De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Susan Alberts.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Susan Alberts."— Transcript van de presentatie:

1 Susan Alberts

2 door Theo Ploeg, adjunct-directeur Academie Mercuur
Agenda 19.00 uur: Ontvangst 19.15 uur: Openingswoord door Theo Ploeg, adjunct-directeur Academie Mercuur 19.20 uur: Belastingplan 2010 / Flexibel belonen door Susan Alberts, directeur Loonexpert Nederland 20.15 uur: Pauze 20.30 uur: Arbeidsrecht / ontslagrecht door gastspreekster Annemarie Wonink, directeur Flow diensten 21.15 uur: Wetsvoorstel Uniformering Loonbegrip Fiscale Vereenvoudigingswet 2010 Pensioenwet 22.00 uur: Borrel ter afsluiting

3 Globalisering: • Verschil in gezinssamenstelling
Ontwikkelingen Globalisering: • Verschil in gezinssamenstelling • Flexibiliteit in contracten, werk(tijden) • Overheid (fiscus/sociale wetgeving) WAO => WIA • Flexibel pensioen(?)VUT/prepensioen => Levensloopregeling • Balans werk-privé • Deeltijd, Tweeverdieners, kinderopvang (?) • Individuele wensen • Afname invloed vakbonden, bedrijfs-CAO • Mobiliteit • Nieuwe Zorgverzekeringswet en wet Zorgtoeslag (2006) • Zorg- en Informatieplicht • Pensioenwet, ANW - hiaat

4 Individuele verantwoordelijkheid:
Ontwikkelingen Individuele verantwoordelijkheid: • Deeltijd - WW • Vergrijzing, Kredietcrisis, Sociale Innovatie • Kantonrechtersformule • AOW (67), AOW-hiaat, Pensioengat

5 2003 Kerstpakket • Eindloon naar middelloon, beschikbaar premiestelsel
• Reiskosten van 28 naar 18 cent • Streep door de PC-privé • Woekerpolis ???

6 Jaar 2009, 2010/2011 • Ziektekosten niet meer onbelast
• Belastingplan 2010/2011 - vereenvoudiging loonstrook (o.a. werknemersbijdrage) - fiets, telewerkplek, bedrijfsfitness => 1,4 % loonsom - werkkostenregeling 2011

7 Belastingplan 2010 Susan Alberts Loonexpert Nederland BV

8 Belastingtarieven 2009 2010 1 t/m 17.878 33,50 t/m 18.218 33,45 2
n.b. in de eerste 2 schijven zijn volksverzekeringen opgenomen. 1 t/m 33,50 t/m 33,45 2 42,00 41,95 3 4 vanaf 52,00 vanaf

9 Heffingskortingen 2009 2010 Algemene heffingskorting 2.007 1.987 Arbeidskorting 1,738% 1,737% Geboren in 1953 en later max max 1950,1951 of 1952 max 1948 of 1949 max 1945, 1946 of 1947 max Jonggehandicaptenkorting 678 691 Levensloopverlofkorting 195 199

10 WGA premie • Premie wordt verdubbeld in 2010
• Wel of niet 50% verhalen • Soap rondom bruto en netto (omkeerregel) • Niet verhalen een verworven recht

11 Auto van de zaak • BPM heffing in 4 jaar CO2 uitstoot
• Bonus-malus en CO2 toeslag per 2010 afgeschaft • Kleinschaligheidstoeslag voor zeer zuinige auto’s • Willekeurige afschrijving voor zeer zuinige auto’s (BV) • Naheffing opvoeren van motor

12 Auto van de zaak Soort CO2 g/km Bijtelling Benzine/gas 1-110 111-140
14 % 20 % Diesel 1-95 96-116 Elektrische Nihil 0 % Overig 25 % 25 jaar 25 % van dagwaarde

13 Waarde vakantiebonnen
• altijd tegen 99% 1% voordeel is voor vooruitbetaalde belasting

14 Overgang naar loon–in met jaar uitgesteld
• loon-over systematiek komt met de eenduidige loonaangifte per 1 januari 2011 te vervallen

15 Kleine banenregeling Werknemer jonger dan 23 jaar
Loon beneden een bepaalde grens per maand (22 jaar => € 600 per maand) Vrijstelling voor premies werknemersverzekeringen, maar zijn wel verzekerd 0% inkomensafhankelijke bijdrage Zvw Vooralsnog alleen voor 2010

