De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mijnbouw in Peru. - IMPACT VAN MIJNBOUW OP HET MILIEU - MILIEUWETGEVING VOOR DE MIJNBOUWSECTOR Montaine, K., z.d., gevonden op: www.ipisresearch.be/download.php?id=151,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mijnbouw in Peru. - IMPACT VAN MIJNBOUW OP HET MILIEU - MILIEUWETGEVING VOOR DE MIJNBOUWSECTOR Montaine, K., z.d., gevonden op: www.ipisresearch.be/download.php?id=151,"— Transcript van de presentatie:

1 Mijnbouw in Peru. - IMPACT VAN MIJNBOUW OP HET MILIEU - MILIEUWETGEVING VOOR DE MIJNBOUWSECTOR Montaine, K., z.d., gevonden op: www.ipisresearch.be/download.php?id=151, geraadpleegd op 14 oktober 2014.

2 Impact van mijnbouw op milieu Zure drainage = ernstig probleem bij metaalmijnen metalen komen voor met sulfides rotsen gedolven + sulfides blootgesteld aan lucht en water  vormen zwavelzuur zure drainage niet controleren  doorsijpelen naar beken, rivieren en grondwater zure water en zware metalen: dodelijk voor vissen, dieren en planten Landbouw heeft watertekort milieuvervuiling door mijn tegen gaan = water eeuwig zuiveren

3 Impact van mijnbouw op milieu ertsvoorraden met hoge concentraties metalen al uitgeput Om waardevolle metalen van de rotsen te scheiden  chemicaliën + veel water nodig bv: Yanocha zorgde ervoor dat beken en rivieren in omgeving opdroogden = directe bedreiging voor boeren Water voor irrigatie velden + drinkwater Yanocha

4 Impact van mijnbouw op milieu goudmijnbouw : bijkomend en belangrijk risico huidige technologie gebruikt cyanide om goud van waardeloze rotsen te scheiden Cyanide = zeer giftige stof Cyanide breekt relatief snel af, MAAR hieraan gebonden zware metalen : eeuwig in het milieu

5 Impact van mijnbouw op milieu Sommige milieuproblemen : door gebrek aan veiligheidsmaatregelen vanwege de bedrijven bv: vrachtwagen vervoerde en verloor een lading kwik van 150 kg bij een dorp. 200-300 personen opgenomen in ziekenhuis en niet alle personen kregen medische hulp. Impact van mijnbouw op milieu is niet alleen problematisch vanuit ecologisch standpunt Vervuilde grond en gebrek aan zuiver water  landbouw onmogelijk Milieuvervuiling  inkomensverlies en ipv armoede te bestrijden, neemt het toe

6 Milieuwetgeving voor de mijnbouwsector 1990: wet, die specifieke milieubeschermingsmaatregelen oplegde aan mijnbouwsector 1992: Algemene Mijnbouwwet herzien  hoofdstuk milieu toegevoegd belangrijkste stap: 1993, Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Minero Metalúrgicas  Ministerie voor Energie en Mijnbouw = nu: departement met grootste autoriteit ivm milieubescherming nieuwe milieuwetgeving voerde twee belangrijke instrumenten in: Programas de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA’s) Estudios de Impacto Ambiental (EIA’s): verplicht voor elk mijnbedrijf

7 Milieuwetgeving voor de mijnbouwsector 2003: werking van de EIA’s en de PAMA’s geëvalueerd kritiek op: overheidsinstanties, betrokken bij controle mijnbouwsector  geen coördinatie tussen verschil. bevoegde autoriteiten verdenken mijnsector ervan moedwillig de wet met de voeten te treden mijnbedrijven afvalwater lozen zonder of met verlopen vergunning Over EIA’s: geen doeltreffende instrumenten om na te gaan of mijnbedrijven hun milieuverplichtingen nakomen Feit dat nauwelijks aandacht wordt geschonken aan de bezorgdheden van de omwonenden bij de beoordeling van de EIA’s

8 Milieuwetgeving voor de mijnbouwsector conflicten tussen campesinos en mijnbedrijven kunnen beperkt worden indien regering formele mechanismen zou vastleggen die burgers toelaten deel te nemen aan goedkeuring van geplande mijn

9 Bronnen foto’s Foto 1: Susanne Friess – Misereor Foto 2: http://www.fotosearch.nl/CSP606/k6064042/ Foto 3: http://transnationale.eelv.fr/2014/03/28/lindustrie- extractive-en-question/ Foto 4: http://www.peruregional.com/tag/dia-del-campesino Foto 5: http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/12/12/weerst and-tegen-hogere-mijnbouwbelasting-peru


Download ppt "Mijnbouw in Peru. - IMPACT VAN MIJNBOUW OP HET MILIEU - MILIEUWETGEVING VOOR DE MIJNBOUWSECTOR Montaine, K., z.d., gevonden op: www.ipisresearch.be/download.php?id=151,"

Verwante presentaties


Ads door Google