De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vers 1 Twist met mijn twisters, HERE God. Stel mijn bestrijders tot een spot. Grijp naar uw schild om mij te dekken, wil mij aan hun geweld onttrekken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vers 1 Twist met mijn twisters, HERE God. Stel mijn bestrijders tot een spot. Grijp naar uw schild om mij te dekken, wil mij aan hun geweld onttrekken."— Transcript van de presentatie:

1 Vers 1 Twist met mijn twisters, HERE God. Stel mijn bestrijders tot een spot. Grijp naar uw schild om mij te dekken, wil mij aan hun geweld onttrekken. O God, bied sterke tegenstand, neem speer en strijdbijl in uw hand, versla de vijand, spreek tot mij: Ik zorg voor u, ik maak u vrij. Psalm 35

2 Vers 2 Beschaam hen in hun trotse waan, die mij steeds naar het leven staan. Geef, dat zij, achterwaarts gedreven, Straks schaamrood staan. HEER, doe hen beven. Laat, wie op boze listen zint, als kaf verstuiven door de wind. Ontbied daartoe uw Engel, HEER, en stoot door Hem de vijand neer. Psalm 35

3 Vers 3 Maak dat zijn weg door duisternis en gladheid onbegaanbaar is, dat hij uw grote toorn moet duchten, wanneer uw Engel hem doet vluchten. Want zie hoe hij mij steeds belaagt en zonder oorzaak op mij jaagt. Zie hoe hij mij een val bereidt en voor mijn voet zijn netten spreidt. Psalm 35

4 Vers 4 Snel moge hij ten onder gaan. Wil, HERE, onverhoeds hem slaan. Verwar hem in zijn eigen netten, die hij in het verborgen zette. Dan klimt tot U mijn jubelzang en loof ik U mijn leven lang. De HERE heeft mijn ziel bevrijd, Hij heeft mij grote vreugd bereid. Psalm 35

5 Vers 5 Heel mijn gebeente geeft U eer. Wie is aan U gelijk, o HEER? U, die de zwakken wilt ontrukken aan wie hen harteloos verdrukken. U hebt de armen trouw bewaard voor wie hen dreigden met het zwaard. Valse getuigen vragen wreed naar zaken waar ik niet van weet. Psalm 35

6 Vers 6 Zij die belust zijn op mijn bloed vergelden mij slechts kwaad voor goed. Zij kwamen al mijn vreugde doven door mij van kindren te beroven. Maar werden zij bezocht met leed, dan was een rouwgewaad mijn kleed. Ik bad en vastte dag aan dag wanneer ik hen in moeite zag. Psalm 35

7 Vers 7 Ik heb om hen mijn kleed gescheurd als ‚‚n die om zijn broeder treurt, die om zijn moeder rouw moet dragen, zo was ik door hun leed verslagen. Maar toen ik neerviel, lachten zij, zij dromden samen tegen mij. Ik werd belasterd en geplaagd, door onbekenden wreed belaagd. Psalm 35

8 Vers 8 Luid klinkt de goddeloze spot van hen die opstaan tegen God. Zij knarsen tegen mij hun tanden en wrijven zich al in de handen. Hoe lang ziet U mijn lijden aan, blijft U, o HEER, terzijde staan? Als leeuwen gaan zij fel tekeer. Breek toch hun macht, verlos mij, HEER. Psalm 35

9 Vers 9 Ik zal met grote dankbaarheid in aller tegenwoordigheid Uw naam en grote daden prijzen, met heel uw volk uw lof doen rijzen. Maar zie hoe mij mijn vijand tart. Laat hem niet juichen om mijn smart. Laat hem niet in zijn trotse waan vol haat op mij de ogen slaan. Psalm 35

10 Vers 10 Zij spreken van de vrede niet, maar zijn slechts uit op mijn verdriet. En tegen stillen in den lande beramen zij bedrog en schande. Zij roepen honend tegen mij hun woorden vol van spotternij. Zij zien met grote vreugde aan wat zij mij hebben aangedaan. Psalm 35

11 Vers 11 U ziet toch ook dit alles, HEER. Houd U niet ver en zwijg niet meer. Ontwaak, mijn God, schenk mij bescherming en voer mijn rechtszaak, toon ontferming. Richt mij naar uw gerechtigheid. Verschijn, HEER, in uw majesteit. Verhinder dat de vijand lacht. Merk op mijn leed en hoor mijn klacht. Psalm 35

12 Vers 12 Dat zij niet zeggen in hun waan: Nu is aan onze wens voldaan. Laat dit nooit klinken uit hun monden: Wij hebben hem dan toch verslonden. Trek hun het kleed der schande aan om al de smaad, mij aangedaan. Dan kan mijn trotse weerpartij ook niet meer pralen tegen mij. Psalm 35

13 Vers 13 Laat vromen juichen, trouwe HEER, geef, dat zij zingen U ter eer, die mijn rechtvaardiging verlangen. Dan klinken blij hun lofgezangen: Groot is de HERE, onze God. Hij schenkt zijn knecht een heilrijk lot. Dan looft mijn tong de hele dag uw recht, o HEER, met diep ontzag. Psalm 35


Download ppt "Vers 1 Twist met mijn twisters, HERE God. Stel mijn bestrijders tot een spot. Grijp naar uw schild om mij te dekken, wil mij aan hun geweld onttrekken."

Verwante presentaties


Ads door Google