De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

LvdK431:1, 2, 3 H.C.Zondag:37 Lucas22:66 - 23: 9 Psalm119:16, 17, 18 Gezang66:3, 4, 5 Psalm8:1, 2, 6 Gezang 182E:Amen Liturgieds. K. Harmannij Nijmegen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "LvdK431:1, 2, 3 H.C.Zondag:37 Lucas22:66 - 23: 9 Psalm119:16, 17, 18 Gezang66:3, 4, 5 Psalm8:1, 2, 6 Gezang 182E:Amen Liturgieds. K. Harmannij Nijmegen."— Transcript van de presentatie:

1 LvdK431:1, 2, 3 H.C.Zondag:37 Lucas22:66 - 23: 9 Psalm119:16, 17, 18 Gezang66:3, 4, 5 Psalm8:1, 2, 6 Gezang 182E:Amen Liturgieds. K. Harmannij Nijmegen Collecte:Inaktelke

2 Agenda 31 oktober Bijbelstudieclub Dabar Ond: Het goede nieuws van het oude testament, hst 3 Inl: Marike Lukkien Bij: Henny Visscher 31 oktober Bijbelstudieclub Dabar Ond: Het goede nieuws van het oude testament, hst 3 Inl: Marike Lukkien Bij: Henny Visscher 1 November V.V. “Soli Deo Gloria” Ond: Schets 9 Inl: Janneke Helder 1 November V.V. “Soli Deo Gloria” Ond: Schets 9 Inl: Janneke Helder

3 Agenda 4 November 19:30 LEF (In Best en Eindhoven) 4 November 19:30 LEF (In Best en Eindhoven) 8 November M.V. “Het Woord Getrouw” Ond: Psalm 45 Inl: K. Visscher 8 November M.V. “Het Woord Getrouw” Ond: Psalm 45 Inl: K. Visscher 11 November 09:30 Kinderclub 11 November 09:30 Kinderclub

4 Diensten 9:30voorganger: ds. C. v. d Berg uit Amersfoort - Oost 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij uit Nijmegen. Diensten 9:30voorganger: ds. C. v. d Berg uit Amersfoort - Oost 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij uit Nijmegen. Mededelingen kerkenraad

5 LvdK431:1, 2, 3 H.C.Zondag:37 Lucas22:66 - 23: 9 Psalm119:16, 17, 18 Gezang66:3, 4, 5 Psalm8:1, 2, 6 Gezang 182E:Amen Liturgieds. K. Harmannij Nijmegen Collecte:Inaktelke

6 LvdK431:1, 2, 3 H.C.Zondag:37 Lucas22:66 - 23: 9 Psalm119:16, 17, 18 Gezang66:3, 4, 5 Psalm8:1, 2, 6 Gezang 182E:Amen Liturgieds. K. Harmannij Nijmegen Collecte:Inaktelke

7 175 C

8 ● LvdK431:1, 2, 3 H.C.Zondag:37 Lucas22:66 - 23: 9 Psalm119:16, 17, 18 Gezang66:3, 4, 5 Psalm8:1, 2, 6 Gezang 182E:Amen Liturgieds. K. Harmannij Nijmegen Collecte:Inaktelke

9 LvdK 431: 1-3 1 Lof zij de Heer, ons hoogste goed, oorsprong van al het goede, de God die louter wondren doet. Wij leven in zijn hode, die onze vrede is, onze vreugd, in wie zich heel ons hart verheugt. Geeft onze God de ere!

10 LvdK 431: 1-3 2 De hemelmachten met ons mee willen U eer betonen. Al wat op aard, in lucht of zee mag in uw schaduw wonen, het prijst U, die de Schepper zijt, die ‘t al zo schoon hebt toebereid. Geeft onze God de ere!

11 LvdK 431: 1-3 3 Wat onze God in d’aanvang schiep, dat wil Hij ook bewaren; wat onze God tot aanzijn riep doet Hij zijn trouw ervaren. De Heer regeert, en het is goed waar Hij de mensen wonen doet. Geeft onze God de ere!

