De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie ds. A.O. Reitsema Amersfoort-Vathorst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie ds. A.O. Reitsema Amersfoort-Vathorst"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie ds. A.O. Reitsema Amersfoort-Vathorst
Psalm 146: 1, 7 1 Petrus 3: Gezang 163: 1, 2, 3 Daniël 1: LvdK 429: 1, 2, 3 Psalm 106: 1, 2 LvdK 297: 1, 2 Gezang 182C: Amen Collecte: Inaktelke, diaconaal project in Roemenië

2 Mededelingen kerkenraad
Diensten 09:30 voorganger: ds. W. Scherff uit Spakenburg-zuid 16:30 voorganger: ds. A.O. Reitsema uit Amersfoort- Vathorst De collecte is bestemd voor diakonale nood in Inaktelke, het dorp in Roemenië waarmee wij een diaconale relatie onderhouden Vriendelijk verzoek om uw telefoon uit te schakelen.

3 Mededelingen kerkenraad
Met blijdschap deelt de kerkenraad u mee dat toegelaten zijn tot het doen van openbare geloofsbelijdenis: Marieke Meeske, Lennard Sytsma en Manon Verschelling. Als er geen gegronde bezwaren worden ingebracht zullen zij dit zo de HERE wil doen op zondag 9 december in de morgendienst.

4 Agenda 25 november 19:30 Gelegenheidskoor, Lidwinakerk 28 november Bijbelstudieclub Dabar Ond: Het goede nieuws van het Oude Testament, hst 5 Inl: Leendert Nelemans Bij: Henny Visscher

5 Agenda 29 november V.V. “Soli Deo Gloria” Ond: Schets 11 Inl: Nel vd Riet

6 Liturgie ds. A.O. Reitsema Amersfoort-Vathorst
Psalm 146: 1, 7 1 Petrus 3: Gezang 163: 1, 2, 3 Daniël 1: LvdK 429: 1, 2, 3 Psalm 106: 1, 2 LvdK 297: 1, 2 Gezang 182C: Amen Collecte: Inaktelke, diaconaal project in Roemenië

7 Liturgie ds. A.O. Reitsema Amersfoort-Vathorst
Psalm 146: 1, 7 1 Petrus 3: Gezang 163: 1, 2, 3 Daniël 1: LvdK 429: 1, 2, 3 Psalm 106: 1, 2 LvdK 297: 1, 2 Gezang 182C: Amen Collecte: Inaktelke, diaconaal project in Roemenië

8 175 C

9 Liturgie ds. A.O. Reitsema Amersfoort-Vathorst
● Psalm 146: 1, 7 1 Petrus 3: Gezang 163: 1, 2, 3 Daniël 1: LvdK 429: 1, 2, 3 Psalm 106: 1, 2 LvdK 297: 1, 2 Gezang 182C: Amen Collecte: Inaktelke, diaconaal project in Roemenië

10 Psalm 146: 1, 7 1 Ik wil zingen al mijn dagen: Halleluja, prijs de HEER. Psalm en lied, Hem opgedragen, zal ik wijden aan zijn eer. Juich, mijn ziel, in God verblijd, heel uw aardse levenstijd.

11 Psalm 146: 1, 7 7 ’t Is de HEER, die vreemdelingen met een wakend oog beschouwt, die in alle rechtsgedingen wees en weduwe behoudt. Maar de bozen dwalen om, want God maakt hun wegen krom.

12 Liturgie ds. A.O. Reitsema Amersfoort-Vathorst
Psalm 146: 1, 7 1 Petrus 3: Gezang 163: 1, 2, 3 Daniël 1: LvdK 429: 1, 2, 3 Psalm 106: 1, 2 LvdK 297: 1, 2 Gezang 182C: Amen Collecte: Inaktelke, diaconaal project in Roemenië

13 Liturgie ds. A.O. Reitsema Amersfoort-Vathorst
Psalm 146: 1, 7 ● 1 Petrus 3: Gezang 163: 1, 2, 3 Daniël 1: LvdK 429: 1, 2, 3 Psalm 106: 1, 2 LvdK 297: 1, 2 Gezang 182C: Amen Collecte: Inaktelke, diaconaal project in Roemenië

