De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Psalm71:1, 5 Opwekking640: Romeinen10:5 - 11 LvdK7:1, 4 Johannes1:1 - 4, 14 LvdK477: Spreuken23:29 - 35 Psalm40:1 Jesaja53:8 - 12 Sela: Belijdenis Liturgie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Psalm71:1, 5 Opwekking640: Romeinen10:5 - 11 LvdK7:1, 4 Johannes1:1 - 4, 14 LvdK477: Spreuken23:29 - 35 Psalm40:1 Jesaja53:8 - 12 Sela: Belijdenis Liturgie."— Transcript van de presentatie:

1 Psalm71:1, 5 Opwekking640: Romeinen10:5 - 11 LvdK7:1, 4 Johannes1:1 - 4, 14 LvdK477: Spreuken23:29 - 35 Psalm40:1 Jesaja53:8 - 12 Sela: Belijdenis Liturgie ds. K Harmannij Nijmegen Collecte:Stichting Het Passion

2 Diensten 9:30voorganger: ds. K. Harmannij uit Nijmegen 16:30 voorganger: br. A.P. Feijen uit Barneveld Vanmorgen is het een extra feestelijke dienst omdat Richard de Boer, Dennis Borst, Luuk de Graaf, Dian Postema, Mart Sonneveld, Samuel van de Tempel, Cor van der Velden belijdenis van hun geloof doen. Alle gasten die er voor hun zijn; hartelijk welkom. Namens de ouders delen wij u mee dat er vanavond gelegenheid is om de jongelui te feliciteren. Dit kan van 20.30 uur tot 22.30 uur in het pandje. Diensten 9:30voorganger: ds. K. Harmannij uit Nijmegen 16:30 voorganger: br. A.P. Feijen uit Barneveld Vanmorgen is het een extra feestelijke dienst omdat Richard de Boer, Dennis Borst, Luuk de Graaf, Dian Postema, Mart Sonneveld, Samuel van de Tempel, Cor van der Velden belijdenis van hun geloof doen. Alle gasten die er voor hun zijn; hartelijk welkom. Namens de ouders delen wij u mee dat er vanavond gelegenheid is om de jongelui te feliciteren. Dit kan van 20.30 uur tot 22.30 uur in het pandje. Mededelingen kerkenraad

3 Diensten De kerkenraad en de diakenen vergaderen, beiden afzonderlijk, morgenavond in het pandje om 20.00 uur. De collecte is bestemd voor stichting Het Passion. In deze Time-out voorziening komen dak- en thuislozen vanuit de dagopvang van de grote steden en wordt hen een rust- en hulpperiode van 4-6 weken aangeboden. In die periode worden zij professioneel begeleid door de medewerkers van stichting Ontmoeting. Diensten De kerkenraad en de diakenen vergaderen, beiden afzonderlijk, morgenavond in het pandje om 20.00 uur. De collecte is bestemd voor stichting Het Passion. In deze Time-out voorziening komen dak- en thuislozen vanuit de dagopvang van de grote steden en wordt hen een rust- en hulpperiode van 4-6 weken aangeboden. In die periode worden zij professioneel begeleid door de medewerkers van stichting Ontmoeting. Mededelingen kerkenraad

4 Agenda 2 juni 20:30 receptie i.v.m. belijdenis 2 juni 20:30 receptie i.v.m. belijdenis 8 juni 19:30 Lidwina in concert 8 juni 19:30 Lidwina in concert 9 juni LEF 9 juni LEF 16 juni 09:30 Kinderclub 16 juni 09:30 Kinderclub

5 Deze week zijn jarig: 2 juni:Maureen van Kleef 3 juni: br Mattijn van Leur 4 juni: br Heile Semere br Gerrit Siesling 5 juni:Timo Bondt br Leendert Nelemans zr Jeanet Oosterhuis-Stoit 6 juni:zr Willy Kamps-Padding br Mark van Middelkoop zr Teunia van Middelkoop-Bakker 8 juni:br Karel Kramer 2 juni:Maureen van Kleef 3 juni: br Mattijn van Leur 4 juni: br Heile Semere br Gerrit Siesling 5 juni:Timo Bondt br Leendert Nelemans zr Jeanet Oosterhuis-Stoit 6 juni:zr Willy Kamps-Padding br Mark van Middelkoop zr Teunia van Middelkoop-Bakker 8 juni:br Karel Kramer

