De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

KERST 2014 VAN DROOM NAAR WERKELIJKHEID?.

Verwante presentaties


Presentatie over: "KERST 2014 VAN DROOM NAAR WERKELIJKHEID?."— Transcript van de presentatie:

1 KERST 2014 VAN DROOM NAAR WERKELIJKHEID?

2 GEZONDHEID het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven Machteld Huber

3 HET SYSTEEM! ZIEKTEKOSTENVERZEKERING EVIDENCE BASED MEDICINE PRESTATIE INDICATOREN KETENZORGPROGRAMMA’s PRODUCTIEFINANCIERING

4 Kunnen we de zorg verbeteren?

5 2010

6 Luisteren naar de mens met diabetes!
“HET VAK VAN DIABEET!!!” bloedglucose leefstijl normaal leven verleidingen niet patiënt maar inwoner balans kwaliteit van leven werk-prive

7

8 Kookworkshop

9 POSITIEVE GEZONDHEID EN DE LEVENSLOOP
Positieve invloed Negatieve invloed Angst Depressie Chronische ziekten cognitieve en fysieke uitdagingen missie optimisme sociale relaties leefstijl bewust leven genereus g zingeving sociaal actief leren leefstijl Stimulerende school vriendschap Stress Eigen inrichting werk Ontwikkeling Werken met anderen Ruimtegevend leiderschap Aansprekende missie alcohol en drugs sociaal stimulerende omgeving Armoede stress trauma Binding met ouders Handelend Vermogen Tabak voeding stress alcohol In alle levensfases en gedurende de gehele levensloop zijn er condities die bloei belemmeren en die bloei ondersteunen. De genetische natuur ligt vast maar omgevingsfactoren spelen een belangrijke rol in de manier waarop de genen zich kenbaar maken. Dat is het domein van de epi genetica: de interactie tussen genetische expressie en omgeving. Het lijkt er op dat de invloed van genen en omgeving elkaar in evenwicht houden: Het begint al voor de conceptie waar leefstijl factoren mede bepalend zijn voor de kwaliteit van te maken nieuwe leven. Preconceptuele gezondheid heeft alleen daarom al aandacht nodig. Gedurende de zwangerschap spelen die leefstijl factoren ook een rol. Roken, drinken van alcohol, omgang met diabetes, stress, al deze fysieke condities bepalen mee de mentale en lichamelijke conditie voor het kind. De betrokkenheid van de vader is daarbij crucialer dan we vaak aannemen. Zijn betrokkenheid bij het kind heeft gevolgen voor zijn eigen welbevinden, voor het welbevinden van de moeder maar ook voor de gezondheid van alle drie de partijen: vader, moeder, kind, zo blijkt uit een meta analyse. Gebrek aan sociale steun voor de moeder heeft negatieve gevolgen , om te beginnen al voor de groei. Daartegenover kan het bieden van sociale steun compenseren voor veel negatieve invloeden vanuit de omgeving. De eerste ervaringen zijn behoorlijk bepalend voor de hersenontwikkeling. Het pas geboren kind heeft een hoofd vol neuronen die nog niet met elkaar verbonden zijn. Die verbindingen ontstaan met de ervaringen. Zijn die negatief ontstaan vroeg netwerken van neuronen in de hersenen die negativiteit als basis hebben. Negatief kunnen zijn: traumatische ervaringen, armoede, een afwezige autoritaire vader, niet alleen buiten kunnen spelen, conflicten thuis. Positieve bloei bevorderende factoren zijn de hechtheid van de moeder-kind binding, een sociaal stimulerende omgeving, buiten kunnen spelen, vrienden hebben, een gezonde leefstijl en liefdevol ouderschap. Later spelen een stimulerende school omgeving en het hebben van goede vriendschappen meer een rol en onstaan risico’s bijvoorbeeld bij drugs en alcoholgebruik. Gedurende de volwassenheid ontstaat bloei in interactie met relaties, het gezin en in interactie met werk. Werk is een bron van zingeving en met plezier kunnen werken en je daar kunnen ontwikkelen is bepalend voor welbevinden. Op latere leeftijd gaat zingeving een belangrijke rol spelen. Die wordt niet meer bepaald door het werk maar moet zelf worden gevonden. Bijvoorbeeld in het kapitaliseren op sterke punten en kennis en van daar uit een bijdrage blijven leveren. Alle ideeën dat de oudere dag een periode is met ziekte en eenzaamheid worden door onderzoek gelogenstraft. Ongezondheid op latere laaftijd is meer een functie van de leefstijl daarvoor dan van de ouderdom. Ouderen beschikken veelal over hun volle mentale vermogen en het is een bijzondere verspillen om geen regelingen te treffen waardoor ouderen veel meer dan nu betrokken blijven bij hun gemeenschap. Dat is goed voor de maatschappij maar net zo goed voor hun eigen mentale en lichamelijke gezondheid. ouderlijke verantwoor-delijkheid omgang met vele kansen en bedreigingen opbouw kennis en vaardigheden overgang naar volwassenheid nieuwe zingeving Genetisch uitrusting Prenataal Vroege jeugd (0-4) Kind (5-12) Adolescent Volwassen Oudere Volwassene School Werk Pensioen Levensloop 9 naar Beddington, 2008

10 Positief denken en voelen
VEERKRACHT Veerkracht Richting aan je leven Positief denken en voelen Grip op je leven Bewust leven Positieve relaties Betekenis vinden Gezond leven 10

11 Presentatie Roerdomp 2010 Bernadette Ghijssen; Carla de Gilde; Cocky Hardeman;Ingrid Reukers; Esther van Hoeven; Jette Timmer; Joke van Ommen; Letty van Ginkel; Nancy Moorrees; Roland Luykx; Willy van der Gugten; Aty van Aarnhem

12 Gezondheidscentrum De Roerdomp wordt centrum voor zorg en welzijn

13 De Roerdomp Centrum voor zorg en welzijn
“Wij scheppen onze gebouwen, maar later scheppen ze ons”.

14 TER INSPIRATIE


Download ppt "KERST 2014 VAN DROOM NAAR WERKELIJKHEID?."

Verwante presentaties


Ads door Google