14 Liturgie ds. A.O. Reitsema Amersfoort-Vathorst
Psalm 146: 1, 7 1 Petrus 3: ● Gezang 163: 1, 2, 3 Daniël 1: LvdK 429: 1, 2, 3 Psalm 106: 1, 2 LvdK 297: 1, 2 Gezang 182C: Amen Collecte: Inaktelke, diaconaal project in Roemenië

15 Gezang 163, NG84: 1, 2, 3 1 Ik bouw op U mijn Schild en mijn Verlosser. Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. Ik bouw op U en ga in uwen Naam.

16 Gezang 163, NG84: 1, 2, 3 2 Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend. En telkens meer moet ik uw kracht verstaan. Toch rijst in mij een lied van overwinning. Ik bouw op U en ga in uwen Naam.

17 Gezang 163, NG84: 1, 2, 3 3 Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser, Gij voert de strijd, de huld' is U gewijd. In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan. In rust met U, die mij hebt voortgeleid.

18 Liturgie ds. A.O. Reitsema Amersfoort-Vathorst
Psalm 146: 1, 7 1 Petrus 3: Gezang 163: 1, 2, 3 ● Daniël 1: LvdK 429: 1, 2, 3 Psalm 106: 1, 2 LvdK 297: 1, 2 Gezang 182C: Amen Collecte: Inaktelke, diaconaal project in Roemenië

19 Liturgie ds. A.O. Reitsema Amersfoort-Vathorst
Psalm 146: 1, 7 1 Petrus 3: Gezang 163: 1, 2, 3 ● Daniël 1: LvdK 429: 1, 2, 3 Psalm 106: 1, 2 LvdK 297: 1, 2 Gezang 182C: Amen Collecte: Inaktelke, diaconaal project in Roemenië

20

21 een bonte stoet migranten…

22 De HEER is de grote, de machtige, de ontzagwekkende God.
Hij handelt zonder aanzien des persoons en is onomkoopbaar; hij verschaft weduwen en wezen recht, neemt vreemdelingen in bescherming en voorziet hen van voedsel en kleding.  Ook u moet vreemdelingen met liefde behandelen, want u bent zelf vreemdelingen geweest in Egypte.

23 thema ‘vreemdeling’ tot een climax in Jezus zelf
Jezus, de vreemdeling bij uitstek

24 tot driemaal toe wordt God genoemd:
De HEER leverde Jojakim uit aan de koning van Babylonië (2) God zorgde ervoor dat de hoofdeunuch Daniël gunstig gezind was (9) God schonk de vier jongemannen wijsheid (17)

25 de jongens leven middenin de cultuur van Babel Nebukadnessar wil ze ‘babyloniseren’

26 prachtige namen: Dani-el: God (El) is rechter Misa-el: wie is als God (El)? Chanan-ja: Jahwe is genadig Azar-ja: Jahwe helpt naam van Jahwe God moet geschrapt worden uit hun leven

27 bij wie wil je liever horen: bij God en bij de Heer Jezus…
of bij Nederland en bij alles wat het rijke Nederland je te bieden heeft?

28 God geeft hun wijsheid, kennis en verstand inzicht gevormd door bezig zijn met Woord van God

29 vreemdelingen vandaag: onze situatie te vergelijken met die van Daniël of met de gelovigen t.t.v. Petrus verleiding sterk om je aan te passen óf om hard terug te slaan

30 wees trouw aan het geloof en bewijs tegelijk vriendelijkheid aan je naaste
‘ongewenste-vreemdeling-zijn’ alleen maar negatief? nee, er ligt een onvergankelijke, ongerepte erfenis op je te wachten

31 ‘Daniël bleef aan het hof tot het eerste jaar van het koningschap van Cyrus’
Cyrus gaf opdracht tot herbouw tempel De HEER regeert!

