De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een gereedschapskist voor organisatieontwerp

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een gereedschapskist voor organisatieontwerp"— Transcript van de presentatie:

1

2 Een gereedschapskist voor organisatieontwerp
MINTZBERG Een gereedschapskist voor organisatieontwerp

3 Organiseren “Knippen en “plakken” Taken verdelen en samenwerken
structuur en cultuur

4 Mintzberg: een manier van kijken
“Öne best way” versus contingentie-theorie Management vanuit irrationele principes Strategie is –niet zelden- georganiseerde chaos Management is meer een vaardigheid dan een te onderrichten wetenschap Taak van de manager is inspireren

5 Folklore en Feiten . Folklore: de manager is een bedachtzame,systematische plannenmaker Feit: managers werken in meedogenloos tempo, actiegericht (hekel aan lang nadenken);kenmerken van activiteiten: korte duur, discontinuiteit,verscheidenheid

6 Folklore en Feiten Folklore: de effectieve manager verricht geen vaste werkzaamheden Feiten: managementswerk kent vele vaste verplichtingen (rituelen, plichtsplegingen)

7 Folklore en Feiten Folklore: de topmanager stuurt door gebundelde informatie (MIS) Feiten: Managers hebben voorkeur voor mondelinge media,telefoontjes en besprekingen

8 Folklore en Feiten Folklore: Management is een wetenschap en een vak
Feiten: de programma’s van managers (tijdsindeling, inforamtieverwerking, besluitvorming) blijven diep in het brein opgesloten

9 Mintzberg (algemeen) Geboren 1930
Hoogleraar McGill University (Montreal), INSEAD (Fontainebleau) Veel gevraagd spreker Aanzet tot synthese

10 Mintzberg: Literatuur
The nature of managerial work (1973) Impediments to the use of management information (1975) The structuring of organisations (1979) Power in and around organisations (1983) Structure in fives: designing effective organisations (1983)

11 Mintzberg: literatuur
Mintzberg on management: inside our strange world of organisations (1989) The strategy process (1995) The rise and fall of stretegic planning (1996) The strategic safari (1999)

12

13 Sleutelbegrippen Machiavelli (ca. 1500) . Macht, Opportunisme
Smith (ca. 1750) . Arbeidsverdeling, productiviteit Taylor (ca. 1900) . Organisatie produktie, efficiency Weber (ca.1910) . Bureaucratie HRM (ca. 1945) . Informele organisatie Revisionisme (ca. 1950) . Synthese

14 Sleutelbegrippen (vervolg)
Contingentie- Managementtechniek benadering (ca. 1965) afhankelijk van situatie Crosby (ca. 1985) Kwaliteitszorg Mintzberg (ca. 1979) Configuraties (7) Peters (ca. 1982) Managementprincipes voor goede bedrijfsvoering

15 Sleutelbegrippen (vervolg)
Drucker (ca 1980) Kennis als essentiele produktiefactor Porter (ca 1980) Strategie en concurrentievoordeel Hammer (ca 1990) Herstructureren van bedrijfsprocessen

16 7-S-Model (Mc Kinsey) (vergelijk Morgan) 1. Structuur H 2. Cultuur
3. Strategie H 4. Sleutelvaardigheden 5. Systemen H 6. Stijl 7.Staf/personeel >>Structure follows strategy

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 Gist-Brocades (Deel 1) Toelichting en opdracht (vingeroefening)
1. Analyseer in 4 groepen van de studenten de case 2. Beschrijf in algemene zin de structuur, cultuur, coordinatiemechnismen, omgeving, parameters >welke wijzigingen in de loop van de jaren? 3. Welke knelpunten zie je (en oplossingsrichting(en)) vanuit de RVB-positie; met andere woorden: wat ga je doen? Verzoek een presentatie voor te bereiden.

27 Fusie DSM & Gist Brocades (1998)
Enkele artikelen (globaal) lezen Vragen (individueel beantwoorden) 1. Waarom is gekozen voor een fusie? (externe ontwikkelingen/”win”punten) . 2. Welke (toekomstige) knelpunten verwacht je? . 3. Voorspel de organisatie van beide organisaties in 2025?

28 Bedankt voor uw aandacht


Download ppt "Een gereedschapskist voor organisatieontwerp"

Verwante presentaties


Ads door Google