De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie Ld.235: 1 Lz.Hebr 2: 5-18 Ld.235: 2 T.Hebr 2: 10 Opw.354: 1-3 Gz.179a Gz.101: 1, 3, 5 Vergadering “Kind in de Kerk” De werkgroep “Kind in de Kerk”

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie Ld.235: 1 Lz.Hebr 2: 5-18 Ld.235: 2 T.Hebr 2: 10 Opw.354: 1-3 Gz.179a Gz.101: 1, 3, 5 Vergadering “Kind in de Kerk” De werkgroep “Kind in de Kerk”"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie Ld.235: 1 Lz.Hebr 2: 5-18 Ld.235: 2 T.Hebr 2: 10 Opw.354: 1-3 Gz.179a Gz.101: 1, 3, 5 Vergadering “Kind in de Kerk” De werkgroep “Kind in de Kerk” nodigt ouders en gemeenteleden uit voor een vergadering op maandagavond 30 juni 2014, aanvang 19.45 uur in de kerk. Onderwerp: Invulling van het Bijbels onderwijs in de kerk aan kinderen die naar de basisschool gaan. Met onder meer over lesmateriaal en rooster van de leiders/leidsters. Info bij Joanka Baron, Andrea Hiemstra, Tiny Ritsema of Harrie Rouwhorst.

2 Liturgie Ld.235: 1 Lz.Hebr 2: 5-18 Ld.235: 2 T.Hebr 2: 10 Opw.354: 1-3 Gz.179a Gz.101: 1, 3, 5 Agenda aanstaande week 1/2 zondag 29 juni Ophalen zusters: Wagenaar 09:15Oppas (Geertruida & Karel) 09:30Kerkdienst: ds. J. Jongsma 14:00Leesdienst: br. J.A. Smit maandag 30 juni 19:30Kerkenraad (smal) 19:45 Vergadering “Kind in de Kerk”

3 Liturgie Ld.235: 1 Lz.Hebr 2: 5-18 Ld.235: 2 T.Hebr 2: 10 Opw.354: 1-3 Gz.179a Gz.101: 1, 3, 5 Agenda aanstaande week 2/2 zondag 6 juli Ophalen zusters: De Vries/Boerma 09:15Oppas (Riemco & Elise) 09:30Kerkdienst: ds. R.A. Schipper (Assen- Marsdijk) 14:00Kerkdienst: br. F.H. (Folkert) Folkerts (Assen-West)

4 Liturgie Ld.235: 1 Lz.Hebr 2: 5-18 Ld.235: 2 T.Hebr 2: 10 Opw.354: 1-3 Gz.179a Gz.101: 1, 3, 5 Jarigen aanstaande week 1/2 Op 29 juni 2014 wordt jarig: zr. C. Staat-de Bruin. Op 1 juli 2014 wordt jarig: zr. T.J. Leeuw-van Beek. Op 3 juli 2014 wordt jarig: Anna Gorter; br. J.A. Smit. De informatie over de jarigen van aanstaande week is overgenomen uit de kerkgids. Indien u uw verjaardag niet vermeld wilt hebben op de beamer, geef dat dan door aan de contactpersoon van het BeamTeam.

5 Liturgie Ld.235: 1 Lz.Hebr 2: 5-18 Ld.235: 2 T.Hebr 2: 10 Opw.354: 1-3 Gz.179a Gz.101: 1, 3, 5 Jarigen aanstaande week 2/2 Op 4 juli 2014 wordt jarig: Gea Boerma. Op 5 juli 2014 wordt jarig: Jolanda Wiltjer; zr. G. van der Vaart-Jakobs; br. M. van den Bos. De informatie over de jarigen van aanstaande week is overgenomen uit de kerkgids. Indien u uw verjaardag niet vermeld wilt hebben op de beamer, geef dat dan door aan de contactpersoon van het BeamTeam.

