De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

23 januari 2015 universitair onderwijscentrum groningen dag van taal, kunsten & cultuur 2015 23 januari 2015 universitair onderwijscentrum groningen dag.

Verwante presentaties


Presentatie over: "23 januari 2015 universitair onderwijscentrum groningen dag van taal, kunsten & cultuur 2015 23 januari 2015 universitair onderwijscentrum groningen dag."— Transcript van de presentatie:

1 23 januari 2015 universitair onderwijscentrum groningen dag van taal, kunsten & cultuur 2015 23 januari 2015 universitair onderwijscentrum groningen dag van taal, kunsten & cultuur 2015 Motivatie en modernevreemdetalendidactiek: een dynamisch duo Inge Elferink i.elferink@nhl.nl NHL Hogeschool

2 23 januari 2015 universitair onderwijscentrum groningen dag van taal, kunsten & cultuur 2015 Inhoud  Kennismaking & introductieopdracht motivatie  Over leermotivatie VO-leerlingen in Nederland  Motivatie & moderne vreemde talen  Motivatie & modernevreemdetalendidactiek  Een dynamisch duo  Opdracht ronde 1: Experts (gemengd)  Opdracht ronde 2: Experts (per taal)  Synthese

3 23 januari 2015 universitair onderwijscentrum groningen dag van taal, kunsten & cultuur 2015 Kennismaken & introductieopdracht Tijd: 5 min. Bespreek in viertallen (gemengd):  Hoe gemotiveerd zijn uw leerlingen/ studenten voor het leren van uw doeltaal?  Waaruit blijkt dat?  Welke acties onderneemt u om de motivatie van uw leerlingen te verhogen?  Wat is hiervan het effect? Maak vervolgens een top 3 van de meest effectieve motivatieverhogende interventies uit uw eigen lespraktijk.

4 23 januari 2015 universitair onderwijscentrum groningen dag van taal, kunsten & cultuur 2015 Over leermotivatie in Nederland Nederlandse leerlingen:  zijn minder gemotiveerd dan buitenlandse leeftijdsgenoten;  ervaren minder leerplezier;  scoren laag op intrinsieke én instrumentele motivatie;  weten vaak niet waarom ze een taak moeten uitvoeren en vinden taken onvoldoende op hen afgestemd (Onderwijsinspectie, 2014).  Slechts 40 % is tevreden over de mate waarin leraren hen weten te motiveren (LAKS, 2012).

5 23 januari 2015 universitair onderwijscentrum groningen dag van taal, kunsten & cultuur 2015 Over leermotivatie in Nederland En de motivatie voor het leren van mvt?  De motivatie voor het leren van Duits als tweede vreemde taal is een groot probleem (DIA, 2010)  Verhogen van motivatie is van belang om daling niveau Duits en Frans tegen te gaan (Canton en Klein, 2009)  Studiedag “Motivatie verhoogd? Prestaties verbeterd!” (APS, 2014)  Studiedag “De leerling aan zet: Motiverend taalonderwijs” (APS, 2015)

6 23 januari 2015 universitair onderwijscentrum groningen dag van taal, kunsten & cultuur 2015 Motivatie & moderne vreemde talen Een zoektocht…  Integrative motivation (Gardner, 1985)  Selfdetermination theory (Noels et al. 2000)  Task motivation (Jülkunen, 2001)  International posture (Yashima, 2004)  L2 Motivational Self system (Dörnyei, 2005)  Willingness to communicate (MacIntyre, 2007)  Complex dynamics system (Larsen-Freeman, 2007)  En vele anderen, zie ook schema Fifteen Key Motivational Concepts: Rocks in SLA (MacIntyre, 2010)

7 23 januari 2015 universitair onderwijscentrum groningen dag van taal, kunsten & cultuur 2015 MacIntyre, P.D. et al. (2010) ConceptExample AcculturationSchumann, 1978 Action controlKuhl, 1994 Complex, dynamic systemsLarsen-Freeman, 2007 Ethnolinguistic vitalityGiles and Byrne, 1982 Integrative motivationGardner, 1985 International postureYashima et al., 2004 InvestmentNorton, 2001 L2 motivational self systemDörnyei, 2005 Learner autonomyUshioda, 2001 Physiological approachesSchumann et al., 2004 Process ModelDörnyei & Otto, 1998 Self-determinationNoels, 2001 Self-confidenceClément, 1986 Task motivationJülkunen, 2001 Willingness to communicateMacIntyre, 2007

8 23 januari 2015 universitair onderwijscentrum groningen dag van taal, kunsten & cultuur 2015 Motivatie & modernevreemdetalendidactiek Welke vakdidactische principes vindt u belangrijk? Vanuit de lerarenopleiding:  Moderne vreemde talen in de onderbouw (Staatsen, 2009)  Didactiek van het vreemdetalenonderwijs (Kwakernaak, 2009)  Vreemdetalenonderwijs geven (Boersma Elferink en Mitzschke (red.), 2015) En vanuit de praktijk?

