De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorganger in deze dienst is

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorganger in deze dienst is"— Transcript van de presentatie:

1 Voorganger in deze dienst is
Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate 1

2 Liturgie zondag 24 augustus
Mededelingen Ps. 42: 1 en 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 34: 4 NB Lezen van Gods wet Ps. 19: 5 Gebed Schriftlezing: Joh. 6: SB. 40: 4 en 5 Tekst: HC 28: 75 en HC 29: Preek JdH. 5: 1 en 2 Collecte Form. HA deel 1 Dankgebed Ps. 36: 2 NB Zegen

3 Liturgie zondag 24 augustus
Mededelingen Ps. 42: 1 en 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 34: 4 NB Lezen van Gods wet Ps. 19: 5 Gebed Schriftlezing: Joh. 6: SB. 40: 4 en 5 Tekst: HC 28: 75 en HC 29: Preek JdH. 5: 1 en 2 Collecte Form. HA deel 1 Dankgebed Ps. 36: 2 NB Zegen

4 Liturgie zondag 24 augustus
Mededelingen Ps. 42: 1 en 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 34: 4 NB Lezen van Gods wet Ps. 19: 5 Gebed Schriftlezing: Joh. 6: SB. 40: 4 en 5 Tekst: HC 28: 75 en HC 29: Preek JdH. 5: 1 en 2 Collecte Form. HA deel 1 Dankgebed Ps. 36: 2 NB Zegen

5 Ps. 42: 1 en 3 t Hijgend hert, der jacht ontkomen, Schreeuwt niet sterker naar ’t genot Van de frisse waterstromen, Dan mijn ziel verlangt naar God. Ja, mijn ziel dorst naar den HEER; God des levens, ach, wanneer Zal ik naad'ren voor Uw ogen In Uw huis Uw naam verhogen?

6 Ps. 42: 1 en 3 O mijn ziel, wat buigt g' u neder?
Waartoe zijt g' in mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder; Zoek in 's Hoogsten lof uw lust; Want Gods goedheid zal uw druk Eens verwiss'len in geluk. Hoop op God, sla 't oog naar boven; Want ik zal Zijn naam nog loven.

7 Liturgie zondag 24 augustus
Mededelingen Ps. 42: 1 en 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 34: 4 NB Lezen van Gods wet Ps. 19: 5 Gebed Schriftlezing: Joh. 6: SB. 40: 4 en 5 Tekst: HC 28: 75 en HC 29: Preek JdH. 5: 1 en 2 Collecte Form. HA deel 1 Dankgebed Ps. 36: 2 NB Zegen

8 Liturgie zondag 24 augustus
Mededelingen Ps. 42: 1 en 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 34: 4 NB Lezen van Gods wet Ps. 19: 5 Gebed Schriftlezing: Joh. 6: SB. 40: 4 en 5 Tekst: HC 28: 75 en HC 29: Preek JdH. 5: 1 en 2 Collecte Form. HA deel 1 Dankgebed Ps. 36: 2 NB Zegen

9 Ps. 34: 4 NB Komt nader, ziet en proeft, opdat men smake naar waardij
des Heren goedheid. Zalig hij die veilig bij Hem toeft. Die thuis hoort in Gods kring, dient met ontzag zijn hoog bewind. Zelfs waar de leeuw geen voedsel vindt wacht u verzadiging.

10 Liturgie zondag 24 augustus
Mededelingen Ps. 42: 1 en 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 34: 4 NB Lezen van Gods wet Ps. 19: 5 Gebed Schriftlezing: Joh. 6: SB. 40: 4 en 5 Tekst: HC 28: 75 en HC 29: Preek JdH. 5: 1 en 2 Collecte Form. HA deel 1 Dankgebed Ps. 36: 2 NB Zegen

11 Liturgie zondag 24 augustus
Mededelingen Ps. 42: 1 en 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 34: 4 NB Lezen van Gods wet Ps. 19: 5 Gebed Schriftlezing: Joh. 6: SB. 40: 4 en 5 Tekst: HC 28: 75 en HC 29: Preek JdH. 5: 1 en 2 Collecte Form. HA deel 1 Dankgebed Ps. 36: 2 NB Zegen

12 Ps. 19: 5 Des HEEREN vrees is rein; Zij opent een fontein
Van heil, dat nooit vergaat, Zijn dierbre leer verspreidt, Een straal van billijkheid; Daar z' all' onwaarheid haat. Z' is 't mensdom meerder waard, Dan 't fijnste goud op aard'. Niets kan haar glans verdoven. Zij streeft in heilzaam zoet, Tot streling van 't gemoed, Den honig ver te boven.

