De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Scoren in Spangen de effecten van 10 jaar investeren 20 januari 2015 Roderik Ponds.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Scoren in Spangen de effecten van 10 jaar investeren 20 januari 2015 Roderik Ponds."— Transcript van de presentatie:

1 Scoren in Spangen de effecten van 10 jaar investeren 20 januari 2015 Roderik Ponds

2 2 Spangen? 1. Effecten in beeld 2. Effecten meten 3. Kosten en baten van effecten Vanaf 2000-2010 (€128 miljoen), onderzoek 2012 Fysieke investeringen Schoon, heel, veilig (o.a. stadsmariniers) Sociale investeringen

3 3 De problemen zijn sinds 2006 fors afgenomen…

4 4 …de huizenprijzen ontwikkelen zich sinds 2008 relatief gunstig…

5 5 Maar komt dat wel door de Spangenaanpak? Overlast en onveiligheid Investeringen in Spangen Fysieke kenmerken Bevolkings samenstelling Sociaal- economische samenstelling Overig beleid en trends Welke factoren verklaren verschillen in (ontwikkeling) overlast en onveiligheid? Is er na correctie hiervoor nog steeds een significante verbetering in Spangen?

6 6 ‘Volgen’ van wijken door de tijd 199920002010….. Wijken in Nederland Fysieke kenmerken Bevolkings- samenstelling Sociaal-economische samenstelling Investeringen Spangen Overig beleid en trends Investeringen sociale domein Eigen Haard Fysieke kenmerken Sociaal-economische samenstelling Overig beleid (fysieke maatregelen) Sociaal-economische samenstelling Fysieke kenmerken Sociaal-economische samenstelling Fysieke kenmerken Sociaal-economische samenstelling Bevolkings- samenstelling Sociaal-economische samenstelling Investeringen Spangen Overig beleid en trends

7 7 2001-2005: eerste positieve Spangen-effect 2001-2005III III IV Incl. verandering werkloosheid Incl. verandering bevolking Incl. verandering werkloosheid en bevolking Spangen -0,039 (-5,630***) -0,040 (-5,745***) -0,035 (-5,105***) -0,036 (-5,320***) ISV-gebied (aandeel v.d. bevolking) 0,0003 (0,083) -0,0001 (-0,015) -0,003 (-0,707) -0,003 (-0,664) Nieuwbouw totaal -0,0276 (-3,091***) -0,026 (-2,884***) -0,018 (-1,937**) -0,014 (-1,506) Omzetting huur- koop -0,073 (-1,656*) -0,069 -1,598 -0,070 (-1,668*) -0,064 (-1,518) Overige controlevariabelen ja Sample3945393739443937 MethodeOLS Adj, R 2 0,280,260,320,31

8 8 2006-2010: Spangen-effect drie keer zo groot. 2005-2010III III IV Incl. verandering werkloosheid Incl. verandering bevolking Incl. verandering werkloosheid en bevolking Spangen -0,139 (-16,877***) -0,136 (-16,742***) -0,132 (-17,047***) -0,129 (-16,817***) ISV-gebied (aandeel v.d. bevolking) 0,010 (1,730*) 0,009 (1,660*) 0,010 (1,739*) 0,010 (1,723**) Nieuwbouw totaal -0,058 (4,890***) -0,056 (-4,785***) -0,017 (-1,339) -0,018 (-1,417) Omzetting huur- koop -0,240 (-3,375***) -0,287 (-4,042***) -0,181 (-2,533**) -0,219 (3,060***) Overige controlevariabelen Ja Sample 3903387338963873 Methode OLS Adj, R 2 0,14 0,19

9 9 Door investeringen in verder afglijden voorkomen

10 10 Spangen aanpak lijkt succesvol, maar welke maatregelen? Maatregel A (in 1 pc6 gebied) Maatregel B (in 2 pc6 gebieden) Paneldata (FE) regressies op PC6 niveau: maatregelen die ruimtelijk differentieren binnen Spangen

11 11 Waar is de woningwaarde het meest toegenomen?

12 12 Belangrijkste conclusies Spangen Spangen is in de onderzochte periode van een van de meest onveilige wijken naar een ‘gemiddelde’ stadswijk veranderd Het gevoerde beleid heeft hier aan bijgedragen De kosten en baten van het gevoerde beleid zijn nagenoeg evengroot Meerwaarde van combinatie van maatregelen op gebied van veiligheid, fysiek en sociaal – zonder sluiting Keileweg en andere veiligheidsmaatregel zou effect van fysieke of sociale ingrepen kleiner zijn geweest (vergelijk ook Schilderswijk)

13 13 Belang goede effectmeting 1 2 Let op met kentallen – in Spangen zou effect beleid onderschat zijn, gebruik van kentallen Spangen kan tot overschatting leiden Isolatie beleidseffect van andere effecten – een positieve ontwikkeling is geen bewijs voor effectief beleid (en omgekeerd) 1 2

14 14 Van inzichten Spangen naar effectmetingen in sociaal domein Wat is het doel met specifiek beleid: minder ‘probleemgezinnen’, lager beroep op formele zorg, hogere ‘ervaren kwaliteit’ van leven, etc? Hoe is dat betrouwbaar en vergelijkbaar door tijd en ruimte te meten? Welke factoren zijn naast (nieuw) beleid hier nog meer op van invloed? Isoleer effect beleid zo goed mogelijk van andere factoren

15 15 Bijvoorbeeld: beroep op WMO relatie % 18-24-jarigen - % 45-54 jarigen - % 65-74 jarigen - % 75-plussers + % eenpersoons- huishoudens + % hoogopgeleiden - % met lichamelijke aandoening + % mensen dat mantelzorg geeft - % mensen in de bijstand + % arbeids- ongeschikten + R2=0,63

16 Scoren in Spangen de effecten van 10 jaar investeren 20 januari 2015 Roderik Ponds


Download ppt "Scoren in Spangen de effecten van 10 jaar investeren 20 januari 2015 Roderik Ponds."

Verwante presentaties


Ads door Google