De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Psalm146:1, 7 1 Petrus3:8 - 17 Gezang163:1, 2, 3 Daniël1: LvdK429:1, 2, 3 Psalm106:1, 2 LvdK297:1, 2 Gezang182C:Amen Liturgie ds. A.O. Reitsema Amersfoort-Vathorst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Psalm146:1, 7 1 Petrus3:8 - 17 Gezang163:1, 2, 3 Daniël1: LvdK429:1, 2, 3 Psalm106:1, 2 LvdK297:1, 2 Gezang182C:Amen Liturgie ds. A.O. Reitsema Amersfoort-Vathorst."— Transcript van de presentatie:

1 Psalm146:1, 7 1 Petrus3:8 - 17 Gezang163:1, 2, 3 Daniël1: LvdK429:1, 2, 3 Psalm106:1, 2 LvdK297:1, 2 Gezang182C:Amen Liturgie ds. A.O. Reitsema Amersfoort-Vathorst Collecte:Inaktelke, diaconaal project in Roemenië

2 Diensten 09:30 voorganger: ds. W. Scherff uit Spakenburg-zuid 16:30 voorganger: ds. A.O. Reitsema uit Amersfoort- Vathorst De collecte is bestemd voor diakonale nood in Inaktelke, het dorp in Roemenië waarmee wij een diaconale relatie onderhouden Diensten 09:30 voorganger: ds. W. Scherff uit Spakenburg-zuid 16:30 voorganger: ds. A.O. Reitsema uit Amersfoort- Vathorst De collecte is bestemd voor diakonale nood in Inaktelke, het dorp in Roemenië waarmee wij een diaconale relatie onderhouden Mededelingen kerkenraad Vriendelijk verzoek om uw telefoon uit te schakelen.

3 Met blijdschap deelt de kerkenraad u mee dat toegelaten zijn tot het doen van openbare geloofsbelijdenis: Marieke Meeske, Lennard Sytsma en Manon Verschelling. Als er geen gegronde bezwaren worden ingebracht zullen zij dit zo de HERE wil doen op zondag 9 december in de morgendienst. Mededelingen kerkenraad

4 Agenda 25 november 19:30 Gelegenheidskoor, Lidwinakerk 25 november 19:30 Gelegenheidskoor, Lidwinakerk 28 november Bijbelstudieclub Dabar Ond: Het goede nieuws van het Oude Testament, hst 5 Inl: Leendert Nelemans Bij: Henny Visscher 28 november Bijbelstudieclub Dabar Ond: Het goede nieuws van het Oude Testament, hst 5 Inl: Leendert Nelemans Bij: Henny Visscher

5 Agenda 29 november V.V. “Soli Deo Gloria” Ond: Schets 11 Inl: Nel vd Riet 29 november V.V. “Soli Deo Gloria” Ond: Schets 11 Inl: Nel vd Riet

6 Psalm146:1, 7 1 Petrus3:8 - 17 Gezang163:1, 2, 3 Daniël1: LvdK429:1, 2, 3 Psalm106:1, 2 LvdK297:1, 2 Gezang182C:Amen Liturgie ds. A.O. Reitsema Amersfoort-Vathorst Collecte:Inaktelke, diaconaal project in Roemenië

7 Psalm146:1, 7 1 Petrus3:8 - 17 Gezang163:1, 2, 3 Daniël1: LvdK429:1, 2, 3 Psalm106:1, 2 LvdK297:1, 2 Gezang182C:Amen Liturgie ds. A.O. Reitsema Amersfoort-Vathorst Collecte:Inaktelke, diaconaal project in Roemenië

8 175 C

9 ● Psalm146:1, 7 1 Petrus3:8 - 17 Gezang163:1, 2, 3 Daniël1: LvdK429:1, 2, 3 Psalm106:1, 2 LvdK297:1, 2 Gezang182C:Amen Liturgie ds. A.O. Reitsema Amersfoort-Vathorst Collecte:Inaktelke, diaconaal project in Roemenië

10 Psalm 146: 1, 7 1 Ik wil zingen al mijn dagen: Halleluja, prijs de HEER. Psalm en lied, Hem opgedragen, zal ik wijden aan zijn eer. Juich, mijn ziel, in God verblijd, heel uw aardse levenstijd.

11 Psalm 146: 1, 7 7 ’t Is de HEER, die vreemdelingen met een wakend oog beschouwt, die in alle rechtsgedingen wees en weduwe behoudt. Maar de bozen dwalen om, want God maakt hun wegen krom.

