De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Motivatie en modernevreemdetalendidactiek: een dynamisch duo

Verwante presentaties


Presentatie over: "Motivatie en modernevreemdetalendidactiek: een dynamisch duo"— Transcript van de presentatie:

1 Motivatie en modernevreemdetalendidactiek: een dynamisch duo
Totaal: 75 minuten Vooraf: deelnemers kiezen foto die bij hun doeltaal past voor groepsindeling (introductie en ronde 1 experts). 2 min. Starten met korte introductie over: mezelf, mijn motivatie om Frans te gaan studeren, om anderen Frans te leren, om leraren op te leiden en om onderzoek op te zetten mbt dit onderwerp. Drijfveren en overtuigingen. Deelnemers vragen voor zichzelf te bedenken way hun drijfveren en waren, zijn en hun overtuigingen. Uit onderzoek wordt één ding duidelijk: de docent en zijn/haar eigen motivatie is een belangrijke factor in de motivatie van leerlingen. Inge Elferink NHL Hogeschool

2 Kennismaking & introductieopdracht motivatie
Over leermotivatie VO-leerlingen in Nederland Motivatie & moderne vreemde talen Motivatie & modernevreemdetalendidactiek Een dynamisch duo Opdracht ronde 1: Experts (gemengd) Opdracht ronde 2: Experts (per taal) Synthese 2 min. Inhoud

3 Kennismaken & introductieopdracht
Tijd: 5 min. Bespreek in viertallen (gemengd): Hoe gemotiveerd zijn uw leerlingen/ studenten voor het leren van uw doeltaal? Waaruit blijkt dat? Welke acties onderneemt u om de motivatie van uw leerlingen te verhogen? Wat is hiervan het effect? Maak vervolgens een top 3 van de meest effectieve motivatieverhogende interventies uit uw eigen lespraktijk. 7 min. Kennismaken & introductieopdracht

4 Over leermotivatie in Nederland
Nederlandse leerlingen: zijn minder gemotiveerd dan buitenlandse leeftijdsgenoten; ervaren minder leerplezier; scoren laag op intrinsieke én instrumentele motivatie; weten vaak niet waarom ze een taak moeten uitvoeren en vinden taken onvoldoende op hen afgestemd (Onderwijsinspectie, 2014). Slechts 40 % is tevreden over de mate waarin leraren hen weten te motiveren (LAKS, 2012). 5 min. Over leermotivatie in Nederland

5 Over leermotivatie in Nederland
En de motivatie voor het leren van mvt? De motivatie voor het leren van Duits als tweede vreemde taal is een groot probleem (DIA, 2010) Verhogen van motivatie is van belang om daling niveau Duits en Frans tegen te gaan (Canton en Klein, 2009) Studiedag “Motivatie verhoogd? Prestaties verbeterd!” (APS, 2014) Studiedag “De leerling aan zet: Motiverend taalonderwijs” (APS, 2015) 2 min. Over leermotivatie in Nederland

6 Motivatie & moderne vreemde talen
Een zoektocht… Integrative motivation (Gardner, 1985) Selfdetermination theory (Noels et al. 2000) Task motivation (Jülkunen, 2001) International posture (Yashima, 2004) L2 Motivational Self system (Dörnyei, 2005) Willingness to communicate (MacIntyre, 2007) Complex dynamics system (Larsen-Freeman, 2007) En vele anderen, zie ook schema Fifteen Key Motivational Concepts: Rocks in SLA (MacIntyre, 2010) 5 min. Motivatie & moderne vreemde talen

7 MacIntyre, P.D. et al. (2010) Concept Example Acculturation
Schumann, 1978 Action control Kuhl, 1994 Complex, dynamic systems Larsen-Freeman, 2007 Ethnolinguistic vitality Giles and Byrne, 1982 Integrative motivation Gardner, 1985 International posture Yashima et al., 2004 Investment Norton, 2001 L2 motivational self system Dörnyei, 2005 Learner autonomy Ushioda, 2001 Physiological approaches Schumann et al., 2004 Process Model Dörnyei & Otto, 1998 Self-determination Noels, 2001 Self-confidence Clément, 1986 Task motivation Jülkunen, 2001 Willingness to communicate MacIntyre, 2007 2 min.

