De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Politiek-juridische dimensie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Politiek-juridische dimensie"— Transcript van de presentatie:

1 Politiek-juridische dimensie
Schokland 3.0 Politiek-juridische dimensie

2 Thema 3 – Het bestuur van Nederland
Hoofdstuk 1 - De regering Hoofdstuk 2 - Het parlement Hoofdstuk 3 - Politiek en maatschappij

3 Hoofdstuk 1- De regering
Koning(in) en ministers. Kabinet Ministers en staatssecretarissen. Ministerraad Ministers.

4 Hoofdstuk 1- De regering
De koning(in) heeft in Nederland een bijzondere positie. De macht van de koning wordt beperkt door de Grondwet. De ministers zijn verantwoordelijk. Filmfragment: Heeft de koning politieke macht?

5 Hoofdstuk 2 - Het parlement
Staten-Generaal (parlement van Nederland) Eerste Kamer Tweede Kamer Indirect gekozen Direct gekozen 75 leden 150 leden Goedkeuren of verwerpen van wetsvoorstellen. Controleren van de regering Goedkeuren of verwerpen van wetvoorstellen

6 Hoofdstuk 2 - Het parlement
Fractie: De gekozen leden van een politieke partij die in de Eerste of in de Tweede Kamer zitten. Fractievoorzitter: De leider van de fractie.

7 Hoofdstuk 2 - Het parlement
Partijen in het parlement Coalitiepartijen Partijen die deel uitmaken van de regering. Oppositiepartijen Partijen die geen deel uitmaken van de regering.

8 Hoofdstuk 2- Het parlement
Wetten maken Recht van initiatief Recht van amendement Regering controleren Vragenrecht Budgetrecht Enquêterecht Recht van motie

9 Hoofdstuk 2 - Het parlement
Filmfragment: De Tweede Kamer - wat gebeurt daar? Filmfragment: Het recht van amendement

10 Hoofdstuk 3 - Politiek en maatschappij
Nederland wordt op verschillende niveaus bestuurd. Landelijk (regering, parlement) Provinciaal (provinciale staten, Gedeputeerde staten) Gemeentelijk (gemeenteraad, College van burgemeester en wethouders)

11 Hoofdstuk 3 - Politiek en maatschappij
College van B en W De gemeenteraad Kiesgerechtigde inwoners van de gemeente

12 Hoofdstuk 3- Politiek en maatschappij
Gedeputeerde Staten Commissaris van de Koningin Gedeputeerde Staten De Provinciale Staten Regering Kiesgerechtigde inwoners van de provincie

13 Hoofdstuk 3 - Politiek en maatschappij
Verschillende groepen hebben invloed op de politiek. Adviesorganen geven de regering raad. Ambtenaren helpen met hun kennis beleid vorm te geven. Pressiegroepen ontvangen steun van burgers en oefenen druk uit op politici. Massamedia brengen onderwerpen onder de aandacht van politici.

14 Bronvermelding afbeeldingen
Op volgorde van verschijning: Wikimedia (2x) Rijksoverheid.nl Nederlands Openluchtmuseum (Creative Commons)


Download ppt "Politiek-juridische dimensie"

Verwante presentaties


Ads door Google