De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie ds. A. van Vugt uit Eindhoven

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie ds. A. van Vugt uit Eindhoven"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie ds. A. van Vugt uit Eindhoven
Gezang 157: 1, 2, 3, 4 2 Koningen 5: Psalm 87: Opwekking 428: Gezang 179b: Opwekking 488: Gezang 182E: Amen Collecte: Compassion

2 Welkom in deze dienst Voorganger: ds. A. van Vugt uit Eindhoven

3 Mededelingen kerkenraad
Diensten 09:30 voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. A. van Vugt uit Eindhoven De collecte is bestemd voor Compassion : Compassion is een internationale christelijke organisatie die zich bezighoudt met ontwikkelingssamenwerking, onder andere door het financieel laten adopteren van kinderen en studenten in ontwikkelingslanden.

4 Mededelingen kerkenraad
Met belijdenisattestatie is vertrokken naar de naar de NGK te Nijmegen br. Mattijn van Leur Volgende week zullen we DV in de middagdienst het Heilig Avondmaal vieren.

5 Deze week zijn jarig: 24 augustus: br Hilbert Branderhorst br C. Rupke 25 augustus: Nynke Meeske 26 augustus: zr Corinka Schipper-van Westen 28 augustus: Wilmer Treurniet Daan Wisselink 30 augustus: Jesper Gort

6

7 Liturgie ds. A. van Vugt uit Eindhoven
Gezang 157: 1, 2, 3, 4 2 Koningen 5: Psalm 87: Opwekking 428: Gezang 179b: Opwekking 488: Gezang 182E: Amen Collecte: Compassion

8 Liturgie ds. A. van Vugt uit Eindhoven
Gezang 157: 1, 2, 3, 4 2 Koningen 5: Psalm 87: Opwekking 428: Gezang 179b: Opwekking 488: Gezang 182E: Amen Collecte: Compassion

9 Gezang 175C

10 Liturgie ds. A. van Vugt uit Eindhoven
Gezang 157: 1, 2, 3, 4 2 Koningen 5: Psalm 87: Opwekking 428: Gezang 179b: Opwekking 488: Gezang 182E: Amen Collecte: Compassion

11 Gezang 157, NG80: 1, 2, 3, 4 1 Vader, vol van vrees en schaamte buigen wij voor U. Heel uw werk door ons vertreden, klaagt ons, mensheid aan bij U. 2 Heer ontferm U over ons die schuldig voor U staan. U bent onze God en Redder, neem ons in uw liefde aan.

12 Gezang 157, NG80: 1, 2, 3, 4 3 Vader, in dit uur der waarheid, keren w' ons tot U. O, vergeef ons, Heer herstel ons, maak ons hart en leven nieuw. 4 Vul ons met uw heil'ge Geest, geef vuur en kracht steeds weer. Ieder zal uw macht aanschouwen, dat wij uw naam verhogen Heer. dat wij uw naam verhogen Heer

13 Liturgie ds. A. van Vugt uit Eindhoven
Gezang 157: 1, 2, 3, 4 2 Koningen 5: Psalm 87: Opwekking 428: Gezang 179b: Opwekking 488: Gezang 182E: Amen Collecte: Compassion

14 Liturgie ds. A. van Vugt uit Eindhoven
Gezang 157: 1, 2, 3, 4 2 Koningen 5: Psalm 87: Opwekking 428: Gezang 179b: Opwekking 488: Gezang 182E: Amen Collecte: Compassion

15 Liturgie ds. A. van Vugt uit Eindhoven
Gezang 157: 1, 2, 3, 4 2 Koningen 5: Psalm 87: Opwekking 428: Gezang 179b: Opwekking 488: Gezang 182E: Amen Collecte: Compassion

16 Psalm 87: 1 - 5 1 Jeruzalem, de Godsstad hier beneden, heeft Hij gesticht op bergen, Hem gewijd. De HEER, die Zich in Sions heil verblijdt, bemint haar meer dan één van Jakobs steden.

17 Psalm 87: 1 - 5 2 Men zegt van u voortreffelijke dingen, o schone stad van Sions God en Heer. Egypt’ en Babel meld Ik tot mijn eer als volken, die Mij kennen en bezingen.

18 Psalm 87: 1 - 5 3 De Filistijnen, Tiriërs en Moren zijn binnen u, o Godsstad, voortgebracht. Van Sion zal het blijde nageslacht eens zeggen: elk van hen is daar geboren.

19 Psalm 87: 1 - 5 4 De HEER zal haar bevestigen en schragen en op zijn rol waar Hij de volken schrijft, hen tellen als in Isrel ingelijfd en doen de naam van Sions kindren dragen.

20 Psalm 87: 1 - 5 5 Dan wordt de lof van ’s HEREN naam bezongen, dan zullen daar de volken juichend staan, de reien dansend de cimbalen slaan: zie, al mijn bronnen zijn in u ontsprongen.

