De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Marktaandeel 2014-2015 Directieteam 20/10/2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Marktaandeel 2014-2015 Directieteam 20/10/2014."— Transcript van de presentatie:

1 Marktaandeel Directieteam 20/10/2014

2 Focus Analyse per opleiding (incl SLA)
Voor professioneel gerichte opleidingen, ook KdG-brede analyse KdG – Regio* – Vlaanderen * volgende instellingen worden beschouwd als zijnde concurrenten in de regio: AP Thomas More Kempen Thomas More Mechelen Odisee Sint-Niklaas

3 Bron: Vlhoratelling 1 oktober 2014
Aantallen inschrijvingen Geen officiële telling Afhankelijk van input hogescholen

4 Bron: Vlhoratelling 1 oktober 2014
Cijfers per (fusie) hogeschool KHLeuven – KHLimburg - GROEP T Thomas More Antwerpen en Mechelen Kempen Artevelde Hogeschool Gent KdG KH Vives Noord: KH Brugge-Oostende Zuid: KH Zuid-West-Vlaanderen Odisee - HUB-KAHO (Ehsal & KH Sint-Lieven) AP (Artesis & Plantijn) PXL (Provinciale Hogeschool Limburg & XIOS) HoWest Erasmus LUCA School of Arts Hogere Zeevaartschool

5 Aantal inschrijvingen professionele bachelors in Vlaanderen

6 Evolutie studentenaantallen per hogeschool professioneel gerichte bachelors
Studentenaantal (telling VLHORA) 1/10/2013 1/10/2014 %verandering abs. verandering AP 7.139 7.447 4,31% 308 HZS 84 88 4,76% 4 KdG 10.941 11.573 5,78% 632 Erasmus 3.191 3.530 10,62% 339 Artevelde 11.865 12.053 1,58% 188 HGent 11.063 11.421 3,24% 358 HWVlaanderen 5.420 5.423 0,06% 3 Odisee 10.090 10.069 -0,21% -21 KH Vives 10.930 11.244 2,87% 314 KHL-KHL-GROEP T 13.978 13.676 -2,16% -302 LUCA School of Arts 693 800 15,44% 107 Thomas More 12.830 13.614 6,11% 784 PXL 6.205 6.760 8,94% 555 Vlaanderen 3,13% 3.269

7 Studentenaantallen per hogeschool vanaf 2004 - professioneel gerichte bachelors

8 Marktaandeel instellingen per 1-10-2014

9 Studentenaantallen per hogeschool Professioneel gerichte opleidingen

10 Evolutie marktaandeel KdG per studiegebied

11 Professioneel gerichte opleidingen
Opleidingen KdG en positie binnen de regio en Vlaanderen

12 Groei in opleidingen 2013-2014 vs 2014-2015 studentenaantallen
SG Opleiding Groei Vlaanderen? Groei regio? Groei KdG? OND kleuteronderwijs -0,43% 5,08% -1,19% lager onderwijs 0,16% 2,14% 8,15% secundair onderwijs -5,03% -2,29% -3,74% pedagogie van het jonge kind 3,77% -1,71% GEZ verpleegkunde 1,63% 4,78% 9,57% vroedkunde 1,94% 8,40% 11,79% biomedische laboratorium-technologie 7,14% 7,18% 15,17% SAW orthopedagogie 3,59% 5,85% 16,08% sociaal werk 1,24% 0,81% 3,08% H&B bedrijfsmanagement 3,75% 1,81% -0,30% office management 0,93% 8,24% 8,34% toegepaste informatica 7,85% 13,19% 28,41% IWT (PB) audiovisuele techniek 4,20% -3,80% chemie 8,87% 7,05% 2,86% MCT -0,55% -1,96% MCT en aanverwanten 9,42% 8,23% autotechnologie 12,58% Cijfers Vlaanderen en regio zijn cijfers KdG inclusief Groei KdG groter dan groei regio en groei Vlaanderen

13 KdG – Professionele Bachelors die KdG aanbiedt

14 Informatie per opleiding
Kaart: waar komen de KdG-studenten vandaan? –> momenteel nog niet gemaakt Studentenaantallen en marktaandeel KdG – rest regio – rest Vlaanderen Wie zijn de regio-concurrenten? Commentaar