6 Psalm71:1, 5 Opwekking640: Romeinen10:5 - 11 LvdK7:1, 4 Johannes1:1 - 4, 14 LvdK477: Spreuken23:29 - 35 Psalm40:1 Jesaja53:8 - 12 Sela: Belijdenis Liturgie ds. K Harmannij Nijmegen Collecte:Stichting Het Passion

7 Psalm71:1, 5 Opwekking640: Romeinen10:5 - 11 LvdK7:1, 4 Johannes1:1 - 4, 14 LvdK477: Spreuken23:29 - 35 Psalm40:1 Jesaja53:8 - 12 Sela: Belijdenis Liturgie ds. K Harmannij Nijmegen Collecte:Stichting Het Passion

8 175 C

9 ● Psalm71:1, 5 Opwekking640: Romeinen10:5 - 11 LvdK7:1, 4 Johannes1:1 - 4, 14 LvdK477: Spreuken23:29 - 35 Psalm40:1 Jesaja53:8 - 12 Sela: Belijdenis Liturgie ds. K Harmannij Nijmegen Collecte:Stichting Het Passion

10 Psalm 71: 1, 5 1 Bij U, o Heer, berg ik mijn leven. Beschaam in mijn verdriet mijn vast vertrouwen niet, want U alleen kunt uitkomst geven. Kom mij door recht bevrijden, verhoor mij in mijn lijden.

11 Psalm 71: 1, 5 5 Een wonder was ik in elks ogen, daar U mij hebt gespaard, beveiligd en bewaard. Nu wil U, mijn God, verhogen, uw luister steeds bezingen om al uw zegeningen.

12 Psalm71:1, 5 Opwekking640: Romeinen10:5 - 11 LvdK7:1, 4 Johannes1:1 - 4, 14 LvdK477: Spreuken23:29 - 35 Psalm40:1 Jesaja53:8 - 12 Sela: Belijdenis Liturgie ds. K Harmannij Nijmegen Collecte:Stichting Het Passion

13 Psalm71:1, 5 ● Opwekking640: Romeinen10:5 - 11 LvdK7:1, 4 Johannes1:1 - 4, 14 LvdK477: Spreuken23:29 - 35 Psalm40:1 Jesaja53:8 - 12 Sela: Belijdenis Liturgie ds. K Harmannij Nijmegen Collecte:Stichting Het Passion

14 Opwekking 640 Ik hef mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Ik hef mijn ogen op naar U, Heer, die mij bij zal staan. Mijn hulp is van U, Heer, die alles heeft gemaakt. U zult voorkomen dat ik wankel of val. U bent mijn beschermer die over mij waakt, die niet sluimeren of slapen zal.

15 Opwekking 640 Wat kan mij gebeuren door zon of door maan? U bent mijn schaduw, U bent er altijd. Bewaart heel mijn leven; mijn komen en gaan, U beschermt mij tot in eeuwigheid. Mijn hulp is van U, Heer! Mijn hulp is van U, Heer.

16 Psalm71:1, 5 Opwekking640: Romeinen10:5 - 11 LvdK7:1, 4 Johannes1:1 - 4, 14 LvdK477: Spreuken23:29 - 35 Psalm40:1 Jesaja53:8 - 12 Sela: Belijdenis Liturgie ds. K Harmannij Nijmegen Collecte:Stichting Het Passion

17 Psalm71:1, 5 Opwekking640: ● Romeinen10:5 - 11 LvdK7:1, 4 Johannes1:1 - 4, 14 LvdK477: Spreuken23:29 - 35 Psalm40:1 Jesaja53:8 - 12 Sela: Belijdenis Liturgie ds. K Harmannij Nijmegen Collecte:Stichting Het Passion

