De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst
Voorganger: ds. A.H. Driest emeritus predikant Voorlezer: Luci Herrebout De preek gaat over Kolossenzen 3: Het eerste lied: Psalm 99: 1, 2 Alle liederen worden geprojecteerd

2

3 Welkom in deze kerkdienst
Voorganger: ds. A.H. Driest emeritus predikant Voorlezer: Luci Herrebout De preek gaat over Kolossenzen 3: Het eerste lied: Psalm 99: 1, 2 Alle liederen worden geprojecteerd

4 . . Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Psalm 99: 1, 2 . .

5 . Psalm 99: 1, 2 . .

6 . Psalm 99: 1, 2 . .

7 Votum en zegengroet Zingen: Psalm 99: 1, 2 Wet Zingen: Psalm 99: 3, 4
. . Votum en zegengroet Zingen: Psalm 99: 1, 2 Wet Zingen: Psalm 99: 3, 4 Gebed Lezen: Kolossenzen 3: Zingen: Gezang 62: 1, 2, 3, 4 (NG 36) Preek Zingen: Psalm 121 . .

8 Votum en zegengroet Zingen: Psalm 99: 1, 2 Wet Zingen: Psalm 99: 3, 4
. . Votum en zegengroet Zingen: Psalm 99: 1, 2 Wet Zingen: Psalm 99: 3, 4 Gebed Lezen: Kolossenzen 3: Zingen: Gezang 62: 1, 2, 3, 4 (NG 36) Preek Zingen: Psalm 121 . .

9 . Psalm 99: 3, 4 . .

10 . Psalm 99: 3, 4 . .

11 Votum en zegengroet Zingen: Psalm 99: 1, 2 Wet Zingen: Psalm 99: 3, 4
. . Votum en zegengroet Zingen: Psalm 99: 1, 2 Wet Zingen: Psalm 99: 3, 4 Gebed Lezen: Kolossenzen 3: Zingen: Gezang 62: 1, 2, 3, 4 (NG 36) Preek Zingen: Psalm 121 . .

12 Votum en zegengroet Zingen: Psalm 99: 1, 2 Wet Zingen: Psalm 99: 3, 4
. . Votum en zegengroet Zingen: Psalm 99: 1, 2 Wet Zingen: Psalm 99: 3, 4 Gebed Lezen: Kolossenzen 3: Zingen: Gezang 62: 1, 2, 3, 4 (NG 36) Preek Zingen: Psalm 121 . .

13 Votum en zegengroet Zingen: Psalm 99: 1, 2 Wet Zingen: Psalm 99: 3, 4
. . Votum en zegengroet Zingen: Psalm 99: 1, 2 Wet Zingen: Psalm 99: 3, 4 Gebed Lezen: Kolossenzen 3: Zingen: Gezang 62: 1, 2, 3, 4 (NG 36) Preek Zingen: Psalm 121 . .

14 Gezang 62: 1, 2, 3, 4 (NG 36)

15 Gezang 62: 1, 2, 3, 4 (NG 36)

16 Gezang 62: 1, 2, 3, 4 (NG 36)

17 Gezang 62: 1, 2, 3, 4 (NG 36)

18 Votum en zegengroet Zingen: Psalm 99: 1, 2 Wet Zingen: Psalm 99: 3, 4
. . Votum en zegengroet Zingen: Psalm 99: 1, 2 Wet Zingen: Psalm 99: 3, 4 Gebed Lezen: Kolossenzen 3: Zingen: Gezang 62: 1, 2, 3, 4 (NG 36) Preek Zingen: Psalm 121 . .

