De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie ds. H.J. Boiten Amersfoort-centrum

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie ds. H.J. Boiten Amersfoort-centrum"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie ds. H.J. Boiten Amersfoort-centrum
Psalm 72: 1, 7 Gezang 155: 1, 2, 3 Gezang 155: 4, 5 Johannes 2: Johannes 19: Gezang 88: Johannes 19: Gezang 90: LvdK 481: 1, 4 Gezang 164 Canon Gezang 182E: Amen Collecte: De Driehoek

2 Agenda 1 april 1930 Gelegenheidskoor Pasen, Lidwinakerk 4 april Bijbelstudieclub Dabar Ond: Echtheid, hst 10 Inl: Mijntje Lenting Bij: Henny Visscher

3 Agenda 5-9 april WAKE UP! Najoth Kamp 2012 8 april 1930 Lef! bij Chris en Eelkje vd Kuilen

4 Mededelingen kerkenraad
Diensten In de morgendienst gaat voor ds. H.J. Boiten uit Amersfoort In de middagdienst gaat voor ds. A.O. Reitsema uit Amersfoort. In de dienst van a.s. vrijdag, 6 april, vieren wij D.V. het Heilig Avondmaal – die dienst begint om uur.

5 Mededelingen kerkenraad
Collecte De collecte is bestemd voor Stichting De Driehoek, een landelijk werkende instelling voor christelijke hulpverlening. Gericht op hulp aan volwassenen. Vrijdag is de collecte voor ZOA-Vluchtelingenzorg. Voorafgaand aan de middagdienst oefenen we uit Opwekking: lied 615.

6 Mededelingen kerkenraad
In verband met het periodiek aftreden van de brs. van Harten, de Putter en Sytsma als ouderling en br. Siesling als diaken en de bestaande vacature voor ouderling, roept de kerkenraad de gemeente op, om per brief of per mail, namen op te geven van broeders die u voor de dienst van ouderling of diaken geschikt acht. Uw opgave, bij voorkeur voorzien van argumentatie, kunt u tot uiterlijk 8 april aanstaande inleveren bij br. Wicher Bos. Vriendelijk verzoek om uw telefoon uit te schakelen.

7 Mededelingen kerkenraad
Namens de beroepingscommissie reist vandaag een commissie naar de GKv. te Hoofddorp voor het horen van ds. J. Roosenbrand. In verband hiermee verzoeken wij u 11 april a.s. te reserveren voor mogelijk een gemeentevergadering. Tevens vraagt de kerkenraad u ook 18 april a.s. te reserveren voor een gemeentevergadering Direct aansluitend aan deze dienst wil Jari Pielman u nog een korte mededeling doen over een Inaktelke-aktie wilt u daarvoor weer even plaats nemen?

8 Liturgie ds. H.J. Boiten Amersfoort-centrum
Psalm 72: 1, 7 Gezang 155: 1, 2, 3 Gezang 155: 4, 5 Johannes 2: Johannes 19: Gezang 88: Johannes 19: Gezang 90: LvdK 481: 1, 4 Gezang 164 Canon Gezang 182E: Amen Collecte: De Driehoek

9 175 C

10 Liturgie ds. H.J. Boiten Amersfoort-centrum
● Psalm 72: 1, 7 Gezang 155: 1, 2, 3 Gezang 155: 4, 5 Johannes 2: Johannes 19: Gezang 88: Johannes 19: Gezang 90: LvdK 481: 1, 4 Gezang 164 Canon Gezang 182E: Amen Collecte: De Driehoek

11 O God, wil aan de koning schenken uw recht en wijs beleid,
Psalm 72: 1, 7 1 O God, wil aan de koning schenken uw recht en wijs beleid, wil hem, de koningszoon, bedenken met uw gerechtigheid. Laat hij uw volk besturen, Here, rechtvaardig, wijs en zacht, en uw ellendigen regeren, hun recht doen op hun klacht. 11

12 Hij zal zich over elk ontfermen die zonder helper is.
Psalm 72: 1, 7 7 Hij zal zich over elk ontfermen die zonder helper is. Hij zal geringen trouw beschermen, hun redding is gewis. Hij zal hen van geweld bevrijden, al gaat het nog zo hoog, hun bloed, hun tranen en hun lijden zijn kostbaar in zijn oog. 12

