De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

POLITIEK. 1.Wetgevende macht Koning + Parlement (= Kamer van Volksvertegenwoordigers + de Senaat) 2.Uitvoerende macht Koning + regering (ministers + staatssecretarissen)

Verwante presentaties


Presentatie over: "POLITIEK. 1.Wetgevende macht Koning + Parlement (= Kamer van Volksvertegenwoordigers + de Senaat) 2.Uitvoerende macht Koning + regering (ministers + staatssecretarissen)"— Transcript van de presentatie:

1 POLITIEK

2 1.Wetgevende macht Koning + Parlement (= Kamer van Volksvertegenwoordigers + de Senaat) 2.Uitvoerende macht Koning + regering (ministers + staatssecretarissen) + kabinet 3.Rechterlijke macht Constitutionele monarchie

3 Bestuursniveau‘s?

4 Bestuursniveau‘s 1.Het federale, gemeenschaps- en gewestniveau 2.Het provinciale niveau (provincies) 3.Het gemeentelijke niveau (gemeenten) + Europees bestuursniveau

5 Het Parlement De Kamer van Volksvertegenwoordiging (200 leden) De Senaat (70 leden) De Regering Ministers (15) Staatssecretarissen (onbepaald aantal) + Kabinet (kabinetsmedewerkers) Federaal bestuursniveau

6 3 gemeenschappen => persoonsgebonden aangelegenheden Bijv.: onderwijs, sport, media, cultuur,… 1.Vlaamse Gemeenschap 2.Franse Gemeenschap 3.Duitstalige Gemeenschap

7 Het Vlaams Parlement De Vlaamse Regering Voorzitter: minister-president Franse Gemeenschapsraad + Franstalige Gemeenschapsregering Duitstalige Gemeenschapsraad + Duitstalige Gemeenschapsregering Bestuursniveau gemeenschappen

8 3 gewesten => plaatsgebonden aangelegenheden Bijv.: ruimtelijke ordening, economie, landbouw,… 1.Vlaams Gewest 2.Waals Gewest 3.Brussels Hoofdstedelijk Gewest

9 Het Vlaams Parlement De Vlaamse Regering ~ VL: zelfde instellingen als gemeenschappen Waals Parlement + Waalse gewestregering Brusselse Hoofdstedelijke Raad + Regering van het Brussels Hoofdstedelijk gewest Bestuursniveau gewesten

10 10 provincies Provincieraad Bestendige Deputatie (voorzitter = Gouverneur) Provinciale bestuursniveau

11 Gemeenteraad College van burgemeester en Schepenen Gemeentelijk bestuursniveau

12 Kiesplicht Informateur => formateur Verkiezingen

13 Politieke partijen

14 Vlaams Blok 1978 Rechtsnationalistische vleugel van de Volksunie Extreem-rechtse partij "Eigen volk eerst": 1.Vlaanderen onafhankelijk 2.Allochtonen buiten

15 Vlaams Blok

16 Steeds meer succes, vooral in Antwerpen 1991: "Zwarte Zondag„ Daarna: steeds meer stemmen Andere partijen nemen realistische standpunten VB over "cordon sanitaire" Veroordeling wegens racisme

17 Vlaams Blok --- Belang 2004: veroordeling Vlaams Blok voor racisme "Het Vlaams Blok is een partij die kennelijk en systematisch aanzet tot discriminatie. [...] U behandelt vreemdelingen als criminelen, boosdoeners, profiteurs, onintegreerbare fanatiekelingen en een bedreiging van het eigen volk.„ Versus „vrijheid van meningsuiting“ Nieuwe partij: Vlaams Belang Laatste jaren: steeds minder populair

18 Vlaams Belang http://www.youtube.co m/watch?v=q1_zHqkQR w0&feature=related

19 Vlaams Belang http://www.youtube.com/watch?v=RHH74_B0JFo

20 Vlaams Blok/Belang Versus Wilders en de PVV http://www.youtube.com/watch?v=3mdN6qe 2Nu0 http://www.youtube.com/watch?v=3mdN6qe 2Nu0

