De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kwaliteitsaspecten van examinering in de BPV. 25 maart Binden en boeien BPV De beoordeling zit wel goed!?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kwaliteitsaspecten van examinering in de BPV. 25 maart Binden en boeien BPV De beoordeling zit wel goed!?"— Transcript van de presentatie:

1 Kwaliteitsaspecten van examinering in de BPV

2 25 maart Binden en boeien BPV De beoordeling zit wel goed!?

3 25 maart Binden en boeien EXAMENSTANDAARDEN 1.Vertrouwen beroepenveld 2.Deskundigheid betrokkenen 3.Exameninstrumentarium: dekking uitstroomeisen 4.Exameninstrumentarium: toetstechnische eisen 5.Examenprocessen: afname, beoordeling en diplomering 6.Borging examenkwaliteit 7.Wettelijke vereisten examinering

4 25 maart Binden en boeien MAATSCHAPPIJ Beroepenveld en Deelnemers (1) INSTELLING (2, 6) OPLEIDEN EXAMEN (3, 4 en 5) WETTELIJKE BEPALINGEN (7)

5 25 maart Binden en boeien Kwalificerend examineren in de beroepspraktijk. Moet dat? Kan dat?

6 25 maart Binden en boeien Vanuit de WEB: 7.2.8 lid1 Van elke beroepsopleiding maakt onderricht in de praktijk van het beroep deel uit. 7.2.8 lid2c Het deel (van de eindtermen) dat de deelnemer tijdens de praktijkperiode dient te realiseren en de beoordeling daarvan. 7.4.3 lid1 Het examen is niet met gunstig gevolg afgelegd dan na een gunstige beoordeling als bedoeld in artikel 7.2.8 derde lid.

7 25 maart Binden en boeien Toezichtskader BVE 2009 Wordt een deel van de uitstroomeisen daadwerkelijk in de beroepspraktijkvorming geëxamineerd? Voor competentiegerichte opleidingen worden vanaf 2009 deze bevindingen betrokken bij het eindoordeel over de kwaliteit van de examinering van de opleiding.

8 25 maart Binden en boeien Vertrouwen beroepenveld Een gedeelde verantwoordelijkheid

9 25 maart Binden en boeien Conclusie Ja, het moet! Maar kan het ook?

10 25 maart Binden en boeien Kan er in het bedrijf worden geëxamineerd? Erkend leerbedrijf? Is er ruimte voor examinering? Wat verwacht u van het bedrijf?

11 25 maart Binden en boeien De examenvorm en het instrument Toetsplan Vinklijstje of afgebakende opdracht? Terugkoppeling resultaten

12 25 maart Binden en boeien Oordelen kan iedereen Voor beoordelen moet je wel de juiste informatie hebben.

13 25 maart Binden en boeien Deskundigheid Wie beoordeelt er? Onafhankelijkheid Vakdeskundigheid buiten kijf! Deskundig in beoordelen Informatie

14 25 maart Binden en boeien Wat gebeurt er in de BPV? Duidelijk plan Inrichting van het examen, maar ook de organisatie Zicht op de kwaliteit / controle

15 25 maart Binden en boeien Borging van de examinering (in de BPV) Kan het niet zoals het moet dan ….. Moet het zoals het kan!

16 25 maart Binden en boeien HET BESTE HALEN UIT DE BPV


Download ppt "Kwaliteitsaspecten van examinering in de BPV. 25 maart Binden en boeien BPV De beoordeling zit wel goed!?"

Verwante presentaties


Ads door Google