De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pabo instroom geschiedenis

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pabo instroom geschiedenis"— Transcript van de presentatie:

1 Pabo instroom geschiedenis

2 Wat is blijven hangen? Tijdvak 1 (jagers en boeren)
B.1.1 De aspirant-student kan uitleggen waarom jagers-verzamelaars nomaden waren B.1.2 De aspirant-student kan veranderingen toelichten die het gevolg waren van de agrarische revolutie. Tijdvak 2 (Grieken en Romeinen) B.2.1 De aspirant-student kan Grieks-Romeinse cultuur herkennen en beschrijven. B.2.2 De aspirant-student kan voorbeelden herkennen en beschrijven van de beïnvloeding van de Grieks-Romeinse cultuur op de Germaanse cultuur. B.2.3 De aspirant-student kan de ontwikkeling van het christendom in het Romeinse Rijk beschrijven

3 Les 2 (middeleeuwen) Tijd van monniken en ridders
B.3.1 De aspirant-student kan beschrijven hoe het christendom zich in Europa verspreidde. B.3.2 De aspirant-student kan het ontstaan van de islam beschrijven B.3.3 De aspirant-student kan beschrijven hoe de islam zich verspreidde B.3.4 De aspirant-student kan hofstelsel, leenstelsel en horigheid uitleggen Tijd van steden en staten B.4.1 De aspirant-student kan de opkomst van handel en het ontstaan van steden uitleggen B.4.2 De aspirant-student kan uitleggen waarom de steden zelfstandiger werden ten opzichte van de adel. B.4.3 De aspirant-student kan aan de hand van het Bourgondische Rijk het ontstaan van staten binnen Europa beschrijven

4 Ondergang West-Romeinse Rijk
Volksverhuizingen Te weinig inkomsten (geen oorlogsbuit, geen hervormingen in belastingstelsel) Geen eenheid Teveel tegenstanders (Germanen / hunnen / Perzen) Opvolgingsstrijd Rijk is te groot Decentralisatie

5 Val West-Romeinse rijk
Kaart volksverhuizingen

6 Nieuwe rijken Slechte economie / veiligheid Handel valt weg
Slechte infrastructuur Noormannen / moren plunderaars

7 Franken

8 Oplossingen voor economie / veiligheid Hofstelsel Leenstelsel
Franken Oplossingen voor economie / veiligheid Hofstelsel Leenstelsel

9 Opdracht Probeer d.m.v. een afbeelding / schema aan te tonen hoe het leenstelsel en het hofstelsel werken. Ca 7 a 8 minuten de tijd.

10 Leenstelsel

11 Hofstelsel Hofstelsel Domein

12 Standenmaatschappij (tot 1789)
Gevolg Standenmaatschappij (tot 1789)

13 Franken worden groot rijk! Nieuw West-Romeins Rijk?

14 Verspreiding van het christendom
Clovis ‘koning der Franken’ Bekeert zich tot Katholicisme Hij en opvolgers sturen zendelingen/ Missionarissen kerstening

15 Pabo instroom geschiedenis
Missionarissen: Willibrord Liudger Bonifatius

16 ‘Kom ik in hemel mijn voorouders wel weer tegen?’
Koning Radboud (716) ‘Kom ik in hemel mijn voorouders wel weer tegen?’

17 Ten tijde van de Franken Stichten van Kloosters
Monniken kunnen schrijven Behouden geschreven cultuur Verspreiders christendom

18 Ontstaan Islam (7e eeuw) Waarom belangrijk om te behandelen?
Islam is de op één na grootste godsdienst (ruim 1,5 miljard gelovigen)

19 Werkvorm ‘teken een moskee’

20

21 Ontstaan Islam In het jaar 622 ontstond in Mekka de islam. De stichter van dit geloof was de Arabische koopman Mohammed. Zijn boodschap werd opgeschreven in de Koran, het heilige boek van de moslims.

22 Pabo instroom geschiedenis

23 Verspreiding Islam Taak van de moslims om geloof te verspreiden
Tolerant Groot handelsrijk

24 Opsplitsing Soennieten & Sjiieten

25 Pauze

26 Hoe kon de handel opbloeien zodat steden ontstonden?
Geen aanvallen meer van andere volken Voedselproductie steeg Meer landbouwgrond (kappen bossen, polders) Drieslagstelsel Paard in plaats van os Verbeteren van werktuigen (ploeg)

27 Gevolgen van voedselproductiestijging
Het teveel aan voedsel kan verhandeld worden. Bevolkingsgroei Niet iedereen hoeft meer voedsel te verbouwen. Specialiseren in voedselproductie en specialisatie in beroepen. -> Gildes Ontstaan Steden

28 Verandering in de samenleving

29 Bestuur steden Schout Schout handelt namens de heer Schepenen
Heer krijgt geld, stad krijgt rechten Schepenen Bestuurders Zorgden voor openbare orde

30 Handelsverbond Hanzesteden

31 Europa wordt rijker en machtiger

32 Waarom kregen koningen in West Europa steeds minder macht aan het einde van Tijdvak 3?
Adel -> maakte leendiensten erfelijk! (tijdvak 3) Het land werd versnipperd en werd bestuurd vazallen (leenmannen). De koning had weinig meer te zeggen

33 Wat deden vorsten om toch hun macht terug te krijgen in de late middeleeuwen?
- Centralisatie, ambtenarenapparaat, staand leger. - Dit kon nu omdat ze meer belastinggeld binnen kregen

34 Hoe wilden koningen dit doen?
Ambtenaren Centralisatie Gevolgen voor adel & natievorming

35 Hertogen van bourgondie willen eigen staat stichten (leenmannen)
Krijgen groot rijk door trouwen en oorlog voering. Spelen de koning van Frankrijk en de keizer van Duitsland tegen elkaar uit! Beriepen zich op oud koninkrijk Hertogen hadden gebieden aan de grens van een rijk (mochten leger hebben)

36 Koninkrijk Bourgondië?
Karel de stoute sterft in 1477 Heeft geen mannelijke opvolger.

37 Huiswerk Cultureel / religieus Politiek / bestuurlijk
Economisch / sociaal Bronnen van het tijdvak


Download ppt "Pabo instroom geschiedenis"

Verwante presentaties


Ads door Google