16 Afdrachtvermindering onderwijs
Uitbreiding: Ook voor verhoging opleidingsniveau van de werknemer Werknemer moet in 2010 beginnen met opleiding Werkgever betaalt minimaal 50% van de opleidingskosten Alleen samenloop met EVC € 500 per werknemer Alleen voor 2010

17 Afdrachtvermindering startkwalificatie
Uitbreiding: Bij overstap naar ander leerbedrijf mag ook opvolgend bedrijf de afdrachtvermindering toepassen Ook toepassen als na werkloosheid een re-integratietraject heeft plaatsgevonden en daarna opleiding tot startkwalificatieniveau Voorwaarde werkloos voor indiensttreding komt te vervallen

18 Afdrachtvermindering
Speur- en Ontwikkelingswerk (S&O) Loongrens eerste schijf (50%) wordt verhoogd van € naar € Alleen voor 2010

19 Wijziging berekening premiekorting. oudere en arbeidsgehandicapte
Wijziging berekening premiekorting oudere en arbeidsgehandicapte werknemer Nu: Ene helft maximaal de premie WW-Awf en de andere helft maximaal de WAO/WIA premies Vanaf 2010: het totaalbedrag van de premiekortingen hoeft niet meer gesplitst te worden (maximaal de som van de premies)

20 Premiekorting oudere werknemers met ANW uitkering
Premiekorting bij in dienst nemen van: een werknemer die 50 jaar of ouder is en al ten minste 2 jaar recht heeft op een nabestaandenuitkering (ANW) en in die 2 jaar geen arbeidsinkomen heeft gehad uitbreiding van premiekorting oudere werknemers € per jaar maximaal 3 jaar

21 Premiekorting oudere werknemers met IOAW uitkering
Premiekorting bij in dienst nemen van: een werknemer die 50 jaar of ouder is en een IOAW uitkering heeft uitbreiding van premiekorting oudere werknemers € per jaar maximaal 3 jaar

22 Levensloopverlof oudere werknemers
Werknemer geboren in 1948 of eerder: Opname tegoeden is loon uit vroegere dienstbetrekking Consequentie: Geen recht op arbeidskorting Geen recht op doorwerkbonus

23 Gebruikelijk loon DGA Hoeft niet meer te worden toegepast als het gebruikelijk loon niet hoger is dan € 5.000 (scheelt loonadministratie) Van belang voor stamrecht -, lijfrente - en pensioen - bv’s en passieve holdings. Te beoordelen voor alle concernvennootschappen samen Voortaan ook gebruikelijk loon als gewerkt wordt voor een lichaam waarin de (tbs)partner een a.b. heeft. .

24 Gebruikelijk loon DGA M.i.v. 1 januari 2010: € 41.000
SvF hanteert “terloops” als gebruikelijk loon: Winst < € => € Winst tussen € en € => € € 200 per €1.000 extra winst Winst > € => 50% van winst Is dit na het afroomarrest uit 2004 een hint voor 2011?

25 Sociale verzekeringsplicht DGA
Kabinet overweegt om de toets of een dga wel of niet sociaal verzekerd is te leggen bij een aandelenbelang van 10% m.i.v. 2011(!), zoals ook bij Pensioenwet geldt: < 10% : wel sociaal verzekerd; > 10% : niet sociaal verzekerd; i.p.v. Regeling aanwijzing dga (uit 1998).

26 Sociale verzekeringsplicht DGA
Kabinet overweegt om de toets of een dga wel of niet sociaal verzekerd is te leggen bij een aandelenbelang van 10% m.i.v. 2011(!), zoals ook bij Pensioenwet geldt: < 10% : wel sociaal verzekerd; > 10% : niet sociaal verzekerd; i.p.v. Regeling aanwijzing dga (uit 1998).

27 Flexibel belonen

28 Budgetmodel

29 Bronnen en Doelen Doelen/bronnen Bruto salaris Vakantietoeslag
Vrije tijd winstdeling Fiets(vergoeding) X Telewerkplek Verlof (2 dagen) O Studiekosten Reiskosten Vakbond Lidm. Beroepsver. Pensioen Levensloop Verhuiskosten Telefoonkosten Bedrijfsfitness WGA-premie Parkeerplaats

30 Verlof: Loon: 1. Alles boven de 160 uur / 20 dagen (fulltimer)
Bronnen Verlof: 1. Alles boven de 160 uur / 20 dagen (fulltimer) 2. Alle senioren uren 3. Alle verlofrechten voorgaande jaren Loon: 1. Winstdeling/bonus 2. Vakantietoeslag 3. Bruto loon (maximaal 30%)