6 Liturgie Ld.235: 1 Lz.Hebr 2: 5-18 Ld.235: 2 T.Hebr 2: 10 Opw.354: 1-3 Gz.179a Gz.101: 1, 3, 5 Voorganger:ds. J.A. Smit Organist:br. H. Oosterhuis Pianiste:zr. I. Haarsma Beamist:br. D.D. Rouwhorst Welkom Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst. De Bijbelteksten in deze presentatie zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004, tenzij anders vermeld. Mededelingen of aankondigingen op de beamer? Stuur voor vrijdag 18.00 uur een e-mail naar: beamteam@gkv-haulerwijk.nl.

7 Liturgie Ld.235: 1 Lz.Hebr 2: 5-18 Ld.235: 2 T.Hebr 2: 10 Opw.354: 1-3 Gz.179a Gz.101: 1, 3, 5

8 Liturgie Ld.235: 1 Lz.Hebr 2: 5-18 Ld.235: 2 T.Hebr 2: 10 Opw.354: 1-3 Gz.179a Gz.101: 1, 3, 5 Votum en zegengroet diehe-melenaar-dege-maaktheeft.A-men. On-zehulpisindenaamvandeHE-RE,

9 Liturgie Ld.235: 1 Lz.Hebr 2: 5-18 Ld.235: 2 T.Hebr 2: 10 Opw.354: 1-3 Gz.179a Gz.101: 1, 3, 5

10 Liturgie Ld.235: 1 Lz.Hebr 2: 5-18 Ld.235: 2 T.Hebr 2: 10 Opw.354: 1-3 Gz.179a Gz.101: 1, 3, 5 1In bidden en in smeken, maak onze harten één. Wij hunkren naar een teken, o, laat ons niet alleen. De Heiland is getreden aan 's Vaders rechterhand: wij wachten hier beneden de gaven van zijn hand. Lied 235: 1

11 Liturgie Ld.235: 1 Lz.Hebr 2: 5-18 Ld.235: 2 T.Hebr 2: 10 Opw.354: 1-3 Gz.179a Gz.101: 1, 3, 5

12 Liturgie Ld.235: 1 Lz.Hebr 2: 5-18 Ld.235: 2 T.Hebr 2: 10 Opw.354: 1-3 Gz.179a Gz.101: 1, 3, 5 Lezen Hebreeën 2: 5-18 5 Welnu, de komende wereld, waarover wij hier spreken, heeft hij niet onder het gezag van engelen gesteld. 6 Veeleer geldt dit getuigenis, ooit door iemand afgelegd: ‘Wat is de mens dat u aan hem denkt, het mensenkind dat u naar hem omziet? 7 U hebt hem voor korte tijd lager dan de engelen geplaatst; u hebt hem met eer en luister gekroond, 8 alles hebt u aan hem onderworpen.’

13 Liturgie Ld.235: 1 Lz.Hebr 2: 5-18 Ld.235: 2 T.Hebr 2: 10 Opw.354: 1-3 Gz.179a Gz.101: 1, 3, 5 Lezen Hebreeën 2: 5-18 Doordat hij alles aan hem onderworpen heeft, rest er niets dat niet onder zijn gezag is gesteld. Dat alles aan hem onderworpen is, zien wij echter nu nog niet; 9 wel zien we dat Jezus – die voor korte tijd lager dan de engelen geplaatst was opdat zijn dood door Gods genade iedereen ten goede zou komen – vanwege zijn lijden en dood nu met eer en luister gekroond is. 10 Want om vele kinderen in zijn luister te laten delen achtte God, voor wie en door wie alles bestaat, het passend de bereider van hun redding door het lijden naar de uiteindelijke volmaaktheid te voeren.

14 Liturgie Ld.235: 1 Lz.Hebr 2: 5-18 Ld.235: 2 T.Hebr 2: 10 Opw.354: 1-3 Gz.179a Gz.101: 1, 3, 5 Lezen Hebreeën 2: 5-18 11 Hij die heiligt en zij die geheiligd worden hebben een en dezelfde oorsprong, en daarom schaamt hij zich er niet voor hen zijn broeders en zusters te noemen 12 wanneer hij zegt: ‘Ik zal uw naam bekendmaken aan mijn broeders en zusters, u loven in de kring van mijn volk.’ 13 Zo zegt hij ook: ‘Ik zal steeds op hem vertrouwen,’ en verder: ‘Hier sta ik met de kinderen die God mij gegeven heeft.’

