De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van boven bekeken - 2 -. Mind of Christ Want wie kent de zin des Heren, dat hij Hem zou voorlichten? Maar wij hebben de zin van Christus. (Jes.55:9)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van boven bekeken - 2 -. Mind of Christ Want wie kent de zin des Heren, dat hij Hem zou voorlichten? Maar wij hebben de zin van Christus. (Jes.55:9)"— Transcript van de presentatie:

1 Van boven bekeken - 2 -

2

3 Mind of Christ Want wie kent de zin des Heren, dat hij Hem zou voorlichten? Maar wij hebben de zin van Christus. (Jes.55:9) For who hath known the mind of the Lord, that he should instruct him? But we have the mind of Christ.

4 Positie God echter, …, heeft, …, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen mede levend gemaakt met Christus, …, en heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus, om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom zijner genade te tonen naar (zijn) goedertierenheid over ons in Christus Jezus. (Ef. 2:4-7)

5 Tijd voor aktie … Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om (de wil van) Hem, die haar daaraan onderworpen heeft, in hope echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. (Rom. 8:19-21)

6 Hoe werkt dat dan? 1.Naar de troon gaan – Hier ben ik HEER 2.Buigen voor God – U bent GOD 3.Luisteren en leren zijn – Wat ziet U? 4.Spreken (profeteren) 5.Eren

7 Ezechiel En Hij zeide tot mij: Mensenkind, kunnen deze beenderen herleven? En ik zeide: Here HERE, Gij weet het. Toen zeide Hij tot mij: Profeteer over deze beenderen en zeg tot hen: gij dorre beenderen, hoort het woord des HEREN … Ik nu profeteerde zoals mij bevolen was, en zodra ik profeteerde, ontstond er een geruis … (Ez. 37:3-7)

8 De hemel in beweging Gij zult grotere dingen zien dan deze … u zult de hemel open zien en de engelen Gods opstijgen en nederdalen OP DE ZOON DES MENSEN. (Joh. 1:51-52) Een ieder, die Mij belijden zal voor de mensen, hem zal ook de Zoon des mensen belijden voor de engelen Gods… (Luc. 12:8) Zijn engelen (vs.13) niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen die het heil zullen beërven? (Hebr. 1:14)

9


Download ppt "Van boven bekeken - 2 -. Mind of Christ Want wie kent de zin des Heren, dat hij Hem zou voorlichten? Maar wij hebben de zin van Christus. (Jes.55:9)"

Verwante presentaties


Ads door Google