De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Info Instellingen en leerlingen Wijzigingen 2005-2006 Een blik op de toekomst –wijzigingen instellingendatabank –wijzigingen leerlingendatabank Regeerakkoord.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Info Instellingen en leerlingen Wijzigingen 2005-2006 Een blik op de toekomst –wijzigingen instellingendatabank –wijzigingen leerlingendatabank Regeerakkoord."— Transcript van de presentatie:

1 Info Instellingen en leerlingen Wijzigingen 2005-2006 Een blik op de toekomst –wijzigingen instellingendatabank –wijzigingen leerlingendatabank Regeerakkoord

2 Wijzigingen 05-06 vanaf volgend schooljaar worden bestanden van rijksregister opgeladen in databank lerende mens ( nu : batch opladen en on line opzoeken) ook studenten hoger onderwijs worden opgenomen in de databank lerende mens Schrijfwijze naam voornaam –zoals op identiteitskaart –naam, voornaam mag leestekens bevatten (,.) –in voornaam geen spaties

3 Wijzigingen 05-06 secundair DBSO: financierbaarheidscode is “03” indien “soort contract : –andere –officieel niet werkend –contract brugproject –interimcontract (contract van minder dan 3 maanden) –thuishelper (zonder contract) –niet beschikbaar

4 Wijzigingen 05-06 secundair Sportstatuut : verplicht voor leerlingen met een topsportstatuut en voor leerlingen waar “topsport” in de benaming voorkomt veld “type buitengewoon onderwijs vorige inschrijving” enkel nog verplicht indien huidige en vorige inschrijving in buitengewoon onderwijs veld “laatst behaald studiebewijs” : verduidelijking codes voor modulair stelsel - certificaat = code 1, deelcertificaat = code 2 veld “laatst behaald studiebewijs” –“00” : “andere” mag enkel ingevuld worden in modulair stelsel indien leerling geen getuigschrift, studiegetuigschrift of diploma behaalde

5 Wijzigingen 05-06 Hoger Hoger onderwijs: –ééngemaakte zending : identificatiegegevens en inschrijvingsgegevens in één zending –integratie van de data in de databank lerende mens -> strikte identiteitscontrole –meer zendingen : voorlopige zendingen vanaf 1 juli - voordeel voor externe gebruikers, vb. studietoelagen –elektronisch terugsturen van opgezochte RRNR en info over vorig schooljaar en academiejaar

6 Een blik op de toekomst 2006-2007 : –samenwerking met KSZ (kruispuntbank voor sociale zekerheid) en VPR (verrijkt personenregister) integratie van BIS nummers in databank lerende mens elektronisch terugsturen van BIS nummers naar scholen –samenwerking met GIS Vlaanderen ( Geografisch informatiesysteem) : integratie van de CRAB stratencodes in de instellingendatabank - later ook geografische coördinaten –samenwerking met RKW (rijksdienst voor kinderbijslag) : afschaffen van attesten voor + 18 jarigen

7 Regeerakkoord 2006 : Nieuw decreet OSP 121 centra voor volwassenenonderwijs 26->14 centra basiseducatie 14 regionale consortia volgens STC regio’s

8 Regeerakkoord 2006 : Nieuw decreet OSP –Financiering op niveau van centra en op niveau van consortium –Nieuwe indicatoren ten behoeve van financiering voor de centra ??? –Groei elektronische zendingen stimuleren samen met uitbreiding EPD NU : –OSP : 70 % elektronische zendingen – BE : geen elektronische zendingen

9 Regeerakkoord 2008 : nieuw financieringssysteem voor leerplichtonderwijs –omkadering op basis van van schoolgebonden en leerlinggebonden indicatoren –nog geen zicht op de aard van de indicatoren –nog geen zicht op gevolgen voor GOK zendingen


Download ppt "Info Instellingen en leerlingen Wijzigingen 2005-2006 Een blik op de toekomst –wijzigingen instellingendatabank –wijzigingen leerlingendatabank Regeerakkoord."

Verwante presentaties


Ads door Google