De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Psalm99:1, 2, 3 Psalm99:6, 8 Numeri17:6 - 26 Psalm106:7, 10 Numeri20:2 - 12 Psalm114:4 LvdK1:1 - 4 Gezang147:1 - 4 Gezang182C:Amen Liturgie br. A. Verschelling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Psalm99:1, 2, 3 Psalm99:6, 8 Numeri17:6 - 26 Psalm106:7, 10 Numeri20:2 - 12 Psalm114:4 LvdK1:1 - 4 Gezang147:1 - 4 Gezang182C:Amen Liturgie br. A. Verschelling."— Transcript van de presentatie:

1 Psalm99:1, 2, 3 Psalm99:6, 8 Numeri17:6 - 26 Psalm106:7, 10 Numeri20:2 - 12 Psalm114:4 LvdK1:1 - 4 Gezang147:1 - 4 Gezang182C:Amen Liturgie br. A. Verschelling preeklezen Collecte:Sarfath

2 Diensten 9:30voorganger: br. A. Verschelling preeklezen 16:30 voorganger: ds. A.H. vd Velden In de middagdienst zullen wij D.V. het Heilig Avondmaal vieren. Vertrokken naar Eindhoven br. P Westerik Na afloop van deze eredienst is er de vergadering van kerkenraad met gemeente i.v.m. de verkiezingen van ambtsdragers. De collecte is bestemd voor Sarfath, een hulporganisatie gericht op de opbouw van Roemenië en van de kerk aldaar. Diensten 9:30voorganger: br. A. Verschelling preeklezen 16:30 voorganger: ds. A.H. vd Velden In de middagdienst zullen wij D.V. het Heilig Avondmaal vieren. Vertrokken naar Eindhoven br. P Westerik Na afloop van deze eredienst is er de vergadering van kerkenraad met gemeente i.v.m. de verkiezingen van ambtsdragers. De collecte is bestemd voor Sarfath, een hulporganisatie gericht op de opbouw van Roemenië en van de kerk aldaar. Mededelingen kerkenraad

3 Diensten 9:30voorganger: br. A. Verschelling preeklezen 16:30 voorganger: ds. A.H. vd Velden In de middagdienst zullen wij D.V. het Heilig Avondmaal vieren. De kerkenraad maakt aan de gemeente bekend, dat Dick Siesling en Angela van den Berg van plan zijn te trouwen. Zij willen hun huwelijk in de naam van God beginnen en samen met de gemeente zijn zegen vragen. Wanneer geen gegronde bezwaren worden ingebracht, zal dit zo de Here wil gebeuren in een eredienst op 6 juli in de boterkerk te Oirschot – in die dienst zal voorgaan ds. J. Geersing uit Den Bosch – de dienst begint om 19.00 uur. Diensten 9:30voorganger: br. A. Verschelling preeklezen 16:30 voorganger: ds. A.H. vd Velden In de middagdienst zullen wij D.V. het Heilig Avondmaal vieren. De kerkenraad maakt aan de gemeente bekend, dat Dick Siesling en Angela van den Berg van plan zijn te trouwen. Zij willen hun huwelijk in de naam van God beginnen en samen met de gemeente zijn zegen vragen. Wanneer geen gegronde bezwaren worden ingebracht, zal dit zo de Here wil gebeuren in een eredienst op 6 juli in de boterkerk te Oirschot – in die dienst zal voorgaan ds. J. Geersing uit Den Bosch – de dienst begint om 19.00 uur. Mededelingen kerkenraad

4 Psalm99:1, 2, 3 Psalm99:6, 8 Numeri17:6 - 26 Psalm106:7, 10 Numeri20:2 - 12 Psalm114:4 LvdK1:1 - 4 Gezang147:1 - 4 Gezang182C:Amen Liturgie br. A. Verschelling preeklezen Collecte:Sarfath

5 Psalm99:1, 2, 3 Psalm99:6, 8 Numeri17:6 - 26 Psalm106:7, 10 Numeri20:2 - 12 Psalm114:4 LvdK1:1 - 4 Gezang147:1 - 4 Gezang182C:Amen Liturgie br. A. Verschelling preeklezen Collecte:Sarfath

6 175 C

7 ● Psalm99:1, 2, 3 Psalm99:6, 8 Numeri17:6 - 26 Psalm106:7, 10 Numeri20:2 - 12 Psalm114:4 LvdK1:1 - 4 Gezang147:1 - 4 Gezang182C:Amen Liturgie br. A. Verschelling preeklezen Collecte:Sarfath

8 Psalm 99: 1, 2, 3 1 God is Koning, Hij sticht zijn heerschappij. Volken, hoort zijn stem. Buigt u, beeft voor Hem, die met macht gekroond op de cherubs troont. Aarde, word bewogen, beef voor zijn vermogen.