18 Psalm71:1, 5 Opwekking640: ● Romeinen10:5 - 11 LvdK7:1, 4 Johannes1:1 - 4, 14 LvdK477: Spreuken23:29 - 35 Psalm40:1 Jesaja53:8 - 12 Sela: Belijdenis Liturgie ds. K Harmannij Nijmegen Collecte:Stichting Het Passion

19 Psalm71:1, 5 Opwekking640: Romeinen10:5 - 11 ● LvdK7:1, 4 Johannes1:1 - 4, 14 LvdK477: Spreuken23:29 - 35 Psalm40:1 Jesaja53:8 - 12 Sela: Belijdenis Liturgie ds. K Harmannij Nijmegen Collecte:Stichting Het Passion

20 LvdK 7: 1, 4 1 Het woord dat u ten leven riep is niet te hoog, is niet te diep voor mensen die 't zo traag beamen. Het is een teken in uw hand, een licht dat in uw ogen brandt. Het roept u dag aan dag bij name.

21 LvdK 7: 1, 4 4 Het woord van liefde, vrede en recht is in uw eigen mond gelegd, is in uw eigen hart geschreven. Rondom u klinkt de stem van God: vrijspraak, vertroosting en gebod, vlak voor u ligt de weg ten leven.

22 Psalm71:1, 5 Opwekking640: Romeinen10:5 - 11 LvdK7:1, 4 ● Johannes1:1 - 4, 14 LvdK477: Spreuken23:29 - 35 Psalm40:1 Jesaja53:8 - 12 Sela: Belijdenis Liturgie ds. K Harmannij Nijmegen Collecte:Stichting Het Passion

23 Psalm71:1, 5 Opwekking640: Romeinen10:5 - 11 LvdK7:1, 4 Johannes1:1 - 4, 14 ● LvdK477: Spreuken23:29 - 35 Psalm40:1 Jesaja53:8 - 12 Sela: Belijdenis Liturgie ds. K Harmannij Nijmegen Collecte:Stichting Het Passion

24 LvdK 477: 1,2 1 Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht! Hemelse Vrede, deel U nu mede aan een wereld die U verwacht! Wij mogen zingen van grote dingen, als wij ontvangen al ons verlangen, met Christus opgestaan. Halleluja! Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, als wij herboren Hem toebehoren, die ons is voorgegaan. Halleluja!

25 LvdK 477: 1,2 2 Wat kan ons schaden, wat van U scheiden, Liefde die ons hebt liefgehad? Niets is ten kwade, wat wij ook lijden, Gij houdt ons bij de hand gevat. Gij hebt de zege voor ons verkregen, Gij zult op aarde de macht aanvaarden en onze koning zijn. Halleluja! Gij, onze Here, doet triomferen die naar U heten en in U weten, dat wij Gods zonen zijn. Halleluja!

26 Psalm71:1, 5 Opwekking640: Romeinen10:5 - 11 LvdK7:1, 4 Johannes1:1 - 4, 14 LvdK477: ● Spreuken23:29 - 35 Psalm40:1 Jesaja53:8 - 12 Sela: Belijdenis Liturgie ds. K Harmannij Nijmegen Collecte:Stichting Het Passion

27 Opwekking640: Romeinen10:5 - 11 LvdK7:1, 4 Johannes1:1 - 4, 14 LvdK477: Spreuken23:29 - 35 ● Psalm40:1 Jesaja53:8 - 12 Sela: Belijdenis Opwekking710: Liturgie ds. K Harmannij Nijmegen Collecte:Stichting Het Passion

28 Psalm 40: 1 1 Met heel mijn hart heb ik de HEER verwacht, Hij heeft gehoord naar mijn gebed, mij uit de modderpoel gered, mijn voet weer op een vaste grond gebracht. Hij heeft mij doen herleven, mij in de mond gegeven een nieuw lied tot zijn eer. Laat ieder die het zag stil zijn van diep ontzag en hopen op de HEER.

