De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderzoeksvraag  Ontwikkelen of gedragen relaties/groepen zich anders in coöperatieve games dan in competitieve?  Heeft dit te maken met een verschil.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderzoeksvraag  Ontwikkelen of gedragen relaties/groepen zich anders in coöperatieve games dan in competitieve?  Heeft dit te maken met een verschil."— Transcript van de presentatie:

1 Onderzoeksvraag  Ontwikkelen of gedragen relaties/groepen zich anders in coöperatieve games dan in competitieve?  Heeft dit te maken met een verschil in (gebruik van) (specifieke) ontwerpelementen? Sociaal kapitaal: vanuit individueel perspectief, groepsperspectief community perspectief Welke designelementen Games: multi-player (role playing) gaming communities

2 Sociaal Kapitaal 1 (Putnam)  Vanuit community: normen, vertrouwen, commitment, identificatie, onderlinge band (cohesie) –slagkracht –overlevingskansen

3 Sociaal Kapitaal 2  Vanuit relaties tussen individuen: relaties en netwerken bieden voordelen om dingen te kunnen doen, te weten te komen, gedaan te krijgen –uitwisseling van ‘giften’ relaties –reciprociteit, billijkheid, betekenis, aard relatie ...som van (mogelijke) bronnen van/binnen een sociale structuur die uitwisseling en interactie faciliteren  3 dimensies: structureel, relationeel, cognitief

4 Sociaal Kapitaal: structureel (netwerk) JoeJill Jack Joanne James DianeDon Doug Delilah Richard Roy Raymond Rianne Michael Mack Mary Stanley... Richard.... Catherine...... Ann PamPeter BradLinda EdCarol Bernie Bess Marketing R&D Manufacturing FinanceHuman Resources Company X Professional Association P

5 Sociaal Kapitaal: relationeel  ‘inhoud’ en betekenis van relaties

6 Sociaal Kapitaal: cognitief  Gedeelde betekenissen en interpretaties

7 Verhouding Doelen/Strategie Spelers (speltheorie)  Competitie: win – loose (tegengestelde doelen)  Coöperatie: win – win (zelfde doelen)  Mixed

8 Analyse sociaal kapitaal (A)  Omvang (sub)groepen  Frequentie en duur contacten (incl. verloop)  Eén of meerdere groepen  Binnen/buiten game context  Verbinding (meer of minder centrale figuren)  Soort relatie (instrumenteel, familie, vriend(in), collega, kennis)  Demografische gegevens

9 Analyse Sociaal Kapitaal (B) Onderscheid in/out game en (non) verbaal  Aard van contact: –onderwerpen –soort interactie: social talk, kennisconstructie (t.a.v. spel: b.v. strategie-onderhandeling, doelen stellen, missie bepalen, etc.; t.a.v ‘real life’ideeën of bronnen uitwisselen, probleem oplossen), conflict, werven/weigeren/afstoten leden  Rol(len) (alleen ‘in game’) –type (beroep, soort monster/functie), speler  Uitwisseling ‘giften’ –kennis: ideeën, kritiek, vragen, hulp, suggesties, etc. –sociale ondersteuning (grapjes, groet, afscheid, etc.) –bronnen: spel-items/ handelingen; interesse items (muziek, literatuur, webspul, etc.), kennissen

10 Analyseer in relatie tot ontwerpelementen  Speldoelen  Spelregels, scenario/verhaal  Character attributen  Groepsfaciliteiten  Communicatie/interactiesysteem  Ruimte  Tijd

11 Methodes  Survey –Suggesties voor survey-vragen (niet verplicht)  Observatie, interviews  ethnografie –observatie: houd logboek bij –interviews: gebruik chat/IM met log- mogelijkheid

12 Voorbeelden literatuur  Willams et al. (2006) From Tree House to Barracks: The Social Life of Guilds in World of Warcraft. Games and Culture 2006;1;338 gac.sagepub.com/cgi/content/abstract/1/4/338 gac.sagepub.com/cgi/content/abstract/1/4/338  Kovisto, E. (2003) Supporting Communities in Massively Multiplayer Online Role-Playing Games by Game Design. Raessens, Copier (eds) Proceedings of the first Digra conference: Level Up! http://digra.org:8080/Plone/dl/db/05150.48442.pdf http://digra.org:8080/Plone/dl/db/05150.48442.pdf  Ducheneaut, N., Moore, R. (2004) The Social Side of Gaming: A Study of Interaction Patterns in a Massively Multiplayer Online Game. CSCW’04 November 6-10 http://portal.acm.org/citation.cfm?id=1031667 http://portal.acm.org/citation.cfm?id=1031667  Schroeder, R. Et al. (2001) Activeworlds: geography and social interaction in virtual reality. Futures (2001) http://www.activeworlds.com/edu/research/article.pdf http://www.activeworlds.com/edu/research/article.pdf

13 Methodes: Content analyse  Contentanalyse van interactie: log spelsessies (evt. m.b.v. screen dumps)  Codeer volgens coderingsschema –type rol(len) i  soort interactie  gift  type rol(len) k –zelf invullen –Noteer: zijn rollen gelijk (i=k) of verschillend –Noteer: (non)verbale communicatie, in/out game –Noteer: datum, tijd, onderwerpen, communciatiemedium, ontwerpelementen –Kies evenwichtige verhouding verschillende communicatiemedia en andere ontwerpelementen –Kwantiteit: in overleg  Analyseer verhouding onderwerpen, soort interactie en rollen die daarbij betrokken zijn en giften die worden uitgewisseld

