De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Scenario-overzicht – 1 Doel en voordelen: Doel Voordelen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Scenario-overzicht – 1 Doel en voordelen: Doel Voordelen"— Transcript van de presentatie:

1 Productie op voorraad - discrete productie (MTS) SAP Best Practices Baseline Package (België)

2 Scenario-overzicht – 1 Doel en voordelen: Doel Voordelen
Dit scenario beschrijft een bedrijfsproces dat typisch is voor bedrijven met op seriegrootte gebaseerde productie. Het productiescenario produceert een gereed product en alle afhankelijke componenten in productie op voorraad (MTS). Voorts wordt dit scenario ondersteund door de vereiste kostendrageradministratiefuncties, zoals voorcalculatie en periodeafsluiting. Voordelen Productie geactiveerd door een productieplan Met inbegrip van serienummer- en chargebeheer Optioneel met: kwaliteitsbeheer, consignatievoorraad, uitbesteding Key procesflows Geplande onafhankelijke behoeften creëren Materiaalbehoefteplanning op vestigingsniveau Interne productie (submontage) Interne eindmontage (gereed product) Capaciteitsafstemming Montageactiviteiten bevestigen

3 Scenario-overzicht – 2 Vereiste SAP-applicaties: Vereist
SAP enhancement package 4 for SAP ERP 6.0 Bedrijfsrollen in procesflows Productieplanner Werkvloerspecialist Magazijnmedewerker Constructie Inkoper

4 Scenario-overzicht – 3 Gedetailleerde procedureomschrijving:
Productie op voorraad – discrete productie Dit scenario beschrijft een bedrijfsproces dat typisch is voor bedrijven met op seriegrootte gebaseerde productie. De productiescenario's bestaan uit zowel goederenbewegingen (goederenafgiften en - ontvangsten) als de bevestiging van de afhandeling van de productieorder. Voorts wordt dit scenario ondersteund door de vereiste kostendrageradministratiefuncties, zoals voorcalculatie en periodeafsluiting. Het planningsproces start gewoonlijk met een planning van de verkoophoeveelheid. De werkelijke verkoopcijfers van de voorgaande periode kunnen als basis voor toekomstige planning gebruikt worden. In globale afzet- en productieplanning zorgt u ervoor dat de productie in overeenstemming blijft met de verkoop, zodat u het productieplan gelijk kunt laten lopen met de verkoop. De planningsgegevens worden overgeboekt van globale afzet- en productieplanning vraagbeheer. Vraagbeheer genereert onafhankelijke behoeften die gebruikt worden voor de latere materiaalbehoefteplanningsrun (MRP-run). Bij de materiaalbehoefteplanning wordt de stuklijst voor de bovenste materiaalbehoefte geëxplodeerd en wordt de productie gepland tot op verworvencomponentniveau. MRP resulteert in planorders die gegenereerd woorden voor het artikel dat geproduceerd moet worden. Als onvoldoende magazijnvoorraad beschikbaar is, worden voor de benodigde grondstoffen aanvragen tot bestellen gecreëerd. Wanneer de order wordt gecreëerd, worden de normkosten berekend voor de orderseriegrootte (voorcalculatie). Tijdens het productieproces worden de ontstane kosten op de order geactualiseerd, zodat u op elk ogenblik de normkosten en werkelijke kosten kunt volgen. Op de order worden activiteiten voor periodeafsluiting toegepast. Deze omvatten berekening van goederen in bewerking en afwijkingsbepaling. Hierna worden de goederen in bewerking afgerekend naar de financiële boekhouding en productieafwijkingen worden afgerekend naar beheer en financiële boekhouding.

5 Procesflowdiagram Productie op voorraad – discrete productie
Event Begin van de planningscyclus Periodieke planrevisie Strategische planner Logistieke planning (144) Productieplanner Materiaalbehoefteplanning op vestigingsniveau & Voorraad-/behoeftelijst evalueren Capaciteit-safstemming O.k.? Geplande onafhankelijke behoeften creëren Capaciteit bijwerken Nee Ja MRP-lijst Aanvraag tot bestellen converteren Planorder naar productieorder Artikel beschik-baar? Capaciteit-safstemming Productieorder vrijgeven Afdrukken order Planorders Ja Manufacturing Nee Picklijst Artikelbeschikbaarstelling voor planorders Montageactiviteiten bevestigen/ Definitieve bevestiging Ontvangst halffabrikaten Standard. Cost Inventory Standard. Cost Goederenafgifte / Backflush Goederenontvangstbon Ware-house Clerk Goederenontvangstbon Gereedproductontvangst Plant Con-troller Periodeafsluiting “algemene” vestiging (181) Inkoper Inkoop zonder kwaliteitsbeheer (130) Inkoop met kwaliteitsbeheer (127) Inkoop & Verbruik consignatievoorraad (139) Loonbewerking (138) Productie loonbewerking (uitbesteding) (150)

