De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

• • • • • • • • • • Welkom • • • • • • • • • • •

Verwante presentaties


Presentatie over: "• • • • • • • • • • Welkom • • • • • • • • • • •"— Transcript van de presentatie:

1 • • • • • • • • • • Welkom • • • • • • • • • • •
10: :00 Deeltjes fysica 11:15 – 12:00 NIKHEF tour 12:15 – 13:00 Levensduurmeting • • • • • • • • • • • • Lunch • • • • • • • • • • • 14:00 – 14:45 Water detectoren 15:00 – 15:45 Discussie • • • • • • • • • • Afsluiting • • • • • • • • • • F. Linde: MasterClass Natuurkunde April 2002

2 Energie huishouding v/d zon
Energie flux: op aarde:  1400 W/m2 Dus zon straalt uit: 4L21400  41026 W Stel: zwaartekracht Ezon  GM2zon/Rzon  41040 Ws Stel: benzine bom: C5H12+7O25CO2+6H2O Ezon  Mzon108 Ws Stel: zwaartekracht Ezon  GM2zon/Rzon  41040 Ws 41040/41026  jaar Stel: benzine bom: C5H12+7O25CO2+6H2O Ezon  Mzon108 Ws 21038/41026  jaar R= km L= km M=21030 kg Hoe komt die zon aan zijn energie? R=7.000 km

3 Inleiding deeltjes fysica
Deeltjes & krachten Experimentele deeltjes fysica De “highlights”: historisch perspectief De “hot issues”: toekomst perspectief F. Linde: MasterClass Natuurkunde April 2002

4 De elementaire deeltjes
Hoe zit het in elkaar? De elementaire deeltjes F. Linde: MasterClass Natuurkunde April 2002

5 e p n elektron proton neutron qelektron = 1
d qproton = 1 = 2x(2/3)  1x(1/3) proton n qneutron = 0 = 1x(2/3)  2x(1/3) neutron me = 0.9210-30 kg mp = 1.710-27 kg mn = 1.710-27 kg

6 Periodiek systeem: atomen
D.I. Mendelejev ( ) Periodiek systeem: atomen N. Bohr ( ) E. Rutherford ( )

7 Elementair, energie & massa
Wanneer heet een deeltje elementair? Antwoord: tot het moment waarop het aantoonbare sub-struktuur heeft d.w.z. bestaat uit iets anders! Energie: Kinetische energie auto: 1000 kg en v=180 km/uur? Verbrandings energie 1 liter benzine? Energie winst elektron na 1 Volt spannings verschil? Massa: Einstein heeft relatie gevonden tussen massa & energie: E=mc2 Welke energie correpondeert met een 0.9210-30 kg zwaar elektron? A. Einstein ( ) Antwoord: ½mv2 = 1.25106 J = 1.25 MJ Antwoord:  108 J = 100 MJ ( 80 van 0180 km/uur) Antwoord: 1 eV = 1.61019 J Antwoord: 0.9210-30kg  (3108m/s)2 eV  0.511106 eV = MeV 1.61019 J

8 Familie portret elementaire deeltjes
(1 MeV 1.810-30 kg) m [MeV] 0 0.511 3 6 106 1250 120 1777 174300 4200 u d e e c s  t b  I II III Rood Geel Blauw

9 e+ ontdekking (1932) 1930: P.A.M. Dirac voorspelt anti-materie
1932: C.D. Anderson ontdekt e+ loden plaat bellenvat P.A.M. Dirac ( ) C.D. Anderson ( ) Waarom is dit een e+ spoor?

10 Familie portret elementaire anti-deeltjes
Recept: lading q  q kleur  anti-kleur rest (massa, spin, …) blijft onveranderd c s  t b  I II III u d e e

11 De fundamentele krachten
Hoe werkt het? De fundamentele krachten Gravitation F. Linde: MasterClass Natuurkunde April 2002

12  Quantum mechanisch m=0 MeV kracht deeltje: foton W. Heisenberg
( ) E. Schrödinger ( ) m=0 MeV kracht deeltje: foton

13 kracht deeltjes: gluonen
Sterke kernkracht stabiliteit? nieuwe kracht:  sterke kernkracht g mg=0 MeV kracht deeltjes: gluonen

14 sommige kernen zijn wel instabiel!
Zwakke kernkracht sommige kernen zijn wel instabiel! nieuwe kracht:  zwakke kernkracht kracht deeltjes: W, Z0 W, Z0 mW  80 GeV mZ  91 GeV

15 Krachten

16

17 Experimentele deeltjes fysica
Hoe detecteer je deeltjes? Hoe maak je elementaire deeltjes? Wat meten we? F. Linde: MasterClass Natuurkunde April 2002

