De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgiebr. J. Blom (preeklezen) Collecte: Diaconie Psalm62:3, 4 Lezen: Psalm91: Johannes14:1 - 14 Psalm31:1, 2, 3 Tekst: Psalm91:13 Psalm91:1, 2 Gezang163:1,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgiebr. J. Blom (preeklezen) Collecte: Diaconie Psalm62:3, 4 Lezen: Psalm91: Johannes14:1 - 14 Psalm31:1, 2, 3 Tekst: Psalm91:13 Psalm91:1, 2 Gezang163:1,"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgiebr. J. Blom (preeklezen) Collecte: Diaconie Psalm62:3, 4 Lezen: Psalm91: Johannes14:1 - 14 Psalm31:1, 2, 3 Tekst: Psalm91:13 Psalm91:1, 2 Gezang163:1, 2, 3 LvdK460:1 - 5 Gezang182C:Amen

2 Voorganger: br. J. Blom (preeklezen) Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: br. E.H. van Dijken (preeklezen) 16:30 voorganger: br. J. Blom (preeklezen) De collecte is bestemd voor algemene diaconale doelen, onder andere gericht op ondersteuning van de eigen gemeenteleden.

4 Mededelingen kerkenraad De kerkenraad heeft ter vervulling van de nog uitstaande vacature voor diaken de volgende broeders kandidaat gesteld: br. David van Harten jr en br. Sander Vonk. De verkiezing zal DV plaatsvinden op zondag 29 juni.

5 Agenda 15 juni19:30LEF

6 Deze week zijn jarig: 16 juni:zr Annemiek Slob-van der Lugt 18 juni:Laureen Bruijn br Arjan de Groot 19 juni:Mees de Graaf zr Jolanda Joosse-Kooistra 21 juni:Sanne Bareman

7 Liturgiebr. J. Blom (preeklezen) Collecte: Diaconie Psalm62:3, 4 Lezen: Psalm91: Johannes14:1 - 14 Psalm31:1, 2, 3 Tekst: Psalm91:13 Psalm91:1, 2 Gezang163:1, 2, 3 LvdK460:1 - 5 Gezang182C:Amen

8 Liturgiebr. J. Blom (preeklezen) Collecte: Diaconie Psalm62:3, 4 Lezen: Psalm91: Johannes14:1 - 14 Psalm31:1, 2, 3 Tekst: Psalm91:13 Psalm91:1, 2 Gezang163:1, 2, 3 LvdK460:1 - 5 Gezang182C:Amen

9 Gezang 125 C

10 Liturgiebr. J. Blom (preeklezen) Collecte: Diaconie Psalm62:3, 4 Lezen: Psalm91: Johannes14:1 - 14 Psalm31:1, 2, 3 Tekst: Psalm91:13 Psalm91:1, 2 Gezang163:1, 2, 3 LvdK460:1 - 5 Gezang182C:Amen

11 Psalm 62: 3, 4 3 Wees stil, mijn ziel, keer u tot God. Voorwaar, Hij is mijn vaste rots, van Hem blijf ik mijn heil verwachten. Alleen bij Hem is hulp in nood, Hij is mijn burcht, zijn macht is groot, ik wankel niet, Hij schenkt mij krachten.

12 Psalm 62: 3, 4 4 In God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots is God, de Heer, mijn schuilplaats is Hij in het lijden. Vertrouw op Hem, o volk, in smart. Stort voor Hem uit geheel uw hart. God is een toevlucht t’ allen tijde.

13 Liturgiebr. J. Blom (preeklezen) Collecte: Diaconie Psalm62:3, 4 Lezen: Psalm91: Johannes14:1 - 14 Psalm31:1, 2, 3 Tekst: Psalm91:13 Psalm91:1, 2 Gezang163:1, 2, 3 LvdK460:1 - 5 Gezang182C:Amen

14 Liturgiebr. J. Blom (preeklezen) Collecte: Diaconie Psalm62:3, 4 Lezen: Psalm91: Johannes14:1 - 14 Psalm31:1, 2, 3 Tekst: Psalm91:13 Psalm91:1, 2 Gezang163:1, 2, 3 LvdK460:1 - 5 Gezang182C:Amen

15 Liturgiebr. J. Blom (preeklezen) Collecte: Diaconie Psalm62:3, 4 Lezen: Psalm91: Johannes14:1 - 14 Psalm31:1, 2, 3 Tekst: Psalm91:13 Psalm91:1, 2 Gezang163:1, 2, 3 LvdK460:1 - 5 Gezang182C:Amen

