De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Productie op voorraad - discrete productie (MTS) SAP Best Practices Baseline Package (België) SAP Best Practices.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Productie op voorraad - discrete productie (MTS) SAP Best Practices Baseline Package (België) SAP Best Practices."— Transcript van de presentatie:

1 Productie op voorraad - discrete productie (MTS) SAP Best Practices Baseline Package (België) SAP Best Practices

2 Scenario-overzicht – 1 Doel Dit scenario beschrijft een bedrijfsproces dat typisch is voor bedrijven met op seriegrootte gebaseerde productie. Het productiescenario produceert een gereed product en alle afhankelijke componenten in productie op voorraad (MTS). Voorts wordt dit scenario ondersteund door de vereiste kostendrageradministratiefuncties, zoals voorcalculatie en periodeafsluiting. Voordelen Productie geactiveerd door een productieplan Met inbegrip van serienummer- en chargebeheer Optioneel met: kwaliteitsbeheer, consignatievoorraad, uitbesteding Key procesflows Geplande onafhankelijke behoeften creëren Materiaalbehoefteplanning op vestigingsniveau Interne productie (submontage) Interne eindmontage (gereed product) Capaciteitsafstemming Montageactiviteiten bevestigen Doel en voordelen:

3 Scenario-overzicht – 2 Vereist SAP enhancement package 4 for SAP ERP 6.0 Bedrijfsrollen in procesflows Productieplanner Werkvloerspecialist Magazijnmedewerker Constructie Inkoper Vereiste SAP-applicaties:

4 Scenario-overzicht – 3 Productie op voorraad – discrete productie Dit scenario beschrijft een bedrijfsproces dat typisch is voor bedrijven met op seriegrootte gebaseerde productie. De productiescenario's bestaan uit zowel goederenbewegingen (goederenafgiften en - ontvangsten) als de bevestiging van de afhandeling van de productieorder. Voorts wordt dit scenario ondersteund door de vereiste kostendrageradministratiefuncties, zoals voorcalculatie en periodeafsluiting. Het planningsproces start gewoonlijk met een planning van de verkoophoeveelheid. De werkelijke verkoopcijfers van de voorgaande periode kunnen als basis voor toekomstige planning gebruikt worden. In globale afzet- en productieplanning zorgt u ervoor dat de productie in overeenstemming blijft met de verkoop, zodat u het productieplan gelijk kunt laten lopen met de verkoop. De planningsgegevens worden overgeboekt van globale afzet- en productieplanning vraagbeheer. Vraagbeheer genereert onafhankelijke behoeften die gebruikt worden voor de latere materiaalbehoefteplanningsrun (MRP-run). Bij de materiaalbehoefteplanning wordt de stuklijst voor de bovenste materiaalbehoefte geëxplodeerd en wordt de productie gepland tot op verworvencomponentniveau. MRP resulteert in planorders die gegenereerd woorden voor het artikel dat geproduceerd moet worden. Als onvoldoende magazijnvoorraad beschikbaar is, worden voor de benodigde grondstoffen aanvragen tot bestellen gecreëerd. Wanneer de order wordt gecreëerd, worden de normkosten berekend voor de orderseriegrootte (voorcalculatie). Tijdens het productieproces worden de ontstane kosten op de order geactualiseerd, zodat u op elk ogenblik de normkosten en werkelijke kosten kunt volgen. Op de order worden activiteiten voor periodeafsluiting toegepast. Deze omvatten berekening van goederen in bewerking en afwijkingsbepaling. Hierna worden de goederen in bewerking afgerekend naar de financiële boekhouding en productieafwijkingen worden afgerekend naar beheer en financiële boekhouding. Gedetailleerde procedureomschrijving:

5 Procesflowdiagram Productie op voorraad – discrete productie Manufacturing Event Plant Con- troller Periodeafsluiting “algemene” vestiging (181) Materiaalbehoefteplanning op vestigingsniveau & Voorraad-/behoeftelijst evalueren Begin van de planningscyclus Aanvraag tot bestellen MRP-lijst Inventory @ Standard. Cost Productieplanner Periodieke planrevisie Productieorder vrijgeven Capaciteit- safstemming Artikelbeschikbaarstelling voor planorders Montageactiviteiten bevestigen/ Definitieve bevestiging Ontvangst halffabrikaten Goederenafgifte / Backflush Capaciteit bijwerken Goederenontvangstbon Picklijst Afdrukken order Planorders Capaciteit- safstemmi ng O.k.? Artikel beschik- baar? Inkope r Ware- house Clerk Goederenontvangstbon Inkoop met kwaliteitsbeheer (127) Inkoop & Verbruik consignatievoorraad (139) Strategis che planner Geplande onafhankelijke behoeften creëren converteren Planorder naar productieorder Inventory Consumption @ Standard. Cost Inkoop zonder kwaliteitsbeheer (130) Gereedproductontvangst Loonbewerking (138) Productie loonbewerking (uitbesteding) (150) Nee Ja Nee Ja Logistieke planning (144)

