De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Introductie-& Kennismakingsavond Technisch College Velsen. 3e klassen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Introductie-& Kennismakingsavond Technisch College Velsen. 3e klassen"— Transcript van de presentatie:

1 Introductie-& Kennismakingsavond Technisch College Velsen. 3e klassen
Welkom Introductie-& Kennismakingsavond Technisch College Velsen. 3e klassen

2 Programma Mededelingen algemeen
Examen en Programma van Toetsing en Afsluiting Stage en basisveiligheid Leerlingbegeleiding Ouders mee met de klassenmentoren

3 Mededelingen Magister als Leerlingvolgsysteem. Niet i.p.v. contact school – ouders – leerling Te bereiken via: website school, link Magister, of per app Ouders en leerlingen hetzelfde account Inhoud: Rooster, agenda Absentie Cijfers Huiswerk, toetsen

4 Mededelingen Juiste gegevens (e-mail) bekend bij de administratie?
Jaarkalender staat op de website. Schoolgidsen worden uitgedeeld door de mentoren. Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) en het examenreglement staan op de website.

5 Bij vragen Zo dadelijk stellen aan de mentor Of mailen naar:

6 Examen en Programma van Toetsing en Afsluiting.

7 Examen bestaat uit twee delen School Examen (SE) geregeld in het PTA
Centraal Examen: CE en CSPE Beide cijfers bepalen 50% van het eindcijfer op diploma

8 De examenvakken maatschappijleer
beroepsgerichte deel (ov telt dubbel B/K) Nederlands Engels wiskunde nask I nask II (alleen voor GL) rekenen maatschappijleer kunstvakken (CKV) lichamelijke opvoeding (LO)

9 School Examen Schoolexamen start al direct in klas 3!
Klas 3 en 4 bestaan uit 5 periodes Elke periode wordt per examenvak afgesloten met een PTA toets of opdracht Halverwege periode tussenscore per vak Tijdens de PF/SE week zijn de PTA toetsen! Het gemiddelde van deze cijfers is het School Examen cijfer Per jaar mogen een beperkt aantal onvoldoendes herkanst worden

10 Centraal Examen (CSPE)
CSPE (centraal schriftelijk praktisch examen) Inhoud per afdelingsprogramma verschillend Afgenomen in april/mei 2016 Leerlingen werken een aantal dagen aan beroepsgerichte opdracht(en)

11 Centraal Examen (CE) Start rond de Meivakantie
Leerlingen doen één examen per dag Basis- en kaderexamens zijn op de computer Het GL examen is schriftelijk

12 Wanneer ben je geslaagd?

13 Schoolexamen Portfolio is voldoende beoordeeld (door PM)
Kunstvakken voldoende L.O. voldoende Beroepgerichte stage moet voldoende zijn afgerond Maatschappelijke stage moet voldoende zijn afgerond

14 Rekenvoorbeeld Vak Schoolexamen Centraal examen Gemiddeld Nederlands 6
4 5 Engels 7 6,5 Wiskunde 6,2 6,4 naskI 8,1 7,6 BG 6,3 maatschappijleer 6,8 kunstvakken V Lichamelijke opvoeding

15 Centraal examen Gemiddeld voldoende (5,5) voor het Centrale Examen.
Maximaal 2 onvoldoende punten, moet er 1 gecompenseerd worden. Bij het afdelingsvak telt een onvoldoende dubbel!

16 Basisveiligheid (VCA) en de stage

17 Basisveiligheid (VCA)
Veiligheid in de techniek is van belang en het certificaat vaak verplicht gesteld. Alle derdejaars krijgen de cursus basisveiligheid aangeboden tot de Kerstvakantie Examen basisveiligheid is op 18 december 2014! Herkansing mogelijk op 29 januari 2015 Veel tekst en veel zelfstudie (verzoek hulp ouders)

