De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Introductie-& Kennismakingsavond Technisch College Velsen. 3 e klassen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Introductie-& Kennismakingsavond Technisch College Velsen. 3 e klassen."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Introductie-& Kennismakingsavond Technisch College Velsen. 3 e klassen

2 Programma  Mededelingen algemeen  Examen en Programma van Toetsing en Afsluiting  Stage en basisveiligheid  Leerlingbegeleiding  Ouders mee met de klassenmentoren

3 Mededelingen Magister als Leerlingvolgsysteem. Niet i.p.v. contact school – ouders – leerling Te bereiken via: website school, link Magister, of per app Ouders en leerlingen hetzelfde account Inhoud:  Rooster, agenda  Absentie  Cijfers  Huiswerk, toetsen

4 Mededelingen Juiste gegevens (e-mail) bekend bij de administratie? Jaarkalender staat op de website. www.technischcollegevelsen.nl Schoolgidsen worden uitgedeeld door de mentoren. Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) en het examenreglement staan op de website.

5 Bij vragen Zo dadelijk stellen aan de mentor Of mailen naar:  d.engelhart@dunamare.nl d.engelhart@dunamare.nl  r.aldenkamp@dunamare.nl r.aldenkamp@dunamare.nl  c.rijsbergen@dunamare.nl c.rijsbergen@dunamare.nl

6 Examen en Programma van Toetsing en Afsluiting.

7 Examen  Examen bestaat uit twee delen  School Examen (SE) geregeld in het PTA  Centraal Examen: CE en CSPE  Beide cijfers bepalen 50% van het eindcijfer op diploma

8 De examenvakken beroepsgerichte deel (ov telt dubbel B/K) NederlandsEngelswiskunde nask I nask II (alleen voor GL) rekenen  maatschappijleer  kunstvakken (CKV)  lichamelijke opvoeding (LO)  maatschappijleer  kunstvakken (CKV)  lichamelijke opvoeding (LO)

9 School Examen  Schoolexamen start al direct in klas 3!  Klas 3 en 4 bestaan uit 5 periodes  Elke periode wordt per examenvak afgesloten met een PTA toets of opdracht  Halverwege periode tussenscore per vak  Tijdens de PF/SE week zijn de PTA toetsen!  Het gemiddelde van deze cijfers is het School Examen cijfer  Per jaar mogen een beperkt aantal onvoldoendes herkanst worden

10 Centraal Examen (CSPE) CSPE (centraal schriftelijk praktisch examen) Inhoud per afdelingsprogramma verschillend Afgenomen in april/mei 2016 Leerlingen werken een aantal dagen aan beroepsgerichte opdracht(en)

11 Centraal Examen (CE) Start rond de Meivakantie Leerlingen doen één examen per dag Basis- en kaderexamens zijn op de computer Het GL examen is schriftelijk

12 Wanneer ben je geslaagd?

13 Schoolexamen  Portfolio is voldoende beoordeeld (door PM)  Kunstvakken voldoende  L.O. voldoende  Beroepgerichte stage moet voldoende zijn afgerond  Maatschappelijke stage moet voldoende zijn afgerond

14 Rekenvoorbeeld VakSchoolexamenCentraal examen Gemiddeld Nederlands645 Engels676,5 Wiskunde6,56,26,4 naskI78,17,6 BG6,566,3 maatschappijleer6,8 kunstvakkenVV Lichamelijke opvoeding VV

15 Centraal examen  Gemiddeld voldoende (5,5) voor het Centrale Examen.  Maximaal 2 onvoldoende punten, moet er 1 gecompenseerd worden.  Bij het afdelingsvak telt een onvoldoende dubbel!

16 Basisveiligheid (VCA) en de stage

17 Basisveiligheid (VCA)  Veiligheid in de techniek is van belang en het certificaat vaak verplicht gesteld.  Alle derdejaars krijgen de cursus basisveiligheid aangeboden tot de Kerstvakantie  Examen basisveiligheid is op 18 december 2014!  Herkansing mogelijk op 29 januari 2015  Veel tekst en veel zelfstudie (verzoek hulp ouders)