6 Legenda SymboolBeschrijvingOpmerkingen over gebruik Bereik: identificeert een gebruikersrol, zoals Accounts Payable Clerk of Sales Representative. Dit bereik kan ook een organisatorische eenheid of groep identificeren, in plaats van een specifieke rol. De andere procesflowsymbolen in deze tabel horen in deze rijen. U hebt net zoveel rijen als nodig zijn voor alle rollen in het scenario. Rolbereik bevat taken die bij deze rol horen. Externe events: bevat events die het scenario starten of beëindigen of de volgorde van events in het scenario beïnvloeden. Flowlijn (ononderbroken): lijn geeft de normale volgorde van de stappen en de richting van de flow in het scenario weer. Flowlijn (onderbroken): lijn geeft de flow weer van zelden gebruikte of conditionele taken in een scenario. Lijn kan ook verwijzen naar documenten die bij de procesflow horen. Verbindt twee taken in een scenarioproces of een event buiten de stappen Bedrijfsactiviteit/event: identificeert een actie die naar binnen of buiten het scenario leidt of een extern proces dat tijdens het scenario plaatsvindt. Komt niet overeen met een taakstap in het document. Eenheidsproces: identificeert een taak die stap voor stap wordt beschreven in het scenario. Komt overeen met een taakstap in het document. Procesreferentie: als het scenario verwijst naar een ander scenario in zijn geheel, vul dan hier scenarionummer en -naam in. Komt overeen met een taakstap in het document. Subprocesreferentie: als het scenario verwijst naar een deel van een ander scenario, vul dan hier het nummer, de naam en de stapnummers van dat scenario in. Komt overeen met een taakstap in het document. Procesbeslissing: identificeert een beslissing/vertakkingspunt waarvoor de eindgebruiker een keuze moet maken. Lijnen geven verschillende keuzes weer die van verschillende delen van de diamant komen. Komt normaal niet overeen met een taakstap in het document, maar geeft een keuze weer die na de uitvoering van de stap moet worden gemaakt. SymboolBeschrijvingOpmerkingen over gebruik Naar volgend/van vorig diagram: leidt naar de volgende/vorige pagina van het diagram. Stroomschema wordt vervolgd op de volgende/vorige pagina. Afdruk/document: identificeert een afgedrukt document, rapport of formulier. Komt niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan wordt het gebruikt om een document weer te geven dat door een taakstap is gegenereerd. Deze vorm heeft geen uitgaande flowlijnen. Werkelijke financiën: geeft een financieel boekingsdocument weer. Komt niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan wordt het gebruikt om een document weer te geven dat door een taakstap is gegenereerd. Deze vorm heeft geen uitgaande flowlijnen. Budgetplanning: geeft een budgetplanningsdocument weer. Komt niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan wordt het gebruikt om een document weer te geven dat door een taakstap is gegenereerd. Deze vorm heeft geen uitgaande flowlijnen. Handmatig proces: een taak die handmatig wordt uitgevoerd. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in een document. Het wordt in plaats daarvan gebruikt om een taak weer te geven die handmatig wordt uitgevoerd, zoals het uitladen van een vrachtwagen in een magazijn, en die de processtroom beïnvloedt. Bestaande versie/gegevens: dit blok geeft gegevens weer die vanuit een extern proces komen. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan geeft deze vorm gegevens weer die afkomstig zijn van externe bron. Deze stap bevat geen inkomende flowlijnen. Systeembeslissing geslaagd/mislukt: dit blok geeft een automatische beslissing van de software weer. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in het document. In plaats daarvan wordt het gebruikt om een automatische beslissing van het systeem weer te geven nadat een stap is uitgevoerd. Extern naar SAP Bedrijfsactiviteit/ event Eenheidsproces Proces- referentie Subproces -referentie Proces- beslissin g Diagram- verbinding Afdruk/ document Werkelijke financiën Budgetplanning Handmatig proces Bestaande versie/ gegevens Systeem- beslissin g geslaagd /mislukt

7 converteren Plan- order Afhankelijke beh. Reserveringen Magazijn Materiaal behoefte planning Materiaalbehoefteplanning - MRP Geplande onafh. behoeften Productie- order

8 Alternatieve planningstrategieën voor gereed product StrategieNettobehoefteplanning (10) Planning met eindmontage (40) Klantbehoeften aan productie doorgegeven NeeJa Dit betekent...... dat klantorders de productie niet beïnvloeden... dat klantorders die geplande onafhankelijke behoeften overschrijden, de productie kunnen beïnvloeden... dat de belangrijkste doelstelling erin bestaat, een vlotte productie te garanderen... dat de belangrijkste factor hier de mogelijkheid is om snel te beantwoorden aan de vraag van de klant Geplande onafhankelijke behoeften toegewezen en beperkt tijdens orderafhandeling NeeJa Geplande onafhankelijke behoeften beperkt bij goederenafgifte voor levering JaNee

9 Werkplek Werkplek: montage Routings Kosten- calculatie Planning en capaciteit 1010,- 2150,- 3160,- Voorstelwaarden Routings Calculatie- gegevens Planningsgegevens Capaciteitsgegevens

10 Routingwerkplek/-bewerking Routingkop Bewerking 10: Eindmontage Artikelcomponenten Werkplek Besturingscode Standaardwaarden Prestatiesoorten Beschrijving....