13 Liturgie ds. H.J. Boiten Amersfoort-centrum
Psalm 72: 1, 7 ● Gezang 155: 1, 2, 3 Gezang 155: 4, 5 Johannes 2: Johannes 19: Gezang 88: Johannes 19: Gezang 90: LvdK 481: 1, 4 Gezang 164 Canon Gezang 182E: Amen Collecte: De Driehoek

14 Gezang 155, Gz17: 1 - 3 1 God, enkel licht, voor wiens gezicht niets zuiver wordt bevonden, ziet ons bevlekt, met schuld bedekt, misvormd door duizend zonden.

15 Gezang 155, Gz17: 1 - 3 2 Der sterren pracht is bij Hem nacht, hoe hel zij schittren mogen, en wij, belaân met euveldaân, wat zijn wij in zijn ogen?

16 Gezang 155, Gz17: 1 - 3 3 Heer, waar dan heen? Tot U alleen! Gij zult ons niet verstoten. Uw eigen Zoon heeft tot uw troon de weg ons weer ontsloten.

17 Liturgie ds. H.J. Boiten Amersfoort-centrum
Psalm 72: 1, 7 Gezang 155: 1, 2, 3 ● Gezang 155: 4, 5 Johannes 2: Johannes 19: Gezang 88: Johannes 19: Gezang 90: LvdK 481: 1, 4 Gezang 164 Canon Gezang 182E: Amen Collecte: De Driehoek

18 Gezang 155, Gz17: 4 - 5 4 Ja, amen, ja, op Golgota stierf Hij voor onze zonden, en door zijn bloed wordt ons gemoed gereinigd van de zonden.

19 Gezang 155, Gz17: 4 - 5 5 Wil, U ter eer, steeds meer en meer ’t geloof in ons versterken. Dan zullen wij, gereed en blij, uit liefde ’t goede werken.

20 Liturgie ds. H.J. Boiten Amersfoort-centrum
Psalm 72: 1, 7 Gezang 155: 1, 2, 3 Gezang 155: 4, 5 Johannes 2: Johannes 19: Gezang 88: Johannes 19: Gezang 90: LvdK 481: 1, 4 Gezang 164 Canon Gezang 182E: Amen Collecte: De Driehoek

21

22

23 Projectlied op de wijs van: Jezus is de goede herder.
Ik ben de opstanding en het leven Jezus, opstanding en leven, roept zijn vriend weer uit zijn graf. neemt de dood zijn macht eens af. In een wereld vol van vragen, in ons leven met soms pijn, heeft Hij alle schuld gedragen, wil Hij Levenskoning zijn.

24 Liturgie ds. H.J. Boiten Amersfoort-centrum
Psalm 72: 1, 7 Gezang 155: 1, 2, 3 Gezang 155: 4, 5 Johannes 2: Johannes 19: Gezang 88: Johannes 19: Gezang 90: LvdK 481: 1, 4 Gezang 164 Canon Gezang 182E: Amen Collecte: De Driehoek

25 Liturgie ds. H.J. Boiten Amersfoort-centrum
Psalm 72: 1, 7 Gezang 155: 1, 2, 3 Gezang 155: 4, 5 ● Johannes 2: Johannes 19: Gezang 88: Johannes 19: Gezang 90: LvdK 481: 1, 4 Gezang 164 Canon Gezang 182E: Amen Collecte: De Driehoek

26 Liturgie ds. H.J. Boiten Amersfoort-centrum
Psalm 72: 1, 7 Gezang 155: 1, 2, 3 Gezang 155: 4, 5 Johannes 2: ● Johannes 19: Gezang 88: Johannes 19: Gezang 90: LvdK 481: 1, 4 Gezang 164 Canon Gezang 182E: Amen Collecte: De Driehoek

27 Liturgie ds. H.J. Boiten Amersfoort-centrum
Psalm 72: 1, 7 Gezang 155: 1, 2, 3 Gezang 155: 4, 5 Johannes 2: Johannes 19: ● Gezang 88: Johannes 19: Gezang 90: LvdK 481: 1, 4 Gezang 164 Canon Gezang 182E: Amen Collecte: De Driehoek