9 Psalm 99: 1, 2, 3 2 God, die recht gebood, is in Sion groot; van zijn troon belacht Hij der volken macht. Hoog en zeer geducht, heilig en doorlucht is uw naam, o Here; laten zij die eren!

10 Psalm 99: 1, 2, 3 3 Niet op bruut geweld hebt G' uw macht gesteld. Gij o Koning, zegt; Ik bemin het recht. Onder uw beleid heerst gerechtigheid; uw verbond heeft leven aan uw volk gegeven.

11 Psalm99:1, 2, 3 Psalm99:6, 8 Numeri17:6 - 26 Psalm106:7, 10 Numeri20:2 - 12 Psalm114:4 LvdK1:1 - 4 Gezang147:1 - 4 Gezang182C:Amen Liturgie br. A. Verschelling preeklezen Collecte:Sarfath

12 Psalm99:1, 2, 3 ● Psalm99:6, 8 Numeri17:6 - 26 Psalm106:7, 10 Numeri20:2 - 12 Psalm114:4 LvdK1:1 - 4 Gezang147:1 - 4 Gezang182C:Amen Liturgie br. A. Verschelling preeklezen Collecte:Sarfath

13 Psalm 99: 6, 8 6 In een dichte wolk sprak Hij tot zijn volk. Wat Hij metterdaad openbaarde, staat in hun hart gegrift als zijn heilig schrift. ’t Woord, door God gegeven, is voor hen het leven.

14 Psalm 99: 6, 8 8 Maakt Hem nu tezaam groot, verheft zijn naam. Buigt u voor Hem neer, Hij is onze Heer, die met macht gekroond op de Sion troont. Houdt Hem hoog in ere! Heilig is de HERE.

15 Psalm99:1, 2, 3 Psalm99:6, 8 Numeri17:6 - 26 Psalm106:7, 10 Numeri20:2 - 12 Psalm114:4 LvdK1:1 - 4 Gezang147:1 - 4 Gezang182C:Amen Liturgie br. A. Verschelling preeklezen Collecte:Sarfath

16 Psalm99:1, 2, 3 Psalm99:6, 8 ● Numeri17:6 - 26 Psalm106:7, 10 Numeri20:2 - 12 Psalm114:4 LvdK1:1 - 4 Gezang147:1 - 4 Gezang182C:Amen Liturgie br. A. Verschelling preeklezen Collecte:Sarfath

17 Psalm99:1, 2, 3 Psalm99:6, 8 Numeri17:6 - 26 ● Psalm106:7, 10 Numeri20:2 - 12 Psalm114:4 LvdK1:1 - 4 Gezang147:1 - 4 Gezang182C:Amen Liturgie br. A. Verschelling preeklezen Collecte:Sarfath

18 Psalm 106:6, 10 6 Hoe snel vergaten zij den HEER, hoorden naar zijn bevel niet meer. Begeerte had hun hart bevangen. Zij tartten God in de woestijn. Hij gaf hun toornig hun verlangen, opdat het hun tot straf zou zijn.

19 Psalm 106:6, 10 10 Toen sprak de HEER, in toorn ontbrand; Ik roei hen uit met eigen hand. Ontsteld trad Mozes tussen beide. Hij smeekte; Spaar dit zondig volk en blijf genadig ons geleiden, ga, HEER, ons voor in vuur en wolk.

20 Psalm99:1, 2, 3 Psalm99:6, 8 Numeri17:6 - 26 Psalm106:7, 10 ● Numeri20:2 - 12 Psalm114:4 LvdK1:1 - 4 Gezang147:1 - 4 Gezang182C:Amen Liturgie br. A. Verschelling preeklezen Collecte:Sarfath

21 Psalm99:1, 2, 3 Psalm99:6, 8 Numeri17:6 - 26 Psalm106:7, 10 Numeri20:2 - 12 ● Psalm114:4 LvdK1:1 - 4 Gezang147:1 - 4 Gezang182C:Amen Liturgie br. A. Verschelling preeklezen Collecte:Sarfath

22 Psalm 114:4 4 Beef dan, gij aarde, voor Isrels Heer, krimp voor zijn aanschijn en buig u terneer, laat u door God bedwingen die water wellen deed uit de woestijn en uit de harde steenrots een fontein van lafenis ontspringen.

