De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderzoeksvraag Ontwikkelen of gedragen relaties/groepen zich anders in coöperatieve games dan in competitieve? Heeft dit te maken met een verschil in.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderzoeksvraag Ontwikkelen of gedragen relaties/groepen zich anders in coöperatieve games dan in competitieve? Heeft dit te maken met een verschil in."— Transcript van de presentatie:

1 Onderzoeksvraag Ontwikkelen of gedragen relaties/groepen zich anders in coöperatieve games dan in competitieve? Heeft dit te maken met een verschil in (gebruik van) (specifieke) ontwerpelementen? Sociaal kapitaal: vanuit individueel perspectief, groepsperspectief community perspectief Welke designelementen Games: multi-player (role playing) gaming communities

2 Sociaal Kapitaal 1 (Putnam)
Vanuit community: normen, vertrouwen, commitment, identificatie, onderlinge band (cohesie) slagkracht overlevingskansen

3 Sociaal Kapitaal 2 Vanuit relaties tussen individuen: relaties en netwerken bieden voordelen om dingen te kunnen doen, te weten te komen, gedaan te krijgen uitwisseling van ‘giften’ relaties reciprociteit, billijkheid, betekenis, aard relatie ...som van (mogelijke) bronnen van/binnen een sociale structuur die uitwisseling en interactie faciliteren 3 dimensies: structureel, relationeel, cognitief

4 Sociaal Kapitaal: structureel (netwerk)
Marketing Company X R&D Joe Jill Jack Joanne James Stanley ... Richard Richard Roy Raymond Rianne Diane Don Doug Delilah Pam Peter Brad Linda Ed Carol Bernie Bess Michael Mack Mary Professional Association P Catherine Ann Human Resources Finance Manufacturing

5 Sociaal Kapitaal: relationeel
‘inhoud’ en betekenis van relaties

6 Sociaal Kapitaal: cognitief
Gedeelde betekenissen en interpretaties

7 Verhouding Doelen/Strategie Spelers (speltheorie)
Competitie: win – loose (tegengestelde doelen) Coöperatie: win – win (zelfde doelen) Mixed

8 Analyse sociaal kapitaal (A)
Omvang (sub)groepen Frequentie en duur contacten (incl. verloop) Eén of meerdere groepen Binnen/buiten game context Verbinding (meer of minder centrale figuren) Soort relatie (instrumenteel, familie, vriend(in), collega, kennis) Demografische gegevens

9 Analyse Sociaal Kapitaal (B)
Onderscheid in/out game en (non) verbaal Aard van contact: onderwerpen soort interactie: social talk, kennisconstructie (t.a.v. spel: b.v. strategie-onderhandeling, doelen stellen, missie bepalen, etc.; t.a.v ‘real life’ideeën of bronnen uitwisselen, probleem oplossen), conflict, werven/weigeren/afstoten leden Rol(len) (alleen ‘in game’) type (beroep, soort monster/functie), speler Uitwisseling ‘giften’ kennis: ideeën, kritiek, vragen, hulp, suggesties, etc. sociale ondersteuning (grapjes, groet, afscheid, etc.) bronnen: spel-items/ handelingen; interesse items (muziek, literatuur, webspul, etc.), kennissen

10 Analyseer in relatie tot ontwerpelementen
Speldoelen Spelregels, scenario/verhaal Character attributen Groepsfaciliteiten Communicatie/interactiesysteem Ruimte Tijd

11 Methodes Survey Observatie, interviews  ethnografie
Suggesties voor survey-vragen (niet verplicht) Observatie, interviews  ethnografie observatie: houd logboek bij interviews: gebruik chat/IM met log-mogelijkheid

12 Voorbeelden literatuur
Willams et al. (2006) From Tree House to Barracks: The Social Life of Guilds in World of Warcraft. Games and Culture 2006;1;338 gac.sagepub.com/cgi/content/abstract/1/4/338 Kovisto, E. (2003) Supporting Communities in Massively Multiplayer Online Role-Playing Games by Game Design. Raessens, Copier (eds) Proceedings of the first Digra conference: Level Up! Ducheneaut, N., Moore, R. (2004) The Social Side of Gaming: A Study of Interaction Patterns in a Massively Multiplayer Online Game. CSCW’04 November 6-10 Schroeder, R. Et al. (2001) Activeworlds: geography and social interaction in virtual reality. Futures (2001)

13 Methodes: Content analyse
Contentanalyse van interactie: log spelsessies (evt. m.b.v. screen dumps) Codeer volgens coderingsschema type rol(len)i  soort interactie  gift  type rol(len)k zelf invullen Noteer: zijn rollen gelijk (i=k) of verschillend Noteer: (non)verbale communicatie, in/out game Noteer: datum, tijd, onderwerpen, communciatiemedium, ontwerpelementen Kies evenwichtige verhouding verschillende communicatiemedia en andere ontwerpelementen Kwantiteit: in overleg Analyseer verhouding onderwerpen, soort interactie en rollen die daarbij betrokken zijn en giften die worden uitgewisseld