16 Liturgiebr. J. Blom (preeklezen) Collecte: Diaconie Psalm62:3, 4 Lezen: Psalm91: Johannes14:1 - 14 Psalm31:1, 2, 3 Tekst: Psalm91:13 Psalm91:1, 2 Gezang163:1, 2, 3 LvdK460:1 - 5 Gezang182C:Amen

17 Psalm 31: 1, 2, 3 1 Bij U, o HEER, zoek ik bescherming. Beschaam mijn hoop dan niet, als U mijn noden ziet. Hoor mijn gebed en toon ontferming. Wil uitkomst mij bereiden, mij naar uw recht bevrijden.

18 Psalm 31: 1, 2, 3 2 Wees mij een schuilplaats in gevaren, een toevlucht in mijn leed, waar ik mij veilig weet. U zult mij leiden en bewaren, behoeder van mijn leven, mijn steenrots, hoog verheven.

19 Psalm 31: 1, 2, 3 3 HEER, U maakt los de sterke banden en trekt mij uit het net, verborgen uitgezet. Mijn geest beveel ik in uw handen. U, HERE, wilt uit lijden mij door uw trouw bevrijden.

20 Liturgiebr. J. Blom (preeklezen) Collecte: Diaconie Psalm62:3, 4 Lezen: Psalm91: Johannes14:1 - 14 Psalm31:1, 2, 3 Tekst: Psalm91:13 Psalm91:1, 2 Gezang163:1, 2, 3 LvdK460:1 - 5 Gezang182C:Amen

21 Liturgiebr. J. Blom (preeklezen) Collecte: Diaconie Psalm62:3, 4 Lezen: Psalm91: Johannes14:1 - 14 Psalm31:1, 2, 3 Tekst: Psalm91:13 Psalm91:1, 2 Gezang163:1, 2, 3 LvdK460:1 - 5 Gezang182C:Amen

22 Psalm 91: 13 met kwetsbaarheid in het licht van Gods genade en zoeken naar God toch is schuilen bij Hem niet gemakkelijk wie komt, mag blijven zo overwint God de angst Hij belooft het zelf Mijn God, op u vertrouw ik

23 Liturgiebr. J. Blom (preeklezen) Collecte: Diaconie Psalm62:3, 4 Lezen: Psalm91: Johannes14:1 - 14 Psalm31:1, 2, 3 Tekst: Psalm91:13 Psalm91:1, 2 Gezang163:1, 2, 3 LvdK460:1 - 5 Gezang182C:Amen

24 Psalm 91: 1, 2 1 Hij die op Gods bescherming wacht, vindt bij de hoogste Koning een schuilplaats waar hij overnacht, beschaduwd door Gods woning. Ik noem de HEER, op wie ik bouw, mijn toevlucht en mijn sterkte, mijn God, op wie ik vast vertrouw, Hij die mijn heil bewerkte.

25 Psalm 91: 1, 2 2 Want God is het die u behoedt voor 's vogelvangers netten. Zelfs als de pest rondom u woedt, zal zij u niet besmetten. De Heer zal door zijn grote macht u met zijn vleugels dekken. Zijn trouw zal u bij dag en nacht tot schild en pantser strekken.

26 Liturgiebr. J. Blom (preeklezen) Collecte: Diaconie Psalm62:3, 4 Lezen: Psalm91: Johannes14:1 - 14 Psalm31:1, 2, 3 Tekst: Psalm91:13 Psalm91:1, 2 Gezang163:1, 2, 3 LvdK460:1 - 5 Gezang182C:Amen

27 Liturgiebr. J. Blom (preeklezen) Collecte: Diaconie Psalm62:3, 4 Lezen: Psalm91: Johannes14:1 - 14 Psalm31:1, 2, 3 Tekst: Psalm91:13 Psalm91:1, 2 Gezang163:1, 2, 3 LvdK460:1 - 5 Gezang182C:Amen

28 1 Ik bouw op U mijn Schild en mijn Verlosser. Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. Ik bouw op U en ga in uwen Naam. Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. Ik bouw op U en ga in uwen Naam. Gezang 163, NG84: 1, 2, 3