23 Psalm99:1, 2, 3 Psalm99:6, 8 Numeri17:6 - 26 Psalm106:7, 10 Numeri20:2 - 12 Psalm114:4 LvdK1:1 - 4 Gezang147:1 - 4 Gezang182C:Amen Liturgie br. A. Verschelling preeklezen Collecte:Sarfath

24 TE VEEL VOOR EEN MENS Numeri 20:2-12 Ds. A.M. de Hullu – Apeldoorn Zuid

25 TE VEEL VOOR EEN MENS

26 Veertig jaar rondtrekken Veertig jaar leiderschap Veertig jaar genade Ontzag Vertrouwen

27 Psalm99:1, 2, 3 Psalm99:6, 8 Numeri17:6 - 26 Psalm106:7, 10 Numeri20:2 - 12 Psalm114:4 ● LvdK1:1 - 4 Gezang147:1 - 4 Gezang182C:Amen Liturgie br. A. Verschelling preeklezen Collecte:Sarfath

28 LvdK 1: 1 – 4 1 God heeft het eerste woord. Hij heeft in den beginne het licht doen overwinnen, Hij spreekt nog altijd voort. 2 God heeft het eerste woord. Voor wij ter wereld kwamen, riep Hij ons reeds bij name, zijn roep wordt nog gehoord.

29 LvdK 1: 1 – 4 3 God heeft het laatste woord. Wat Hij van oudsher zeide, wordt aan het eind der tijden in heel zijn rijk gehoord. 4 God staat aan het begin en Hij komt aan het einde. Zijn woord is van het zijnde oorsprong en doel en zin.

30 Psalm99:1, 2, 3 Psalm99:6, 8 Numeri17:6 - 26 Psalm106:7, 10 Numeri20:2 - 12 Psalm114:4 LvdK1:1 - 4 Gezang147:1 - 4 Gezang182C:Amen Liturgie br. A. Verschelling preeklezen Collecte:Sarfath

31 Psalm99:1, 2, 3 Psalm99:6, 8 Numeri17:6 - 26 Psalm106:7, 10 Numeri20:2 - 12 Psalm114:4 LvdK1:1 - 4 Gezang147:1 - 4 Gezang182C:Amen Liturgie br. A. Verschelling preeklezen Collecte:Sarfath

32 Psalm99:1, 2, 3 Psalm99:6, 8 Numeri17:6 - 26 Psalm106:7, 10 Numeri20:2 - 12 Psalm114:4 LvdK1:1 - 4 ● Gezang147:1 - 4 Gezang182C:Amen Liturgie br. A. Verschelling preeklezen Collecte:Sarfath

33 Gezang 147, NG 76: 1 - 4 1 Maak muziek voor God de Vader in de ruimte van de tijd, die in Christus ons bewaarde, door zijn Geest ons heeft geleid. Met de hemel als een koepel, als het klankbord van de Heer, komt het loflied als geroepen, stijgt het op en daalt het neer. Dank aan God die zetelt op de troon. Glorie aan het Lam, de Mensenzoon

34 Gezang 147, NG 76: 1 - 4 2 Als een wolk die veertig jaren mensen voorging op het pad, zo laat zich de Heer ervaren, zo heeft Hij ons liefgehad. Als een schaduw in de hitte, als een vuurgloed in de kou; Hij geleidt ons naar de witte poorten in de stad van goud. Dank aan God die zetelt op de troon. Glorie aan het Lam, de Mensenzoon

35 Gezang 147, NG 76: 1 - 4 3 Heer, zolang wij ademhalen zingen wij U tegemoet tot het klinkt in alle talen in een niet te tellen stoet. Komende van alle kanten -tel de sterren, Abraham- brengen wij in witte mantels lof aan God en aan het Lam. Dank aan God die zetelt op de troon. Glorie aan het Lam, de Mensenzoon

36 Gezang 147, NG 76: 1 - 4 4 Heer, blijf bij ons als te voren, in uw licht zien wij elkaar en bezingen wij uw glorie als de sterren jaar na jaar. Wijs ons wat wij niet aanschouwen en behoed ons voor de val. Wij gaan verder in vertrouwen dat de Heer ons leiden zal. Dank aan God die zetelt op de troon. Glorie aan het Lam, de Mensenzoon

37 Psalm99:1, 2, 3 Psalm99:6, 8 Numeri17:6 - 26 Psalm106:7, 10 Numeri20:2 - 12 Psalm114:4 LvdK1:1 - 4 Gezang147:1 - 4 ● Gezang182C:Amen Liturgie br. A. Verschelling preeklezen Collecte:Sarfath

38 182 C

39 Psalm99:1, 2, 3 Psalm99:6, 8 Numeri17:6 - 26 Psalm106:7, 10 Numeri20:2 - 12 Psalm114:4 LvdK1:1 - 4 Gezang147:1 - 4 Gezang182C:Amen Liturgie br. A. Verschelling preeklezen Collecte:Sarfath


Download ppt "Psalm99:1, 2, 3 Psalm99:6, 8 Numeri17:6 - 26 Psalm106:7, 10 Numeri20:2 - 12 Psalm114:4 LvdK1:1 - 4 Gezang147:1 - 4 Gezang182C:Amen Liturgie br. A. Verschelling."

Verwante presentaties


Ads door Google