18 STUDIEPLANNER 2014 BASISVEILIGHEID (VCA)
week TE BEHANDELEN HOOFDSTUK (T)HUISWERK (voor komende les) TOETSEN 35 aug HOOFDSTUK 1 LEREN H1, LEZEN H2 & VRAGEN H2 36 1 - 5 sept HOOFDSTUK 2 LEREN t/m H2, LEZEN H3+4 & VRAGEN H3+4 37 sept HOOFDSTUK 3 & 4 LEREN t/m H3 + 4, LEZEN H5 & VRAGEN H5 38 sept HOOFDSTUK 5 & TOETS LEREN t/m H5, LEZEN H6 & VRAGEN H6 TOETS 1 T/M 3 39 sept HOOFDSTUK 6 LEREN t/m H6, LEZEN H7 & VRAGEN H7 40 29 sept- 3 okt HOOFDSTUK 7 LEREN t/m H7, LEZEN H8 & VRAGEN H8 41 okt HOOFDSTUK 8 LEREN t/m H8, LEZEN H9 & VRAGEN H9 42 herfstvak HERHALEN BEHANDELDE HOOFDSTUKKEN 43 okt HOOFDSTUK 9 LEREN t/m H9, 44 okt HERHALEN & TOETS LEREN t/m H9, LEZEN H10 & VRAGEN H10 TOETS 4 T/M 9 45 3 - 7 nov HOOFDSTUK 10 LEREN t/m H10, LEZEN H11 & VRAGEN H11 46 nov HOOFDSTUK 11 LEREN t/m H11, LEZEN H12 & VRAGEN H12 47 SE / PF week 48 nov HOOFDSTUK 12 LEREN t/m H12, LEZEN H13 & VRAGEN H13 49 1 - 5 dec HOOFDSTUK 13 & TOETS LEREN t/m H13 TOETS 10 T/M 13 50 dec ALLE BEHANDELDE STOF oefentoetsen / internet maken PROEFEXAMENS 51 19-dec EXAMEN BASISVEILIGHEID

19 Stage techniek op het TCV
Beroepsgerichte stage is geen maatschappelijke stage TCV is een beroepsgerichte school en dus zijn beroepsgerichte stages van groot belang Alle leerlingen moeten op stage 3e jaar vanaf kerst tot zomervakantie 4e jaar start na zomervakantie tot de kerst

20 Stage techniek op het TCV
Invulling en duur van de stages verschilt per afdeling en per niveau Bouwtechniek. Na de Kerstvakantie één dag in de 2 weken naar Bouwmensen Kennemerland Blokstage 2 weken voor GL in april

21 Stage op het TCV Afdelingen Metaal-, Installatie-, Elektro en Voertuigentechniek De basis en kader leerlingen doen de Lintstage een dag (woensdag) in de week startend na de Kerstvakantie De GL leerlingen doen (net als de Bouwtechniek) een Blokstage van 2 weken

22 Stage op het TCV Stages zijn als Handelingsdeel opgenomen in het PTA
Moet dus ook met een voldoende worden afgesloten TCV heeft vele stagecontacten, maar…..

23 Leerlingbegeleiding

24 Opzet leerlingbegeleiding/Zorgstructuur
Vakdocent Mentor Leerlingbegeleider van het betreffende leerjaar Teamleider Zorgteam, bestaande uit: Zorgcoördinator Schoolmaatschappelijk werk Trajectbegeleiding Vertrouwenspersoon Teamleider (indien nodig)

25 Mogelijke aanpak na aanmelding ZT:
RT (Remedial Teaching) SMW (schoolmaatschappelijk werk) Trajectbegeleiding Vertrouwenspersoon ZAT (Zorg en Advies Team)

26 Klassenmentoren 3 Bouw basis Dhr. Tauber 3 Bouw kader Dhr. Van Woerden
3 Elektro b/k Dhr. Bindels 3 Installatie b/k Mw. Rijsbergen 3 Metaal b/k Dhr. Aldenkamp 3 Voertuigen basis Dhr. De Valk 3 Voertuigen kader Dhr. Rood 3 Technische Mavo Dhr. Gebhardt


Download ppt "Introductie-& Kennismakingsavond Technisch College Velsen. 3e klassen"

Verwante presentaties


Ads door Google