28 Gezang 88, NG 51: 1 - 3 1 Uw opgang naar Jeruzalem verheugt het hart, verhoogt de stem, versiert de straten met een lach. Dit is een vlag- en wimpeldag die viert de overwinning. Refrein Hosanna Zoon van David, gezegend die als koning komt in Naam van God met vrede en glorie van de hemel. 28

29 Gezang 88, NG 51: 1 - 3 2 Uw intocht in de tempelstad voltrekt zich op het smalle pad; uw weg is maar een mantel breed, het is de loper van het leed die voert naar overwinning. Refrein Hosanna Zoon van David, gezegend die als koning komt in Naam van God met vrede en glorie van de hemel. 29

30 Gezang 88, NG 51: 1 - 3 3 Gij gaat de week van lijden in, het veulen van een ezelin draagt U met vrede door de poort, zachtmoedig vredelievend Woord, weldadig uw genade. Refrein Hosanna Zoon van David, gezegend die als koning komt in Naam van God met vrede en glorie van de hemel. 30

31 Liturgie ds. H.J. Boiten Amersfoort-centrum
Psalm 72: 1, 7 Gezang 155: 1, 2, 3 Gezang 155: 4, 5 Johannes 2: Johannes 19: Gezang 88: ● Johannes 19: Gezang 90: LvdK 481: 1, 4 Gezang 164 Canon Gezang 182E: Amen Collecte: De Driehoek

32 JEZUS BRENGT MARIA THUIS IN GODS HUIS
JEZUS EN ZIJN MOEDER JEZUS EN ZIJN VADER JEZUS EN ZIJN GEMEENTE

33 INLEIDING Statenvertaling: Vrouwe, zie uw zoon. Vertaling 1951: Vrouw, zie, uw zoon. Naardense bijbel: vrouwe, zie: uw zoon! NBV: ‘Dat is uw zoon’.

34 JEZUS BRENGT MARIA THUIS IN GODS HUIS
JEZUS EN ZIJN MOEDER JEZUS EN ZIJN VADER JEZUS EN ZIJN GEMEENTE

35 Jezus en zijn moeder Johannes 2:4 (gedeeltelijk)
Statenvertaling: Vrouwe, wat heb ik met u (te doen)? Vertaling 1951: Vrouwe, wat heb ik met u van node? Naardense bijbel: ‘betekent dat iets tussen mij en u, vrouwe?’ NBV: ‘Wat wilt u van me?’

36

37 Jezus en zijn vader Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons

38 Jezus en zijn gemeente Thuis in Gods huis

39 Liturgie ds. H.J. Boiten Amersfoort-centrum
Psalm 72: 1, 7 Gezang 155: 1, 2, 3 Gezang 155: 4, 5 Johannes 2: Johannes 19: Gezang 88: Johannes 19: ● Gezang 90: LvdK 481: 1, 4 Gezang 164 Canon Gezang 182E: Amen Collecte: De Driehoek

40 Gezang 90, Gz 15: 1, 2 1 Ontsluit, o Heer, voor U ons hart, houd ons aan U verbonden. Gij schenkt ons vreugde door uw smart, Gij heelt ons door uw wonden. Wat wondren van barmhartigheid hebt Gij voor ons ten toon gespreid, en aan het kruis bewezen. Uw liefd' en trouw, die 't al volbracht, hier nooit genoeg door ons herdacht, zij eeuwiglijk geprezen.

41 Gezang 90, Gz 15: 1, 2 2 Gij sterft, en laat die troost ons na: de zonden zijn vergeven. Gij hebt voldaan op Golgotha, dit geeft ons kracht ten leven. Uw zoendood lenigt onze smart, verkwikt, vertroost, versterkt ons hart, niets heeft zo grote waarde. Mij sta uw liefde bij in nood, en zij uw trouw tot in de dood mijn vaste troost op aarde.

