De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgieds. H. van Hemmen (Ede) Collecte: Diaconie Psalm127:1 Gezang119:1, 3, 5 Opwekking331: Matteüs19:16 - 19,22: 34 - 40 Opwekking51: Lukas6:12 - 16.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgieds. H. van Hemmen (Ede) Collecte: Diaconie Psalm127:1 Gezang119:1, 3, 5 Opwekking331: Matteüs19:16 - 19,22: 34 - 40 Opwekking51: Lukas6:12 - 16."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgieds. H. van Hemmen (Ede) Collecte: Diaconie Psalm127:1 Gezang119:1, 3, 5 Opwekking331: Matteüs19:16 - 19,22: 34 - 40 Opwekking51: Lukas6:12 - 16 LvdK320:1, 2, 4, 3 Gezang107:1, 2, 3, 4 Gezang182E:Amen

2 Voorganger: ds. H. van Hemmen (Ede) Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. H. van Hemmen (Ede) 16:30 voorganger: ds. A.H. van der Velden De collecte is bestemd voor de diaconie, onder andere gericht op ondersteuning van eigen gemeenteleden U wordt erop geattendeerd dat het vanmiddag extra druk kan zijn in het centrum van Best. Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

4 Agenda 21 februari22:30Catharina-nacht 22 februari9:30Kinderclub

5 Deze week zijn jarig: 18 februari:Isa de Groot 20 februari:S. Issa

6 Werkbezoek zendingsprojecten India van Kerken in het Zuiden en van Classis Dordrecht/Gorinchem Vanaf 11 tot en met 20 februari bezoeken Ko Jansen en Joost Sytsma (Kerken in het Zuiden) en Pieter Messelink (DVN) onder meer de Reformed Presbyterian Church of India en Presbyterian Theological Seminary in DehraDun. Vanaf 21 februari tot en met 5 maart bezoeken Tjerk Medemblik en Quintijn Schenkel (Classis Dordrecht/Gorinchem) en Jakolien Meas (DVN) onder meer de Reformed Presbyterian Church of North East India

7 Liturgieds. H. van Hemmen (Ede) Collecte: Diaconie Psalm127:1 Gezang119:1, 3, 5 Opwekking331: Matteüs19:16 - 19,22: 34 - 40 Opwekking51: Lukas6:12 - 16 LvdK320:1, 2, 4, 3 Gezang107:1, 2, 3, 4 Gezang182E:Amen

8 Liturgieds. H. van Hemmen (Ede) Collecte: Diaconie Psalm127:1 Gezang119:1, 3, 5 Opwekking331: Matteüs19:16 - 19,22: 34 - 40 Opwekking51: Lukas6:12 - 16 LvdK320:1, 2, 4, 3 Gezang107:1, 2, 3, 4 Gezang182E:Amen

9 Gezang 175C

10 Liturgieds. H. van Hemmen (Ede) Collecte: Diaconie Psalm127:1 Gezang119:1, 3, 5 Opwekking331: Matteüs19:16 - 19,22: 34 - 40 Opwekking51: Lukas6:12 - 16 LvdK320:1, 2, 4, 3 Gezang107:1, 2, 3, 4 Gezang182E:Amen

11 Psalm 127: 1 1 Wanneer de HEER het huis niet bouwt, is, alle metselwerk ten spijt, de opbouw niets dan ijdelheid. Wanneer de HEER de wacht niet houdt, geen wachter, die de vijand keert, geen stadsmuur die zijn aanval weert.

12 Liturgieds. H. van Hemmen (Ede) Collecte: Diaconie Psalm127:1 Gezang119:1, 3, 5 Opwekking331: Matteüs19:16 - 19,22: 34 - 40 Opwekking51: Lukas6:12 - 16 LvdK320:1, 2, 4, 3 Gezang107:1, 2, 3, 4 Gezang182E:Amen

13 Gezang 119, Gz32: 1, 3, 5 1 De kerk van alle tijden kent slechts één vaste grond: ’t is Christus, die door lijden zijn volk aan zich verbond. Om haar als bruid te werven, kwam Hij ten hemel af. ’t Was Hij die door zijn sterven aan haar het leven gaf.

14 Gezang 119, Gz32: 1, 3, 5 3 God houdt zijn kerk in leven, hoe ook bespot, verdrukt, door dwalingen omgeven, verscheurd, uiteengerukt. Al roepen van de tinnen de wachters nog: Hoe lang? Straks gaat de dag beginnen en ’t klagen wordt gezang.