14 Methode: Content analyse 2
Voorbeelden content analyse in literatuur bij ander onderzoek: Hara, N., Bonk, C.J., Angeli, C. (2000) Content analysis of online discussion in an applied educational psychology course. Instructional Science 28 De Laat, M. (2002) Network and content analysis in an online community discourse. Proceedings of Computer Support for Collaborative Learning 2002

15 Onderzoek in teams Teams bestaan uit 4 personen
Elk team bestudeert 2 games/gaming communities, 1 competitief, 1 coöperatief Kwalitatief onderzoek: (sociale) identiteit, interactie met andere spelers   ontwerpelementen: verslag eigen ervaring, minimaal 5 interviews per persoon Kwantitatief onderzoek: content analyse soort interactie; survey sociaal kapitaal in relatie tot game-design (gemeenschappelijke survey, per team te verwerken) Keuze: 5 interviews p.p. of content analyse

16 Verwerking resultaten
Interviews + logboek + observaties verwerken in een systematische beschrijving (ethnografie) volgens onderzoeksopzet Survey, contentanalyse: (descriptieve) statististiek Postersessie Rapport: ± 20 pagina’s exclusief bijlagen (in postvak en in BSCW) Elektronisch: logfiles, kwantitatieve data, logboeken (aparte subfolder BSCW)

17 Onderzoeksconditie = 12 communities competitie competitie doelen/
strategie cooperatie = 12 communities cooperatie

18 Verdeling condities binnen team
2 personen competitie cooperatie

19 Onderzoeksopzet Onderzoeksvraag: Ontwikkelen of gedragen relaties/groepen zich anders in coöperatieve games dan in competitieve en heeft dit te maken met een verschil in (gebruik van) (specifieke) ontwerpelementen Hypotheses: wat is het verschil tussen competitieve en cooperatieve games in ontwikkeling van sociaal kapitaal in relatie tot game design? Data verzameling en interpretatie: hoe jullie dit gaan operationaliseren wat betekent sociaal kapitaal vanuit individueel/groepsperspectief voor jullie? welke data gaan jullie verzamelen, hoe gaan jullie die interpreteren? (deels gegeven) concreet/output gericht: motivatie vanuit eigen ideeën en literatuur, bij welke resultaten kunnen welke conclusies getrokken worden 2 tot 4 zelf gevonden wetenschappelijke referenties p.p. (ook methodologie) + aangereikte literatuur

20 Onderzoeksopzet Schematisch
Ontwikkeling van sociaal kapitaal in gaming communities vanuit individueel perspectief betekent voor ons ....(dat iemand vriendschappen ontwikkelt, kennis(sen) deelt, giften/gunsten uitdeelt/ontvangt, etc). Vanuit groepsperspectief betekent het....(dat leden passende rollen ontwikkelen, dat er vertrouwen is, een goede teamgeest, de groep bepaalde voordelen biedt, er een goede verhouding tussen veschillende typen interactie en onderwerpen is (b.v. goed met conflicten wordt omgegaan), etc.) Wij denken dat game design op de volgende manieren daarbij een rol speelt: (specifieke middelen voor ontwikkeling karakter/identiteit, interpersoonlijke communicatie, regels, etc.) Wij verwachten meer/minder kapitaal bij competitieve games omdat bij competitieve games op deze manier met de volgende design elementen wordt omgegaan: terwijl bij cooperatieve games daar op een ander manier mee wordt omgegaan, nl: Wij gaan dit analyseren door a) b) c). Als we bij a), b), c) deze uitkomsten zien kunnen we de volgende conclusies trekken:......

21 Consulten en spreekuren
Woensdag 26/9; 3/10; 24/10 Maandag daaraan voorafgaand: vragen mailen naar je eigen begeleider MSN spreekuur studentassistent

22 Planning Inschrijving team + game/community: sluiting maandag 17 september Deliverable 1 onderzoeksopzet: 28 september Survey online: woensdag 3 oktober Deliverable 2 verwerking eerste resultaten: 12 oktober Survey sluiten: maandag 15 oktober Concept in BSCW voor peer feedback: zo’n volledig mogelijk tussentijds rapport: maandag 22 oktober Peer feedback: woensdag 31 oktober Postersessies: woensdag 7 november Inleveren eindrapport: vrijdag 9 november


Download ppt "Onderzoeksvraag Ontwikkelen of gedragen relaties/groepen zich anders in coöperatieve games dan in competitieve? Heeft dit te maken met een verschil in."

Verwante presentaties


Ads door Google