14 Methode: Content analyse 2  Voorbeelden content analyse in literatuur bij ander onderzoek: –Hara, N., Bonk, C.J., Angeli, C. (2000) Content analysis of online discussion in an applied educational psychology course. Instructional Science 28 http://www.springerlink.com/content/m414j26657 7536pn/ http://www.springerlink.com/content/m414j26657 7536pn/ –De Laat, M. (2002) Network and content analysis in an online community discourse. Proceedings of Computer Support for Collaborative Learning 2002 http://www.uu.nl/uupublish/content- cln/2002%20Networked%20Learning%201.pdf http://www.uu.nl/uupublish/content- cln/2002%20Networked%20Learning%201.pdf

15 Onderzoek in teams  Teams bestaan uit 4 personen  Elk team bestudeert 2 games/gaming communities, 1 competitief, 1 coöperatief  Kwalitatief onderzoek: (sociale) identiteit, interactie met andere spelers   ontwerpelementen: verslag eigen ervaring, minimaal 5 interviews per persoon  Kwantitatief onderzoek: content analyse soort interactie; survey sociaal kapitaal in relatie tot game-design (gemeenschappelijke survey, per team te verwerken)  Keuze: 5 interviews p.p. of content analyse

16 Verwerking resultaten  Interviews + logboek + observaties verwerken in een systematische beschrijving (ethnografie) volgens onderzoeksopzet  Survey, contentanalyse: (descriptieve) statististiek  Postersessie  Rapport: ± 20 pagina’s exclusief bijlagen (in postvak en in BSCW)  Elektronisch: logfiles, kwantitatieve data, logboeken (aparte subfolder BSCW)

17 Onderzoeksconditie doelen/ strategie competitie cooperatie = 12 communities competitie = 12 communities cooperatie

18 Verdeling condities binnen team team 2 personen competitie 2 personen cooperatie

19 Onderzoeksopzet  Onderzoeksvraag: Ontwikkelen of gedragen relaties/groepen zich anders in coöperatieve games dan in competitieve en heeft dit te maken met een verschil in (gebruik van) (specifieke) ontwerpelementen  Hypotheses: wat is het verschil tussen competitieve en cooperatieve games in ontwikkeling van sociaal kapitaal in relatie tot game design?  Data verzameling en interpretatie: hoe jullie dit gaan operationaliseren –wat betekent sociaal kapitaal vanuit individueel/groepsperspectief voor jullie? –welke data gaan jullie verzamelen, hoe gaan jullie die interpreteren? (deels gegeven) –concreet/output gericht: motivatie vanuit eigen ideeën en literatuur, bij welke resultaten kunnen welke conclusies getrokken worden –2 tot 4 zelf gevonden wetenschappelijke referenties p.p. (ook methodologie) + aangereikte literatuur

20 Onderzoeksopzet Schematisch  Ontwikkeling van sociaal kapitaal in gaming communities vanuit individueel perspectief betekent voor ons....(dat iemand vriendschappen ontwikkelt, kennis(sen) deelt, giften/gunsten uitdeelt/ontvangt, etc). Vanuit groepsperspectief betekent het....(dat leden passende rollen ontwikkelen, dat er vertrouwen is, een goede teamgeest, de groep bepaalde voordelen biedt, er een goede verhouding tussen veschillende typen interactie en onderwerpen is (b.v. goed met conflicten wordt omgegaan), etc.) Wij denken dat game design op de volgende manieren daarbij een rol speelt :.......(specifieke middelen voor ontwikkeling karakter/identiteit, interpersoonlijke communicatie, regels, etc.) Wij verwachten meer/minder kapitaal bij competitieve games omdat bij competitieve games op deze manier met de volgende design elementen wordt omgegaan:................terwijl bij cooperatieve games daar op een ander manier mee wordt omgegaan, nl:............Wij gaan dit analyseren door a)........b)........c). Als we bij a), b), c) deze uitkomsten zien kunnen we de volgende conclusies trekken:......

21 Consulten en spreekuren  Woensdag 26/9; 3/10; 24/10  Maandag daaraan voorafgaand: vragen mailen naar je eigen begeleider  MSN spreekuur studentassistent

22 Planning  Inschrijving team + game/community: sluiting maandag 17 september  Deliverable 1 onderzoeksopzet: 28 september  Survey online: woensdag 3 oktober  Deliverable 2 verwerking eerste resultaten: 12 oktober  Survey sluiten: maandag 15 oktober  Concept in BSCW voor peer feedback: zo’n volledig mogelijk tussentijds rapport: maandag 22 oktober  Peer feedback: woensdag 31 oktober  Postersessies: woensdag 7 november  Inleveren eindrapport: vrijdag 9 november


Download ppt "Onderzoeksvraag  Ontwikkelen of gedragen relaties/groepen zich anders in coöperatieve games dan in competitieve?  Heeft dit te maken met een verschil."

Verwante presentaties


Ads door Google