De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BELEIDSBRIEF BESTUURSZAKEN 2005-2006 Samen werken aan een kwaliteitsvolle Vlaamse overheid Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BELEIDSBRIEF BESTUURSZAKEN 2005-2006 Samen werken aan een kwaliteitsvolle Vlaamse overheid Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken."— Transcript van de presentatie:

1 BELEIDSBRIEF BESTUURSZAKEN 2005-2006 Samen werken aan een kwaliteitsvolle Vlaamse overheid Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken

2 1. Kwaliteitsvolle overheid versterkt economische slagkracht Vlaanderen investeren in dienstverlening aan burgers en ondernemingen modern personeelsbeleid: “de juiste persoon op de juiste plaats” cultuur van samenwerking, vrijheid en verantwoordelijkheid tussen politiek en administratie

3 2. BBB: van structuur naar cultuur (a) de BBB-structuur is klaar  herstructurering van de Vlaamse administratie  herdenken van bepaalde beheersmechanismen  statutaire en juridische hervorming

4 2. BBB: van structuur naar cultuur (b) culturele verankering van BBB  overkoepelend veranderingsmanagement rond ‘voortdurend verbeteren’, ‘klantgerichtheid’, ‘samenwerken’ en ‘betrouwbaarheid’  stimuleren van kennisdeling  iedereen betrokken: PRO 2006

5 2. BBB: van structuur naar cultuur (c) beheersovereenkomst als sturingsinstrument  handleiding voor de opmaak van een BO  generieke elementen: horizontaal beleid  ondersteunende cel beheersovereenkomsten algemene infoverspreiding, optimaliseren handleiding, uitbouwen netwerk BO, aanbieden interne consultancy,…

6 3. Kwaliteit (a) stimuleren gebruikersbevragingen & uittesten Vlaamse vertrouwensbarometer waardencharter & dienstverleningscharter managementontwikkeling & coaching  stimuleren kwaliteit van het leidinggeven en samenwerking  ondersteunen van de ontwikkeling van managers in functie  coachen van medewerkers met managementpotentieel

7 3. Kwaliteit (b) innovatieprijs ondersteuningsaanbod voor interne kwaliteitszorg & stimuleren kwaliteitslabels koepelsite kwaliteitszorg

8 4. Integriteitszorg & deugdelijk bestuur (a) eerste uitwerkingen integriteitsbeleid  bescherming klokkenluiders  verankering van waarden in personeelsbeleid  aandacht voor integriteit: via informatie & communicatie en via vorming & discussie

9 4. Integriteitszorg & deugdelijk bestuur (b) overlegcommissie & coördinator vertrouwenspersonen algemene deontologische code vorming

10 4. Integriteitszorg & deugdelijk bestuur (c) deugdelijk bestuur in de Vlaamse overheid  oprichting task force deugdelijk bestuur  transparantie inzake de financiële vergoedingen van de topambtenaren van de Vlaamse overheid

11 5. De Vlaamse overheid als moderne werkgever (a) HRM  een eengemaakt statuut  evaluatie en bijsturing PLOEG  bevorderen interne mobiliteit en herplaatsing  sociaal overleg op basis van partnerschap

12 5. De Vlaamse overheid als moderne werkgever (b) emancipatiebeleid en kansengroepen  monitoring van kansengroepen: vrijwillige registratie en streefcijfers  personen met een handicap: rendements- ondersteuning en arbeidspostaanpassingen  evenwicht tussen m/v in midden- en topkader

13 5. De Vlaamse overheid als moderne werkgever (c)  10 jaar OSGW-beleid: “van ongewenst gedrag tot positief arbeidsklimaat”  beschikbaarheid van doventolken  evaluatie stage- en werkervaringsplaatsen  startbanen

14 6. Facilitair management & gebouwen (a) gebouwen- en kantorenbeleid  uitvoering huisvestingsstrategie en HMP  een zuinig en milieubewust energiebeleid  integrale toegankelijkheid van gebouwen voor personen met een handicap

15 6. Facilitair management & gebouwen (b) facilitair management  een milieuvriendelijk en doelmatig beheerd wagenpark  een milieubewust afval- en aankoopbeleid  een ethisch bewust facilitair management  een zuinig, efficiënt en doelmatig facilitair management

16 6. Facilitair management & gebouwen (c) het bouwmeesterschap  zorgzame projectvoorbereiding en initiërend onderzoek  samenwerking tussen overheid en privé  publieke toegankelijkheid en integrale kwaliteit

17 7. ICT continue evaluatie en verbetering van de ICT- omgeving  uitbreiding telewerken en thuiswerken  voorbereiden nieuw dienstverleningscontract  structurele archiveringsoplossing e-mail BBB: autonomie vs. eenheid & samenhang

18 8. Invulling en vrijwaring van de Vlaamse bevoegdheden autonomie in bestuurszaken (BWHI)  zelfstandig bepalen van het administratief en geldelijk statuut van het personeel  uitbouw eigen statutaire wervingscapaciteit nieuwe eedformule overheidsmedewerkers


Download ppt "BELEIDSBRIEF BESTUURSZAKEN 2005-2006 Samen werken aan een kwaliteitsvolle Vlaamse overheid Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken."

Verwante presentaties


Ads door Google