12 LvdK431:1, 2, 3 H.C.Zondag:37 Lucas22:66 - 23: 9 Psalm119:16, 17, 18 Gezang66:3, 4, 5 Psalm8:1, 2, 6 Gezang 182E:Amen Liturgieds. K. Harmannij Nijmegen Collecte:Inaktelke

13 LvdK431:1, 2, 3 ● H.C.Zondag:37 Lucas22:66 - 23: 9 Psalm119:16, 17, 18 Gezang66:3, 4, 5 Psalm8:1, 2, 6 Gezang 182E:Amen Liturgieds. K. Harmannij Nijmegen Collecte:Inaktelke

14 LvdK431:1, 2, 3 H.C.Zondag:37 ● Lucas22:66 - 23: 9 Psalm119:16, 17, 18 Gezang66:3, 4, 5 Psalm8:1, 2, 6 Gezang 182E:Amen Liturgieds. K. Harmannij Nijmegen Collecte:Inaktelke

15 LvdK431:1, 2, 3 H.C.Zondag:37 Lucas22:66 - 23: 9 ● Psalm119:16, 17, 18 Gezang66:3, 4, 5 Psalm8:1, 2, 6 Gezang 182E:Amen Liturgieds. K. Harmannij Nijmegen Collecte:Inaktelke

16 Psalm 119: 16, 17, 18 16 Stort over mij uw goedertierenheid, uw heil, naar uw belofte mij gebleken, opdat ik waar men smaadt en mij bestrijdt, mijn zaak bepleite en in vrijheid spreke. Gij weet dat ik uw ordening verbeid, neem van uw knecht niet weg uw taal en teken.

17 Psalm 119: 16, 17, 18 17 Neem van mijn mond het woord der waarheid niet. Gij moet uw wil en wet mij openbaren. Mijn hart gaat uit naar wat Gij mij gebiedt, altoos en immer zal ik dat bewaren. Gij maakt ruim baan voor wie uw wet ontziet. Ik volg uw licht, daar zal ik wel bij varen.

18 Psalm 119: 16, 17, 18 18 Ook zal ik zonder schaamte en vrijuit voor koningen en allen die regeren spreken van uw onwankelbaar besluit, roemen de wijze lering van de Here. Ik trek mijn hand naar uw geboden uit, die heb ik lief en zal ik begeren.

19 LvdK431:1, 2, 3 H.C.Zondag:37 Lucas22:66 - 23: 9 Psalm119:16, 17, 18 Gezang66:3, 4, 5 Psalm8:1, 2, 6 Gezang 182E:Amen Liturgieds. K. Harmannij Nijmegen Collecte:Inaktelke

20 LvdK431:1, 2, 3 H.C.Zondag:37 Lucas22:66 - 23: 9 Psalm119:16, 17, 18 ● Gezang66:3, 4, 5 Psalm8:1, 2, 6 Gezang 182E:Amen Liturgieds. K. Harmannij Nijmegen Collecte:Inaktelke

21 Gezang 66, NG 38; 3 - 5 3 Wie wenend hier moet zaaien in de verganklijkheid, zal juichen bij het maaien: God oogst tot eeuwigheid. Al wat ik zaai in zwakheid verrijst door God in kracht. ‘t Gezaaide in geringheid wordt door Hem grootgebracht.

22 Gezang 66, NG 38; 3 - 5 4 Zo zullen doden opstaan in onverganklijkheid met een verheerlijkt lichaam door God hun toebereid. Waarom zult gij dan vragen hoe God dit werk volbrengt? Het zaad zal vruchten dragen door God die leven schenkt.

23 Gezang 66, NG 38; 3 - 5 5 Nog is voor ons verborgen - wij zien slechts in geloof - hoe God eens op zijn morgen volbrengt wat werd beloofd: al wie hier in dit leven gezaaid werd op Gods tijd, zal God een lichaam geven dat leeft in eeuwigheid.