13 Liturgie zondag 24 augustus
Mededelingen Ps. 42: 1 en 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 34: 4 NB Lezen van Gods wet Ps. 19: 5 Gebed Schriftlezing: Joh. 6: SB. 40: 4 en 5 Tekst: HC 28: 75 en HC 29: Preek JdH. 5: 1 en 2 Collecte Form. HA deel 1 Dankgebed Ps. 36: 2 NB Zegen

14 Liturgie zondag 24 augustus
Mededelingen Ps. 42: 1 en 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 34: 4 NB Lezen van Gods wet Ps. 19: 5 Gebed Schriftlezing: Joh. 6: SB. 40: 4 en 5 Tekst: HC 28: 75 en HC 29: Preek JdH. 5: 1 en 2 Collecte Form. HA deel 1 Dankgebed Ps. 36: 2 NB Zegen

15 Liturgie zondag 24 augustus
Mededelingen Ps. 42: 1 en 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 34: 4 NB Lezen van Gods wet Ps. 19: 5 Gebed Schriftlezing: Joh. 6: SB. 40: 4 en 5 Tekst: HC 28: 75 en HC 29: Preek JdH. 5: 1 en 2 Collecte Form. HA deel 1 Dankgebed Ps. 36: 2 NB Zegen

16 SB 40: 4 en 5 Mijn lichaam dat voor u gegeven is, wordt als een brood gebroken en gegeten. Het is voor u, gij moogt het dankbaar eten. Doet dat voortaan tot mijn gedachtenis.

17 SB 40: 4 en 5 De Heiland zegt tot ieder die Hem kent: Van hand tot hand mag deze wijnkelk rondgaan. Drinkt nu daaruit; gedenkt, gelooft van nu aan: dit is mijn bloed, het nieuwe testament.

18 Liturgie zondag 24 augustus
Mededelingen Ps. 42: 1 en 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 34: 4 NB Lezen van Gods wet Ps. 19: 5 Gebed Schriftlezing: Joh. 6: SB. 40: 4 en 5 Tekst: HC 28: 75 en HC 29: Preek JdH. 5: 1 en 2 Collecte Form. HA deel 1 Dankgebed Ps. 36: 2 NB Zegen

19 Liturgie zondag 24 augustus
Mededelingen Ps. 42: 1 en 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 34: 4 NB Lezen van Gods wet Ps. 19: 5 Gebed Schriftlezing: Joh. 6: SB. 40: 4 en 5 Tekst: HC 28: 75 en HC 29: Preek JdH. 5: 1 en 2 Collecte Form. HA deel 1 Dankgebed Ps. 36: 2 NB Zegen

20 Eten van Jezus Christus
Preek Eten van Jezus Christus Schriftlezing: Joh. 6: Tekst: HC 28: 75 en 29: > JdH. 5: 1 en 2

21 Eten van Jezus Christus
Preek Eten van Jezus Christus Levensmiddel Spijsverteringskanaal Voedingswaarde Schriftlezing: Joh. 6: Tekst: HC 28: 75 en 29: > JdH. 5: 1 en 2

22 JdH. 5: 1 en 2 Al de weg leidt mij mijn Heiland,
wat verlangt mijn ziel dan meer? Zou ik immer aan Hem twijf'len, Die mij voortleidt keer op keer? Zoete troost en zaal'ge vrede, heb ik steeds op Zijn bevel. 'k Weet wat hier mij overkome, Hij maakt alle dingen wel. ‘k Weet wat hier mij overkome

23 JdH. 5: 1 en 2 Al de weg leidt mij mijn Heiland,
Troost geeft Hij tot in de dood. Als ik zwak ben in beproeving, Sterkt Hij mij met 't hemels brood. Als mijn schreden soms gaan wank'len en mijn ziel van dorst versmacht, geeft Hij mij het levend water, en vernieuwt mijn levenskracht.