15 OND – Kleuteronderwijs
Incl. verkorte opl. KdG kent een lichte daling van studentenaantallen, terwijl er in de regio een stijging is. Regio : AP Thomas More Kempen Thomas More Mechelen

16 OND – Lager Onderwijs Regio :
Incl. verkorte opl. AP is de sterkste stijger in de regio, gevolgd door KdG. Beiden winnen aan marktaandeel. Thomas Moren kent een lichte daling van het marktaandeel. Regio : AP Thomas More Kempen Thomas More Mechelen HUB-KAHO Sint-Niklaas

17 OND – Secundair Onderwijs
Incl. verkorte opl. KdG volgt de evolutie van de regio en kent een daling van de studentenaantallen. AP gaat tegen de trend in en stijgt. Regio : AP Thomas More Kempen Thomas More Mechelen HUB-KAHO Sint-Niklaas

18 OND – PJK Incl. verkorte opl. Artevelde en Erasmus kennen een stijgend studentenaantal terwijl KdG daalt.

19 GEZ – Verpleegkunde Regio :
Incl. Brugopleiding Op campus-niveau is KdG in absolute cijfers en procentueel de grootste stijger. Hierdoor kennen we een stijgend marktaandeel. Regio : AP Thomas More Kempen Thomas More Mechelen Odisee Sint-Niklaas

20 GEZ – Vroedkunde Regio :
Zowel in de regio als in Vlaanderen stijgt het aantal studenten Vroedkunde. KdG kent een lichte stijging in marktaandeel. Regio : AP Thomas More Kempen Odisee Sint-Niklaas

21 SAW – Orthopedagogie Regio :
KdG versterkt haar marktaandeel in de regio en neemt heel de stijging van de studentenaantallen in Vlaanderen op zich. Regio : AP

22 SAW – Sociaal Werk Regio :
KdG stijgt, maar behoort niet tot de koplopers . Regio : AP Thomas More Kempen

23 H&B – Bedrijfsmanagement
De regio en Vlaanderen kennen een grote stijging in tegenstelling tot KdG die status quo (in studentenaantallen) blijft. Qua marktaandeel kennen we een lichte daling. Regio : AP Thomas More Kempen Thomas More Mechelen

24 H&B – Office Management
Ten opzichte van Vlaanderen kent de regio een grotere stijging in studentenaantallen. KdG volgt deze trend waardoor haar marktaandeel in de regio status quo blijft. Regio : AP Thomas More Kempen Thomas More Mechelen

25 H&B – Toegepaste Informatica
KdG neemt de hele stijging van de regio voor haar rekening. Samen met PXL zijn we opmerkelijke stijgers in Vlaanderen. Regio : AP Thomas More Kempen Thomas More Mechelen

26 IWT - Biomedische laboratoriumtechnologie
De hele regio kent een groei, KdG kent hierin het grootste aandeel. Regio : AP Thomas More Kempen

27 IWT - Audiovisuele techniek : Fotografie
KdG kent een lichte daling terwijl Luca een stijging kent.

28 IWT - Chemie Het aantal studenten Chemie stijgt in Vlaanderen meer dan in de regio . KdG verliest marktaandeel. Regio : AP Thomas More Kempen

29 IWT - Autotechnologie Regio :
KdG neemt het grootste deel van de stijging in Vlaanderen voor haar rekening. Thomas More verliest als enige marktaandeel. KdG blijft marktleider met 45%. Regio : Thomas More Mechelen

30 IWT - MCT KdG daalt licht in marktaandeel en studentenaantallen. HoWest is een aanverwante opleiding gestart waardoor er binnen Howest een verschuiving plaatsvindt. Analyse, zie volgende slide.

31 IWT – MCT en aanverwanten
HoWest heeft een nieuwe professionele bachelor ‘Digital Arts & Entertainment’. De andere hogescholen blijken hier geen last van te ondervinden. KdG is de enige die daalt in studentenaantallen.

32 SLA – Beeldende Kunsten
Zowel de regio als Vlaanderen kennen een daling van het aantal studenten. KdG volgt deze trend, maar dan iets sterker en daalt lichtjes in marktaandeel/ Regio : AP


Download ppt "Marktaandeel 2014-2015 Directieteam 20/10/2014."

Verwante presentaties


Ads door Google