15 Liturgie Ld.235: 1 Lz.Hebr 2: 5-18 Ld.235: 2 T.Hebr 2: 10 Opw.354: 1-3 Gz.179a Gz.101: 1, 3, 5 Lezen Hebreeën 2: 5-18 14 Omdat die kinderen mensen zijn van vlees en bloed, is de Zoon een mens geworden als zij om door zijn dood definitief af te rekenen met de heerser over de dood, de duivel, 15 en zo allen te bevrijden die slaaf waren van hun levenslange angst voor de dood. 16 Het moge duidelijk zijn: hij is niet begaan met het lot van engelen, hij is begaan met het lot van de nakomelingen van Abraham.

16 Liturgie Ld.235: 1 Lz.Hebr 2: 5-18 Ld.235: 2 T.Hebr 2: 10 Opw.354: 1-3 Gz.179a Gz.101: 1, 3, 5 Lezen Hebreeën 2: 5-18 17 Daarom moest hij in alles gelijk worden aan zijn broeders en zusters; alleen dan zou hij in aangelegenheden tussen God en zijn volk een barmhartige en betrouwbare hogepriester zijn, die verzoening bewerkt voor hun zonden. 18 Juist omdat hij zelf op de proef werd gesteld en het lijden volbracht heeft, kan hij ieder die beproefd wordt bijstaan.

17 Liturgie Ld.235: 1 Lz.Hebr 2: 5-18 Ld.235: 2 T.Hebr 2: 10 Opw.354: 1-3 Gz.179a Gz.101: 1, 3, 5

18 Liturgie Ld.235: 1 Lz.Hebr 2: 5-18 Ld.235: 2 T.Hebr 2: 10 Opw.354: 1-3 Gz.179a Gz.101: 1, 3, 5 2Wijd open staan de deuren, nu is de toegang vrij. Voor wie verweesd hier treuren is Jezus' hulp nabij. Al dreigen nog gevaren, al wacht ons kruis en strijd, de Geest zal ons bewaren, de Geest, die troost en leidt. Lied 235: 2

19 Liturgie Ld.235: 1 Lz.Hebr 2: 5-18 Ld.235: 2 T.Hebr 2: 10 Opw.354: 1-3 Gz.179a Gz.101: 1, 3, 5

20 Liturgie Ld.235: 1 Lz.Hebr 2: 5-18 Ld.235: 2 T.Hebr 2: 10 Opw.354: 1-3 Gz.179a Gz.101: 1, 3, 5 Tekst Hebreeën 2: 10 10 Want om vele kinderen in zijn luister te laten delen achtte God, voor wie en door wie alles bestaat, het passend de bereider van hun redding door het lijden naar de uiteindelijke volmaaktheid te voeren.

21 Liturgie Ld.235: 1 Lz.Hebr 2: 5-18 Ld.235: 2 T.Hebr 2: 10 Opw.354: 1-3 Gz.179a Gz.101: 1, 3, 5

22 Liturgie Ld.235: 1 Lz.Hebr 2: 5-18 Ld.235: 2 T.Hebr 2: 10 Opw.354: 1-3 Gz.179a Gz.101: 1, 3, 5 Preek Gekroond met eer en luister Psalm 8: de mens als onderkoning Het is genoeg, we zijn te ver gegaan!!! De industriële revolutie heeft ons in een ongewenste situatie gebracht. We zijn door de natuur geraasd, we vernietigen onze levensbronnen. We moeten stoppen, we moeten veranderen, we moeten een ander pad kiezen, we moeten onze levens veranderen, en de manier waarop we zaken doen. - Wubbo Ockels

23 Liturgie Ld.235: 1 Lz.Hebr 2: 5-18 Ld.235: 2 T.Hebr 2: 10 Opw.354: 1-3 Gz.179a Gz.101: 1, 3, 5 Preek Gekroond met eer en luister We zijn de controle kwijt: ziekte, dood We kunnen genezen en proberen te voorkomen, maar niet oplossen Word wakker, Heer, waarom slaapt u? Ontwaak! Verstoot ons niet voor eeuwig. Waarom verbergt u uw gelaat, waarom vergeet u onze ellende, onze nood? - P SALM 44: 24-25