24 Liturgie zondag 24 augustus
Mededelingen Ps. 42: 1 en 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 34: 4 NB Lezen van Gods wet Ps. 19: 5 Gebed Schriftlezing: Joh. 6: SB. 40: 4 en 5 Tekst: HC 28: 75 en HC 29: Preek JdH. 5: 1 en 2 Collecte Form. HA deel 1 Dankgebed Ps. 36: 2 NB Zegen

25 Collecte Vandaag bestemd voor: 1: Kerk 2: Kassen landelijk kerkverband
Uitgang: rente, aflossing en onderhoud

26 Noodhulp Irak AVONDMAALSCOLLECTE Deputaten diaconaat i.s.m.
NH Irak Noodhulp Irak Deputaten diaconaat i.s.m. christelijke hulpverleningsorganisaties

27 NH Irak Gruwelijk geweld De situatie in Irak is extreem zorgelijk. De terreurgroep Islamitische Staat (IS) dwingt de inwoners een keuze te maken voor de Islam.

28 NH Irak Gevolgen Zij die niet voor de Islam kiezen, zijn gedood of gevlucht. De minstens 1,4 miljoen vluchtelingen hebben alles moeten achterlaten.

29 NH Irak Toevluchtsoord De partner van Tear bevindt zich in het Noordoosten van Irak, dat niet door IS is ingenomen. Hier geeft zij in eerste instantie aan 300 gezinnen hulp.

30 NH Irak Opvang Vluchtelingen worden vooral in kerken opgevangen. Er worden pakketten met o.a. voedsel, medicijnen en luiers uitgedeeld.

31 NH Irak Meer hulp De nood is enorm. Daarom zal daarnaast worden gekeken waar elders vluchtelingen geholpen kunnen worden.

32 NH Irak Samen Bij deze actie wordt samengewerkt met de leden van het christelijk noodhulpcluster. Wij helpen met uw/jouw hulp graag mee!

33 NH Irak Hartelijk dank! deanderdenaaste @diaconaatCGK

34 Avondmaalsformulier Geliefden in onze Heere Jezus Christus,
in het evangelie lezen wij hoe de Heere Jezus Christus voor Zijn gemeente het Avondmaal heeft ingesteld. De apostel Paulus schrijft: “Zelf heb ik via overlevering van de Heere ontvangen, wat ik u weer doorgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht waarin Hij werd overgeleverd, een brood nam, de dankzegging uitsprak, het brak het en zei: Dit is Mijn lichaam voor u, doet dit tot Mijn gedachtenis.

35 Avondmaalsformulier Zo ook de beker, nadat de maaltijd afgelopen was, en Hij zei: Deze beker is het nieuwe verbond in Mijn bloed. Doet dit, zo vaak als u die drinkt, tot Mijn gedachtenis. Want zo vaak als u dit brood eet en de beker drinkt, zult u de dood van de Heere verkondigen, totdat Hij komt. Wie dus op een onwaardige wijze het brood eet of de beker van de Heere drinkt, zal zich bezondigen aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder zichzelf beproeven en dan van het brood eten en uit de beker drinken.

36 Avondmaalsformulier Want wie eet en drinkt, eet en drinkt tot zijn eigen oordeel, als hij het lichaam niet onderscheidt.” (1 Kor. 11:23-29 NV) Om getroost te worden door het Avondmaal van de Heere te gebruiken, moeten wij onszelf van te voren onderzoeken. En we moeten ons hart richten op het doel, waarmee de Heere Christus het heeft ingesteld, namelijk Zijn werk overdenken. Een goed zelfonderzoek heeft drie onderdelen:

37 Avondmaalsformulier Ten eerste.
Laat iedereen nadenken over de eigen zonden en welke vervloeking die over ons brengen. Daardoor krijgen we een afkeer van onszelf en worden we klein voor God. Zeker als we bedenken hoe groot Gods toorn over de zonde is: Zo groot, dat Hij die niet ongestraft kon laten, maar Zijn geliefde Zoon Jezus Christus gestraft heeft. En dat met de vreselijke en vernederende dood aan het kruis.

38 Avondmaalsformulier Ten tweede.
Laat iedereen zijn eigen hart onderzoeken: Geloof ik die vaste belofte van God dat al mijn zonden mij vergeven zijn? En dat alleen vanwege het lijden en sterven van Christus. Geloof ik dat de rechtvaardigheid van Christus aan mij wordt toegekend en gegeven? Zo totaal, alsof ik zelf voor al mijn zonden betaald had en alsof ik alles had gedaan wat God van mij vroeg.