15 Gezang 119, Gz32: 1, 3, 5 5 Nog weet zij zich verbonden in haar drieëenge Heer met wie zijn trouw bevonden, de strijders van weleer. Een wolk van Godsgetuigen omringt ons in de strijd, tot wij met hen ons buigen, gekroond met heerlijkheid.

16 Liturgieds. H. van Hemmen (Ede) Collecte: Diaconie Psalm127:1 Gezang119:1, 3, 5 Opwekking331: Matteüs19:16 - 19,22: 34 - 40 Opwekking51: Lukas6:12 - 16 LvdK320:1, 2, 4, 3 Gezang107:1, 2, 3, 4 Gezang182E:Amen

17 Opwekking 331 Breng dank aan de Eeuwige, breng dank aan de Heilige, breng dank aan onze Vader die ons Jezus zond. Breng dank aan de Eeuwige, breng dank aan de Heilige, breng dank aan onze Vader die ons Jezus zond.

18 Opwekking 331 Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk, zegt de arme: ik ben rijk, om wat de Here heeft gedaan voor ons. Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk, zegt de arme: ik ben rijk, om wat de Here heeft gedaan voor ons Breng dank.

19 Liturgieds. H. van Hemmen (Ede) Collecte: Diaconie Psalm127:1 Gezang119:1, 3, 5 Opwekking331: Matteüs19:16 - 19,22: 34 - 40 Opwekking51: Lukas6:12 - 16 LvdK320:1, 2, 4, 3 Gezang107:1, 2, 3, 4 Gezang182E:Amen

20 Liturgieds. H. van Hemmen (Ede) Collecte: Diaconie Psalm127:1 Gezang119:1, 3, 5 Opwekking331: Matteüs19:16 - 19,22: 34 - 40 Opwekking51: Lukas6:12 - 16 LvdK320:1, 2, 4, 3 Gezang107:1, 2, 3, 4 Gezang182E:Amen

21 Opwekking 51 Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt en uw blijdschap wordt vervuld. Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt en uw blijdschap wordt vervuld. (3x) Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt en uw blijdschap wordt vervuld.

22 Liturgieds. H. van Hemmen (Ede) Collecte: Diaconie Psalm127:1 Gezang119:1, 3, 5 Opwekking331: Matteüs19:16 - 19,22: 34 - 40 Opwekking51: Lukas6:12 - 16 LvdK320:1, 2, 4, 3 Gezang107:1, 2, 3, 4 Gezang182E:Amen

23 Liturgieds. H. van Hemmen (Ede) Collecte: Diaconie Psalm127:1 Gezang119:1, 3, 5 Opwekking331: Matteüs19:16 - 19,22: 34 - 40 Opwekking51: Lukas6:12 - 16 LvdK320:1, 2, 4, 3 Gezang107:1, 2, 3, 4 Gezang182E:Amen

24 Preek fundament

25 Preek fundament

26 Preek fundament

27 Preek fundament

28 Liturgieds. H. van Hemmen (Ede) Collecte: Diaconie Psalm127:1 Gezang119:1, 3, 5 Opwekking331: Matteüs19:16 - 19,22: 34 - 40 Opwekking51: Lukas6:12 - 16 LvdK320:1, 2, 4, 3 Gezang107:1, 2, 3, 4 Gezang182E:Amen

29 Preek 12 namen

30 Preek 12 namen Lezen Lukas 6:12-16

31 Preek Quiz rondom 12 1.Simon Petrus 2.Andreas 3.Jakobus 4.Johannes 5.Filippus 6.Bartolomeüs 7.Matteüs 8.Tomas 9.Jakobus, zoon van Alfeüs 10.Simon de ijveraar 11.Judas, zoon van Jakobus 12.Judas Iskariot

32 Preek Quiz rondom 12 1.Simon Petrus 2.Andreas 3.Jakobus 4.Johannes 5.Filippus 6.Bartolomeüs 7.Matteüs 8.Tomas 9.Jakobus, zoon van Alfeüs 10.Simon de ijveraar 11.Judas, zoon van Jakobus 12.Judas Iskariot

33 Preek Quiz rondom 12 1.Simon Petrus 2.Andreas 3.Jakobus 4.Johannes 5.Filippus 6.Bartolomeüs 7.Matteüs 8.Tomas 9.Jakobus, zoon van Alfeüs 10.Simon de ijveraar 11.Judas, zoon van Jakobus 12.Judas Iskariot

34 Preek Quiz rondom 12 1.Simon Petrus 2.Andreas 3.Jakobus 4.Johannes 5.Filippus 6.Bartolomeüs 7.Matteüs 8.Tomas 9.Jakobus, zoon van Alfeüs 10.Simon de ijveraar 11.Judas, zoon van Jakobus 12.Judas Iskariot