9 23 januari 2015 universitair onderwijscentrum groningen dag van taal, kunsten & cultuur 2015 Motivatie & modernevreemdetalendidactiek Ten methodological principles (Long, 2009): 1.Use task, not text, as the unit of analysis. 2.Promote learning by doing. 3.Elaborate input (do not simplify; do not rely solely on “authentic” texts). 4.Provide rich (not impoverished) input. 5.Encourage inductive (“chunk”) learning. 6.Focus on form. 7.Provide negative feedback. 8.Respect “learner syllabuses”/developmental processes. 9.Promote cooperative/ collaborative learning. 10.Individualize instruction (psycholinguistically, and according to communicative needs).

10 23 januari 2015 universitair onderwijscentrum groningen dag van taal, kunsten & cultuur 2015 Een dynamisch duo Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Blaise Pascal

11 23 januari 2015 universitair onderwijscentrum groningen dag van taal, kunsten & cultuur 2015 Een praktisch basismodel Janssen, F.J.J.M. (2013) Een praktisch basismodel voor het verhogen van prestatie en motivatie van alle leerlingenEen praktisch basismodel voor het verhogen van prestatie en motivatie van alle leerlingen. Kwaliteitskaart School aan Zet Hele Taak Eerst principe

12 23 januari 2015 universitair onderwijscentrum groningen dag van taal, kunsten & cultuur 2015 Opdracht Ronde 1: Experts (gemengd) Tijd: 20 min. 1.Wat is de kern van deze theorie? 2.Hoe kunt u deze theorie vertalen naar praktische interventies voor de mvt? 3.Maak een overzicht van de meest bruikbare praktische ideeën. 4.Tijd over? Maak een concrete lesopzet die voor alle mvt gebruikt kan worden.

13 23 januari 2015 universitair onderwijscentrum groningen dag van taal, kunsten & cultuur 2015 Opdracht ronde 2: Experts (per taal) Tijd: 10 min. Denken, individueel:  Wat waren de belangrijkste uitkomsten van ronde 1 voor uw eigen vak?  Welke praktische mogelijkheden ziet u voor uw eigen lespraktijk? Deel uw bevindingen met uw doeltaalgenoten. Wissel daarna gezamenlijk ideeën uit.

14 23 januari 2015 universitair onderwijscentrum groningen dag van taal, kunsten & cultuur 2015 Synthese 1.Welke praktische ideeën hebben beide opdrachten opgeleverd? 2.Heeft u verschillen geconstateerd tussen mvt-brede samenwerking en overleg per vak? Zo ja, welke? 3.Wat neemt u mee naar uw eigen lespraktijk? 4.Wat is er volgens u nodig om leerlingen meer te motiveren voor het leren van uw taal? 5.Hoe kunnen we daar gezamenlijk zorg voor dragen?

15 23 januari 2015 universitair onderwijscentrum groningen dag van taal, kunsten & cultuur 2015 Hartelijk dank voor uw aandacht en waardevolle inbreng. Vragen/opmerkingen/ideeën? Aarzel niet om contact op te nemen: i.elferink@nhl.nl Au plaisir de vous revoir ! NHL Leraar Frans

16 23 januari 2015 universitair onderwijscentrum groningen dag van taal, kunsten & cultuur 2015 Literatuurreferenties Canton, J. & Klein, D. (2009). Vakdossier Frans/Duits. Enschede: Stichting leerplanontwikkeling. De Bot, K., Lowie, W. & Verspoor, M. (2007). A Dynamic Systems Theory approach to second language acquisition.Bilingualism: Language and Cognition 10, 7-21. Dörnyei, Z. (2005). The psychology of the language learner: Individual Differences in Second Language Acquisition.Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. Dörnyei, Z. & Hadfield, J. (2013). Motivating learning. Harlow: Pearson Education Limited. Dörnyei, Z. & Kubanyiova, M. (2014). Motivating learners, motivating teachers. Building vision in the language classroom. Cambridge: Cambridge University Press. Dörnyei, Z. & Ottó, I. (1998). Motivation in action: A process model of L2 motivation. Working Papers in Applied Linguistics. 4, 43-69. London: Thames Valley University. Dörnyei, Z. & Ushioda E. (2009). Motivation, language identity and the L2 self. Bristol: Multilingual Matters. Dörnyei, Z. & Ushioda, E. (2011). Teaching and researching motivation (2e druk), Harlow: Pearson Education Limited. Doughty, C.J. & Long, M. H. (2009). The Handbook of Language Teaching. Oxford: Blackwell Publishing. Duitsland Instituut Amsterdam (2010). Rapport Belevingsonderzoek Duits. Geraadpleegd op 29 april 2014: http://www.duitslandinstituut.nl/art/uploads/files/2011/Rapport%20belevingsonderzoek.pdf http://www.duitslandinstituut.nl/art/uploads/files/2011/Rapport%20belevingsonderzoek.pdf Ellis, R. (2003). Task-based language learning and teaching. Oxford: Oxford University Press. Ellis, R. & Shintani, N. (2014). Exploring Language Pedagogy through Second Language Acquisition Research. Routledge.

