De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tripartiete overleg in een historisch perspectief Hans Schoen NIVRA-Nyenrode 10 juni 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tripartiete overleg in een historisch perspectief Hans Schoen NIVRA-Nyenrode 10 juni 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Tripartiete overleg in een historisch perspectief Hans Schoen NIVRA-Nyenrode 10 juni 2009

2 Waarom historisch perspectief? “The further you can look back in time… …the further you can look forward into the future” Sir Winston Churchill JWS/NIVRA-Nyenrode/100620092

3 Wetsgeschiedenis Wetsvoorstel 24 600 van 7 februari 1996 Implementatie BCCI-Richtlijn van 29 juni 1995 Meer dan meldingsplicht accountants (doorzichtigheid groep, informatie-uitwisseling) Doelstellingen: – Versterking bevoegdheden toezichthouders – Risico van onregelmatigheden in financiele sector verkleinen Geen extra werkzaamheden door accountant (MvT) Wet van 25 september 1996 JWS/NIVRA-Nyenrode/100620093

4 TO Verzekeraars - overeenkomst Op initiatief van NIVRA/SVP Vastlegging bevoegdheden en verplichtingen ter zake van informatieverschaffing door accountant aan VK Kaderovereenkomst VK-Verbond-NIVRA getekend op 10 oktober 1997 Modelovereenkomst als bijlage Verplichtingen van alle drie partijen Uitwerking door NIVRA in attentiepuntenlijsten JWS/NIVRA-Nyenrode/100620094

5 TO Verzekeraars - inhoud Toezending accountantsverslag, management letter, opgave overige stukken voorzover betrekking hebbende op controle jaarrekening, via verzekeraar VK bevestigt ontvangst van stukken (!) Accountant geeft VK desgewenst informatie over controlegrondslagen, -aanpak en –bevindingen en verstrekt inzage, in bijzijn van verzekeraar VK stelt accountant op hoogte van relevante brieven naar verzekeraar (!) Melding kan door verzekeraar geschieden VK informeert accountant over ontvangen melding (!) JWS/NIVRA-Nyenrode/100620095

6 TO Verzekeraars – mijn praktijkervaringen Geen systematische terugmelding voor VK Geen toezending relevante brieven door VK Geen gesprekken met VK Categorie ‘overige informatie’ zeer onduidelijk in tijd van email-verkeer Irritaties en misverstanden aan beide kanten; grote verwachtingskloof t.a.v. inhoud en tijdigheid Informele signalen over issues en vragen, zonder aanwezigheid van verzekeraar JWS/NIVRA-Nyenrode/100620096

7 TO – de toekomst Bedoelingen waren en zijn goed Waar een wil is, is een weg Overleg vooraf is beter dan ruzie achteraf Maar onthoudt: – Substance over form – Respecteer verschil in verantwoordelijkheden – Controle jaarrekening aanvullende werkzaamheden – Communicatie is tweezijdig – DNB is niet de toezichthouder op accountants JWS/NIVRA-Nyenrode/100620097

8 Dank voor uw aandacht JWS/NIVRA-Nyenrode/100620098


Download ppt "Tripartiete overleg in een historisch perspectief Hans Schoen NIVRA-Nyenrode 10 juni 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google