De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1999 Integrity's Hosanna! Music 1/12 JOSHUA GENERATION (Ron Kenoly) Refrein: We are ready for.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1999 Integrity's Hosanna! Music 1/12 JOSHUA GENERATION (Ron Kenoly) Refrein: We are ready for."— Transcript van de presentatie:

1 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1999 Integrity's Hosanna! Music 1/12 JOSHUA GENERATION (Ron Kenoly) Refrein: We are ready for Jericho Wij zijn klaar voor Jericho And the walls of Jericho are coming down En de muren van Jericho zullen vallen By the Spirit of the Lord We are marching forward Door de Geest van de Heer trekken wij voorwaarts

2 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1999 Integrity's Hosanna! Music 2/12 JOSHUA GENERATION (Ron Kenoly) Refrein: Till every battle is won Totdat iedere strijd gewonnen is We're the Joshua generation We zijn de Jozua generatie A chosen and anointed nation Een uitverkoren en gezalfd volk

3 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1999 Integrity's Hosanna! Music 3/12 JOSHUA GENERATION (Ron Kenoly) Refrein: Jericho knows we are coming Jericho weet dat wij eraan komen And the walls of Jericho are coming down En de muren van Jericho zullen vallen

4 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1999 Integrity's Hosanna! Music 4/12 JOSHUA GENERATION (Ron Kenoly) They heard about the plagues of Egypt Ze hebben gehoord van de plagen in Egypte And how the people of the Lord were set free En hoe het volk van de Heer werd bevrijd

5 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1999 Integrity's Hosanna! Music 5/12 JOSHUA GENERATION (Ron Kenoly) They heard about Pharaoh's army Ze hebben gehoord van Farao's leger And how they drowned in the Red Sea En hoe ze verdronken in de Rode Zee They heard about the cloud that led by day Ze hebben gehoord van de wolk die ons overdag leidde

6 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1999 Integrity's Hosanna! Music 6/12 JOSHUA GENERATION (Ron Kenoly) And the fire in the sky each night en van het vuur iedere nacht aan de hemel They know that our God is with us Ze weten dat onze God met ons is And they know that we know how to fight En ze weten dat wij weten hoe te strijden

7 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1999 Integrity's Hosanna! Music 7/12 JOSHUA GENERATION (Ron Kenoly) They heard about our wilderness experience Ze hebben gehoord van onze woestijnervaring And how the old and the fearful past away En hoe de ouden en angstigen gestorven zijn

8 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1999 Integrity's Hosanna! Music 8/12 JOSHUA GENERATION (Ron Kenoly) They heard that we crossed over Jordan Ze hebben gehoord dat we de Jordaan over zijn We're getting closer and closer every day We komen iedere dag dichter- en dichterbij With the high praises of God in our mouth Met de hoge aanbidding van God in onze mond

9 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1999 Integrity's Hosanna! Music 9/12 JOSHUA GENERATION (Ron Kenoly) And the two edged sword in our hand En het tweesnijdend zwaard in onze hand They know that our God is with us Ze weten dat onze God met ons is And we're coming to possess the land En dat wij komen om het land in bezit te nemen

10 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1999 Integrity's Hosanna! Music 10/12 JOSHUA GENERATION (Ron Kenoly) Down, down, down Neer, neer, neer The walls of Jericho are coming down De muren van Jericho zullen neervallen Down, down, down Neer, neer, neer Every stronghold will be leveled to the ground Ieder bolwerk wordt met de grond gelijkgemaakt

11 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1999 Integrity's Hosanna! Music 11/12 JOSHUA GENERATION (Ron Kenoly) We're the Joshua generation We zijn de Jozua generatie A chosen and anointed nation Een uitverkoren en gezalfde natie Jericho knows we are coming Jericho weet dat wij eraan komen And the walls of Jericho are coming down En de muren van Jericho zullen vallen

12 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1999 Integrity's Hosanna! Music 12/12 JOSHUA GENERATION (Ron Kenoly) Yes the walls of Jericho are coming down Yes the walls of Jericho are coming down Ja de muren van Jericho zullen vallen


Download ppt "Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1999 Integrity's Hosanna! Music 1/12 JOSHUA GENERATION (Ron Kenoly) Refrein: We are ready for."

Verwante presentaties


Ads door Google