31 Reiskosten Woon-Werkverkeer
Stel: maandloon van € 2.500 afstand woon-werk 36,6 km Reiskostenvergoeding = € 0,19 ct per km * Gebudgetteerde maximale reiskostenvergoeding 20 km a € 0,12 Fiscaal mogelijk om 36,6 x 2 x 0,19 x 214 : 12 = € 248 U kreeg al max reiskostenvergoeding (budget) € 85 Verschil van € 163 bruto loon ruilen voor onbelaste vergoeding * N.B. werkgever mag dit geven, niet verplicht

32 Reiskosten Woon-Werkverkeer
€ 866 netto = bruto feitelijk 4,88% salarisverhoging! Namelijk bruto € 122 per maand Situatie Voor uitruil Na uitruil Verschil Bruto 2.500 Minus 163 2.337 152 Netto per jaar 21.663 20.753 incl. vak.geld Reiskosten 1.956 Totaal netto 22.529 866 p/jaar

33 Telewerkplek Stel: Maandloon van € 4.500 Telewerkplek € 1.815
€ bruto loon ruilen voor onbelaste vergoeding

34 Telewerkplek Situatie Voor uitruil Na uitruil Verschil Bruto 4.500
€ 862 netto = bruto feitelijk 3,15 % salarisverhoging! Namelijk bruto € 142 per maand Situatie Voor uitruil Na uitruil Verschil Bruto 4.500 Minus 152 4.348 Netto per jaar 33.171 32.218 incl. vak.geld Telewerkplek 1.815 Totaal netto 34.033 862 p/jaar

35 Regeling geldt ook voor:
• Studiekosten, scholing en seminars, cursus (die normaal niet door de werkgever worden vergoed) • Contributie vakbond/beroepsorganisatie • ANW - hiaat • Verhuiskosten • Personeelsuitje • Fiets • Pensioen • Levensloopsparen • WGA - premie • Bedrijfsfitness • Parkeerplaats

36 Voordelen Flexibel Belonen
 Voorwaarden afstemmen op individu  Inspelen op fiscale mogelijkheden en veranderingen  Hoger rendement van de beloning  Arbeidsvoorwaardencommunicatie  Strategisch beloningsinstrument  Lagere werkgeverslasten  Aantrekkelijke werkgever

37 Stappenplan • AV-analyse • Wat is de impact op alle arbeidsvoorwaarden
• Welke aanpassingen en kosten • Pensioenreglement • Wie zijn er bij betrokken (OR, vakbond)

38 Tot zo! we beginnen weer om uur

39 Actualiteiten arbeids- en ontslagrecht
Annemarie Wonink

40 Agenda Deeltijd WW Ontslagmogelijkheden Aandachtspunten bij ontslag
Afspiegelingsbeginsel Quiz

41

42

43

44

45 Deeltijd WW (1) deeltijd WW verlengd tot 1 april 2010
voor wie is de regeling bedoeld? max. aan te vragen voor 50% van de contractsduur in 4 weken mogen uren flexibel worden ingezet

46 Deeltijd WW (2) kenmerken: uitkering 75%, daarna 70%
inkomensverlies is dus minimaal 25%; WW kan collectief door werkgever worden aangevraagd. verbruik en herleven WW-rechten let op bij jonge werknemers! scholingsverplichting

47 Deeltijd WW (3) sanctiemogelijkheden UWV
indien ontslag tijdens deeltijd-WW; indien ontslag na afloop periode deeltijd-WW.

48 Deeltijd WW (3) verschillen deeltijd-WW en deeltijd-ontslag
deeltijd-WW deeltijd-ontslag alleen nav crisis? ja nee aanvragen bij UWV UWV WERKbedrijf aanvraag WW werknemer werknemer uitbetaling WW naar keuze aan werknemer sollicitatieplicht nee ja scholingsplicht ja nee urenvermindering max. 50% min. 5 uur toekenning voor max. 3 mnd. onbepaalde tijd verlenging nee ja aanvraagperiode 1 april altijd t/m 1 april 2010

49 Ontslagmogelijkheden (1)
ontslag n.a.v. contract bepaalde tijd ontslag op staande voet ontslag via Kantonrechter ontslag via UWV WERKbedrijf (CWI) ontslag via vaststellingsovereenkomst