29 LvdK7:1, 4 Johannes1:1 - 4, 14 LvdK477: Spreuken23:29 - 35 Psalm40:1 ● Jesaja53:8 - 12 Sela: Belijdenis Opwekking710: Psalm103:1, 2 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K Harmannij Nijmegen Collecte:Stichting Het Passion

30 LvdK7:1, 4 Johannes1:1 - 4, 14 LvdK477: Spreuken23:29 - 35 Psalm40:1 Jesaja53:8 - 12 Sela: Belijdenis Opwekking710: Psalm103:1, 2 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K Harmannij Nijmegen Collecte:Stichting Het Passion

31 LvdK7:1, 4 Johannes1:1 - 4, 14 LvdK477: Spreuken23:29 - 35 Psalm40:1 Jesaja53:8 - 12 ● Sela: Belijdenis Opwekking710: Psalm103:1, 2 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K Harmannij Nijmegen Collecte:Stichting Het Passion

32 Sela: Belijdenis (Band) U bent de God die roept, mijn hart en leven zoekt, die mij gevonden heeft; het eeuwig leven geeft. Als aan U toegewijd, mijn hart en mond belijdt: Ja, Jezus is mijn Heer; dan kniel ik voor U neer.

33 Sela: Belijdenis Ik heb jou gekozen, opgedragen om mijn weg te gaan. In Mij blijvend vrucht te dragen, ga dan in mijn Naam. (Samen) Heer, wij zeggen ja en amen, brengen U daarvoor de eer. Wij belijden allen samen; Jezus onze Heer.

34 Sela: Belijdenis (Band) Mijn Jezus, geef mij kracht, als ik uw hulp verwacht; voltooi in mij uw werk en maak in zwakheid sterk. Als U mijn wegen leidt, in moeite en in strijd, houd ik gelovig stand; Heer, neem me bij de hand.

35 Sela: Belijdenis Blijf in mijn liefde, alle dagen; in liefde voor elkaar. Wat je de Vader ook wilt vragen, vraag het in mijn Naam. (Samen) Heer, wij zeggen ja en amen, brengen U daarvoor de eer. Wij belijden allen samen; Jezus onze Heer. Belijden onze Heer, Jezus onze Heer, Jezus, amen.

36 LvdK7:1, 4 Johannes1:1 - 4, 14 LvdK477: Spreuken23:29 - 35 Psalm40:1 Jesaja53:8 - 12 Sela: Belijdenis Opwekking710: Psalm103:1, 2 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K Harmannij Nijmegen Collecte:Stichting Het Passion

37 LvdK7:1, 4 Johannes1:1 - 4, 14 LvdK477: Spreuken23:29 - 35 Psalm40:1 Jesaja53:8 - 12 Sela: Belijdenis Opwekking710: Psalm103:1, 2 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K Harmannij Nijmegen Collecte:Stichting Het Passion

38 Opwekking 710 Zegen mij op de weg die ik moet gaan Zegen mij op de plek waar ik zal staan zegen mij in alles, wat U van mij verlangt O God zegen mij alle dagen lang!

39 Opwekking 710 Vader maak mij tot een zegen ga mij niet voorbij Regen op mij met uw Geest Heer Jezus komt tot mij als de Bron van leven die ontspringt diep in mij Breng een stroom van zegen Waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij

40 Opwekking 710 Zegen ons waar we in geloof voor leven Zegen ons waar we hoop en liefde geven Zegen om de ander tot zegen te zijn! O God zegen ons tot in eeuwigheid

41 Opwekking 710 Vader maak ons tot een zegen hier in de woestijn Wachtend op uw milde regen Om zelf een bron te zijn Met een hart vol vrede zijn wij zegenend nabij van uw liefde delend waarin wij zelf tot bron van zegen zijn