21 Vlaams Belang Filip Dewinter – "Het Vlaams Blok kiest voor het eigen volk eerst. En ja, het Vlaams Blok kiest voor een Vlaams Vlaanderen. En ja, het Vlaams Blok kiest voor een blank Europa!" (Vlaams Blok- meeting, 1991) Frank Vanhecke

22 Vlaams Belang Marie-Rose Morel (1972-2011)

23 N-VA 2001 Nieuw-Vlaamse Alliantie Afsplitsing Volsunie (VU) Vlaams-nationalistische partij Bart De Wever

24 N-VA 2004: kartel CD&V/N-VA 2008: einde kartel 2010: N-VA wint de verkiezingen, grootste partij

25

26 PS Parti Socialiste (PS, Socialistische partij) Elio Di Rupo http://www.youtube.com/watch?v=ApC_0iC0PqE

27 CD&V CVP => CD&V Christelijke Volspartij => Christen- Democratisch en Vlaams Yves Leterme (premier sedert 2009) Herman van Rompuy (premier enkele maanden in 2008 en 2009, nu voorzitter Europese Raad – „president van Europa“

28

29 Open Vld Open Vlaamse Liberalen en Democraten (voor 2007 VLD) Guy Verhofstadt (1999-2008: premier van België)

30 sp.a Socialistische Partij Anders Sociaaldemocratisch, (links) Voor 2001: SP O.a. Johan Vande Lanotte (reanimator eind januari 2011)

31 Groen! Agalev (Anders Gaan Leven) in de jaren zeventig Groen! sinds 2003 (Franstalige groene partij = Ecolo)

32 Brussel-Halle-Vilvoorde Ook onengigheid over: Immigratiebeleid Economische hervormingen Juridische hervormingen Staatshervorming Etc.

33 Federalisering Vanaf 1970 Staatshervormingen (1970, 1980, 1988-89, 1993 en 2001-2003) => België steeds meer gedecentraliseerd 1993: „België is een federale staat, samengesteld uit de Gemeenschappen en de Gewesten.“ Brussel-Halle-Vilvoorde: apart geregeld

34 Arrondissementen bestuurlijke arrondissementen gerechtelijke arrondissementen kiesarrondissementen

35 Brussel-Halle-Vilvoorde BHV Bron van conflicten BHV bij vaststelling taalgrens (1963): 1.Bestuurlijk arrondissement Brussel-hoofdstad (ca. 1 miljoen inwoners, tweetalig) 2.Bestuurlijk arrondissement Halle-Vilvoorde (ca. 600.000 inwoners, eentalig NL) 3.Bestuurlijk arrondissement Brussel-randgemeenten, na 8 jaar bij (2), bestaande uit 6 faciliteitengemeenten MAAR: splitsing niet doorgetrokken voor kieskring en gerechtelijk niveau!!! Daardoor bleef BHV als één arrondissement bestaan

36 Brussel-Halle-Vilvoorde BHV: zowel Nederlandstalige als Franstalige kieskring In de „Vlaamse rand“ kunnen dus ook Franstalige kieslijsten deelnemen Verzet Vlaamse politici – zij pleiten voor een opdeling tussen Brussel (tweetalig) en Vlaams-Brabant (eentalig) – Ongelijkheid – Invloed Franstalige partijen – Steeds meer Franstalige verhuizen naar dit gebied, vooral naar de faciliteitengemeenten – „gevaar“ verfransing

37


Download ppt "POLITIEK. 1.Wetgevende macht Koning + Parlement (= Kamer van Volksvertegenwoordigers + de Senaat) 2.Uitvoerende macht Koning + regering (ministers + staatssecretarissen)"

Verwante presentaties


Ads door Google