De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Uw electronische Identiteit

Verwante presentaties


Presentatie over: "Uw electronische Identiteit"— Transcript van de presentatie:

1 Uw electronische Identiteit
***** eID Uw electronische Identiteit in België Bron: Guy Devyver – ICT Animator Seniornet Vlaanderen 9/04/2017

2 Inhoud van deze bijeenkomst
Wat is wat ? De kaartlezer installeren - de “quick install” methode Onze kaart gebruiken 4. Veilig gebruik van eID.

3

4 Onmiddellijk 2 beveiligingen
Bij de afhaling: Onmiddellijk 2 beveiligingen De PUK-code: - eenmalig -> 6 cijfers - om de chip te activeren De PIN-code: - bij elk gebruik –> 4 cijfers - handtekening heeft volledige juridische waarde

5 mijn eID-kaart + mijn PIN-code
Dit wil zeggen: Mijn identiteit = mijn eID-kaart + mijn PIN-code

6 Drie soorten: eID-Kids: voor kinderen, jonger dan 12 jr eID-kaart: voor alle Belgen, vanaf 12 jaar eID-Vreemdelingen: kaart voor allochtonen

7 9/04/2017 De beslissing om een nieuwe identiteitskaart in België in te voeren werd op 19 juli 2001 door de Ministerraad genomen. Eind 2002 werd met het nodige tromgeroffel de Belgische elektronische identiteitskaart (eID) geïntroduceerd, maar het duurde nog tot in 2004 vooraleer de eerste pilootgemeenten in een proefproject konden starten met de daadwerkelijke uitreiking ervan. De verspreiding op grote schaal is nu ongeveer één jaar op kruissnelheid. Samen met Estland en Finland is België daarmee bij de eerste in Europa. Om deze koppositie te behouden en om aan te tonen dat het eID-project een van de hoekstenen is van de communicatie tussen burgers, overheden en handel, is het belangrijk om zo snel mogelijk met de voorbereidingen te starten voor de eID-toepassingen in alle handelssectoren. Die staan natuurlijk niet te springen om grote investeringen te doen zolang de huidige hybride situatie met oude en nieuwe identiteitskaarten blijft bestaan, maar tegen eind 2007 zou iedere Belg zijn nieuwe eID op zak moeten hebben. Jammer genoeg werd die deadline intussen opgeschoven naar 2009 "om de gemeenten meer tijd te gunnen". Uw elektronische identiteitskaart zal geleidelijk aan meer en meer plaats in uw leven gaan innemen. De mogelijkheden zijn dan ook ontelbaar. Zowel bij de overheid als bij privé-ondernemingen zal u ermee voor allerlei toepassingen terechtkunnen. Op een rijtje enkele diensten die nu al bestaan: Beveiligde handtekening van s Authentificatie van documenten Toegang tot beveiligde sites Andere toepassingen eID - Auteur: Maurice Van Hoof

8 Op de kids-eID-kaart: Noodnummer: +32 (0)78 150 350 www.halloouders.be
Ketting van 7 telefoonnummers

9 9/04/2017 De kaartlezer Elke Belg die minstens 12 jaar oud is en ingeschreven is in het bevolkingsregister, moet een identiteitskaart bezitten. Vanaf de leeftijd van 15 jaar is men verplicht deze kaart steeds bij zich te hebben. Nieuwe inwoners, personen die verhuizen, de 12 jarigen en personen van wie hun oude identiteitskaart verloren of gestolen is zullen onmiddellijk een nieuwe elektronische identiteitskaart krijgen. Vervolgens zullen stelselmatig alle inwoners uitgenodigd worden om hun EIK te komen afhalen. Dit in functie van de vervaldag van hun oude identiteitskaart. Uiterlijk tegen 2009 moeten alle Belgen in het bezit zijn van een Eid. De elektronische identiteitskaart heeft het formaat van een bankkaart en bevat een microchip. Net zoals de huidige identiteitskaart zal de nieuwe kaart zichtbare informatie dragen: foto, naam en voornamen, geslacht, nationaliteit, geboorteplaats en -datum, handtekening, geldigheidsperiode ( 5 jaar) en rijksregisternummer. Het adres zal voortaan dus enkel elektronisch opgeslagen worden op de kaart, zodat je de kaart niet meer zal moeten vervangen wanneer je verhuist. Het zal dus volstaan om enkel het adres op de chip te laten wijzigen op het gemeentehuis. Afmetingen in mm: B85xH54 De kaart is vijf jaar geldig eID - Auteur: Maurice Van Hoof

10 De kaartlezer installeren (1)
9/04/2017 De kaartlezer installeren (1) Alles over kaartlezers: Installatieprocedure verschilt volgens het OS van de computer eID - Auteur: Maurice Van Hoof

11 De kaartlezer installeren (2a)
Quick Install: wat nodig ? 1- de computer met OS = Windows (of Mac of Linux) 2- de eID-kaartlezer (kopen of krijgen) 3- de eID-kaart èn de pincode 4- de eID-software

12 Service desk van Fedict
De kaartlezer installeren (2b) Wat doen ? 1- de eID-software installeren 2- de kaartlezer verbinden met de PC 3- de gegevens bekijken Problemen ? Service desk van Fedict

