De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het Vlaamse fietsbeleid door een Nederlandse bril Otto van Boggelen Coördinator Fietsberaad.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het Vlaamse fietsbeleid door een Nederlandse bril Otto van Boggelen Coördinator Fietsberaad."— Transcript van de presentatie:

1 Het Vlaamse fietsbeleid door een Nederlandse bril Otto van Boggelen Coördinator Fietsberaad

2 Het Nederlandse fietsbeleid door een Vlaamse bril Otto van Boggelen Coördinator Fietsberaad

3

4

5 1950 –1975: - Suburbanisatie - Autobezit - Verkeersbeleid - Ouderwets 1975 - nu: - Suburbanisatie - Autobezit + Verkeersbeleid + Schoon&gezond

6

7 Voorbeeldroutes Tilburg & Den Haag Netwerk Delft Lelystad, Almere, Houten Gemeentelijke Infra-plannen Rijksbijdrageregelingen Masterplan Fiets GDU, BDU Fietsberaad Modernisering Stallingen Stations

8 Bijdrageregeling Periode 1976 tm 1996 –Ca 25 milj euro/jaar; –50% tot 80% van de kosten Beoordeeld door regionale directies RWS Ook aparte regeling voor veiligheid en OV Gepresenteerd als inhaalslag Evaluatie –66 % naar fietspaden en -stroken –Duidelijke stimulans, veel vraag –Projecten vernieuwender en groter

9 Masterplan Fiets Periode 1990-1997 SVV II: leefbaarheid en bereikbaarheid Projectgroep Rijk met grote vrijheid –Medewerkers ministerie en Rijkswaterstaat –Ca. 5 fte Ca 2,5 miljoen euro per jaar 112 (voorbeeld) projecten Betrokken bij toekenning rijkssubsidie

10 5 Speerpunten MPF Overstap auto -> fiets Overstap auto -> OV+ fiets Veiligheid Fietsparkeren en diefstalpreventie Communicatie –Doel: Fiets integraal onderdeel van Verkeer- Vervoerplannen –Doelgroep: andere overheden! –Goede voorzieningen = de kern.

11 Decentralisatie 1996: geld naar provincies en regio’s. (GDU) Later ook OV- en MIT-gelden (BDU). Elke provincie eigen aanpak –Boekhoudkundig sturen en extra geld Eerste indruk: meer fietsprojecten Kennisontwikkeling blijft centraal Verder: –Ook: Rijksgelden in gebiedgerichte aanpak –Aparte Rijksgeld voor stationsstallingen –Veel EU en NL-potjes voor creatieve gemeenten

12 Decentralisatie (2) GDU, GDU+, BDU Door provincies en stadsregio’s Fietsinfra Veiligheid Bereikbaar- heid Kleinere MIT-projecten OV& weg Exploitatie OV

13 Voorbeeld Zuid Holland 4 miljoen inwoners, waarvan 0,9 miljoen Haaglanden 1,2 miljoen Rijnmond

14 Voorbeeld Zuid Holland BDU -> subsidie voor fietsprojecten –Rijnmond & Haaglanden ook BDU Extra 21 milj./jaar eigen geld –Rijnmond & Haaglanden ook eigen geld Nadruk op draagvlak Overprogrammering Proef met aanbesteding

15 Activiteiten Fietsberaad Onderzoek Bijeenkomsten Website met kennisbank Magazine Fietsverkeer Publicaties

16 Leden: Medewerkers van gemeenten Medewerkers van regionale overheden NS-Fiets, V&W, Fietsersbond, CROW, Adviesbureaus

17 Publicaties (1) Verhardingskeuze voor fietsroutes Fietsdiefstal: registratie en handhaving Vervoerwijzekeuze op basisscholen Evaluatie en monitoring Fietsparkeren bij stations

18 Publicaties (2) Fietsvriendelijke verkeerslichten Fietsen in voetgangersgebieden Beleidswijzer: kennis gebundeld Analyse fietsgebruik Ontwerpwijzer Fietsverkeer

19 Is decentralisatie goed? Vrijheid gemeente is goed –Lokaal veel draagvlak voor fiets. –Dicht bij de klant (weten wat goed is) Subsidies zijn wel stimulans –Gelijke monniken, gelijke kappen –Pas op administratieve rompslomp Nationale ambitie is katalysator –Ruggesteun voor lokale professionals, politici en bestuurders.

20 Dank voor uw aandacht


Download ppt "Het Vlaamse fietsbeleid door een Nederlandse bril Otto van Boggelen Coördinator Fietsberaad."

Verwante presentaties


Ads door Google