50 Ontslagmogelijkheden (2)
ontslag n.a.v. contract bepaalde tijd beëindiging van rechtswege arbeidsongeschiktheid en Wet Verbetering Poortwachter communicatie essentieel tussentijds opzegbeding

51 Ontslagmogelijkheden (3)
ontslag op staande voet bezint eer ge begint! subjectieve en objectieve toets persoonlijke omstandigheden direct melden, alles op tafel uitspraken; cashewnoten arrest arrest met betrekking tot diefstal

52 Ontslagmogelijkheden (4)
ontslag via de Kantonrechter ontbinding ontslagvergoeding fictieve opzegtermijn tijdpad kosten

53 Ontslagmogelijkheden (5)
ontslag via UWV WERKbedrijf (CWI) ontbinding ontslagvergoeding fictieve opzegtermijn tijdpad kosten kennelijk onredelijk ontslag

54 Ontslagmogelijkheden (6)
ontslag via vaststellingsovereenkomst Doel: het ontlasten kantonrechters en het CWI ontbinding ontslagvergoeding fictieve opzegtermijn tijdpad kosten kennelijk onredelijk ontslag

55 Aandachtspunten ontslag
wanneer collectief ontslag? 20 werknemers of meer; binnen tijdvak van 3 maanden. Actie? Inlichten bonden aanpassing Flex-wet m.b.t. jongeren <27 jaar nog geen wetgeving! afspiegelingsbeginsel

56 Afspiegelingsbeginsel (1)
enkel van toepassing bij het bepalen van de ontslagvolgorde bij bedrijfseconomisch ontslag wanneer niet van toepassing? wanneer het bedrijf / vestiging gaat sluiten; wanneer er een unieke functie komt te vervallen; wanneer er een categorie uitwisselbare functies in zijn geheel komt te vervallen.

57 Afspiegelingsbeginsel (2)
wanneer mag men afwijken van het beginsel? indien de voor ontslag aan te dragen werknemer een zwakke arbeidsmarktpositie heeft; wanneer aanspraak gemaakt kan worden op de zogenaamde hardheidsclausule; bij een onmisbare werknemer.

58 Afspiegelingsbeginsel (3)
uitwisselbare functies dit zijn functies die naar functie-inhoud, vereiste kennis en vaardigheden en vereiste competenties vergelijkbaar en naar niveau en beloning gelijkwaardig zijn. Het gaat hierbij om uitwisselbaarheid van functies, niet om uitwisselbaarheid van werknemers!

59 Afspiegelingsbeginsel (4)
onmisbare werknemer speciale regeling van 1 augustus 2009 tot 1 september 2011 van toepassing stelt werkgevers in staat om werknemers die volgens het afspiegelingsbeginsel in aanmerking zouden komen voor ontslag, maar die voor het voortbestaan en functioneren van de onderneming van groot belang zijn, behouden blijven voor de onder- neming. Er mag dan dus afgeweken worden van het afspiegelingsbeginsel.

60 Quiz

61 Conclusie Leg bij arbeids- en ontslagrecht zaken goed vast, denk goed na wat u wilt en waarom en laat u goed adviseren!

62

63 Wetsvoorstel Uniformering Loonbegrip
Fiscale Vereenvoudigingswet Pensioenwet Susan Alberts Loonexpert Nederland BV

64 Wetsvoorstel Uniformering Loonbegrip

65 Wetsvoorstel Uniformering Loonbegrip
Eén loonbegrip voor: Loonbelasting/premies volksverzekeringen Premies werknemersverzekeringen Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

66 Salarisspecificatie Inkomensafhankelijke bijdrage zvw wordt vervangen door zvw werkgeversheffing Voorkomt teruggave te veel betaalde zvw-premie bij meerdere dienstbetrekkingen Werknemersdeel ww-premie afgeschaft De ww-franchise wordt afgeschaft

67 Salarisspecificatie Geen verschil loon- en premieheffing
privégebruik auto van de zaak De levensloopinleg en –opname (omkeerregel) Geen werknemerspremies meer Geen belaste vergoeding op salarisspecificatie Alle andere zaken, branche, sector, pensioen blijven

68 Berekening Bruto/Netto Loon LH Loon ZVW Loon SV
Salarisspecificatie oud Berekening Bruto/Netto Loon LH Loon ZVW Loon SV Salaris , , , ,00 Inleg Levensloop , , ,00 Loon SV ,00 Bijtelling auto zaak , ,67 Premieloon Zvw ,67 Verg. Zvw premie , ,12 Loon LH ,79 wga premie? Loonheffing ,91 Zvw premie ,12 Netto ,09