18 studieplanner STUDIEPLANNER 2014 BASISVEILIGHEID (VCA) week TE BEHANDELEN HOOFDSTUK(T)HUISWERK (voor komende les)TOETSEN 3525 - 29 aug HOOFDSTUK 1LEREN H1, LEZEN H2 & VRAGEN H2 361 - 5 sept HOOFDSTUK 2LEREN t/m H2, LEZEN H3+4 & VRAGEN H3+4 378 - 12 sept HOOFDSTUK 3 & 4LEREN t/m H3 + 4, LEZEN H5 & VRAGEN H5 3815 - 19 sept HOOFDSTUK 5 & TOETSLEREN t/m H5, LEZEN H6 & VRAGEN H6TOETS 1 T/M 3 3922 - 26 sept HOOFDSTUK 6LEREN t/m H6, LEZEN H7 & VRAGEN H7 4029 sept- 3 okt HOOFDSTUK 7LEREN t/m H7, LEZEN H8 & VRAGEN H8 416 - 10 okt HOOFDSTUK 8LEREN t/m H8, LEZEN H9 & VRAGEN H9 42herfstvak HERHALEN BEHANDELDE HOOFDSTUKKEN 4320 - 24 okt HOOFDSTUK 9LEREN t/m H9, 4427 - 31 okt HERHALEN & TOETSLEREN t/m H9, LEZEN H10 & VRAGEN H10TOETS 4 T/M 9 453 - 7 nov HOOFDSTUK 10LEREN t/m H10, LEZEN H11 & VRAGEN H11 4626 - 30 nov HOOFDSTUK 11LEREN t/m H11, LEZEN H12 & VRAGEN H12 47SE / PF week HERHALEN BEHANDELDE HOOFDSTUKKEN 4824 - 28 nov HOOFDSTUK 12LEREN t/m H12, LEZEN H13 & VRAGEN H13 491 - 5 dec HOOFDSTUK 13 & TOETSLEREN t/m H13TOETS 10 T/M 13 508 - 12 dec ALLE BEHANDELDE STOFoefentoetsen / internet makenPROEFEXAMENS 5119-dec EXAMEN BASISVEILIGHEIDoefentoetsen / internet maken

19 Stage techniek op het TCV Beroepsgerichte stage is geen maatschappelijke stage TCV is een beroepsgerichte school en dus zijn beroepsgerichte stages van groot belang Alle leerlingen moeten op stage 3 e jaar vanaf kerst tot zomervakantie 4 e jaar start na zomervakantie tot de kerst

20 Stage techniek op het TCV Invulling en duur van de stages verschilt per afdeling en per niveau Bouwtechniek. Na de Kerstvakantie één dag in de 2 weken naar Bouwmensen Kennemerland Blokstage 2 weken voor GL in april

21 Stage op het TCV Afdelingen Metaal-, Installatie-, Elektro en Voertuigentechniek  De basis en kader leerlingen doen de Lintstage een dag (woensdag) in de week startend na de Kerstvakantie  De GL leerlingen doen (net als de Bouwtechniek) een Blokstage van 2 weken

22 Stage op het TCV Stages zijn als Handelingsdeel opgenomen in het PTA Moet dus ook met een voldoende worden afgesloten TCV heeft vele stagecontacten, maar…..

23 Leerlingbegeleiding

24 Opzet leerlingbegeleiding/Zorgstructuur Vakdocent Mentor Leerlingbegeleider van het betreffende leerjaar Teamleider Zorgteam, bestaande uit:  Zorgcoördinator  Schoolmaatschappelijk werk  Trajectbegeleiding  Vertrouwenspersoon  Leerlingbegeleider van het betreffende leerjaar  Teamleider (indien nodig)

25 Mogelijke aanpak na aanmelding ZT: RT (Remedial Teaching) SMW (schoolmaatschappelijk werk) Trajectbegeleiding Vertrouwenspersoon ZAT (Zorg en Advies Team)

26 Klassenmentoren 3 Bouw basisDhr. Tauber 3 Bouw kaderDhr. Van Woerden 3 Elektro b/kDhr. Bindels 3 Installatie b/kMw. Rijsbergen 3 Metaal b/kDhr. Aldenkamp 3 Voertuigen basisDhr. De Valk 3 Voertuigen kaderDhr. Rood 3 Technische MavoDhr. Gebhardt


Download ppt "Welkom Introductie-& Kennismakingsavond Technisch College Velsen. 3 e klassen."

Verwante presentaties


Ads door Google