De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Plateau Openbaar Onderwijs Assen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Plateau Openbaar Onderwijs Assen"— Transcript van de presentatie:

1 Plateau Openbaar Onderwijs Assen
Voorlichting FUWA-PO Voor medewerkers Plateau Openbaar Onderwijs Assen 28 oktober 2008 door Ellie Roetgerink 1

2 Opzet voorlichting Informatie over: Achtergrond:
1. Totstandkoming Functies 2. Wat “moet” 3. Wat is “stoel” Activiteit voor leidinggevende: a. Voorlichting b. Formeel toedelen functie, brief c. Omgaan met vragen c.q. bezwaren 2

3 Informatie over Achtergrond 1. Totstandkoming functies:
* Inventarisatie werkgroep Plateau * Functieboek met ‘brede’ functies (was-wordt) * Functie gaat over WAT niet over HOE 2. Wat “moet “ * formeel functie toewijzen en bezwaren behandelen * passen binnen financiering 3

4 Informatie over (vervolg)
3. Wat is “stoel” * datgene wat je doet en NIET HOE je dat doet * WEL relatie met beloningssysteem (CAO) * GEEN relatie met personeelsbeoordeling 4

5 De stoel en de persoon FUWA-PO kijkt naar de stoel waarop iemand zit en NIET naar de (prestatie) van de persoon 9

6 Activiteit leidinggevende
a. Voorlichting geven (herhaling) Feitelijk (wat gebeurt er, waarom gebeurt dit en per wanneer) b. Formeel toedelen, brief Brief toelichten c. Omgaan met vragen en bezwaren Reactie geven en mogelijkheid van bezwaar noemen 5

7 Bezwaar FUWA-PO art.5.5 en 5.6 CAO PO
Bezwaar is mogelijk als medewerker zich niet kan verenigen met : Waardering van de functie De beschrijving van de functie in relatie tot de hem opgedragen taken Waar is bewaar mogelijk? Eerst Interne Bezwarencommissie gemeente Assen binnen 6 weken Daarna Externe Bezwarencommissie (Reglement ter inzage) 6

8 Inzicht in Wat wil Plateau? Wat wil school?
Wat is Plateau-beleid? Wat is schoolbeleid? Wat is formatie? Wat is schoolformatie? Wat is P&O-beleid? Wat is school P&O-beleid Wat willenCAO-partners? Wat wil medezeggenschap? Wat is Convenant Leerkracht? 6

9 Convenant Leerkracht PO: van 18 naar 15 periodieken
PO: schaaluitloopbedrag € 850,- PO: Versterking functiemix vanaf 2010 Gevolg per 2014 : * bo = circa 40% van LA > LB * sbo = 14% van LB > LC NB: excl. uitkomsten CAO, die komen erbij! 7

10 Wat verandert er? Van voorgeschreven functie naar vrij in te vullen functie (binnen grenzen); Inhoud van functie bepaalt waardering en daarna beloning Relatie van functie met schoolplan Van automatisme bij jaarlijkse periodiek naar beoordeling 8

11 Functiebeschrijving Een functiebeschrijving bestaat uit: - context
- hoofdtaken met voorbeelden - speelruimte (kader) - kennis en vaardigheden - contacten 8

12 Functiewaardering Een functiewaardering is gebaseerd op:
14 kenmerken, elke kenmerk kan 1 tot 5 punten geven alle punten samen = schaalniveau Schalen zijn er van 1 tot 18 FUWA-PO kent voorbeelden van: - schaal 2 = Facilitair medewerker tot - schaal 14 = Algemeen directeur (Toezichthoudend Bestuur) 8


Download ppt "Plateau Openbaar Onderwijs Assen"

Verwante presentaties


Ads door Google