13 Quick Install 1 3 2 http://eid.belgium.be/nl 9/04/2017
eID - Auteur: Maurice Van Hoof

14 1. Uw informatie op de kaart lezen
Ga naar het bureaublad (met de sneltoets windows+M) Dubbelklik op de snelkoppeling “eID-Viewer” op het bureaublad Lees de informatie op het tabblad “Identiteit”

15 2. Uw adresgegevens afdrukken (niet zichtbaar op de kaart)
Klik op het printer-icoontje: het dialoogvenster “Afdrukken” verschijnt Selecteer uw printer en het aantal gewenste exemplaren Druk af of annuleer de opdracht

16 3. Digitaal handtekenen Steek de eID-kaart in de lezer
Digitale handtekeningen worden gecreëerd en geverifieerd met digitale certificaten. Steek de eID-kaart in de lezer Dubbelklik op de snelkoppeling Klik op tab “certificaten” Klik eventueel “Root” en “CA” open 5. Klik op “Authentificatie”, dan op knop “Registreer” en geef OK 6. Klik op “Handtekening”,

17 Digitaal handtekenen in Word 2003
Open het Word-document Extra/Opties/Tabblad Beveiliging Druk knop “Digitale handtekeningen” en “Toevoegen” 4. Selecteer signature-certificaat / OK (even wachten) 5. Geef pincode en driemaal OK 6. Bestand opslaan

18 Bevestiging verschijnt in het taakvenster
Digitaal handtekenen in Word 2007 Open het Word document Officeknop / voorbereiden / digitale handtekening toevoegen 3. Op het blad “Ondertekenen”: geef doel op, bvb “Waarmerken” 4. Geef PIN en tweemaal OK Bevestiging verschijnt in het taakvenster

19 4. Uw rijksregister consulteren
Steek uw eID-kaart in de lezer Surf naar 3. Klik op “Mijn dossier” Geef certificaat en pincode 5. Kies NL en raadpleeg Uw dossier

20 5. Gemeentediensten, via Uw eID aangeboden
Om de diensten via Uw eID te kennen, in Uw gemeente, surf naar en - kies eID-toepassingen in je buurt - kies Uw gemeente en zet ze op kaart Gemeente Mechelen bvb, biedt een electronisch loket aan

21 6. Het e-loket van Mechelen testen
Surf naar Kies e-Loket Vraag, bij wijze van oefening, een bewijs van goed gedrag en zeden

22 7 Tax-on-web (1) Het eigenlijke invullen, electronisch, van
Uw belastingsbrief, maakt het voorwerp uit van een afzonderlijke voordracht. Maar de weg naar Uw blanco belastingsbrief, willen we U nu niet onthouden …

23 7 Tax-on-web (2) Steek Uw eID-kaart in de kaartlezer
Surf naar en kies NL Klik op de knop “Mijn Tax box” Log in via “Authentificatie via eID”; login Geef Uw PIN-code / OK (Tax box start) Klik op “Online aangifte” Ontdek ook

24 8. Uw CM-dossier opvragen en inkijken
9/04/2017 8. Uw CM-dossier opvragen en inkijken Surf naar Klik op de tab “Uw dossier” Kies: “Aanmelden via eID-kaart” Scherm digitaal certificaat opent / OK 5. Geef PIN / OK 6. Uw dossier verschijnt op scherm eID - Auteur: Maurice Van Hoof

25 9. Een misdrijf melden Surf naar www.epol.be Kies Nederlands
9/04/2017 9. Een misdrijf melden Surf naar Kies Nederlands Duid het betrokken misdrijf aan Geef Uw digitale certificatie 5. Geef PIN / Enz eID - Auteur: Maurice Van Hoof

26 10. School- en Studietoelagen
9/04/2017 10. School- en Studietoelagen - Hoger onderwijs - Deeltijds secundair onderwijs - Lager onderwijs - Kleuteronderwijs Surf naar https//daf.vlaanderen.be/daf/index.isp Inloggen via Uw eID eID - Auteur: Maurice Van Hoof

27 11. Een job bij de overheid ? https://www.selor.be

28 12. Het kinderbijslagfonds

29 13. e-mails aangetekend verzenden
9/04/2017 13. s aangetekend verzenden Surf naar en volg de procedure. ( betalende dienst) eID - Auteur: Maurice Van Hoof

30 14. eID-oplossingen voor overheid
tabid_3340/desktopdefault.aspx Voor administratieve diensten, politie, bibliotheken, OCMW’s, containerparken, sportzalen, …

31 15. Recente Nieuwigheden eID
Sinds : nieuwe puk/pin aanvragen Sinds : MyPension.be

32 Hoe Uw PIN-code wijzigen ?
Steek uw eID-kaart in de kaartlezer Dubbelklik de snelkoppeling op bureaublad Selecteer tab Kaart en PIN Klik “Basic Pin” en de knop “Wijzig PIN” Geef oude en nieuwe PIN-code in en bevestig / OK

33 beschadiging, verlies of diefstal ?
Wat doen bij beschadiging, verlies of diefstal ? Onmiddellijk melden aan DOCSTOP Kaart: - dan 7 dagen geblokkeerd - daarna gedesactiveerd 2. Aangifte doen bij gemeente en politie

34 Steeds een goede afdruk van al
Wat doen bij verblijf in het buitenland ? Steeds een goede afdruk van al Uw kaartgegevens bijhebben !

35 Dank voor Uw aandacht en … succes !


Download ppt "Uw electronische Identiteit"

Verwante presentaties


Ads door Google