De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Brede Schoolontwikkeling Nijmegen Tussenrapportage 30 mei 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Brede Schoolontwikkeling Nijmegen Tussenrapportage 30 mei 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Brede Schoolontwikkeling Nijmegen Tussenrapportage 30 mei 2013

2 OWS scholen Nijmegen 1999 Kinderen betere ontwikkelingskansen bieden Ouders betrekken bij de school Bijdragen aan versterken van sociale structuur in de wijk Gekozen concept: Open Wijkschool met naschools een Huiskamer

3 OWS scholen Nijmegen Openwijkschool Aldenhof Openwijkschool Zwanenveld Openwijkschool Willemskwartier Openwijkschool De Toldijk Openwijkschool Meijhorst De Lindenhoeve + De Bloemberg Openwijkschool Hatert De Klumpert + De Vossenburcht Openwijkschool Wolfskuil

4 Ontwikkelingskansen kinderen Ondersteuning aan ouder Sociale cohesie in de wijk Doorontwikkeling Brede Scholen Kadernotitie doorontwikkeling Brede Scholen: (Op)groeien in Nijmegen

5 Doorontwikkeling Brede Scholen Ieder kind moet van geboorte tot het Voortgezet Onderwijs, gebruik kunnen maken van een arrangement, dat aansluit op de individuele behoefte en mogelijkheden van het kind en de ouders.

6 Doorontwikkeling Brede Scholen Structuur Stuurgroep Brede Scholen ◦ Scholen Nijmegen ◦ Tandem ◦ Kinderopvang ◦ Gemeente Nijmegen

7 Doorontwikkeling Brede Scholen Projectleider Brede Schoolontwikkeling ◦ 3 jaar ◦ 3 taken  Open Wijkscholen worden Brede Scholen  Implementatieplan Alle scholen worden Brede Scholen  Beleidsonderwerpen Regie van de zorg inbrengen

8 Doorontwikkeling Brede Scholen Werkgroepen Definities en ambities Aansturing en coördinatie Evaluatie en monitoring Doorontwikkeling Kinderhuiskamer naar Activiteitenplein Alle kinderen in beeld

9 Doorontwikkeling Brede Scholen Werkgroepen: stand van zaken Doorontwikkeling Kinderhuiskamer naar Activiteitenplein ◦ Geïntegreerd naschools aanbod - ontwikkelarrangement ◦ 3 Proeflocaties ◦ Rapportage verwacht in oktober-november ◦ Invoering per 1-1-2014

10 Doorontwikkeling Brede Scholen Werkgroepen: stand van zaken Alle kinderen in beeld ◦ Proeflocaties ◦ Evaluaties ◦ Warme overdracht en warme overdracht plus ◦ Instrument “Overdracht van kindinformatie” ◦ Invoering

11 Doorontwikkeling Brede Scholen Werkgroepen: stand van zaken Definities en ambities Aansturing en coördinatie Evaluatie en monitoring

12 0 – 13 D o r g a n d e l ij n 7.30 – 18.30 Dagarrangement Ontwikkelarrangement 1e Fase Doorontwikkeling

13 Brede School ◦ Subsidie vanwege de locatie en gewichtsleerlingen  Coördinatie  Hoger ambitieniveau Brede School ◦ Geen subsidie 1e Fase Doorontwikkeling

14 Brede schooooooool pvang nderwijs uders ndersteuning ntspanning pvoeding ntwikkeling rg z Brede schoooooooolBrede school 1e Fase Doorontwikkeling

15 Indeling: ◦ kern-, keten-, ondersteuningspartners Ambitieprofielen ◦ 1, 2a en 2b Directeur school  Brede School Coördinator Brede School Van OWS naar Brede school ◦ Stappenplan ◦ Profielbezoek 1e Fase Doorontwikkeling

16 Gemeentebrede Dagarrangementen Doel Combinatie arbeid en zorg voor ouders vereenvoudigen én een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen Pilotgemeenten: Nijmegen, Wijchen, Zaanstad 1e Fase Doorontwikkeling Projectplan

17 Doelstelling Nijmegen Inventariseren knelpunten en meedenken in oplossingen Voorbeeld voor anderen 25 Brede Scholen met een ontwikkelarrangement in juni 2015 1e Fase Doorontwikkeling

18 Stand van zaken 14 OWS Scholen  Brede School o Doorlopen stappenplan o Profielbezoeken < zomervakantie o Brede School: vanaf 1 augustus o Brede Schoolfeest: 9 oktober 2 Basisscholen met partners  Brede School o Profielbezoeken voor 1 oktober 9 scholen en partners  Brede School o Opstarten stappenplan 1e Fase Doorontwikkeling

19 Ruimte Muzieklokaal Het Octaaf: Ontwikkeling Open Wijkschool naar Brede School Ruimte OKC Mengelmoes Brede School ontwikkeling Noord Ruimte AVP Kleine Wereld Activiteitenplein Brede School De Dukendonck 1e Fase Doorontwikkeling


Download ppt "Brede Schoolontwikkeling Nijmegen Tussenrapportage 30 mei 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google