11 Individuele conversie Plan- orders Productie- orders Collectieve conversie Planorderconversie Productie- order Plan- orders

12 Ordertype opgeven Orderpositie definiëren Routing kopiëren Doorlooptijdindeling Stuklijst kopiëren Optionele wijzigingen Productieorder opslaan Vrijdag 25 januari 2008 Dinsdag 15 juli 2008BehoefteplanningBehoefteplanningHandmatigHandmatig Beschikbaarheidscontrole AutomatischAutomatisch Optioneel (customizing) Productieorder creëren

13 Bestelvoorstel (planorder) Order creëren Beschikbaarheids- controle Ordervrijgave en chargebepaling voor componenten OrderafrekeningOrderkop Bewerkingen Componenten Kosten 20 50 100 Artikelafname Goederenont- vangst Productieorderafhandeling Productieorder Terugmeldingen

14 Materiaal Goederenbeweging Artikel- document Boekhoudings- document Magazijn Bewerking Art.comp. Prod.- order Kosten  Voorraadhoeveelheden actualiseren  Voorraadwaarden actualiseren  Artikelen kunnen chargeverplichting hebben Goederenbeweging

15 Goederenafgifte boeken Artikel- document Boekh.- document  Voorraadhoeveelheden actualiseren  Voorraadwaarden actualiseren  Reserveringen verminderen  Werkelijke kosten berekenen en order actualiseren Goederenafgifte

16 Orderbevestiging...... Handmatig invoeren Productieorderbevestigingen Productie- order Bewerking 0010 Bewerking 0020 Bewerking 0030 Bewerking....

17 Calculatievariant Geplande/werkelijke kosten weergeven Kostensoorten Kostenspecificatie Kostenopbouw Geplande kosten Artikel- kosten Kosten voor externe verwerving Productiekosten Materiaal overhead kosten Productieoverhead kosten Kosten voor uit- besteding Kostensoorten : : Fasen Alg. bewerkingswaarden Standaard- waarden Besturingscode “relevantiecode” Resources Formulecode voor calculatie Kostenplaats Activiteittype Formuleconstanten Kostencalculatie- verslag Code. "Rel. voor calculatie" Prijs Artikel- componenten Order type / Vestiging Productieorder - Voorcalculatie

18 Kosten van productieorder Overheadberekeningen - Werkplek - Standaardwaarde - Hoeveelheden - Kostenplaats - Prestatiesoorten - Formules - Prestatiesoorten Bewerking Kosten van eigen prestatiesMateriaalkosten Kosten van productieorder - Hoeveelheden - Prijzen WerkplekKostenplaats Artikel- componenten - Perioden Prestatiekosten

19 Order status (Voorlopig) vrijgegevenGedeeltelijk geleverdAfgeleverd of technisch afgesloten Afwijkingen Leverings- waarde werkelijke kosten WIP tegen werkelijke kosten = WIP tegen werkelijke kosten = - Leverings- waarde = - PREL REL PDLV DLV TECO WIP en afwijkingsbepaling bij kostendrageradministratie op seriebasis werkelijke kosten

20 Artikel 600 Productkostenplanning Seriegrootte 1 st CO-PC Productieorder Art. F126 800 1.200 400 2.400 -2.000 400 Artikel- productie- toeslag GO Afwijkingen Werkelijke kosten CO- PC Artikelstam Standaardprijs = 2000 Doelversie 0 Prijs 150 Hoev. 150 Structuur 100 Uitval 0 Seriegrootte 0 Productie 1100 Toeslag 300 MagazijnPrijsverschil Financiële boekhouding 2000400 Afrekening FI CO- PA Orderafrekening (voorbeeld)

21 © 2010 SAP AG. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries. Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc. JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, Clear Enterprise, SAP BusinessObjects Explorer, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP France in the United States and in other countries. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. The information in this document is proprietary to SAP. No part of this document may be reproduced, copied, or transmitted in any form or for any purpose without the express prior written permission of SAP AG. This document is a preliminary version and not subject to your license agreement or any other agreement with SAP. This document contains only intended strategies, developments, and functionalities of the SAP® product and is not intended to be binding upon SAP to any particular course of business, product strategy, and/or development. Please note that this document is subject to change and may be changed by SAP at any time without notice. SAP assumes no responsibility for errors or omissions in this document. SAP does not warrant the accuracy or completeness of the information, text, graphics, links, or other items contained within this material. This document is provided without a warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement. SAP shall have no liability for damages of any kind including without limitation direct, special, indirect, or consequential damages that may result from the use of these materials. This limitation shall not apply in cases of intent or gross negligence. The statutory liability for personal injury and defective products is not affected. SAP has no control over the information that you may access through the use of hot links contained in these materials and does not endorse your use of third-party Web pages nor provide any warranty whatsoever relating to third-party Web pages.


Download ppt "Productie op voorraad - discrete productie (MTS) SAP Best Practices Baseline Package (België) SAP Best Practices."

Verwante presentaties


Ads door Google