De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toeristen in Holland Rijnland Bestuurlijke bijeenkomst 26 oktober 2005 Oegstgeest.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toeristen in Holland Rijnland Bestuurlijke bijeenkomst 26 oktober 2005 Oegstgeest."— Transcript van de presentatie:

1 Toeristen in Holland Rijnland Bestuurlijke bijeenkomst 26 oktober 2005 Oegstgeest

2 Doel bijeenkomst Belang toerisme op regionaal niveau Draagvlak en advies –Gezamenlijke ambitie –Gezamenlijke thema’s –Rollen van het samenwerkingsorgaan Draagvlak en advies vervolg

3 Opbouw Belang van toerisme SWOT en lijnen voor de toekomst Thema’s Rollen van het samenwerkingsorgaan Advies aan het DB over ambitie, thema’s, rollen en vervolg

4 Economisch belang Toeristische werkgelegenheid in Holland Rijnland –Directe FTE4.100 –Indirect 1.500 –Totaal5.600 Aandeel in totaal: 6,4%

5 Economisch belang 327 mln bestedingen (2003) in Holland Rijnland 63% verblijfstoerisme 37% dagtoerisme Ontwikkeling bestedingen 2001-2003 –Provincie: - 2,8% –HR: - 4,9% (17 mln minder dan 2001, 300 arbeidsplaatsen) –Bloemen & Bollen: -5,9% –Leiden: +8% Bronnen: TOERTeller 2004/ZKA, Handelsregister KvK, Bestedingen van de recreatieve verblijfsgast in Holland Rijnland in 2002, LaGroup, 2004 Bron: TOERTeller 2004, ZKA

6 Strategisch belang van regionaal toeristisch beleid Tegenwicht verstedelijking Vestigingsfactor bedrijven Economisch belang: toeristen en inwoners (weglek voorkomen) Economisch belang is gemeente- overschrijdend Vrije tijdsbesteding inwoner

7 SterktenZwakten Gevarieerd aanbod van Hollands Product (Combinatie van) Toeristische producten weinig bekend Goed en breed aanbod verblijfstoeristen Beperkt toeristisch seizoen Grote regionale dagtoeristische markt Weinig streekproducten – en arrangementen Gunstige ligging Schiphol/A’dam Onduidelijke koers HR, toekomst VVV HR KansenBedreigingen Consument bereid meer te betalen voor kwaliteit Consumenten stellen hogere eisen aan prijs en kwaliteit Consument meer gericht op beleving en comfort Verstedelijkingsdruk VergrijzingConcurrentie in Nederland en buitenland Bron: Marketing, promotie en productontwikkeling 2005-2007, VVV HR, 2004, bewerking Samenwerkingsorgaan HR, 2005

8 Ambities Van dalen naar stijgen Verblijfs- en dagtoerisme Kwaliteitsverbetering toeristisch product Strategisch vermarkten Samenwerking verstevigen

9 Toerisme in Holland Rijnland Toeristisch product Holland Rijnland te ‘vangen’ met drie thema’s Cultuurhistorisch toerisme –Archeologie –Landschappen –Nederzettingen: historische binnenstad, landgoederen, kastelen Agrotoerisme –Veenweidegebied –Bollengebied Watertoerisme –Kust –Plassen –Verbindingen

10 Waarom thema’s? Sluiten aan bij kwaliteiten van de regio Verbinden en onderscheiden gemeenten Promotie-uitstraling De drie thema’s zijn regiodekkend Sluiten goeddeels aan bij activiteiten andere partijen

11 Analyse Cultuurhistorisch toerisme De regio heeft een gevarieerde en zichtbare cultuurhistorie Cultuurhistorische toerisme sluit aan bij –toenemende behoefte aan authenticiteit –vergrijzing Past in strategische belangen- behartiging Weinig promotie en weinig productvernieuwing/belevingswaarde Goed momentum

12 Analyse Agrotoerisme Agrarische diversiteit Speelt in op: –behoefte aan rust in de Randstad –vergrijzing Voor beide agrarische gebieden ‘uitvoerings- organisatie’ Productvernieuwing in´ontwikkel- organisaties´ Weinig samenhang in promotie (m.n. Veenweidegebied) Toegankelijkheid voor toerist kan beter

13 Analyse Watertoerisme De regio heeft een gevarieerd aanbod voor watertoeristen, ook op het land Watertoerisme wordt steeds populairder Water verbindt de regio Maar ook: weinig promotie en kansen voor nieuwe verbindingen Goed momentum

14 Conclusies thema’s Met elk thema zijn resultaten te boeken Elk thema gaat over: –Promotie –Fysieke verbindingen –Combinatiebezoeken Markttechnische onderbouwing/ economische meerwaarde projecten ontbreekt

15 Voorbeeld projecten Veerpontjes Warmond Koek- en Vlaairoute Leidse Loper Rembrandt Conclusie: grote en kleine projecten hebben direct effect

16 Rollen samenwerkingsorgaan Belangenbehartiging, o.a. –Ministerie EZ –Provincie –Belangenverenigingen (HISWA, RECRON, KvK, ….) –…. Platform –Afstemming met andere programma’s –Trefpunt nieuwe en lopende intergemeentelijke projecten –… Opdrachtgever, bijvoorbeeld voor: –Regionale promotie op thema’s –Onderzoek routes en knooppunten –…..

17 Advies aan DB Instemmen met ambitie –2% groei toeristische bestedingen per jaar: 360 mln bestedingen in 2006 – 565 arbeidsplaatsen extra Instemmen met thema’s –Cultuurhistorie –Agro –Water Instemmen met rollen van de regio –Belangenbehartiging –Platform –Opdrachtgever Uitwerken van aspecten in projecten (voorstel januari 2006)


Download ppt "Toeristen in Holland Rijnland Bestuurlijke bijeenkomst 26 oktober 2005 Oegstgeest."

Verwante presentaties


Ads door Google