35 Preek Quiz rondom 12 1.Simon Petrus 2.Andreas 3.Jakobus 4.Johannes 5.Filippus 6.Bartolomeüs 7.Matteüs 8.Tomas 9.Jakobus, zoon van Alfeüs 10.Simon de ijveraar 11.Judas, zoon van Jakobus 12.Judas Iskariot

36 Preek Quiz rondom 12 1.Simon Petrus 2.Andreas 3.Jakobus 4.Johannes 5.Filippus 6.Bartolomeüs 7.Matteüs 8.Tomas 9.Jakobus, zoon van Alfeüs 10.Simon de ijveraar 11.Judas, zoon van Jakobus 12.Mattias Judas Iskariot

37 Preek De 12 - de kerk van toen: Glas in lood ?

38 Preek De 12 - de kerk van toen: Glas in lood ? Vlees en bloed !

39 Preek De 12 - de kerk van toen: Glas in lood ? Vlees en bloed ! En er is geen plan B

40 Preek De 12 - de kerk van toen: Glas in lood ? Vlees en bloed ! En er is geen plan B

41 Preek De 12 - de kerk van toen: Glas in lood ? Vlees en bloed ! En er is geen plan B

42 Preek Wij - de kerk van nu:

43 Preek Wij - de kerk van nu: IK ??

44 Preek Wij - de kerk van nu: IK ?? En er is geen plan B

45 Preek Vraag rondom 12 1.Simon Petrus 2.Andreas 3.Jakobus 4.Johannes 5.Filippus 6.Bartolomeüs 7.Matteüs 8.Tomas 9.Jakobus, zoon van Alfeüs 10.Simon de ijveraar 11.Judas, zoon van Jakobus 12.Mattias Judas Iskariot

46 Liturgieds. H. van Hemmen (Ede) Collecte: Diaconie Psalm127:1 Gezang119:1, 3, 5 Opwekking331: Matteüs19:16 - 19,22: 34 - 40 Opwekking51: Lukas6:12 - 16 LvdK320:1, 2, 4, 3 Gezang107:1, 2, 3, 4 Gezang182E:Amen

47 LvdK 320: 1, 2, 4, 3 1 Zingt een nieuw lied voor God de Here en weest van harte zeer verblijd. God wil alhier met ons verkeren, hier wordt een huis voor Hem bereid. Hij heeft de hand en het verstand gezegend voor het werk, de bouw van Christus' kerk.

48 LvdK 320: 1, 2, 4, 3 2 Kinderen van eenzelfde Vader, komt nu tesaam van zuid en noord. Van oost en west treden wij nader tot dit welaangename oord. Kracht van de jeugd, breng nu verheugd de stenen bij elkaar. God helpt u wonderbaar.

49 LvdK 320: 1, 2, 4, 3 4 De Heil'ge Geest geeft taal en teken. Christus deelt al zijn gaven uit. De Vader zelf wil tot ons spreken en elk verstaat wat het beduidt. Wees ons nabij en maak ons vrij in dit uw heiligdom. Kom, Here Jezus, kom!

50 LvdK 320: 1, 2, 4, 3 3 God wil aan ons telkens weer tonen dat Hij genadig is en trouw. Dat Hij met ons samen wil wonen, geeft ons de moed voor dit gebouw. Maar niet met steen en hout alleen is 't grote werk gedaan. 't Zal om onszelve gaan.

51 Liturgieds. H. van Hemmen (Ede) Collecte: Diaconie Psalm127:1 Gezang119:1, 3, 5 Opwekking331: Matteüs19:16 - 19,22: 34 - 40 Opwekking51: Lukas6:12 - 16 LvdK320:1, 2, 4, 3 Gezang107:1, 2, 3, 4 Gezang182E:Amen

52 Liturgieds. H. van Hemmen (Ede) Collecte: Diaconie Psalm127:1 Gezang119:1, 3, 5 Opwekking331: Matteüs19:16 - 19,22: 34 - 40 Opwekking51: Lukas6:12 - 16 LvdK320:1, 2, 4, 3 Gezang107:1, 2, 3, 4 Gezang182E:Amen

53 Liturgieds. H. van Hemmen (Ede) Collecte: Diaconie Psalm127:1 Gezang119:1, 3, 5 Opwekking331: Matteüs19:16 - 19,22: 34 - 40 Opwekking51: Lukas6:12 - 16 LvdK320:1, 2, 4, 3 Gezang107:1, 2, 3, 4 Gezang182E:Amen

54 Gezang 107, Gz29: 1, 2, 3, 4 1 Ere zij aan God, de Vader, ere zij aan God, de Zoon, eer de Heilge Geest, de Trooster, de Drie-eenge in zijn troon. Halleluja, halleluja, de Drie-eenge in zijn troon!

