De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het Vlaamse fietsbeleid door een Nederlandse bril

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het Vlaamse fietsbeleid door een Nederlandse bril"— Transcript van de presentatie:

1 Het Vlaamse fietsbeleid door een Nederlandse bril
Otto van Boggelen Coördinator Fietsberaad

2 Het Nederlandse fietsbeleid door een Vlaamse bril
Otto van Boggelen Coördinator Fietsberaad

3

4

5 nu: Suburbanisatie Autobezit + Verkeersbeleid + Schoon&gezond 1950 –1975: Suburbanisatie Autobezit Verkeersbeleid Ouderwets

6

7 Rijksbijdrageregelingen
Voorbeeldroutes Tilburg & Den Haag Modernisering Stallingen Stations Lelystad, Almere, Houten Netwerk Delft Gemeentelijke Infra-plannen Masterplan Fiets Fietsberaad Rijksbijdrageregelingen GDU, BDU

8 Bijdrageregeling Periode 1976 tm 1996
Ca 25 milj euro/jaar; 50% tot 80% van de kosten Beoordeeld door regionale directies RWS Ook aparte regeling voor veiligheid en OV Gepresenteerd als inhaalslag Evaluatie 66 % naar fietspaden en -stroken Duidelijke stimulans, veel vraag Projecten vernieuwender en groter

9 Masterplan Fiets Periode 1990-1997
SVV II: leefbaarheid en bereikbaarheid Projectgroep Rijk met grote vrijheid Medewerkers ministerie en Rijkswaterstaat Ca. 5 fte Ca 2,5 miljoen euro per jaar 112 (voorbeeld) projecten Betrokken bij toekenning rijkssubsidie

10 5 Speerpunten MPF Overstap auto -> fiets
Overstap auto -> OV+ fiets Veiligheid Fietsparkeren en diefstalpreventie Communicatie Doel: Fiets integraal onderdeel van Verkeer- Vervoerplannen Doelgroep: andere overheden! Goede voorzieningen = de kern.

11 Decentralisatie 1996: geld naar provincies en regio’s. (GDU)
Later ook OV- en MIT-gelden (BDU). Elke provincie eigen aanpak Boekhoudkundig <-> sturen en extra geld Eerste indruk: meer fietsprojecten Kennisontwikkeling blijft centraal Verder: Ook: Rijksgelden in gebiedgerichte aanpak Aparte Rijksgeld voor stationsstallingen Veel EU en NL-potjes voor creatieve gemeenten

12 Door provincies en stadsregio’s
Decentralisatie (2) Fietsinfra Bereikbaar- heid Kleinere MIT-projecten OV& weg Exploitatie OV Veiligheid GDU, GDU+, BDU Door provincies en stadsregio’s

13 Voorbeeld Zuid Holland
4 miljoen inwoners, waarvan 0,9 miljoen Haaglanden 1,2 miljoen Rijnmond

14 Voorbeeld Zuid Holland
BDU -> subsidie voor fietsprojecten Rijnmond & Haaglanden ook BDU Extra 21 milj./jaar eigen geld Rijnmond & Haaglanden ook eigen geld Nadruk op draagvlak Overprogrammering Proef met aanbesteding

15 Activiteiten Fietsberaad
Onderzoek Bijeenkomsten Website met kennisbank Magazine Fietsverkeer Publicaties

16 Leden: Medewerkers van gemeenten Medewerkers van regionale overheden
NS-Fiets, V&W, Fietsersbond, CROW, Adviesbureaus

17 Publicaties (1) Verhardingskeuze voor fietsroutes
Fietsdiefstal: registratie en handhaving Vervoerwijzekeuze op basisscholen Evaluatie en monitoring Fietsparkeren bij stations

18 Publicaties (2) Fietsvriendelijke verkeerslichten
Fietsen in voetgangersgebieden Beleidswijzer: kennis gebundeld Analyse fietsgebruik Ontwerpwijzer Fietsverkeer    

19 Is decentralisatie goed?
Vrijheid gemeente is goed Lokaal veel draagvlak voor fiets. Dicht bij de klant (weten wat goed is) Subsidies zijn wel stimulans Gelijke monniken, gelijke kappen Pas op administratieve rompslomp Nationale ambitie is katalysator Ruggesteun voor lokale professionals, politici en bestuurders.

20 Dank voor uw aandacht


Download ppt "Het Vlaamse fietsbeleid door een Nederlandse bril"

Verwante presentaties


Ads door Google