19 Samen op reis De brede en de smalle weg Kol. 3: 6 Volg
de weg van Christus

20 Samen op reis 1. Landschap

21 Samen op reis ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerten en ook hebzucht – hebzucht is afgoderij –, ( vs 5) 1. Landschap 2. Klimaat

22 Samen op reis  opgeven: woede en drift, vloeken en schelden. 9 Bedrieg elkaar niet, nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt 10 en de nieuwe mens hebt aangetrokken, 1. Landschap 2. Klimaat 3. Oude en nieuwe jas

23 Daarbij past: geen onderscheid Samen op reis
steeds vernieuwd naar beeld van de Schepper en zo tot inzicht komt Daarbij past: geen onderscheid 1. Landschap 2. Klimaat 3. Kleding

24 1. Landschap 2. Klimaat 3. Nieuwe jas
Samen op reis Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. (12) 1. Landschap 2. Klimaat 3. Nieuwe jas

25 Samen op reis En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. (14) 1. Landschap 2. Klimaat 3. Nieuwe jas

26 Samen op reis 15 Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar. 1. Landschap 2. Klimaat 3. Nieuwe jas

27 Samen op reis  Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen; (16) 1. Landschap 2. Klimaat 3. Nieuwe jas 4. Bagage

28 Samen op reis onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid,  1. Landschap 2. Klimaat 3. Kleding 4. Bagage

29 Samen op reis  zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft.  1. Landschap 2. Klimaat 3. Kleding 4. Bagage

30 Samen op reis Blijf dichtbij de Gids Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door hem. 1. Landschap 2. Klimaat 3. Kleding 4. Bagage 5. Gids

31 Jezus Christus volgen Kol. 3 Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. 2 Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is.  3 U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God. 4 En wanneer Christus, uw leven, verschijnt, zult ook u, samen met hem, in luister verschijnen.

32 Zingen: Psalm 121 Gebed Collecte Zingen Gezang 167: 1, 2, 3 (NG 87)
. . Zingen: Psalm 121 Gebed Collecte Zingen Gezang 167: 1, 2, 3 (NG 87) Zingen Liedboek 456 : 1, 2 Zegen Zingen Liedboek 456 : 3 . .

33 . Psalm 121: 1, 2, 3, 4 . .

34 . Psalm 121: 1, 2, 3, 4 . .

35 . Psalm 121: 1, 2, 3, 4 . .

36 . Psalm 121: 1, 2, 3, 4 . .

37 Zingen: Psalm 121 Gebed Collecte Zingen Gezang 167: 1, 2, 3 (NG 87)
. . Zingen: Psalm 121 Gebed Collecte Zingen Gezang 167: 1, 2, 3 (NG 87) Zingen Liedboek 456 : 1, 2 Zegen Zingen Liedboek 456 : 3 . .

38 COLLECTE Vandaag Is de 1ste collecte voor de Kerk
. . COLLECTE Vandaag Is de 1ste collecte voor de Kerk en de 2de collecte voor de Evangelisatie E&R Bloemenbezorging: Vandaag: Martine Marsman Volgende week: Iris van der Zwaag Na de collecte zingen we: Gezang 167: 1, 2, 3 (NG 87) . .

39 COLLECTE Volgende week Is de 1ste collecte voor de Diakonie
. . COLLECTE Volgende week Is de 1ste collecte voor de Diakonie en de 2de collecte voor de Kerk Bloemenbezorging: Vandaag: Martine Marsman Volgende week: Iris van der Zwaag Na de collecte zingen we: Gezang 167: 1, 2, 3 (NG 87) . .

40 Gezang 167: 1, 2, 3 (NG 87)

41 Gezang 167: 1, 2, 3 (NG 87)

42 Gezang 167: 1, 2, 3 (NG 87)

43 Zingen: Psalm 121 Gebed Collecte Zingen Gezang 167: 1, 2, 3 (NG 87)
. . Zingen: Psalm 121 Gebed Collecte Zingen Gezang 167: 1, 2, 3 (NG 87) Zingen Liedboek 456 : 1, 2 Zegen Zingen Liedboek 456 : 3 . .

44 Liedboek 456 : 1, 2

45 Liedboek 456 : 1, 2

46 De zegen mogen we beantwoorden met liedboek 456: 3
. . Zegen De zegen mogen we beantwoorden met liedboek 456: 3 . .

47 . . De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, vanmiddag om uur. Van harte welkom. . .

48 E&R Vrouwenpolder E&R project: 20 juli t/m 2 augustus 2013
Met o.a. een sing- in op zondag 21 en 28 juli U bent van harte welkom in de E&R tent aan de Fort den Haakweg in Vrouwenpolder voor informatie: De sing-in begint om 20.00 uur


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google