42 LvdK7:1, 4 Johannes1:1 - 4, 14 LvdK477: Spreuken23:29 - 35 Psalm40:1 Jesaja53:8 - 12 Sela: Belijdenis Opwekking710: ● Psalm103:1, 2 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K Harmannij Nijmegen Collecte:Stichting Het Passion

43 LvdK7:1, 4 Johannes1:1 - 4, 14 LvdK477: Spreuken23:29 - 35 Psalm40:1 Jesaja53:8 - 12 Sela: Belijdenis Opwekking710: ● Psalm103:1, 2 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K Harmannij Nijmegen Collecte:Stichting Het Passion

44 LvdK7:1, 4 Johannes1:1 - 4, 14 LvdK477: Spreuken23:29 - 35 Psalm40:1 Jesaja53:8 - 12 Sela: Belijdenis Opwekking710: ● Psalm103:1, 2 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K Harmannij Nijmegen Collecte:Stichting Het Passion

45 Psalm 103 1 Zegen, mijn ziel, de grote naam des HEREN, laat al wat binnen in mij is Hem eren, vergeet niet hoe zijn liefd’ u heeft geleid, gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, die u geneest, die uit het graf uw leven verlost en kroont met goedertierenheid.

46 Psalm 103: 2,3,4,7 2 Loof Hem, die zo met gaven u verzadigt, dat uw bestaan, met glorie begenadigd, gelijk een arend nieuw bevleugeld wordt. Het volk in druk heeft van Hem recht verkregen, Hij heeft aan Mozes eens getoond zijn wegen, op Israël zijn zegen uitgestort.

47 LvdK7:1, 4 Johannes1:1 - 4, 14 LvdK477: Spreuken23:29 - 35 Psalm40:1 Jesaja53:8 - 12 Sela: Belijdenis Opwekking710: Psalm103:1, 2 ● Gezang182E:Amen Liturgie ds. K Harmannij Nijmegen Collecte:Stichting Het Passion

48 182 E 4-stemmig

49 Psalm71:1, 5 Opwekking640: Romeinen10:5 - 11 LvdK7:1, 4 Johannes1:1 - 4, 14 LvdK477: Spreuken23:29 - 35 Psalm40:1 Jesaja53:8 - 12 Sela: Belijdenis Liturgie ds. K Harmannij Nijmegen Collecte:Stichting Het Passion

50 Dennis, Luuk, Dian, Cor, Richard, Mart en Samuel hebben zojuist belijdenis gedaan. Om dit met ze te vieren en ze te feliciteren nodigen we u uit voor een receptie van 20.30 tot 22.30 in het pandje. Alles onder het genot van een hapje en een drankje. De ouders

51 G e s l a a g d ? ?G e s l a a g d ? ? Jongerenviering Zondag 2 juni, 16:30 Jacobuskerk Eindhoven, Orionstraat 7

52 Zaterdag 8 juni 19.30-20.30 Een selectie van de beste eindexamens van het Brabants conservatorium Programma op www.lidwinaconcerten.nl

53 Welkom ds Harmannij Zaterdag 29 juni Van 13.30 – 18.00 u Van en voor de hele gemeente Iedereen kan zich opgeven op de lijst achterin de kerk

54 We hebben nog dringend klussers nodig om de pastorie, Harmanny-klaar te maken. Heb je deze week overdag of s’ avonds tijd om te helpen? Meld je dan aan bij Jaap van de Riet. De verhuisdatum van Fam.Harmanny is 13 juni ! We hebben nog dringend klussers nodig om de pastorie, Harmanny-klaar te maken. Heb je deze week overdag of s’ avonds tijd om te helpen? Meld je dan aan bij Jaap van de Riet. De verhuisdatum van Fam.Harmanny is 13 juni !


Download ppt "Psalm71:1, 5 Opwekking640: Romeinen10:5 - 11 LvdK7:1, 4 Johannes1:1 - 4, 14 LvdK477: Spreuken23:29 - 35 Psalm40:1 Jesaja53:8 - 12 Sela: Belijdenis Liturgie."

Verwante presentaties


Ads door Google