29 2 Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend. En telkens meer moet ik uw kracht verstaan. Toch rijst in mij een lied van overwinning. Ik bouw op U en ga in uwen Naam. Toch rijst in mij een lied van overwinning. Ik bouw op U en ga in uwen Naam. Gezang 163, NG84: 1, 2, 3

30 3 Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser, Gij voert de strijd, de huld' is U gewijd. In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan. In rust met U, die mij hebt voortgeleid. In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan. In rust met U, die mij hebt voortgeleid. Gezang 163, NG84: 1, 2, 3

31 Liturgiebr. J. Blom (preeklezen) Collecte: Diaconie Psalm62:3, 4 Lezen: Psalm91: Johannes14:1 - 14 Psalm31:1, 2, 3 Tekst: Psalm91:13 Psalm91:1, 2 Gezang163:1, 2, 3 LvdK460:1 - 5 Gezang182C:Amen

32 Liturgiebr. J. Blom (preeklezen) Collecte: Diaconie Psalm62:3, 4 Lezen: Psalm91: Johannes14:1 - 14 Psalm31:1, 2, 3 Tekst: Psalm91:13 Psalm91:1, 2 Gezang163:1, 2, 3 LvdK460:1 - 5 Gezang182C:Amen

33 Liturgiebr. J. Blom (preeklezen) Collecte: Diaconie Psalm62:3, 4 Lezen: Psalm91: Johannes14:1 - 14 Psalm31:1, 2, 3 Tekst: Psalm91:13 Psalm91:1, 2 Gezang163:1, 2, 3 LvdK460:1 - 5 Gezang182C:Amen

34 LvdK 460: 1,2,3,4,5 1 Loof de Koning, heel mijn wezen, gij bestaat in zijn geduld, want uw leven is genezen en vergeven is uw schuld. Loof de Koning, loof de Koning, tot gij Hem ontmoeten zult.

35 LvdK 460: 1,2,3,4,5 2 Looft Hem als uw vaadren deden, eigent u zijn liefde toe, want Hij bergt u in zijn vrede, zegenend wordt Hij niet moe. Looft uw Vader, looft uw Vader, tot uw laatste adem toe.

36 LvdK 460: 1,2,3,4,5 3 Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons, Hij kent onze broze kracht. Hij bewaart ons, Hij ontzet ons van de boze en zijn macht. Looft uw Heiland, looft uw Heiland, die het licht is in de nacht.

37 LvdK 460: 1,2,3,4,5 4 Snel vergaan de mensenkind'ren als de bloemen op het veld. God alleen is onverminderd steeds dezelfde sterke held! Looft de Heer van dood en leven, Hem die onze dagen telt.

38 LvdK 460: 1,2,3,4,5 5 Engelen, zingt ja en amen met de Koning oog in oog! Zon en maan, buigt u tezamen en gij sterren hemelhoog! Looft uw Schepper, looft uw Schepper, looft Hem, die het al bewoog!

39 Liturgiebr. J. Blom (preeklezen) Collecte: Diaconie Psalm62:3, 4 Lezen: Psalm91: Johannes14:1 - 14 Psalm31:1, 2, 3 Tekst: Psalm91:13 Psalm91:1, 2 Gezang163:1, 2, 3 LvdK460:1 - 5 Gezang182C:Amen

40 Gezang 182C

41 Liturgiebr. J. Blom (preeklezen) Collecte: Diaconie Psalm62:3, 4 Lezen: Psalm91: Johannes14:1 - 14 Psalm31:1, 2, 3 Tekst: Psalm91:13 Psalm91:1, 2 Gezang163:1, 2, 3 LvdK460:1 - 5 Gezang182C:Amen

42 Een onschuldige christin in de Soedanese dodencel Schrijf een brief aan onze zus! www.schrijfmeriam.nl Meriam zit gevangen omdat ze christen is. Ze zit al 20 maanden gevangen met haar zoontje Martin. Ze is net bevallen van haar dochtertje Maya en mag nog 2 jaar voor haar zorgen. Daarna wordt ze geëxecuteerd! Bid voor dit gezin en schrijf!


Download ppt "Liturgiebr. J. Blom (preeklezen) Collecte: Diaconie Psalm62:3, 4 Lezen: Psalm91: Johannes14:1 - 14 Psalm31:1, 2, 3 Tekst: Psalm91:13 Psalm91:1, 2 Gezang163:1,"

Verwante presentaties


Ads door Google