32 Liturgie ds. A.O. Reitsema Amersfoort-Vathorst
Psalm 146: 1, 7 1 Petrus 3: Gezang 163: 1, 2, 3 Daniël 1: ● LvdK 429: 1, 2, 3 Psalm 106: 1, 2 LvdK 297: 1, 2 Gezang 182C: Amen Collecte: Inaktelke, diaconaal project in Roemenië

33 LvdK 429: 1,2,3 1 Wie maar de goede God laat zorgen en op Hem hoopt in 't bangst gevaar, is bij Hem veilig en geborgen, die redt Hij godlijk, wonderbaar: wie op de hoge God vertrouwt, heeft zeker op geen zand gebouwd.

34 LvdK 429: 1,2,3 2 Blijf dan eerbiedig God verbeiden en zwijg de Heer ootmoedig stil; Hij zal ons naar zijn raad geleiden, 't is goed en heilig wat Hij wil. God die ons uitverkoren heeft, kent alle zorg die in ons leeft.

35 LvdK 429: 1,2,3 3 Treed vrolijk voort op 's Heren wegen, neemt zijn gebod getrouw in acht. 't Wordt eind'lijk alles u ten zegen, wanneer gij daarop biddend wacht. En wie gelovig op Hem ziet, weet zeker, Hij verlaat ons niet.

36 Liturgie ds. A.O. Reitsema Amersfoort-Vathorst
Psalm 146: 1, 7 1 Petrus 3: Gezang 163: 1, 2, 3 Daniël 1: LvdK 429: 1, 2, 3 Psalm 106: 1, 2 LvdK 297: 1, 2 Gezang 182C: Amen Collecte: Inaktelke, diaconaal project in Roemenië

37 Liturgie ds. A.O. Reitsema Amersfoort-Vathorst
Psalm 146: 1, 7 1 Petrus 3: Gezang 163: 1, 2, 3 Daniël 1: LvdK 429: 1, 2, 3 ● Psalm 106: 1, 2 LvdK 297: 1, 2 Gezang 182C: Amen Collecte: Inaktelke, diaconaal project in Roemenië

38 Psalm 106: 1, 2 1 Looft nu den HEER, want Hij is goed, die met zijn liefde ons ontmoet. Zijn trouw houdt stand te allen tijde. Wie prijst zijn daden woord voor woord? Wie kan zijn heerlijkheid belijden? Wie looft Hem zodat elk het hoort?

39 Psalm 106: 1, 2 2 Gelukkig zijn die Hij geleidt, die leven in gerechtigheid. Gedenk mij naar uw welbehagen. Dat ik met heel mijn volk U dien, met hen van voorspoed mag gewagen, de zegen van uw erfdeel zien.

40 Liturgie ds. A.O. Reitsema Amersfoort-Vathorst
Psalm 146: 1, 7 1 Petrus 3: Gezang 163: 1, 2, 3 Daniël 1: LvdK 429: 1, 2, 3 Psalm 106: 1, 2 LvdK 297: 1, 2 Gezang 182C: Amen Collecte: Inaktelke, diaconaal project in Roemenië

41 Liturgie ds. A.O. Reitsema Amersfoort-Vathorst
Psalm 146: 1, 7 1 Petrus 3: Gezang 163: 1, 2, 3 Daniël 1: LvdK 429: 1, 2, 3 Psalm 106: 1, 2 LvdK 297: 1, 2 Gezang 182C: Amen Collecte: Inaktelke, diaconaal project in Roemenië

42 Inaktelke .

43 Inaktelke Sinds een aantal jaren onderhoudt onze gemeente een diaconale relatie met Inaktelke, een dorp in Roemenië.

44 Inaktelke relaties De relatie met Inaktelke heeft als belangrijk doel het onderhouden van contacten met onze broers en zussen daar en gemeenteopbouw, zowel in Eindhoven-Best als in Inaktelke. Meerdere keren per jaar bezoeken gemeenteleden, jong en oud(er), het Roemeense dorp en twee maal hebben ze een tegenbezoek kunnen brengen. We delen met elkaar ons geloof in Christus en ontmoeten elkaar ook in de kerk.