39 Avondmaalsformulier Ten derde.
Bent u van harte bereid met uw hele leven te laten zien dat u God echt dankbaar bent? En dat u oprecht voor God wilt leven? Dat betekent dat u afstand doet van alle vijandschap, haat en ruzie. En het betekent dat u zich inzet om in liefde en vrede met de mensen om u heen te leven. Allen die dat kunnen beamen, wil God zeker genadig zijn. Hij wil u als een waardige tafelgenoot van Zijn Zoon Jezus Christus ontvangen.

40 Avondmaalsformulier Maar ook het tegenovergestelde: Hebt u geen verdriet over uw zonden? Vertrouwt u niet op Gods beloften? Leeft u door in ongehoorzaamheid aan God, zonder spijt en bekering te laten zien? Dan moeten we u aanzeggen dat u buiten het koninkrijk van Christus staat. Laat het oordeel van God over u niet nog zwaarder worden. We dringen er bij u op aan niet deel te nemen aan dit Avondmaal, zolang u zich niet bekeert. Want het Avondmaal heeft Christus alleen voor Zijn gelovigen ingesteld.

41 Avondmaalsformulier Geliefde broeders en zusters in de Heere. Waarom wordt ons dit voorgehouden? Het hart van gelovigen is al zo verbroken. Wordt hun zo niet de laatste vrijmoedigheid ontnomen? Alsof niemand tot het avondmaal van de Heere mag gaan, behalve wie totaal zonder zonde is! Maar wij komen niet naar dit Avondmaal om daarmee te zeggen dat wij in ons zelf zonder zonde en rechtvaardig zijn. Integendeel!

42 Avondmaalsformulier Juist als we ons leven buiten onszelf zoeken, belijden we daarmee dat wij de dood verdienen door onze zonden. Wij ontdekken bij onszelf veel ellende en gebreken. Ons geloof is niet volmaakt en wij dienen God niet met de toewijding die wij Hem schuldig zijn. Elke dag moeten we weer het gevecht aangaan met de zwakheid van ons geloof en met de slechte verlangens van onze oude mens.

43 Avondmaalsformulier Maar toch! Door de genade van de Heilige Geest hebben we hier echt verdriet over en verlangen we ernaar tegen ons ongeloof te vechten en naar al Gods geboden te leven. Dan kunnen zelfs zonden en zwakheden, die nog tegen onze wil in ons zijn overgebleven, niet verhinderen dat God ons toch genadig wil zijn. Niet wij, maar Hij maakt ons dit hemelse eten en drinken waardig. En Hij deelt het uit.

44 Liturgie zondag 24 augustus
Mededelingen Ps. 42: 1 en 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 34: 4 NB Lezen van Gods wet Ps. 19: 5 Gebed Schriftlezing: Joh. 6: SB. 40: 4 en 5 Tekst: HC 28: 75 en HC 29: Preek JdH. 5: 1 en 2 Collecte Form. HA deel 1 Dankgebed Ps. 36: 2 NB Zegen

45 Liturgie zondag 24 augustus
Mededelingen Ps. 42: 1 en 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 34: 4 NB Lezen van Gods wet Ps. 19: 5 Gebed Schriftlezing: Joh. 6: SB. 40: 4 en 5 Tekst: HC 28: 75 en HC 29: Preek JdH. 5: 1 en 2 Collecte Form. HA deel 1 Dankgebed Ps. 36: 2 NB Zegen

46 Ps. 36: 2 NB Uw heil is als de hemel hoog,
uw trouw verheft zich voor ons oog tot in de hoogste wolken. Uw recht is als de bergen vast, uw oordeel als de vloed die wast, tot schrik voor alle volken. Uw gunst alleen maakt waarlijk vrij, ja, over mens en dier wilt Gij alom uw vleug'len spreiden. Bij U te wonen, Heer, is goed, met spijs en drank in overvloed wilt Gij ons hart verblijden.

47 Liturgie zondag 24 augustus
Mededelingen Ps. 42: 1 en 3 Stil gebed Votum en groet Ps. 34: 4 NB Lezen van Gods wet Ps. 19: 5 Gebed Schriftlezing: Joh. 6: SB. 40: 4 en 5 Tekst: HC 28: 75 en HC 29: Preek JdH. 5: 1 en 2 Collecte Form. HA deel 1 Dankgebed Ps. 36: 2 NB Zegen

48 Vanmiddag zal ds. J. Breman
de dienst te leiden. De dienst begint om uur


Download ppt "Voorganger in deze dienst is"

Verwante presentaties


Ads door Google