55 Gezang 107, Gz29: 1, 2, 3, 4 2 Ere zij aan Hem, wiens liefde ons van alle smet bevrijdt, eer zij Hem die ons gekroond heeft, koningen in heerlijkheid. Halleluja, halleluja, ere zij het Lam gewijd.

56 Gezang 107, Gz29: 1, 2, 3, 4 3 Ere zij de Heer der eng'len, ere zij de Heer der kerk, ere aan de Heer der volken; aard' en hemel looft uw werk! Halleluja, halleluja, looft de Koning, heel zijn kerk!

57 Gezang 107, Gz29: 1, 2, 3, 4 4 Halleluja, lof, aanbidding brengen englen U ter eer, heerlijkheid en kracht en machten legt uw schepping voor U neer. Halleluja, halleluja, lof zij U, der heren Heer!

58 Liturgieds. H. van Hemmen (Ede) Collecte: Diaconie Psalm127:1 Gezang119:1, 3, 5 Opwekking331: Matteüs19:16 - 19,22: 34 - 40 Opwekking51: Lukas6:12 - 16 LvdK320:1, 2, 4, 3 Gezang107:1, 2, 3, 4 Gezang182E:Amen

59 Gezang 182E 4-stemmig

60 Liturgieds. H. van Hemmen (Ede) Collecte: Diaconie Psalm127:1 Gezang119:1, 3, 5 Opwekking331: Matteüs19:16 - 19,22: 34 - 40 Opwekking51: Lukas6:12 - 16 LvdK320:1, 2, 4, 3 Gezang107:1, 2, 3, 4 Gezang182E:Amen

61 Jongerendienst 22 februari 2014 Welkom! 16.30 uur in de Lidwinakerk Raadhuisstraat 209 Best “Help, is daar iemand?”

62 HET EVANGELIE PER USB NAAR NOORD-KOREA! De actie is bijna voorbij !!! De actie is bijna voorbij !!! Uw (nieuwe) usb-stick kan nog steeds worden ingeleverd zodat ook de mensen in Noord-Korea Gods goede nieuws ontvangen. Inleveren kan tot en met zondag 15 februari. De doos staat nog steeds achterin in de kerk. Namens onze Noord-Koreaanse broeders en zusters: hartelijk bedankt! Meer informatie op www.sdok.nl/usbwww.sdok.nl/usb

63 Hé, spaar je mee? Voor DCE! Volgende week zondag 22 februari laatste dag om de dozen in de kerk te plaatsen!!!.

64 Provinciale verkiezingen Kom, hoor en discussieer over het belang van deze verkiezingen  Sprekers (o.a.) -Hermen Vreugdehil, lijsttrekker -Gert Jan Segers, 2e Kamerlid  Onderwerpen (o.a.) Christenvervolging, godsdienstvrijheid, tolerantie, Midden Oosten,..  Tijd en plaats -27 Februari, 20:00 – 22:00 uur (zaal open 19:45) -Koptische Kerk, Stokroosstraat 2B, Eindhoven Geef geloof een stem!

65 13 maart 2015 om 20.00 Lidwinakerk - Best Feestconcert om de nieuwbouw te vieren! Kaartverkoop (9,- p.p.) is gestart. Meer info: www.truetickets.nl.

66 Werkbezoek zendingsprojecten India van Kerken in het Zuiden en van Classis Dordrecht/Gorinchem Vanaf 11 tot en met 20 februari bezoeken Ko Jansen en Joost Sytsma (Kerken in het Zuiden) en Pieter Messelink (DVN) onder meer de Reformed Presbyterian Church of India en Presbyterian Theological Seminary in DehraDun. Vanaf 21 februari tot en met 5 maart bezoeken Tjerk Medemblik en Quintijn Schenkel (Classis Dordrecht/Gorinchem) en Jakolien Meas (DVN) onder meer de Reformed Presbyterian Church of North East India


Download ppt "Liturgieds. H. van Hemmen (Ede) Collecte: Diaconie Psalm127:1 Gezang119:1, 3, 5 Opwekking331: Matteüs19:16 - 19,22: 34 - 40 Opwekking51: Lukas6:12 - 16."

Verwante presentaties


Ads door Google