24 Liturgie Ld.235: 1 Lz.Hebr 2: 5-18 Ld.235: 2 T.Hebr 2: 10 Opw.354: 1-3 Gz.179a Gz.101: 1, 3, 5 Preek Gekroond met eer en luister Brief aan de Hebreeën: bemoediging voor mensen in een (geloofs)crisis (…) alles hebt u aan hem onderworpen. - H EBREEËN 2: 8 A vgl. P SALM 8: 7 B Dat alles aan hem onderworpen is, zien wij echter nu nog niet (…). - H EBREEËN 2: 8 B

25 Liturgie Ld.235: 1 Lz.Hebr 2: 5-18 Ld.235: 2 T.Hebr 2: 10 Opw.354: 1-3 Gz.179a Gz.101: 1, 3, 5 Preek Gekroond met eer en luister dat wordt werkelijkheid door Jezus De mens heeft zijn ereplek misbruikt Jezus heeft als de Mens van Psalm 8 overwonnen (…) om door zijn dood definitief af te rekenen met de heerser over de dood, de duivel (…). - H EBREEËN 2: 14 B Jezus’ lijden en dood was een ontwapeningsactie

26 Liturgie Ld.235: 1 Lz.Hebr 2: 5-18 Ld.235: 2 T.Hebr 2: 10 Opw.354: 1-3 Gz.179a Gz.101: 1, 3, 5 Preek Gekroond met eer en luister dat wordt werkelijkheid door Jezus voor al zijn broeders en zusters, kinderen van God We leven nog in de aanvechting van de duivel Maar: Want om vele kinderen in zijn luister te laten delen achtte God, voor wie en door wie alles bestaat, het passend de bereider van hun redding door het lijden naar de uiteindelijke volmaaktheid te voeren. - H EBREEËN 2: 10

27 Liturgie Ld.235: 1 Lz.Hebr 2: 5-18 Ld.235: 2 T.Hebr 2: 10 Opw.354: 1-3 Gz.179a Gz.101: 1, 3, 5 Preek Gekroond met eer en luister dat wordt werkelijkheid door Jezus voor al zijn broeders en zusters, kinderen van God Jezus schaamt zich er niet voor hen zijn broeders en zusters te noemen (Hebreeën 2: 11b) Christenen zijn Gods familie met Jezus als oudste Broer Ik zal uw naam bekendmaken aan mijn broeders en zusters, u loven in de kring van mijn volk. - H EBREEËN 2: 12 Psalm 22 - van lijden naar lofzang

28 Liturgie Ld.235: 1 Lz.Hebr 2: 5-18 Ld.235: 2 T.Hebr 2: 10 Opw.354: 1-3 Gz.179a Gz.101: 1, 3, 5 Preek Gekroond met eer en luister dat wordt werkelijkheid door Jezus voor al zijn broeders en zusters, kinderen van God die Hij in alle beproevingen bijstaat (…) en zo allen te bevrijden die slaaf waren van hun levenslange angst voor de dood.- H EBREEËN 2: 15 Angst om de controle te verliezen Angst te falen en te worden veroordeeld Angst gescheiden te worden van geliefden Angst voor het onbekende

29 Liturgie Ld.235: 1 Lz.Hebr 2: 5-18 Ld.235: 2 T.Hebr 2: 10 Opw.354: 1-3 Gz.179a Gz.101: 1, 3, 5 Preek Gekroond met eer en luister dat wordt werkelijkheid door Jezus voor al zijn broeders en zusters, kinderen van God die Hij in alle beproevingen bijstaat Als Jezus’ liefde in je hart komt, vlucht angst er uit weg! Jezus kent het lijden in al zijn vormen Daarom moest hij in alles gelijk worden aan zijn broeders en zusters (…). - H EBREEËN 2: 17 A