24 LvdK431:1, 2, 3 H.C.Zondag:37 Lucas22:66 - 23: 9 Psalm119:16, 17, 18 Gezang66:3, 4, 5 Psalm8:1, 2, 6 Gezang 182E:Amen Liturgieds. K. Harmannij Nijmegen Collecte:Inaktelke

25 LvdK431:1, 2, 3 H.C.Zondag:37 Lucas22:66 - 23: 9 Psalm119:16, 17, 18 Gezang66:3, 4, 5 Psalm8:1, 2, 6 Gezang 182E:Amen Liturgieds. K. Harmannij Nijmegen Collecte:Inaktelke

26 Afgelopen dinsdag zijn we weer thuis gekomen van ons bezoek aan Inaktelke

27 Het viel ons op dat een aantal mensen een manier hebben gevonden om geld te verdienen… Een kas

28 en de ouders van Csilla hebben 50 schapen aangeschaft. Het hooi voor de winter ligt al klaar.

29 Ook is er nog steeds tijd voor burenhulp.

30 We bezochten de school.

31 De kids hebben genoten van de bellenblaas.

32 Helaas is er niets meer gedaan aan de omheining van het speelveld.

33 Wel ligt het gaas klaar. Lóránt was zo van plan geweest…

34 Elke dag leggen dorpelingen verse bloemen op zijn graf.

35 Maandag is het graf bedekt met gras. Lóránts wens: nu nog een open boek.

36 Feri Bacsi en zijn vrouw waren blij met ons bezoek.

37 We mochten een lichtstraal uitbrengen bij 1 van onze weduwen en haar moeder

38 Op de diaconie vergadering hebben we ook Be Inaktie 2013 voorbesproken.

39 Dan hopen ze ook jullie echte appelsap aan te bieden.

40 LvdK431:1, 2, 3 H.C.Zondag:37 Lucas22:66 - 23: 9 Psalm119:16, 17, 18 Gezang66:3, 4, 5 ● Psalm8:1, 2, 6 Gezang 182E:Amen Liturgieds. K. Harmannij Nijmegen Collecte:Inaktelke

41 Psalm 8: 1, 2, 6 1 HEER, onze Heer, hoe heerlijk en verheven hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven – machtige God, Gij die uw majesteit ten hemel over ons hebt uitgebreid.

42 Psalm 8: 1, 2, 6 2 Wel doet de hemel hoog uw glorie blinken, maar in de mond van kindren doet Gij klinken Uw machtig heil, zo maakt G' uw vijand stil en doet uw haters buigen voor uw wil.

43 Psalm 8: 1, 2, 6 6 HEER, onze Heer, hoe heerlijk en verheven hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven. Heer, onze God, hoe vol van majesteit hebt Gij uw naam op aarde uitgebreid.

44 LvdK431:1, 2, 3 H.C.Zondag:37 Lucas22:66 - 23: 9 Psalm119:16, 17, 18 Gezang66:3, 4, 5 Psalm8:1, 2, 6 ● Gezang 182E:Amen Liturgieds. K. Harmannij Nijmegen Collecte:Inaktelke

45 182 E 4-stemmig

46 LvdK431:1, 2, 3 H.C.Zondag:37 Lucas22:66 - 23: 9 Psalm119:16, 17, 18 Gezang66:3, 4, 5 Psalm8:1, 2, 6 Gezang 182E:Amen Liturgieds. K. Harmannij Nijmegen Collecte:Inaktelke


Download ppt "LvdK431:1, 2, 3 H.C.Zondag:37 Lucas22:66 - 23: 9 Psalm119:16, 17, 18 Gezang66:3, 4, 5 Psalm8:1, 2, 6 Gezang 182E:Amen Liturgieds. K. Harmannij Nijmegen."

Verwante presentaties


Ads door Google