12 Psalm146:1, 7 1 Petrus3:8 - 17 Gezang163:1, 2, 3 Daniël1: LvdK429:1, 2, 3 Psalm106:1, 2 LvdK297:1, 2 Gezang182C:Amen Liturgie ds. A.O. Reitsema Amersfoort-Vathorst Collecte:Inaktelke, diaconaal project in Roemenië

13 Psalm146:1, 7 ● 1 Petrus3:8 - 17 Gezang163:1, 2, 3 Daniël1: LvdK429:1, 2, 3 Psalm106:1, 2 LvdK297:1, 2 Gezang182C:Amen Liturgie ds. A.O. Reitsema Amersfoort-Vathorst Collecte:Inaktelke, diaconaal project in Roemenië

14 Psalm146:1, 7 1 Petrus3:8 - 17 ● Gezang163:1, 2, 3 Daniël1: LvdK429:1, 2, 3 Psalm106:1, 2 LvdK297:1, 2 Gezang182C:Amen Liturgie ds. A.O. Reitsema Amersfoort-Vathorst Collecte:Inaktelke, diaconaal project in Roemenië

15 1 Ik bouw op U mijn Schild en mijn Verlosser. Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. Ik bouw op U en ga in uwen Naam. Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. Ik bouw op U en ga in uwen Naam. Gezang 163, NG84: 1, 2, 3

16 2 Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend. En telkens meer moet ik uw kracht verstaan. Toch rijst in mij een lied van overwinning. Ik bouw op U en ga in uwen Naam. Toch rijst in mij een lied van overwinning. Ik bouw op U en ga in uwen Naam. Gezang 163, NG84: 1, 2, 3

17 3 Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser, Gij voert de strijd, de huld' is U gewijd. In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan. In rust met U, die mij hebt voortgeleid. In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan. In rust met U, die mij hebt voortgeleid. Gezang 163, NG84: 1, 2, 3

18 Psalm146:1, 7 1 Petrus3:8 - 17 Gezang163:1, 2, 3 ● Daniël1: LvdK429:1, 2, 3 Psalm106:1, 2 LvdK297:1, 2 Gezang182C:Amen Liturgie ds. A.O. Reitsema Amersfoort-Vathorst Collecte:Inaktelke, diaconaal project in Roemenië

19 Psalm146:1, 7 1 Petrus3:8 - 17 Gezang163:1, 2, 3 ● Daniël1: LvdK429:1, 2, 3 Psalm106:1, 2 LvdK297:1, 2 Gezang182C:Amen Liturgie ds. A.O. Reitsema Amersfoort-Vathorst Collecte:Inaktelke, diaconaal project in Roemenië

20 Gereformeerde Kerk Vathorst

21 Gereformeerde Kerk Vathorst een bonte stoet migranten…

22 Gereformeerde Kerk Vathorst De HEER is de grote, de machtige, de ontzagwekkende God. Hij handelt zonder aanzien des persoons en is onomkoopbaar; hij verschaft weduwen en wezen recht, neemt vreemdelingen in bescherming en voorziet hen van voedsel en kleding. Ook u moet vreemdelingen met liefde behandelen, want u bent zelf vreemdelingen geweest in Egypte.

23 Gereformeerde Kerk Vathorst thema ‘vreemdeling’ tot een climax in Jezus zelf Jezus, de vreemdeling bij uitstek

24 Gereformeerde Kerk Vathorst tot driemaal toe wordt God genoemd: -De HEER leverde Jojakim uit aan de koning van Babylonië (2) -God zorgde ervoor dat de hoofdeunuch Daniël gunstig gezind was (9) -God schonk de vier jongemannen wijsheid (17)

25 Gereformeerde Kerk Vathorst de jongens leven middenin de cultuur van Babel Nebukadnessar wil ze ‘babyloniseren’

26 Gereformeerde Kerk Vathorst prachtige namen: Dani-el:God (El) is rechter Misa-el:wie is als God (El)? Chanan-ja: Jahwe is genadig Azar-ja: Jahwe helpt naam van Jahwe God moet geschrapt worden uit hun leven

27 Gereformeerde Kerk Vathorst bij wie wil je liever horen: bij God en bij de Heer Jezus… of bij Nederland en bij alles wat het rijke Nederland je te bieden heeft?