30 Liturgie Ld.235: 1 Lz.Hebr 2: 5-18 Ld.235: 2 T.Hebr 2: 10 Opw.354: 1-3 Gz.179a Gz.101: 1, 3, 5 Preek Gekroond met eer en luister dat wordt werkelijkheid door Jezus voor al zijn broeders en zusters, kinderen van God die Hij in alle beproevingen bijstaat Juist omdat hij zelf op de proef werd gesteld en het lijden volbracht heeft, kan hij ieder die beproefd wordt bijstaan. - H EBREEËN 2: 18

31 Liturgie Ld.235: 1 Lz.Hebr 2: 5-18 Ld.235: 2 T.Hebr 2: 10 Opw.354: 1-3 Gz.179a Gz.101: 1, 3, 5

32 Liturgie Ld.235: 1 Lz.Hebr 2: 5-18 Ld.235: 2 T.Hebr 2: 10 Opw.354: 1-3 Gz.179a Gz.101: 1, 3, 5 Glorie aan God, glorie aan God, glorie aan God, glorie aan God. Opwekking 354: 1-3

33 Liturgie Ld.235: 1 Lz.Hebr 2: 5-18 Ld.235: 2 T.Hebr 2: 10 Opw.354: 1-3 Gz.179a Gz.101: 1, 3, 5 1Lof zij de Heer, Hem komt toe alle eer. Hij 's het Lam dat regeert tot in de eeuwigheid. Zijn woord is macht, heeft ons vrijheid gebracht. Wij aanbidden, wij knielen voor Jezus. Groot is zijn troon, eeuwig zijn kroon. Opwekking 354: 1-3

34 Liturgie Ld.235: 1 Lz.Hebr 2: 5-18 Ld.235: 2 T.Hebr 2: 10 Opw.354: 1-3 Gz.179a Gz.101: 1, 3, 5 Refrein: Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn. Heel het rijk der duisternis weet wie Jezus Christus is: Hij is de hoogste Heer! Glorie aan God, glorie aan God, glorie aan God, glorie aan God. Opwekking 354: 1-3

35 Liturgie Ld.235: 1 Lz.Hebr 2: 5-18 Ld.235: 2 T.Hebr 2: 10 Opw.354: 1-3 Gz.179a Gz.101: 1, 3, 5 2Kondigt het aan door de kracht van zijn naam: Heel de aard' wordt vervuld van zijn glorie! Satan, hij beeft, want hij weet: Jezus leeft! Hij 's verslagen, het Lam troont voor eeuwig! Jezus is Heer, Redder en Heer! Opwekking 354: 1-3

36 Liturgie Ld.235: 1 Lz.Hebr 2: 5-18 Ld.235: 2 T.Hebr 2: 10 Opw.354: 1-3 Gz.179a Gz.101: 1, 3, 5 Refrein: Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn. Heel het rijk der duisternis weet wie Jezus Christus is: Hij is de hoogste Heer! Glorie aan God, glorie aan God, glorie aan God, glorie aan God. Opwekking 354: 1-3

37 Liturgie Ld.235: 1 Lz.Hebr 2: 5-18 Ld.235: 2 T.Hebr 2: 10 Opw.354: 1-3 Gz.179a Gz.101: 1, 3, 5 3Heersen met Hem op de troon en zijn stem spreekt van liefde, vervult ons met glorie. Heilig en vrij, alle tranen voorbij, eeuwig vreugde van God, lof, aanbidding: waardig het Lam, waardig het Lam! Opwekking 354: 1-3

38 Liturgie Ld.235: 1 Lz.Hebr 2: 5-18 Ld.235: 2 T.Hebr 2: 10 Opw.354: 1-3 Gz.179a Gz.101: 1, 3, 5 Refrein: Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn. Heel het rijk der duisternis weet wie Jezus Christus is: Hij is de hoogste Heer! Glorie aan God, glorie aan God, glorie aan God, glorie aan God. Opwekking 354: 1-3

39 Liturgie Ld.235: 1 Lz.Hebr 2: 5-18 Ld.235: 2 T.Hebr 2: 10 Opw.354: 1-3 Gz.179a Gz.101: 1, 3, 5

40 Liturgie Ld.235: 1 Lz.Hebr 2: 5-18 Ld.235: 2 T.Hebr 2: 10 Opw.354: 1-3 Gz.179a Gz.101: 1, 3, 5 Allen: Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. Mannen: En in Jezus Christus, zijnen eniggeboren Zoon, onze Here; die ontvangen is van de Heilge Geest, Vrouwen: geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, Gezang 179a

