De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inzicht in Leerprocessen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inzicht in Leerprocessen"— Transcript van de presentatie:

1 Inzicht in Leerprocessen

2 Situatie BA1 student Veel vakken, veel leerstof: algemene vakken, maar vooral taalvakken Hoe leer je een vreemde taal (L2)? Eigen verantwoordelijkheid voor slaagkansen, zelfstandig leerproces Doel van de cursus: Hulpmiddelen en inzichten verwerven om - het eigen (taal)leerproces bij te sturen - de slaagkansen te verhogen

3 Spreekuur op afspraak (helene.stengers@vub.ac.be)
Tutoringsysteem (geregeld per opleidingsonderdeel, zo snel mogelijk aanmelden) Evaluatie na semester 1

4 Leren = proces waarbij mentale activiteiten of leerstrategieën door de leerder uitgevoerd worden tijdens het opnemen, het verwerken en het opslaan van nieuwe informatie om een bepaald doel te bereiken

5 Leren = proces waarbij mentale activiteiten of leerstrategieën door de leerder uitgevoerd worden tijdens het opnemen, het verwerken en het opslaan van nieuwe informatie om een bepaald doel te bereiken Onderscheid tussen: Intentioneel leren / incidenteel leren Onnatuurlijke / natuurlijke leeromgeving

6 Zelfstandig leren = zelfverantwoordelijk leren
= zelfstandig leeractiviteiten kunnen organiseren en sturen Leren gebeurt niet alleen op school of tijdens de instructie-uren! Fundamentele vaardigheid: leren jezelf vragen te stellen, cognitief bewust zijn van je leerproces

7 Leerstrategieën Voorbeelden
selecteren (via markeren, onderstrepen, enz. onderscheid maken tussen belangrijke en minder belangrijke passages) relateren (de nieuwe informatie uitdrukkelijk proberen in verband brengen met wat men al weet; voorkennis als 'kapstok' gebruiken om nieuwe zaken aan op te hangen), structureren (via samenvattingen en schema's de globale structuur die in het leermateriaal steekt opsporen en verhelderen) kritisch verwerken (aangeboden informatie confronteren met eigen ideeën; een persoonlijke stelling innemen) concretiseren (zelf op zoek gaan naar voorbeelden, analogieën die helpen om het geleerde beter te verstaan) toepassen (zelf toepassingen maken van het geleerde om het geleerde beter te verstaan en/of verder in te slijpen)

8 Leerstijl Elke leerder heeft een persoonlijke leerstijl.
= attitudes en gedragingen die bepalen wat iemands voorkeurmanier van leren is Bv. Sommigen zijn meer visueel ingesteld, anderen meer auditief Verschillende manier van instuderen Een leerstijl heeft te maken met o.a.: Cognitieve verwerkingsstrategieën: hoe verwerkt de leerder de informatie? Metacognitieve sturingsstrategieën: wie stuurt in welke mate het leerproces? (extern – intern – stuurloos) Aard van de leermotivatie (certificaatsgericht, beroepsgericht, testgericht, persoonlijk geïnteresseerd, ambivalent) Persoonlijkheid

9 leerstijltest http://www.123test.nl/leerstijl/

10 Motivatie Integratieve motivatie vs. Instrumentele motivatie
Extrinsieke motivatie Intrinsieke motivatie

11 Waarom heb je deze richting gekozen?
Diploma? Persoonlijke interesse? Beroep? Vrienden? ….

12 Je leerstijl heeft een impact op je studievaardigheden
Planning Concentratie Studiemethode ook: Leesvaardigheid Notities nemen Rol van stress

13 Studievragenlijst “SMART”
Met de (StudieManagement & Academische Resultaten Test) kan je in ongeveer 10 minuten de sterke en zwakke punten in jouw studieaanpak opsporen. Bij zwakke punten word je geadviseerd hoe je deze kunt verbeteren.

14 Tips nodig? Zoek een tutor Maak een afspraak
SBC (my.vub.ac.be/studiebegeleiding)

15 SBC SBC


Download ppt "Inzicht in Leerprocessen"

Verwante presentaties


Ads door Google