De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tweedimensionale arrays

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tweedimensionale arrays"— Transcript van de presentatie:

1 Tweedimensionale arrays
Hoofdstuk 15 Hoofdstuk 15

2 Visual Basic .NET voor studenten
In dit hoofdstuk … Tweedimensionale arrays: Declareren Initialiseren Indices gebruiken Grootte bepalen ReDim Als parameter doorgeven Visual Basic .NET voor studenten

3 Visual Basic .NET voor studenten
Declaratie Een array kan ook in twee dimensies gedeclareerd worden, bv de verkoopcijfers van computers van 4 winkels: Dim sales(3,6) As Integer Kolomnummers = dagen 1 2 3 Rijnummers = winkels 22 49 4 93 12 32 3 8 67 51 5 63 14 23 16 54 76 31 99 Visual Basic .NET voor studenten

4 Visual Basic .NET voor studenten
Indices sales(2,3) = CInt(Textbox1.Text) chessBoard(3,4) = TextBox1.Text eerste index  rijnummer Tweede index  kolomnummer Visual Basic .NET voor studenten

5 Visual Basic .NET voor studenten
Indices Elementen verwerken in een tweedimensionale array gebeurt vaak met geneste lus-constructies Dim sales(3,6) As Integer Dim sum As Integer Dim shop As Integer Dim dayNumber As Integer sum = 0 For shop = 0 To 3 For dayNumber = 0 To 6 sum = sum + sales(shop, dayNumber) Next Visual Basic .NET voor studenten

6 De grootte van een array
Dim test(3, 2) As Integer Dim i, j As Integer For i = 0 To UBound(test, 1) For j = 0 To UBound(test, 2) test(i, j) = i + j Next MessageBox.Show(test.Length) UBound(test,1)  de hoogst mogelijke index voor de eerste dimensie (rijen) = 3 UBound(test,2)  de hoogst mogelijke index voor de tweede dimensie (kolommen) = 2 test.Length  het maximaal aantal elementen in de array = 12 Visual Basic .NET voor studenten

7 Visual Basic .NET voor studenten
Arrays als parameters Geen dimensie toevoegen in de methode declaratie! Private function Sum (ByVal array(,) As Integer) As Integer Visual Basic .NET voor studenten

8 Visual Basic .NET voor studenten
Constanten Ook bij tweedimensionale arrays zijn constanten nuttig, om nadien eventueel de dimensies te kunnen aanpassen Visual Basic .NET voor studenten

9 Visual Basic .NET voor studenten
Array initialisatie Een geneste For-lus Tijdens de declaratie. Dim table(,) As Integer = _ {{1, 0, 1}, {0, 1, 0}} Visual Basic .NET voor studenten

10 Een voorbeeldprogramma
Bestudeer zelf de voorbeeldcode Visual Basic .NET voor studenten

11 Visual Basic .NET voor studenten
For Each Private Sub CalculateTotal() Dim total As Integer = 0 For Each item As Integer In rainData total = total + item Next TotalLabel.Text = "total rainfall is " & CStr(total) End Sub Visual Basic .NET voor studenten


Download ppt "Tweedimensionale arrays"

Verwante presentaties


Ads door Google