41 Liturgie Ld.235: 1 Lz.Hebr 2: 5-18 Ld.235: 2 T.Hebr 2: 10 Opw.354: 1-3 Gz.179a Gz.101: 1, 3, 5 Mannen: nedergedaald ter helle; ten derden dage wederom opgestaan van de doden; Vrouwen: opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders; vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Gezang 179a

42 Liturgie Ld.235: 1 Lz.Hebr 2: 5-18 Ld.235: 2 T.Hebr 2: 10 Opw.354: 1-3 Gz.179a Gz.101: 1, 3, 5 Mannen: Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof ene heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; Vrouwen: vergeving der zonden; wederopstanding des vlezes; en een eeuwig leven. Allen: Amen, amen, amen. Gezang 179a

43 Liturgie Ld.235: 1 Lz.Hebr 2: 5-18 Ld.235: 2 T.Hebr 2: 10 Opw.354: 1-3 Gz.179a Gz.101: 1, 3, 5

44 Liturgie Ld.235: 1 Lz.Hebr 2: 5-18 Ld.235: 2 T.Hebr 2: 10 Opw.354: 1-3 Gz.179a Gz.101: 1, 3, 5 Collecte Beheer en Administratie & Verplichtingen Kerkverband

45 Liturgie Ld.235: 1 Lz.Hebr 2: 5-18 Ld.235: 2 T.Hebr 2: 10 Opw.354: 1-3 Gz.179a Gz.101: 1, 3, 5

46 Liturgie Ld.235: 1 Lz.Hebr 2: 5-18 Ld.235: 2 T.Hebr 2: 10 Opw.354: 1-3 Gz.179a Gz.101: 1, 3, 5 1De dag van onze Vorst brak aan. Zie, Gods gezalfde Koning gaat tot zijn hemelwoning. Hoe zal Hij in zijn schoonheid staan, omstraald van morgenlicht, voor 's Vaders aangezicht. 3De Vader stelt Hem in de troon als Christus en als Here, bekleed met macht en ere. De heerschappij is aan de Zoon, wiens goddelijk geweld de laatste vijand velt. Gezang 101: 1, 3, 5

47 Liturgie Ld.235: 1 Lz.Hebr 2: 5-18 Ld.235: 2 T.Hebr 2: 10 Opw.354: 1-3 Gz.179a Gz.101: 1, 3, 5 5O Heer, die onze Koning zijt, laat niets uw rijk verhindren, en open voor uw kindren de poorten van uw woning wijd. Laat, met uw feestkleed aan, ons tot uw bruiloft gaan. Gezang 101: 1, 3, 5

48 Liturgie Ld.235: 1 Lz.Hebr 2: 5-18 Ld.235: 2 T.Hebr 2: 10 Opw.354: 1-3 Gz.179a Gz.101: 1, 3, 5

49 Liturgie Ld.235: 1 Lz.Hebr 2: 5-18 Ld.235: 2 T.Hebr 2: 10 Opw.354: 1-3 Gz.179a Gz.101: 1, 3, 5 Amen A-men, a-men, a-men.

50 Liturgie Ld.235: 1 Lz.Hebr 2: 5-18 Ld.235: 2 T.Hebr 2: 10 Opw.354: 1-3 Gz.179a Gz.101: 1, 3, 5

51 Liturgie Ld.235: 1 Lz.Hebr 2: 5-18 Ld.235: 2 T.Hebr 2: 10 Opw.354: 1-3 Gz.179a Gz.101: 1, 3, 5 We hopen u de volgende dienst weer te zien. Tot ziens


Download ppt "Liturgie Ld.235: 1 Lz.Hebr 2: 5-18 Ld.235: 2 T.Hebr 2: 10 Opw.354: 1-3 Gz.179a Gz.101: 1, 3, 5 Vergadering “Kind in de Kerk” De werkgroep “Kind in de Kerk”"

Verwante presentaties


Ads door Google