De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stichting Leergeld Zoetermeer Presentatie Politieke Partijen Zoetermeer 25 augustus 2006 Stichting fondsenwerving ter bekostiging van opleiding en ontplooiing.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stichting Leergeld Zoetermeer Presentatie Politieke Partijen Zoetermeer 25 augustus 2006 Stichting fondsenwerving ter bekostiging van opleiding en ontplooiing."— Transcript van de presentatie:

1 Stichting Leergeld Zoetermeer Presentatie Politieke Partijen Zoetermeer 25 augustus 2006 Stichting fondsenwerving ter bekostiging van opleiding en ontplooiing van leerplichtige kinderen

2 30 augustus 2006Stichting Leergeld Zoetermeer2 Samenstelling Bestuur Stichting Leergeld Zoetermeer Onbezoldigd, enthousiast en breed maatschappelijk van samenstelling Constant LindemanVoorzitter Frits BrouwersSecretaris Kees GordijnPenningmeester Mariët GlotzbachLid Jan HulseboschLid Joop BogaersLid Jaap BoeleCoördinator-Projectleider

3 30 augustus 2006Stichting Leergeld Zoetermeer3 Probleemschets Waar hebben we het over? Van de circa 24.000 leerplichtige kinderen (4 -18 jaar) in Zoetermeer (Primair- en Voortgezet Onderwijs) komen er anno 2006 tussen de 3.000 en 4.500 uit een zogenaamd minima-gezin (= 13-16%). Daarnaast zijn er nog een onbekend aantal minderjarige kinderen van in Zoetermeer woonachtige asielzoekers. Doelgroep universum = 3.800 kinderen

4 30 augustus 2006Stichting Leergeld Zoetermeer4 Probleemschets Wat zijn de consequenties? Beide categorieën leerplichtige kinderen zijn zonder extra hulp veelal niet in staat om normaal te participeren in en buiten de school. Zij raken hierdoor veelal in een sociaal isolement en worden zo in hun toekomstmogelijkheden beperkt, met alle nare gevolgen van dien.

5 30 augustus 2006Stichting Leergeld Zoetermeer5 Werkwijze Leergeld Hoe gaat Stichting Leergeld te werk? 1.Registreren en inplannen verzoek om hulp 2.Huisbezoek door intermediairs (zie volgende dia) 3.Analyse van financiële gezinssituatie 4.Inventariseren recht op (aanvullende) voorzieningen 5.Hulp verlenen bij het verkrijgen van die voorzieningen 6.Aanvraag extra hulp relateren aan criteria Leergeld 7.Indien nodig aanvullend financieel bijspringen 8.Betaling bij voorkeur direct aan eindbestemming 9.Duur behandeling van de aanvraag 2-3 weken 10.Terugkoppeling en signaleringsfunctie

6 30 augustus 2006Stichting Leergeld Zoetermeer6 Leergeld vrijwilligers Leergeld intermediairs Zijn ervaringsdeskundigen Zijn aanvullend getraind Zijn goed gemotiveerd Zij leggen contacten Zij spreken dezelfde taal Zij bezoeken aanvragers thuis Zij begeleiden de aanvragen Zij brengen intern verslag uit

7 30 augustus 2006Stichting Leergeld Zoetermeer7 Kerngetallen doelgroep Over hoeveel kinderen/geld gaat het? De doelgroep Zoetermeer bestaat uit circa 1.500 meerpersoons-huishoudens met minderjarige kinderen en een inkomen tot 120% van het bijstandsniveau. Uitgaande van 2 á 3 kinderen per bedoeld gezin betreft dit 3.000 tot 4.500 kinderen (gemiddelde 3.800). Als totale doelgroep in één keer volledig zou kunnen meedoen volgens Leergeld-principe kost dit tussen Є 900.000 en Є 1.350.000 ( beschikbaar Є 22.000 )!

8 30 augustus 2006Stichting Leergeld Zoetermeer8 Leergeld aanvraag Wat zijn de criteria? Inwoner van Zoetermeer en leeftijd 4-18 jaar Geen eigen financiele mogelijkheden voor aanschaf Inkomen gezin rond sociaal minimum (120%) Bezit Zoetermeerpas Zeer hoge maandelijkse lasten Laag besteedbaar gezinsinkomen (zie volgende dia) Alle voorliggende sociale voorzieningen benut Activiteit of kostenpost draagt bij aan educatieve, sociale, sportieve of emotionele ontwikkeling van het kind Volgens gebruikelijke Nederlandse maatstaven

9 30 augustus 2006Stichting Leergeld Zoetermeer9 Leergeld wegingsfactoren Factoren van invloed op hoogte besteedbaar inkomen Hoogte van de vaste lasten Aantal minderjarige kinderen in het gezin Speciale kosten door invaliditeit of ziekte Aantal kinderen op voortgezet onderwijs Bijzonder onderwijs t.g.v. gebrek of aandoening Schulden met een maandelijkse aflossing Te betalen alimentatie door een van de ouders

10 30 augustus 2006Stichting Leergeld Zoetermeer10 Hoe komt Leergeld aan middelen? Lokaal en regionaal Een belangrijk deel van de benodigde gelden worden lokaal geworven, zoals bij de gemeente, het plaatselijke bedrijfsleven, bankinstellingen, serviceclubsen en particulieren. En bij regionale fondsen zoals bij Fonds1818. En door het organiseren van geld opleverende evenementen.

11 30 augustus 2006Stichting Leergeld Zoetermeer11 Meer weten? Mocht u naar aanleiding van deze ingekorte presentatie interesse hebben om meer te weten over de Stichting Leergeld, neem dan contact op met: Leergeld Nederland, Postbus 178, 5000 AD Tilburg Telefoon: 013 - 545 16 56 Fax: 013 – 545 03 31 E-mail: info@ leergeld.nl en/of zie: www.leergeld.nl Leergeld Zoetermeer, Dhr. F.H.J. Brouwers (secr.) Postbus 7121, 2701 AC Zoetermeer, tel. 079-3617472 E-mail: leergeldzoetermeer@ casema.nl

12 30 augustus 2006Stichting Leergeld Zoetermeer12 Dank voor uw tijd en uw aandacht Stichting Leergeld Zoetermeer


Download ppt "Stichting Leergeld Zoetermeer Presentatie Politieke Partijen Zoetermeer 25 augustus 2006 Stichting fondsenwerving ter bekostiging van opleiding en ontplooiing."

Verwante presentaties


Ads door Google