De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

‘In het begin schiep God de hemel en de aarde’ Genesis 1:1

Verwante presentaties


Presentatie over: "‘In het begin schiep God de hemel en de aarde’ Genesis 1:1"— Transcript van de presentatie:

1

2 ‘In het begin schiep God de hemel en de aarde’ Genesis 1:1

3 ‘Waar was u toen ik de aarde grondvestte
‘Waar was u toen ik de aarde grondvestte? Maak het bekend, als u echt inzicht hebt.’ Job 38:4

4 1In het begin schiep God de hemel en de aarde.
2De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de Geest van God zweefde boven het water. 3En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht. Genesis 1:1-3

5 3En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht.
Genesis 1:3 1In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. 2Dit was in het begin bij God. 3Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Johannes 1:1-3 14En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid. Johannes 1:14

6 GOD HEILIGE GEEST JEZUS CHRISTUS
Genesis 1:1 HEILIGE GEEST Genesis 1:2 JEZUS CHRISTUS Genesis 1:3

7 DAG 3

8 3En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht.
16En God maakte de twee grote lichten: het grote licht om de dag te beheersen en het kleine licht om de nacht te beheersen; en ook de sterren. 17En God plaatste ze aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde, Genesis 1:16-17 3En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht. Genesis 1:3

9 23En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen,
want de heerlijkheid van God verlicht haar, en het Lam is haar lamp. 24En de naties die zalig worden, zullen in haar licht wandelen, en de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer erin. Openbaring 21:23-24

10 DAG 5

11 DAG 6

12 DAG 6

13 Dagen van 24u? ‘En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed.’ Genesis 1:31

14 ‘Toen was het avond geweest en het was ochtend geweest.’
Dagen van 24u? ‘Toen was het avond geweest en het was ochtend geweest.’

15 Dagen van 24u? 11Want in zes dagen
heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is, en Hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de HEERE de sabbatdag, en heiligde die. Exodus 20:11

16 ‘En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde’ Openbaring 21:1
Dagen van 24u? ‘En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde’ Openbaring 21:1

17 Geloof je dat Zijn Woord de waarheid is?


Download ppt "‘In het begin schiep God de hemel en de aarde’ Genesis 1:1"

Verwante presentaties


Ads door Google