28 Gereformeerde Kerk Vathorst God geeft hun wijsheid, kennis en verstand inzicht gevormd door bezig zijn met Woord van God

29 Gereformeerde Kerk Vathorst vreemdelingen vandaag: onze situatie te vergelijken met die van Daniël of met de gelovigen t.t.v. Petrus verleiding sterk om je aan te passen óf om hard terug te slaan

30 Gereformeerde Kerk Vathorst wees trouw aan het geloof en bewijs tegelijk vriendelijkheid aan je naaste ‘ongewenste-vreemdeling-zijn’ alleen maar negatief? nee, er ligt een onvergankelijke, ongerepte erfenis op je te wachten

31 Gereformeerde Kerk Vathorst ‘Daniël bleef aan het hof tot het eerste jaar van het koningschap van Cyrus’ Cyrus gaf opdracht tot herbouw tempel De HEER regeert!

32 Psalm146:1, 7 1 Petrus3:8 - 17 Gezang163:1, 2, 3 Daniël1: ● LvdK429:1, 2, 3 Psalm106:1, 2 LvdK297:1, 2 Gezang182C:Amen Liturgie ds. A.O. Reitsema Amersfoort-Vathorst Collecte:Inaktelke, diaconaal project in Roemenië

33 LvdK 429: 1,2,3 1 Wie maar de goede God laat zorgen en op Hem hoopt in 't bangst gevaar, is bij Hem veilig en geborgen, die redt Hij godlijk, wonderbaar: wie op de hoge God vertrouwt, heeft zeker op geen zand gebouwd.

34 LvdK 429: 1,2,3 2 Blijf dan eerbiedig God verbeiden en zwijg de Heer ootmoedig stil; Hij zal ons naar zijn raad geleiden, 't is goed en heilig wat Hij wil. God die ons uitverkoren heeft, kent alle zorg die in ons leeft.

35 LvdK 429: 1,2,3 3 Treed vrolijk voort op 's Heren wegen, neemt zijn gebod getrouw in acht. 't Wordt eind'lijk alles u ten zegen, wanneer gij daarop biddend wacht. En wie gelovig op Hem ziet, weet zeker, Hij verlaat ons niet.

36 Psalm146:1, 7 1 Petrus3:8 - 17 Gezang163:1, 2, 3 Daniël1: LvdK429:1, 2, 3 Psalm106:1, 2 LvdK297:1, 2 Gezang182C:Amen Liturgie ds. A.O. Reitsema Amersfoort-Vathorst Collecte:Inaktelke, diaconaal project in Roemenië

37 Psalm146:1, 7 1 Petrus3:8 - 17 Gezang163:1, 2, 3 Daniël1: LvdK429:1, 2, 3 ● Psalm106:1, 2 LvdK297:1, 2 Gezang182C:Amen Liturgie ds. A.O. Reitsema Amersfoort-Vathorst Collecte:Inaktelke, diaconaal project in Roemenië

38 Psalm 106: 1, 2 1 Looft nu den HEER, want Hij is goed, die met zijn liefde ons ontmoet. Zijn trouw houdt stand te allen tijde. Wie prijst zijn daden woord voor woord? Wie kan zijn heerlijkheid belijden? Wie looft Hem zodat elk het hoort?

39 Psalm 106: 1, 2 2 Gelukkig zijn die Hij geleidt, die leven in gerechtigheid. Gedenk mij naar uw welbehagen. Dat ik met heel mijn volk U dien, met hen van voorspoed mag gewagen, de zegen van uw erfdeel zien.

40 Psalm146:1, 7 1 Petrus3:8 - 17 Gezang163:1, 2, 3 Daniël1: LvdK429:1, 2, 3 Psalm106:1, 2 LvdK297:1, 2 Gezang182C:Amen Liturgie ds. A.O. Reitsema Amersfoort-Vathorst Collecte:Inaktelke, diaconaal project in Roemenië

41 Psalm146:1, 7 1 Petrus3:8 - 17 Gezang163:1, 2, 3 Daniël1: LvdK429:1, 2, 3 Psalm106:1, 2 LvdK297:1, 2 Gezang182C:Amen Liturgie ds. A.O. Reitsema Amersfoort-Vathorst Collecte:Inaktelke, diaconaal project in Roemenië

