vert. (en lett.): krom en verdraaid

23 16 het woord des levens vasthoudende… Filippi 2 23 lett. ophoudende zie St.Vert: voorhoudende


Download ppt "2 58 Daarom, mijn geliefde broeders… 20 Maar nu, Christus is opgewekt, als Eersteling…" 1Korinthe 15 3."

Verwante presentaties


Ads door Google