De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Burger een elektronische brievenbus waarin de burger op een gecentraliseerde en beveiligde manier officiële documenten kan ontvangen de tool is zo ontworpen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Burger een elektronische brievenbus waarin de burger op een gecentraliseerde en beveiligde manier officiële documenten kan ontvangen de tool is zo ontworpen."— Transcript van de presentatie:

1 burger een elektronische brievenbus waarin de burger op een gecentraliseerde en beveiligde manier officiële documenten kan ontvangen de tool is zo ontworpen dat de burger zich eenmalig aanmeldt (single sign on) en daarna toegang heeft tot zijn persoonlijke documenten via de interface van zijn keuze, ongeacht waar zijn documenten opgeslagen zijn op 31/12/2014 –1.095.574 gepubliceerde documenten –103.150 geactiveerde eBoxen 1

2 burger 2

3 3

4 instellingen die al in productie zijn –RVA –RSZ –FBZ –RJV een aantal federale instellingen binnen en buiten het netwerk van de sociale zekerheid willen ook gebruik maken van de eBox 4

5 burger het doel bestaat erin alle officiële documenten van federale of regionale overheidsinstellingen, van de OCMW’s of de gemeentebesturen die voor de burger bestemd zijn, naar één enkele elektronische plaats te verzenden dankzij die samenwerking willen de overheden besparen, meer bepaald –print- en postzegelkosten drukken –administratieve processen beter beheren (meer efficiëntie, tijdwinst) –meer burgers die hun eBox gebruiken –een groter aandeel digitale documenten in het totaal documentenvolume –het vertrouwen van het brede publiek in beveiligde elektronische verzendingen versterken –'duurzaam' gedrag stimuleren 5

6 burger publiek-private samenwerking –om het gebruik van de eBox te stimuleren, hebben we eveneens partnerships opgezet om het aantal toegangskanalen uit te breiden –sinds kort is de eBox verbonden met het Doccle-platform indien u uw eBox met Doccle heeft gekoppeld, kunt u gebruik maken van een bijkomend kanaal om uw verschillende documenten te raadplegen die beschikbaar zijn in uw eBox in 2015 zullen we federale en regionale overheidsinstellingen ervan proberen te overtuigen hun officiële documenten via de eBox naar de burger te versturen 6

7 burger de voordelen voor de burger –1 unieke plaats, gedaan met de documenten die foutief zijn geadresseerd of die bij de post verloren gaan –de documenten zijn steeds beschikbaar, 7 dagen per week, 24 uren per dag –1 internetverbinding, meer is niet nodig voor de eBox die via het web beschikbaar is –100% veilig –100% eco-verantwoord, minder papier voor iedereen –100% gratis, geen investering gevraagd van de burger, een loutere activering van de eBox volstaat 7

8 burger de voordelen voor de instellingen –beveiligde verzending, door de online verzending is de instelling zeker dat de verzending ervan correct werd overgemaakt aan de juiste sociaal verzekerde, rechtstreeks in zijn eBox –snel, de overgemaakte documenten worden onverwijld en rechtstreeks aan de bestemmeling ervan overgemaakt, het dossier van de sociaal verzekerde wordt dus sneller behandeld –zichtbaarheid, de identiteit van de instelling afzender staat duidelijk vermeld op de overgemaakte documenten, geen enkele verzending is anoniem –duurzaam, de eBox is een tool waarmee een aanzienlijk aantal papieren afdrukken en verzendingen kan worden bespaard –kostenbesparend, minder afdrukken, minder papieren verzendingen en minder frankeerkosten –gemakkelijk integreerbaar, voor de eBox burger wordt een beroep gedaan op dezelfde technologie als die gebruikt wordt voor de eBox werkgever; de eBox burger werd bovendien zo ontworpen dat het gemakkelijk kan worden geïntegreerd in de sites van de overheidsinstanties die dit wensen –bewijs van verzending, dankzij het systeem kan de instelling een logging van elke verzending bijhouden 8


Download ppt "Burger een elektronische brievenbus waarin de burger op een gecentraliseerde en beveiligde manier officiële documenten kan ontvangen de tool is zo ontworpen."

Verwante presentaties


Ads door Google