6 Legenda Symbool Beschrijving Opmerkingen over gebruik Symbool
Bereik: identificeert een gebruikersrol, zoals Accounts Payable Clerk of Sales Representative. Dit bereik kan ook een organisatorische eenheid of groep identificeren, in plaats van een specifieke rol. De andere procesflowsymbolen in deze tabel horen in deze rijen. U hebt net zoveel rijen als nodig zijn voor alle rollen in het scenario. Rolbereik bevat taken die bij deze rol horen. Externe events: bevat events die het scenario starten of beëindigen of de volgorde van events in het scenario beïnvloeden. Flowlijn (ononderbroken): lijn geeft de normale volgorde van de stappen en de richting van de flow in het scenario weer. Flowlijn (onderbroken): lijn geeft de flow weer van zelden gebruikte of conditionele taken in een scenario. Lijn kan ook verwijzen naar documenten die bij de procesflow horen. Verbindt twee taken in een scenarioproces of een event buiten de stappen Bedrijfsactiviteit/event: identificeert een actie die naar binnen of buiten het scenario leidt of een extern proces dat tijdens het scenario plaatsvindt. Komt niet overeen met een taakstap in het document. Eenheidsproces: identificeert een taak die stap voor stap wordt beschreven in het scenario. Komt overeen met een taakstap in het document. Procesreferentie: als het scenario verwijst naar een ander scenario in zijn geheel, vul dan hier scenarionummer en -naam in. Subprocesreferentie: als het scenario verwijst naar een deel van een ander scenario, vul dan hier het nummer, de naam en de stapnummers van dat scenario in. Procesbeslissing: identificeert een beslissing/vertakkingspunt waarvoor de eindgebruiker een keuze moet maken. Lijnen geven verschillende keuzes weer die van verschillende delen van de diamant komen. Komt normaal niet overeen met een taakstap in het document, maar geeft een keuze weer die na de uitvoering van de stap moet worden gemaakt. Symbool Beschrijving Opmerkingen over gebruik Naar volgend/van vorig diagram: leidt naar de volgende/vorige pagina van het diagram. Stroomschema wordt vervolgd op de volgende/vorige pagina. Afdruk/document: identificeert een afgedrukt document, rapport of formulier. Komt niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan wordt het gebruikt om een document weer te geven dat door een taakstap is gegenereerd. Deze vorm heeft geen uitgaande flowlijnen. Werkelijke financiën: geeft een financieel boekingsdocument weer. Budgetplanning: geeft een budgetplanningsdocument weer. Handmatig proces: een taak die handmatig wordt uitgevoerd. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in een document. Het wordt in plaats daarvan gebruikt om een taak weer te geven die handmatig wordt uitgevoerd, zoals het uitladen van een vrachtwagen in een magazijn, en die de processtroom beïnvloedt. Bestaande versie/gegevens: dit blok geeft gegevens weer die vanuit een extern proces komen. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan geeft deze vorm gegevens weer die afkomstig zijn van externe bron. Deze stap bevat geen inkomende flowlijnen. Systeembeslissing geslaagd/mislukt: dit blok geeft een automatische beslissing van de software weer. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in het document. In plaats daarvan wordt het gebruikt om een automatische beslissing van het systeem weer te geven nadat een stap is uitgevoerd. Diagram-verbinding <Functie> Afdruk/ document Extern naar SAP Werkelijke financiën Budgetplanning Bedrijfsactiviteit/ event Eenheidsproces Handmatig proces Proces-referentie Bestaande versie/ gegevens Subproces-referentie Systeem-beslissing geslaagd/mislukt Proces-beslissing

7 Materiaalbehoefteplanning - MRP
Geplande onafh. behoeften Materiaal behoefte planning Afhankelijke beh. Reserveringen Plan- order converteren Productie- order Magazijn

8 Alternatieve planningstrategieën voor gereed product
Nettobehoefteplanning (10) Planning met eindmontage (40) Klantbehoeften aan productie doorgegeven Nee Ja Dit betekent . . . ... dat klantorders de productie niet beïnvloeden ... dat klantorders die geplande onafhankelijke behoeften overschrijden, de productie kunnen beïnvloeden ... dat de belangrijkste doelstelling erin bestaat, een vlotte productie te garanderen ... dat de belangrijkste factor hier de mogelijkheid is om snel te beantwoorden aan de vraag van de klant Geplande onafhankelijke behoeften toegewezen en beperkt tijdens orderafhandeling Geplande onafhankelijke behoeften beperkt bij goederenafgifte voor levering

9 Werkplek Werkplek: montage Routings Kosten-calculatie Planning
Voorstelwaarden Routings Calculatie-gegevens Planningsgegevens Capaciteitsgegevens Routings Kosten-calculatie Planning en capaciteit 1010,- 2150,- 3160,-

10 Routingwerkplek/-bewerking
Routingkop Werkplek Besturingscode Standaardwaarden Prestatiesoorten Beschrijving .... Bewerking 10: Eindmontage Artikelcomponenten

11 Planorderconversie Individuele conversie Collectieve conversie
Productie- order Plan- orders Individuele conversie Individuele conversie Plan- Productie- orders orders Collectieve conversie Collectieve conversie