42 Liturgie ds. H.J. Boiten Amersfoort-centrum
Psalm 72: 1, 7 Gezang 155: 1, 2, 3 Gezang 155: 4, 5 Johannes 2: Johannes 19: Gezang 88: Johannes 19: Gezang 90: LvdK 481: 1, 4 Gezang 164 Canon Gezang 182E: Amen Collecte: De Driehoek

43 Liturgie ds. H.J. Boiten Amersfoort-centrum
Psalm 72: 1, 7 Gezang 155: 1, 2, 3 Gezang 155: 4, 5 Johannes 2: Johannes 19: Gezang 88: Johannes 19: Gezang 90: ● LvdK 481: 1, 4 Gezang 164 Canon Gezang 182E: Amen Collecte: De Driehoek

44 LvdK 481: 1, 4 1 O grote Go-d die liefde zijt, o Vader van ons le-ven, vervul ons ha-rt, dat wij altijd ons aan uw liefde ge-ven. Laat ons het zout der aar-de zijn, het licht der we-reld, klaar en rein. Laat ons uw woord bewaren, uw waarheid openbaren.

45 LvdK 481: 1, 4 4 Wij danken U-, o liefde groot, dat Christus is geko-men. Wij hebben i-n zijn stervensnood uw diepste woord verno-men. Nog klinkt dat woord; het spree-kt met macht en het wordt o-veral volbracht waar liefde wordt gegeven, wij uit uw liefde leven.

46 Liturgie ds. H.J. Boiten Amersfoort-centrum
Psalm 72: 1, 7 Gezang 155: 1, 2, 3 Gezang 155: 4, 5 Johannes 2: Johannes 19: Gezang 88: Johannes 19: Gezang 90: LvdK 481: 1, 4 ● Gezang 164 Canon Gezang 182E: Amen Collecte: De Driehoek

47 Liturgie ds. H.J. Boiten Amersfoort-centrum
Psalm 72: 1, 7 Gezang 155: 1, 2, 3 Gezang 155: 4, 5 Johannes 2: Johannes 19: Gezang 88: Johannes 19: Gezang 90: LvdK 481: 1, 4 Gezang 164 Canon Gezang 182E: Amen Collecte: De Driehoek

48 Liturgie ds. H.J. Boiten Amersfoort-centrum
Psalm 72: 1, 7 Gezang 155: 1, 2, 3 Gezang 155: 4, 5 Johannes 2: Johannes 19: Gezang 88: Johannes 19: Gezang 90: LvdK 481: 1, 4 ● Gezang 164 Canon Gezang 182E: Amen Collecte: De Driehoek

49 Gezang 164, canon 1 Jezus vol liefde, U wilt ons leiden. Wij prijzen U als onze Heer. 2 Kom met uw kracht o Heer, en vul ons tot uw eer, kom tot uw doel met ieder van ons. 3 Maak ons een volk Heer, heilig en rein, dat U Heer, volkomen steeds toegewijd zal zijn.

50 Liturgie ds. H.J. Boiten Amersfoort-centrum
Psalm 72: 1, 7 Gezang 155: 1, 2, 3 Gezang 155: 4, 5 Johannes 2: Johannes 19: Gezang 88: Johannes 19: Gezang 90: LvdK 481: 1, 4 Gezang 164 Canon ● Gezang 182E: Amen Collecte: De Driehoek

51 182 E 4-stemmig

52 Liturgie ds. H.J. Boiten Amersfoort-centrum
Psalm 72: 1, 7 Gezang 155: 1, 2, 3 Gezang 155: 4, 5 Johannes 2: Johannes 19: Gezang 88: Johannes 19: Gezang 90: LvdK 481: 1, 4 Gezang 164 Canon Gezang 182E: Amen Collecte: De Driehoek

53 Het is weer zo ver! Inaktelke diner: Zaterdag 14 april in het Evoluon
De kosten zijn € 25 p.p. en € 15 voor een kindermenu excl. drinken. Reserveren kan door de kosten over te maken naar rekening t.n.v. Stichting Inaktelke( vóór zaterdag 7 april). Vermelden of vis, vlees of vegetarisch de voorkeur geniet. Het evoluon is geopend vanaf uur, het diner start om uur

54 Laatste kans: Geef je vandaag nog op voor de 26+reis naar Inaktelke
Laatste kans: Geef je vandaag nog op voor de 26+reis naar Inaktelke! We gaan in het najaar. Data en programma in overleg. Opgave bij Bert Ellen of via de mail bij


Download ppt "Liturgie ds. H.J. Boiten Amersfoort-centrum"

Verwante presentaties


Ads door Google