17 23 januari 2015 universitair onderwijscentrum groningen dag van taal, kunsten & cultuur 2015 Literatuurreferenties Gardner, R.C. (1985). Social psychology and second language learning: The role of attitudes and motivation. London: Edward Arnold. Gille, E. & Kordes, J. (2012). Vaardigheden Engels en Duits van Nederlandse leerlingen in Europees perspectief. Resultaten European Survey on Language Competences 2011. Arnhem: Cito. Hattie, J. (2009). Visible learning: A Synthesis of over 800 Meta-Analyses relating to Achievement. London: Routledge. Inspectie van het onderwijs (2014). De staat van het onderwijs. Onderwijsverslag 2012-2013. Utrecht: Inspectie van het Onderwijs. Janssen, F.J.J.M. (2013). Een praktisch basismodel voor het verhogen van prestatie en motivatie van alle leerlingen. Kwaliteitskaart School aan Zet (met korte kennisclip). http://talentstimuleren.nl/onderwijs/havo-vwo/videos/78-gedifferentieerd-uitdagen Janssen, F.J.J.M., Westbroek, H.B., Doyle, W. & Driel, van J.H. (2013). How to make innovations practical. Teachers College Record, 115 (7), 1-43. Janssen, F.J.J.M., Westbroek, H.B. & W. Doyle (2014). How to make guided discovery learning practical for student teachers. Instructional Science, 42, 67-90. http://talentstimuleren.nl/onderwijs/havo-vwo/videos/78-gedifferentieerd-uitdagen

18 23 januari 2015 universitair onderwijscentrum groningen dag van taal, kunsten & cultuur 2015 Literatuurreferenties Janssen, F.J.J.M., Westbroek, H.B. & W. Doyle (2014). The practical turn in teacher education. Designing a preparation sequence for core practice frames. Journal of Teacher Education,65(3), 195-206. Janssen, F.J.J.M., Westbroek, H.B. & W. Doyle (2014). Practicality studies: How to move from what works in principle to what works in practice. Journal of the Learning Sciences. Jülkunen, K. (2001). Situation and task specific motivation in foreign language learning. In Z. Dörnyei & R. Schmidt (red.), Motivation and second language learning (p. 29–42). Honolulu: University of Hawai Press. LAKS (2012). Laksmonitor 2012. Het tevredenheidsonderzoek onder leerlingen in het voortgezet onderwijs. Utrecht: LAKS. Lightbown, P. M. & Spada, N. (2013). How languages are learned (4e druk). Oxford: Oxford University Press. Long, M.H. (2009), Methodological principles for language teaching. In C. J. Doughty & M.H. Long (red.). The Handbook of Language Teaching (p. 373-394). Oxford: Wiley- Blackwell. MacIntyre, P.D. (2007). Willingness to Communicate in the Second Language: Understanding the Decision to Speak as a Volitional Process. The Modern Language journal, 91 (4), 564–576 Noels, K.A., Clément, R. & Pelletier, L.G. & Vallerand, R.J. (2000). Why are you learning a second language ? Motivational orientations and self-determination theory. Language learning 50: 57-85. Tomlinson C. A. & Eidson C.C. (2005). Differentiation in practice, a resource guide for differentiating Curriculum, Grade 9-12. Alexandria-Virginia: The Association of Supervision of Curriculum Development.

19 23 januari 2015 universitair onderwijscentrum groningen dag van taal, kunsten & cultuur 2015 Motivatie & modernevreemdetalendidactiek Principles of language learning and teaching (Brown, 2001) 1.Automaticity 2.Meaningful learning 3.The Anticipation of Reward 4.Intrinsic Motivation 5.Strategic Investment 6.Autonomy 7.Language Ego 8.Willingness to communicate 9.The Language-Culture connection 10.The Native Language Effect 11.Interlanguage 12.Communicative Competence


Download ppt "23 januari 2015 universitair onderwijscentrum groningen dag van taal, kunsten & cultuur 2015 23 januari 2015 universitair onderwijscentrum groningen dag."

Verwante presentaties


Ads door Google