12 Productieorder creëren
Vrijdag 25 januari 2008 Dinsdag 15 juli 2008 Handmatig Behoefteplanning Automatisch Ordertype opgeven Orderpositie definiëren Routing kopiëren Doorlooptijdindeling Stuklijst kopiëren Beschikbaarheidscontrole Optionele wijzigingen Productieorder opslaan Optioneel (customizing)

13 Productieorderafhandeling
Bestelvoorstel (planorder) Orderafrekening Productieorder Orderkop Bewerkingen Order creëren Goederenont-vangst Componenten Beschikbaarheids- controle Terugmeldingen Kosten 20 50 100 Ordervrijgave en chargebepaling voor componenten Artikelafname

14 Goederenbeweging Prod.- order Magazijn Bewerking Art.comp. Materiaal
Kosten Goederenbeweging Artikel- document Boekhoudings- document Voorraadhoeveelheden actualiseren Voorraadwaarden actualiseren Artikelen kunnen chargeverplichting hebben

15 Goederenafgifte Goederenafgifte boeken Artikel- document
Boekh.- document Voorraadhoeveelheden actualiseren Voorraadwaarden actualiseren Reserveringen verminderen Werkelijke kosten berekenen en order actualiseren

16 Productieorderbevestigingen
Handmatig invoeren Bewerking 0010 Bewerking 0020 Bewerking 0030 Orderbevestiging . . . Bewerking Productie- order

17 Productieorder - Voorcalculatie
Geplande kosten Geplande kosten Artikel- Artikel- componenten componenten Fasen Fasen Kostensoorten Kostensoorten : : l Code. "Rel. voor calculatie" l Alg. bewerkingswaarden Artikel- kosten l Standaard- waarden l Prijs l Besturingscode “relevantiecode” Kosten voor externe verwerving Order Order type type / Vestiging / Vestiging Productiekosten Resources Resources l Calculatievariant l Formulecode voor Materiaal overhead calculatie kosten Geplande/werkelijke kosten weergeven l Kostenplaats l Activiteittype Productieoverhead l Formuleconstanten kosten Kostencalculatie- verslag Kosten voor uit- l Kostensoorten besteding l Kostenspecificatie l Kostenopbouw

18 Kosten van productieorder
Artikel- componenten Bewerking Werkplek Kostenplaats - Werkplek - Standaardwaarde - Hoeveelheden - Kostenplaats - Prestatiesoorten - Formules - Prestatiesoorten - Hoeveelheden - Prijzen Prestatiekosten - Perioden Materiaalkosten Kosten van eigen prestaties Overheadberekeningen Kosten van productieorder

19 WIP en afwijkingsbepaling bij kostendrageradministratie op seriebasis
werkelijke kosten werkelijke kosten - - werkelijke kosten Leverings- waarde Leverings- waarde = = = WIP tegen werkelijke kosten WIP tegen werkelijke kosten Afwijkingen Order status DLV TECO PREL REL PDLV (Voorlopig) vrijgegeven Gedeeltelijk geleverd Afgeleverd of technisch afgesloten

20 Orderafrekening (voorbeeld)
CO- PC Productieorder Art. F126 Productkostenplanning Seriegrootte 1 st Werkelijke kosten 800 1.200 400 2.400 -2.000 CO- PC Artikel 600 Artikel- productie- toeslag GO Afwijkingen Toeslag 300 Doelversie 0 Prijs Hoev Structuur Uitval Seriegrootte Productie 1100 Artikelstam Standaardprijs = 2000 FI Afrekening CO- PA Financiële boekhouding Magazijn Prijsverschil 2000 400

21 © 2010 SAP AG. All rights reserved.
No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries. Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc. JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, Clear Enterprise, SAP BusinessObjects Explorer, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP France in the United States and in other countries. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. The information in this document is proprietary to SAP. No part of this document may be reproduced, copied, or transmitted in any form or for any purpose without the express prior written permission of SAP AG. This document is a preliminary version and not subject to your license agreement or any other agreement with SAP. This document contains only intended strategies, developments, and functionalities of the SAP® product and is not intended to be binding upon SAP to any particular course of business, product strategy, and/or development. Please note that this document is subject to change and may be changed by SAP at any time without notice. SAP assumes no responsibility for errors or omissions in this document. SAP does not warrant the accuracy or completeness of the information, text, graphics, links, or other items contained within this material. This document is provided without a warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement. SAP shall have no liability for damages of any kind including without limitation direct, special, indirect, or consequential damages that may result from the use of these materials. This limitation shall not apply in cases of intent or gross negligence. The statutory liability for personal injury and defective products is not affected. SAP has no control over the information that you may access through the use of hot links contained in these materials and does not endorse your use of third-party Web pages nor provide any warranty whatsoever relating to third-party Web pages.


Download ppt "Scenario-overzicht – 1 Doel en voordelen: Doel Voordelen"

Verwante presentaties


Ads door Google