8 Motivatie & modernevreemdetalendidactiek
Welke vakdidactische principes vindt u belangrijk? Vanuit de lerarenopleiding: Moderne vreemde talen in de onderbouw (Staatsen, 2009) Didactiek van het vreemdetalenonderwijs (Kwakernaak, 2009) Vreemdetalenonderwijs geven (Boersma Elferink en Mitzschke (red.), 2015) En vanuit de praktijk? 5 min. Brug tussen motivatie en mvt-didactiek Enkele vragen die ik mezelf, als docent en lerarenopleider, heb gesteld: « hoe motiverend zijn mijn lessen eigenlijk? », « wat leren we studenten qua mvt-didactiek? », « welke rol speelt motivatie daarin? » Motivatie & modernevreemdetalendidactiek

9 Motivatie & modernevreemdetalendidactiek
Ten methodological principles (Long, 2009): Use task, not text, as the unit of analysis. Promote learning by doing. Elaborate input (do not simplify; do not rely solely on “authentic” texts). Provide rich (not impoverished) input. Encourage inductive (“chunk”) learning. Focus on form. Provide negative feedback. Respect “learner syllabuses”/developmental processes. Promote cooperative/ collaborative learning. Individualize instruction (psycholinguistically, and according to communicative needs). 5 min. Methodological principles (MPs) are universally desirable instructional design features, motivated by theory and research findings in SLA [second language acquisition], educational psychology, general educational curriculum design, and elsewhere, which show them either to be necessary for SLA or facilitative of it. (Long, 2009, p. 376) 1. Gebruik taak, niet tekst, als uitgangspunt (het gaat niet om het taalmateriaal op zich, maar om wat de leerder ermee moet doen); 2. Bevorder leren door doen; 3. Bewerk en versterk input; 4. Zorg voor rijke input; 5. Bevorder het leren van betekenisvolle eenheden (chunks) 6. Focus op taalvorm 7. Geef feedback bij relevante fouten en leerproblemen; 8. Houd rekening met natuurlijke taalverwervingsprocessen; 9. Bevorder leren door samenwerken 10. Stem instructie af op de behoeften van taalleerders . Motivatie & modernevreemdetalendidactiek

10 Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Blaise Pascal
5 min. Simpele uitleg over CDST verwijzen naar presentatie Wander en Marjolijn vorig jaar DKTC, publicaties Kees. Individual differences maar ook allerlei non-lineaire verbanden Meer kijken naar individuele leerlingen en motivatie onderzoeken Een dynamisch duo

11 Een praktisch basismodel
Janssen, F.J.J.M. (2013) Een praktisch basismodel voor het verhogen van prestatie en motivatie van alle leerlingen. Kwaliteitskaart School aan Zet Hele Taak Eerst principe 5 min. Brug motivatie mvt en model Janssen Een praktisch basismodel

12 Opdracht Ronde 1: Experts (gemengd)
Tijd: 20 min. Wat is de kern van deze theorie? Hoe kunt u deze theorie vertalen naar praktische interventies voor de mvt? Maak een overzicht van de meest bruikbare praktische ideeën. Tijd over? Maak een concrete lesopzet die voor alle mvt gebruikt kan worden. 20 min. Opdracht Ronde 1: Experts (gemengd)

13 Opdracht ronde 2: Experts (per taal)
Tijd: 10 min. Denken, individueel: Wat waren de belangrijkste uitkomsten van ronde 1 voor uw eigen vak? Welke praktische mogelijkheden ziet u voor uw eigen lespraktijk? Deel uw bevindingen met uw doeltaalgenoten. Wissel daarna gezamenlijk ideeën uit. 10 min. Opdracht ronde 2: Experts (per taal)

14 Welke praktische ideeën hebben beide opdrachten opgeleverd?
Heeft u verschillen geconstateerd tussen mvt-brede samenwerking en overleg per vak? Zo ja, welke? Wat neemt u mee naar uw eigen lespraktijk? Wat is er volgens u nodig om leerlingen meer te motiveren voor het leren van uw taal? Hoe kunnen we daar gezamenlijk zorg voor dragen? 5 min. Synthese

15 Hartelijk dank voor uw aandacht en waardevolle inbreng
Hartelijk dank voor uw aandacht en waardevolle inbreng. Vragen/opmerkingen/ideeën? Aarzel niet om contact op te nemen: Au plaisir de vous revoir ! NHL Leraar Frans 2 min. Kort noemen pilot, onderzoeksopzet en onderzoek studenten.

