De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst
Voorganger: ds. Peter R. Baas te Vlissingen Voorlezer: Michael van Casand We lezen: 2 Tessalonicenzen 1: 3 – 12 De preek gaat over: HC zondag 19 Het eerste lied: Psalm 98: 3, 4 Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd

2 . . Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Psalm 98: 3, 4 . .

3 Psalm 98: 3, 4

4 Psalm 98: 3, 4

5 Lezen: 2 Tessalonicenzen 1: 3 – 12 Zingen: Psalm 97: 2, 4, 5
. . Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 98: 3, 4 Gebed Lezen: 2 Tessalonicenzen 1: 3 – 12 Zingen: Psalm 97: 2, 4, 5 Tekst: HC zondag 19 Preek Zingen: LvdK. 279: 1, 3, 6 . .

6 Lezen: 2 Tessalonicenzen 1: 3 – 12 Zingen: Psalm 97: 2, 4, 5
. . Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 98: 3, 4 Gebed Lezen: 2 Tessalonicenzen 1: 3 – 12 Zingen: Psalm 97: 2, 4, 5 Tekst: HC zondag 19 Preek Zingen: LvdK. 279: 1, 3, 6 . .

7 Lezen: 2 Tessalonicenzen 1: 3 – 12 Zingen: Psalm 97: 2, 4, 5
. . Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 98: 3, 4 Gebed Lezen: 2 Tessalonicenzen 1: 3 – 12 Zingen: Psalm 97: 2, 4, 5 Tekst: HC zondag 19 Preek Zingen: LvdK. 279: 1, 3, 6 . .

8 . Psalm 97: 2, 4, 5 . .

9 . Psalm 97: 2, 4, 5 . .

10 . Psalm 97: 2, 4, 5 . .

11 Lezen: 2 Tessalonicenzen 1: 3 – 12 Zingen: Psalm 97: 2, 4, 5
. . Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 98: 3, 4 Gebed Lezen: 2 Tessalonicenzen 1: 3 – 12 Zingen: Psalm 97: 2, 4, 5 Tekst: HC zondag 19 Preek Zingen: LvdK. 279: 1, 3, 6 . .

12 Lezen: 2 Tessalonicenzen 1: 3 – 12 Zingen: Psalm 97: 2, 4, 5
. . Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 98: 3, 4 Gebed Lezen: 2 Tessalonicenzen 1: 3 – 12 Zingen: Psalm 97: 2, 4, 5 Tekst: HC zondag 19 Preek Zingen: LvdK. 279: 1, 3, 6 . .

13 Christus’ terugkomst geeft ons, gelovigen, houvast.
Tekst: HC zondag 19 Christus’ terugkomst geeft ons, gelovigen, houvast. Christus geeft ons door zijn Geest de volgende hemelse gaven: 1. Moed 2. Geduld 3. Hoop . .

14 Geloofsbelijdenis: Gez. 179a (beurtzang) Gebed van dank en voorbede
Zingen: LvdK 279: 1, 3, 6 Geloofsbelijdenis: Gez. 179a (beurtzang) Gebed van dank en voorbede Collecte Zingen: LvdK 476: 4, 5 Zegen . .

15 . LvdK 279: 1, 3, 6 . .

16 . LvdK 279: 1, 3, 6 . .

17 . LvdK 279: 1, 3, 6 . .

18 Geloofsbelijdenis: Gez. 179a (beurtzang) Gebed van dank en voorbede
Zingen: LvdK 279: 1, 3, 6 Geloofsbelijdenis: Gez. 179a (beurtzang) Gebed van dank en voorbede Collecte Zingen: LvdK 476: 4, 5 Zegen . .

19 . Gezang 179a a, b, c . .

20 . Gezang 179a a, b, c . .

21 . Gezang 179a a, b, c . .

22 Geloofsbelijdenis: Gez. 179a (beurtzang) Gebed van dank en voorbede
Zingen: LvdK 279: 1, 3, 6 Geloofsbelijdenis: Gez. 179a (beurtzang) Gebed van dank en voorbede Collecte Zingen: LvdK 476: 4, 5 Zegen . .

23 COLLECTE Vandaag Is de collecte voor de Kerk
. . COLLECTE Vandaag Is de collecte voor de Kerk Na de collecte zingen we: LvdK 476: 4, 5 . .

24 COLLECTE Volgende Week Is de collecte voor de diaconie “Michacampagne”
. . COLLECTE Volgende Week Is de collecte voor de diaconie “Michacampagne” Na de collecte zingen we: LvdK 476: 4, 5 . .

25 . LvdK 476: 4, 5 . .

26 . LvdK 476: 4, 5 . .

27 De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)
. . Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c) . .

28 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, zondag 12 oktober
. . De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, zondag 12 oktober om 9.30 uur. Van harte welkom. . .

29 Deurcollecte bestemd voor transport kosten schoenendoosactie

30 Woensdagmiddag 15 oktober,
Knutselmiddag!!! Jong en oud is van harte welkom om zijn of haar eigen gevulde schoenendoos prachtig te komen versieren.. Woensdagmiddag 15 oktober, inloop van tot in de hal van de kerk. Materialen zijn aanwezig, maar je kunt ook zelf wat leuks meenemen. Gevraagd: Helpende handen!!! geef je op bij Coby Roorda of Irma Lobbezoo

31 Inleveren schoenendoos:
De gevulde schoenendoos kan in de kerk worden ingeleverd. Geld voor transport hoeft niet bijgesloten te worden….mág wel. Dan de envelop graag aan de koster, Irma of Coby geven. De laatste inleverdatum is zondag 19 oktober.


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google