69 Berekening Bruto/Netto Grondslag voor sv / zvw / lh
Salarisspecificatie nieuw Berekening Bruto/Netto Grondslag voor sv / zvw / lh Salaris , ,00 Inleg Levensloop , ,00 Bijtelling auto zaak ,67 Grondslag wga premie? Loonheffing ,41 Netto ,59 Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw wordt werkgeversheffing

70 Fiscale Vereenvoudigingswet 2010

71 Werkkostenregeling M.i.v. 1-1-2011
• Forfaitaire kosten maximaal 1,4% van de loonsom • Meerdere wordt belast met 80% eindheffing • Gerichte vrijstellingen • Uitzonderingen auto van de zaak dienstwoning verstrekking ter zake criminele activiteiten

72 Werkkostenregeling M.i.v. 1-1-2011
• Dus over 2010 nog profiteren van huidige mogelijkheden • Worden nog onvoldoende benut • In 2010 een fiets verstrekt, in 2011 weer (Telewerkplek)

73 Werkkostenregeling Gerichte vrijstellingen
• Reiskosten, zakelijk als “woon-werk” • Tijdelijke verblijfskosten • Studiekosten en cursussen • Extraterritoriale kosten (verblijfkosten buitenland) • Verhuiskosten in kader bedrijfsverplaatsing (!)

74 Werkkostenregeling bij € 100.000 loon
Forfaitaire kosten max. 1,4 % van de loonsom • Doelen met ideëel karakter vervallen (fiets, fitness, telewerkplek) • Eerder en een hogere eindheffing (80% i.p.v. 50,3%(2009)

75 Werkkostenregeling € 100.000 Werkkosten Bedrag
Alle vergoedingen en verstrekkingen € 3.000 Af: 1,4% van fiscale loonsom € 1.400 Af: Gerichte vrijstellingen € 1.000 Totaal belastbare werkkosten = 80% € =

76 Werkkostenregeling • Maar voor 2011, 2012 en 2013 overgangsregeling • U mag dus kiezen voor oude of nieuwe regeling • Personeelsreizen wordt max. € 454,00 p/m p/j • Ter financiering 1,5 naar 1,4%. Dus niet kostenneutraal? • EIM rapport (373 vragenlijsten, representatief?) • Ministerie 3% wkg bedrijfsfitness aan 3% wkn (= 0,09%) • Is bedrijfsfitness in huis een arbo-voorziening? Verschil?

77 Werkkostenregeling • Attenties geen voordeel (loon) uit dienstbetrekking • Plantje en koffie niet, maar maaltijden weer wel • Verhuiskosten wel in WKR • Intermediaire kosten, kantoorbenodigdheden (declaratie) • Gebruikelijkheidstoets (?) Redelijke toerekening

78 Pensioenwet

79 Weet u zeker dat u geen woekerpolis heeft?
 Kunt u de pensioenregeling uitleggen aan uw medewerkers?  En hoe doet u dat dan?  U denkt dat uw adviseur er voor verantwoordelijk is?

80 Waar Zorgplicht en informatieplicht geregeld?
• Burgerlijk Wetboek 7:658, 7:611 • Burgerlijk Wetboek 7:655 • Jurisprudentie • Per specifieke Pensioenwet

81 Op welke gebieden: • Specificeren van loon, bedragen waaruit samengesteld,inhoudingen, premies (schadeplichtig!) • Veiligheid, gezondheid, schade • Pensioen (ouderdom, nabestaanden, arbeidsongeschikt)

82 Een werknemer behoeft niet te bewijzen of voor hem geen pensioenregeling geldt (omkeerbewijslast)
• Geen pensioenregeling? Moet uitdrukkelijk blijken! • Werknemer wil geen pensioen? Afstandsverklaring • Geen nabestaandenpensioen? Partner ondertekenen • Werknemer mag niet uitgesloten worden • Let op wijzigingen w.o. Wet gelijke behandeling!

83 Hoe deze informatieplicht ondervangen?
• Goede salarisspecificatie • Arbeidsvoorwaarden Reglement • Persoonlijk Arbeidsvoorwaarden Overzicht • Correcte en tijdige informatie

84 Bedankt voor uw komst en graag tot volgend jaar!
Hopelijk spreken we elkaar nog even onder het genot van een hapje en een drankje.


Download ppt "Susan Alberts."

Verwante presentaties


Ads door Google