45 Inaktelke relaties

46 Inaktelke relaties

47 Inaktelke relaties ondersteuning Daarnaast geven we ook ondersteuning bij lokale nood. Daarbij streven we vooral naar praktische ondersteuning met zichtbaar resultaat. Voorbeelden zijn:

48 Inaktelke relaties ondersteuning Met de collecte-opbrengst dragen we een deel van de medicijnkosten voor met name de oudere mensen in het dorp

49 We zamelen kleding en incontinentiemateriaal in
Inaktelke relaties ondersteuning We zamelen kleding en incontinentiemateriaal in

50 Gemeenteleden sponsoren weduwen of gezinnen
Inaktelke relaties ondersteuning Gemeenteleden sponsoren weduwen of gezinnen

51 We helpen indien mogelijk bij grote noden, zoals operaties.
Inaktelke relaties ondersteuning We helpen indien mogelijk bij grote noden, zoals operaties.

52 de jongeren uit onze gemeente gaan jaarlijks op reis naar Inaktelke:
relaties ondersteuning de jongeren uit onze gemeente gaan jaarlijks op reis naar Inaktelke: zie onze website

53 Liturgie ds. A.O. Reitsema Amersfoort-Vathorst
Psalm 146: 1, 7 1 Petrus 3: Gezang 163: 1, 2, 3 Daniël 1: LvdK 429: 1, 2, 3 Psalm 106: 1, 2 ● LvdK 297: 1, 2 Gezang 182C: Amen Collecte: Inaktelke, diaconaal project in Roemenië

54 Toch overwint eens de genade, en maakt een einde aan de nacht.
LvdK 297: 1, 2 1 Toch overwint eens de genade, en maakt een einde aan de nacht. Dan onderwerpt de Heer het kwade, dan is de strijd des doods volbracht. De wereld treedt in 's Vaders licht, verheerlijkt voor zijn aangezicht. 54

55 O welk een vreugde zal het wezen, als Hem elk volk is toegedaan;
LvdK 297: 1, 2 2 O welk een vreugde zal het wezen, als Hem elk volk is toegedaan; uit aard' en hemel opgerezen vangt dan het nieuwe loflied aan. Als ieder voor de Heer zich buigt en aller stem Gods lof getuigt. 55

56 Liturgie ds. A.O. Reitsema Amersfoort-Vathorst
Psalm 146: 1, 7 1 Petrus 3: Gezang 163: 1, 2, 3 Daniël 1: LvdK 429: 1, 2, 3 Psalm 106: 1, 2 LvdK 297: 1, 2 ● Gezang 182C: Amen Collecte: Inaktelke, diaconaal project in Roemenië

57 182 C

58 Liturgie ds. A.O. Reitsema Amersfoort-Vathorst
Psalm 146: 1, 7 1 Petrus 3: Gezang 163: 1, 2, 3 Daniël 1: LvdK 429: 1, 2, 3 Psalm 106: 1, 2 LvdK 297: 1, 2 Gezang 182C: Amen Collecte: Inaktelke, diaconaal project in Roemenië

59 5 29 Driehoek sponsoring - Helpt een jongere een kind te helpen
- Geeft een kind hoop voor €29/maand - Versterkt onze gemeente in arm land Kind GKV Ehv/Best Oudere Jongere Brief contact 5 29 Jongere start met minimaal €5 dit loopt op naar €29

60 29 5 Driehoek sponsoring, iets voor jou? Jongere vanaf 15 jaar
Ja! Ik wil een kind met geld helpen en er mee schrijven Ja! Ik zal minimaal €5,00 per maand bijdragen en steeds meer als ik dat kan 29 5 Geef je op bij: Ingrid van Wolfswinkel of Ale Sytsma

61 29 Driehoek sponsoring, iets voor jou? Oudere
Ja! Ik wil een jongere uit de gemeente helpen een kind te sponsoren Ja! Ik betaal de sponsorbijdrage aan Compassion en ontvang de oplopende bijdrage van de jongere 29 Geef je op bij: Ingrid van Wolfswinkel of Ale Sytsma

62


Download ppt "Liturgie ds. A.O. Reitsema Amersfoort-Vathorst"

Verwante presentaties


Ads door Google