De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tweedimensionale arrays Hoofdstuk 15. Visual Basic.NET voor studenten2 In dit hoofdstuk … Tweedimensionale arrays:  Declareren  Initialiseren  Indices.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tweedimensionale arrays Hoofdstuk 15. Visual Basic.NET voor studenten2 In dit hoofdstuk … Tweedimensionale arrays:  Declareren  Initialiseren  Indices."— Transcript van de presentatie:

1 Tweedimensionale arrays Hoofdstuk 15

2 Visual Basic.NET voor studenten2 In dit hoofdstuk … Tweedimensionale arrays:  Declareren  Initialiseren  Indices gebruiken  Grootte bepalen  ReDim  Als parameter doorgeven

3 Hoofdstuk 15 Visual Basic.NET voor studenten3 Declaratie Een array kan ook in twee dimensies gedeclareerd worden, bv de verkoopcijfers van computers van 4 winkels: Dim sales(3,6) As Integer 224949301232 3867515363 148231452316 54076314399 0 1 2 3 Rijnummers = winkels 0 1 2 3 4 5 6 Kolomnummers = dagen

4 Hoofdstuk 15 Visual Basic.NET voor studenten4 Indices eerste index  rijnummer Tweede index  kolomnummer sales(2,3) = CInt(Textbox1.Text) chessBoard(3,4) = TextBox1.Text

5 Hoofdstuk 15 Visual Basic.NET voor studenten5 Indices Elementen verwerken in een tweedimensionale array gebeurt vaak met geneste lus-constructies Dim sales(3,6) As Integer Dim sum As Integer Dim shop As Integer Dim dayNumber As Integer sum = 0 For shop = 0 To 3 For dayNumber = 0 To 6 sum = sum + sales(shop, dayNumber) Next

6 Hoofdstuk 15 Visual Basic.NET voor studenten6 De grootte van een array UBound(test,1)  de hoogst mogelijke index voor de eerste dimensie (rijen) = 3 UBound(test,2)  de hoogst mogelijke index voor de tweede dimensie (kolommen) = 2 test.Length  het maximaal aantal elementen in de array = 12 Dim test(3, 2) As Integer Dim i, j As Integer For i = 0 To UBound(test, 1) For j = 0 To UBound(test, 2) test(i, j) = i + j Next MessageBox.Show(test.Length)

7 Hoofdstuk 15 Visual Basic.NET voor studenten7 Arrays als parameters Geen dimensie toevoegen in de methode declaratie! Private function Sum (ByVal array(,) As Integer) As Integer

8 Hoofdstuk 15 Visual Basic.NET voor studenten8 Constanten Ook bij tweedimensionale arrays zijn constanten nuttig, om nadien eventueel de dimensies te kunnen aanpassen

9 Hoofdstuk 15 Visual Basic.NET voor studenten9 Array initialisatie Een geneste For-lus Tijdens de declaratie. Dim table(,) As Integer = _ {{1, 0, 1}, {0, 1, 0}}

10 Hoofdstuk 15 Visual Basic.NET voor studenten10 Een voorbeeldprogramma Bestudeer zelf de voorbeeldcode

11 Hoofdstuk 15 Visual Basic.NET voor studenten11 For Each Private Sub CalculateTotal() Dim total As Integer = 0 For Each item As Integer In rainData total = total + item Next TotalLabel.Text = "total rainfall is " & CStr(total) End Sub


Download ppt "Tweedimensionale arrays Hoofdstuk 15. Visual Basic.NET voor studenten2 In dit hoofdstuk … Tweedimensionale arrays:  Declareren  Initialiseren  Indices."

Verwante presentaties


Ads door Google