16 Literatuurreferenties
Canton, J. & Klein, D. (2009). Vakdossier Frans/Duits. Enschede: Stichting leerplanontwikkeling. De Bot, K., Lowie, W. & Verspoor, M. (2007). A Dynamic Systems Theory approach to second language acquisition. Bilingualism: Language and Cognition 10, Dörnyei, Z. (2005). The psychology of the language learner: Individual Differences in Second Language Acquisition. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. Dörnyei, Z. & Hadfield, J. (2013). Motivating learning. Harlow: Pearson Education Limited. Dörnyei, Z. & Kubanyiova, M. (2014). Motivating learners, motivating teachers. Building vision in the language classroom. Cambridge: Cambridge University Press. Dörnyei, Z. & Ottó, I. (1998). Motivation in action: A process model of L2 motivation. Working Papers in Applied Linguistics. 4, London: Thames Valley University. Dörnyei, Z. & Ushioda E. (2009). Motivation, language identity and the L2 self. Bristol: Multilingual Matters. Dörnyei, Z. & Ushioda, E. (2011). Teaching and researching motivation (2e druk), Harlow: Pearson Education Limited. Doughty, C.J. & Long, M. H. (2009). The Handbook of Language Teaching. Oxford: Blackwell Publishing. Duitsland Instituut Amsterdam (2010). Rapport Belevingsonderzoek Duits. Geraadpleegd op 29 april 2014: Ellis, R. (2003). Task-based language learning and teaching. Oxford: Oxford University Press. Ellis, R. & Shintani, N. (2014). Exploring Language Pedagogy through Second Language Acquisition Research. Routledge. Literatuurreferenties

17 Literatuurreferenties
Gardner, R.C. (1985). Social psychology and second language learning: The role of attitudes and motivation. London: Edward Arnold. Gille, E. & Kordes, J. (2012). Vaardigheden Engels en Duits van Nederlandse leerlingen in Europees perspectief. Resultaten European Survey on Language Competences Arnhem: Cito. Hattie, J. (2009). Visible learning: A Synthesis of over 800 Meta-Analyses relating to Achievement. London: Routledge. Inspectie van het onderwijs (2014). De staat van het onderwijs. Onderwijsverslag Utrecht: Inspectie van het Onderwijs. Janssen, F.J.J.M. (2013). Een praktisch basismodel voor het verhogen van prestatie en motivatie van alle leerlingen. Kwaliteitskaart School aan Zet (met korte kennisclip). Janssen, F.J.J.M., Westbroek, H.B., Doyle, W. & Driel, van J.H. (2013). How to make innovations practical. Teachers College Record, 115 (7), Janssen, F.J.J.M., Westbroek, H.B. & W. Doyle (2014). How to make guided discovery learning practical for student teachers. Instructional Science, 42, Literatuurreferenties

18 Literatuurreferenties
Janssen, F.J.J.M., Westbroek, H.B. & W. Doyle (2014). The practical turn in teacher education. Designing a preparation sequence for core practice frames. Journal of Teacher Education, 65(3), Janssen, F.J.J.M., Westbroek, H.B. & W. Doyle (2014). Practicality studies: How to move from what works in principle to what works in practice. Journal of the Learning Sciences. Jülkunen, K. (2001). Situation and task specific motivation in foreign language learning. In Z. Dörnyei & R. Schmidt (red.), Motivation and second language learning (p. 29–42). Honolulu: University of Hawai Press. LAKS (2012). Laksmonitor Het tevredenheidsonderzoek onder leerlingen in het voortgezet onderwijs. Utrecht: LAKS. Lightbown, P. M. & Spada, N. (2013). How languages are learned (4e druk). Oxford: Oxford University Press. Long, M.H. (2009), Methodological principles for language teaching. In C. J. Doughty & M.H. Long (red.). The Handbook of Language Teaching (p ). Oxford: Wiley- Blackwell. MacIntyre, P.D. (2007). Willingness to Communicate in the Second Language: Understanding the Decision to Speak as a Volitional Process. The Modern Language journal, 91 (4), 564–576 Noels, K.A., Clément, R. & Pelletier, L.G. & Vallerand, R.J. (2000). Why are you learning a second language ? Motivational orientations and self-determination theory. Language learning 50: Tomlinson C. A. & Eidson C.C. (2005). Differentiation in practice, a resource guide for differentiating Curriculum, Grade Alexandria-Virginia: The Association of Supervision of Curriculum Development. Literatuurreferenties

19 Motivatie & modernevreemdetalendidactiek
Principles of language learning and teaching (Brown, 2001) Automaticity Meaningful learning The Anticipation of Reward Intrinsic Motivation Strategic Investment Autonomy Language Ego Willingness to communicate The Language-Culture connection The Native Language Effect Interlanguage Communicative Competence 5 min. Motivatie & modernevreemdetalendidactiek


Download ppt "Motivatie en modernevreemdetalendidactiek: een dynamisch duo"

Verwante presentaties


Ads door Google