18 Hoe detecteer je deeltjes?
Ionisatie proces Energie meting Spoor meting F. Linde: MasterClass Natuurkunde April 2002

19 Energie verlies geladen deeltjes
 e  Gevolgen: 1. geladen deeltje verliest energie 2. detector materie geëxciteerd kernen elektronen © Els Koffeman

20 Voorbeelden detectie materialen
 ionisatie gas gevulde detectoren (b.v. Ar-CO2)  electron-gat paren half geleider detectoren (b.v. Si, Ga, Ge en diamant)  excitatie scintillatie & fluorescentie (b.v. plastics, kristallen)

21 Impuls meting signaal Principe: afbuiging spoor in B-veld
tijd signaal 0 ns 500 ns Principe: afbuiging spoor in B-veld reconstrueer spoor fit kromtestraal  impuls P P/P2% 10 cm 5 meter

22

23 Hoe maak je elementaire deeltjes?
In: de cosmos kern reakties botsingsmachines F. Linde: MasterClass Natuurkunde April 2002

24 I. Gratis: vanuit de ruimte

25 II. Kern reacties:  op aarde: kernsplitsing  in de zon: kernfusie

26 III. Botsingsmachines

27 Verval van deeltjes (levensduur) Verstrooiing van deeltjes
Wat meten we? Verval van deeltjes (levensduur) Verstrooiing van deeltjes F. Linde: MasterClass Natuurkunde April 2002

28 <t>   tN0etdt = 1/  
Verval (muon) Situatie: op tijdstip t=0: N(t=0)N0 deeltjes # dat vervalt tussen t en t+t  N(t) N(t=0) = N0 N(t)  N(t)t Opgaven: Vind N(t) Bereken de levensduur  N(t) = N0et <t>   tN0etdt = 1/  

29 Neutrino’s: spook deeltjes
R.P. Feynman ( ) -verval W   e e Feynman diagram   e -verval

30 -verval: de meting m/2 53 MeV Elektron energie Muon levensduur

31 Verstrooiing (4He+Au 4He+Au)
4He Au

32 Het kernfusie proces Neutrino’s Metingen v/d neutrino flux!
Hoe werkt de zon? Het kernfusie proces Neutrino’s Metingen v/d neutrino flux! F. Linde: MasterClass Natuurkunde April 2002

33 Zo werkt de zon dus niet! ?Zon is ongeveer 4.500.000.000 jaar oud!
Energie flux: op aarde:  1400 W/m2 Dus zon straalt uit: 4L21400  41026 W Stel: benzine bom: C5H12+7O25CO2+6H2O Ezon  Mzon108 Ws 21038/41026  jaar R= km Stel: zwaartekracht Ezon  GM2zon/Rzon  41040 Ws 41040/41026  jaar L= km M=21030 kg ?Zon is ongeveer jaar oud! R=7.000 km

34  1% efficiëntie; 10 miljard jaar!
Einstein: E=mc2 Stel, massa  energie: Ezon  Mzonc2  21047 Ws 21047/41026 > jaar aan uit  1% efficiëntie; 10 miljard jaar! M  0.029mp  MeV Realiteit: kernfusie H M=4mH4.032 p n M=mHe4.003

35 1H + 1H  2H + ee+ 1H + 2H  3He +  1H + 1H  2H + ee+
1400 W/m2  91017 eV/s/cm2 H n p e e 1H + 1H  2H + ee+ p H n foton 1H + 2H  3He +  p n H 3He + 3He  4He + 21H d H u e e foton 1H + 1H  2H + ee+

36 Neutrino’s van de zon 106 jaar e 8 min

37 Aantal neutrino interacties
# e/dag: (65109)  (360024)  (20002)  71022 e/dag e /s/cm sec/dag cm2 40 m # e/cm2 die e’s “zien”: (4/0.018)  (61023)  18  2.41027 e/cm2 Mol H2O Avogadro e/H2O Natuurkunde: kans op ee  ee interactie! (2.41027)  (71022)  1043  200 interacties/dag e/cm e/dag kans cm2 Efficiëntie v/d detektor: varieert tussen de 0.01% en de 100%

38 Homestake e + 37Cl  e + 37Ar + p n e e Methode:
tank: 615 ton schoonmaak middel typisch 1 37Cl  37Ar per dag 37Ar isoleer je chemisch tel radio-actieve 37Ar vervallen

39 Super-Kamiokande e + e  e + e e e + rate (zon,e) e

40 Sudbury Neutrino Observatory

41

42 Er komen neutrino’s v/d zon!
Het goede nieuws: Er komen neutrino’s v/d zon! Het slechte nieuws: Er zijn er te weinig! Verklaring (2001!): Onderweg veranderen elektron neutrino’s van identiteit d.w.z. bijvoorbeeld e !


Download ppt "• • • • • • • • • • Welkom • • • • • • • • • • •"

Verwante presentaties


Ads door Google