42 Inaktelke.

43 Sinds een aantal jaren onderhoudt onze gemeente een diaconale relatie met Inaktelke, een dorp in Roemenië.

44 Inaktelke De relatie met Inaktelke heeft als belangrijk doel het onderhouden van contacten met onze broers en zussen daar en gemeenteopbouw, zowel in Eindhoven- Best als in Inaktelke. Meerdere keren per jaar bezoeken gemeenteleden, jong en oud(er), het Roemeense dorp en twee maal hebben ze een tegenbezoek kunnen brengen. We delen met elkaar ons geloof in Christus en ontmoeten elkaar ook in de kerk. relaties

45 Inaktelke relaties

46 Inaktelke relaties

47 Inaktelke Daarnaast geven we ook ondersteuning bij lokale nood. Daarbij streven we vooral naar praktische ondersteuning met zichtbaar resultaat. Voorbeelden zijn: relatiesondersteuning

48 Inaktelke Met de collecte- opbrengst dragen we een deel van de medicijnkosten voor met name de oudere mensen in het dorp relatiesondersteuning

49 Inaktelke We zamelen kleding en incontinentiemateriaal in relatiesondersteuning

50 Inaktelke Gemeenteleden sponsoren weduwen of gezinnen relatiesondersteuning

51 Inaktelke We helpen indien mogelijk bij grote noden, zoals operaties. relatiesondersteuning

52 Inaktelke relatiesondersteuning de jongeren uit onze gemeente gaan jaarlijks op reis naar Inaktelke: zie onze website www.beinaktie.nl

53 Psalm146:1, 7 1 Petrus3:8 - 17 Gezang163:1, 2, 3 Daniël1: LvdK429:1, 2, 3 Psalm106:1, 2 ● LvdK297:1, 2 Gezang182C:Amen Liturgie ds. A.O. Reitsema Amersfoort-Vathorst Collecte:Inaktelke, diaconaal project in Roemenië

54 1 Toch overwint eens de genade, en maakt een einde aan de nacht. Dan onderwerpt de Heer het kwade, dan is de strijd des doods volbracht. De wereld treedt in 's Vaders licht, verheerlijkt voor zijn aangezicht. LvdK 297: 1, 2

55 2 O welk een vreugde zal het wezen, als Hem elk volk is toegedaan; uit aard' en hemel opgerezen vangt dan het nieuwe loflied aan. Als ieder voor de Heer zich buigt en aller stem Gods lof getuigt. LvdK 297: 1, 2

56 Psalm146:1, 7 1 Petrus3:8 - 17 Gezang163:1, 2, 3 Daniël1: LvdK429:1, 2, 3 Psalm106:1, 2 LvdK297:1, 2 ● Gezang182C:Amen Liturgie ds. A.O. Reitsema Amersfoort-Vathorst Collecte:Inaktelke, diaconaal project in Roemenië

57 182 C

58 Psalm146:1, 7 1 Petrus3:8 - 17 Gezang163:1, 2, 3 Daniël1: LvdK429:1, 2, 3 Psalm106:1, 2 LvdK297:1, 2 Gezang182C:Amen Liturgie ds. A.O. Reitsema Amersfoort-Vathorst Collecte:Inaktelke, diaconaal project in Roemenië

59 29 5 Jongere start met minimaal €5 dit loopt op naar €29 Driehoek sponsoring - Helpt een jongere een kind te helpen - Geeft een kind hoop voor €29/maand - Versterkt onze gemeente Brief contact

60 Driehoek sponsoring, iets voor jou? Jongere vanaf 15 jaar Ja! Ik wil een kind met geld helpen en er mee schrijven Ja! Ik zal minimaal €5,00 per maand bijdragen en steeds meer als ik dat kan Geef je op bij: Ingrid van Wolfswinkel of Ale Sytsma 5 29

61 Driehoek sponsoring, iets voor jou? Oudere Ja! Ik wil een jongere uit de gemeente helpen een kind te sponsoren Ja! Ik betaal de sponsorbijdrage aan Compassion en ontvang de oplopende bijdrage van de jongere Geef je op bij: Ingrid van Wolfswinkel of Ale Sytsma 29

62


Download ppt "Psalm146:1, 7 1 Petrus3:8 - 17 Gezang163:1, 2, 3 Daniël1: LvdK429:1, 2, 3 Psalm106:1, 2 LvdK297:1, 2 Gezang182C:Amen Liturgie ds. A.O. Reitsema Amersfoort-Vathorst."

Verwante presentaties


Ads door Google