21 Liturgie ds. A. van Vugt uit Eindhoven
Gezang 157: 1, 2, 3, 4 2 Koningen 5: Psalm 87: Opwekking 428: Gezang 179b: Opwekking 488: Gezang 182E: Amen Collecte: Compassion

22 als trots en twijfel wijken
2 Koningen 5

23 De kracht van Gods liefde
Zij zei tegen haar meesteres: ‘Ach, kon mijn meester maar eens naar de profeet in Samaria gaan, die zou hem wel genezen.’ Koningen 5,3

24 De macht van mensen Naäman ging op weg, met tien talent zilver bij zich, zesduizend sjekel goud en tien stel kleren. In de brief die hij aan de koning van Israël overhandigde, stond het volgende: ‘Met deze brief stuur ik mijn dienaar Naäman naar u toe, om door u van zijn huidvraat te worden genezen.’ 2 Koningen 5,5v

25 Het gelijk van de koning
Ben ik soms een god, dat ik kan beschikken over leven of dood? Koningen 5,7

26 Geen rode loper Elisa stuurde iemand naar buiten om hem te zeggen: ‘Baad u zevenmaal in de Jordaan, dan zal uw huid weer gezond worden en zult u weer rein zijn 2 Koningen 5,9

27 Evangelie, een struikelblok
En in de tijd van de profeet Elisa waren er veel mensen in Israël die leden aan huidvraat. Toch werd niemand van hen gereinigd, maar wel de Syriër Naäman.’ Toen de aanwezigen in de synagoge dit hoorden, ontstaken ze in grote woede. Lucas 4,27v

28 Wie gelooft ‘Maar overste, als de profeet u een ingewikkelde opdracht had gegeven, had u die toch ook uitgevoerd? Dus nu hij tegen u zegt: “Baad u, en u zult weer rein worden,” moet u dat zeker doen.’ Koningen 5,13

29 Genade is gratis Maar Elisa antwoordde: ‘Zo waar de HEER, in wiens dienst ik sta, leeft, ik zal niets aannemen.’ En hoe Naäman ook aandrong, Elisa bleef weigeren. 2 Koningen 5,16

30 Genade is echt gratis Elisa antwoordde: ‘Ga in vrede.’ Koningen 5,19

31 Genade is echt gratis (en dat blijft het ook)
‘Waar ben je geweest, Gechazi?’ Koningen 5,25

32 Liturgie ds. A. van Vugt uit Eindhoven
Gezang 157: 1, 2, 3, 4 2 Koningen 5: Psalm 87: Opwekking 428: Gezang 179b: Opwekking 488: Gezang 182E: Amen Collecte: Compassion

33 Opwekking 428 Genade, zo oneindig groot. Dat ik, die 't niet verdien het leven vond, want ik was dood en blind, maar nu kan 'k zien. Genade die mij heeft geleerd te vrezen voor het kwaad. Maar ook - als ik mij tot Hem keer dat God mij nooit verlaat.

34 Opwekking 428 Want Jezus droeg mijn zondelast en tranen aan het kruis. Hij houdt mij door genade vast en brengt mij veilig thuis. Als ik daar in zijn heerlijkheid mag stralen als de zon, dan prijs ik Hem in eeuwigheid ) dat ik genade vond. )2x

35 Liturgie ds. A. van Vugt uit Eindhoven
Gezang 157: 1, 2, 3, 4 2 Koningen 5: Psalm 87: Opwekking 428: Gezang 179b: Opwekking 488: Gezang 182E: Amen Collecte: Compassion

36 Gezang 179b, Gz4 Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here; die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel; op de derde dag opgestaan uit de doden;

37 Gezang 179b, Gz4 opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene,christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving van de zonden; opstanding van het vlees; en een eeuwig leven. Amen.

38 Liturgie ds. A. van Vugt uit Eindhoven
Gezang 157: 1, 2, 3, 4 2 Koningen 5: Psalm 87: Opwekking 428: Gezang 179b: Opwekking 488: Gezang 182E: Amen Collecte: Compassion

39 Liturgie ds. A. van Vugt uit Eindhoven
Gezang 157: 1, 2, 3, 4 2 Koningen 5: Psalm 87: Opwekking 428: Gezang 179b: Opwekking 488: Gezang 182E: Amen Collecte: Compassion

40 Liturgie ds. A. van Vugt uit Eindhoven
Gezang 157: 1, 2, 3, 4 2 Koningen 5: Psalm 87: Opwekking 428: Gezang 179b: Opwekking 488: Gezang 182E: Amen Collecte: Compassion

41 Opwekking 488 Heer ik kom tot U; neem mijn hart, verander mij, als ik U ontmoet vind ik rust bij U. Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan Uw voeten ben, trots en twijfel wijken voor de kracht van uw liefde.

42 Opwekking 488 Refrein: Houd mij vast, laat uw liefde stromen. heel dichtbij uw hart. Ik voel uw kracht en stijg op als een arend; dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest en de kracht van uw liefde.

43 Opwekking 488 Heer, kom dichterbij dan kan ik uw schoonheid zien en uw liefde voelen, diep in mij. En Heer, leer mij uw wil, zodat ik U steeds dienen kan en elke dag mag leven door de kracht van uw liefde.

44 Opwekking 488 Refrein 2x Houd mij vast, laat uw liefde stromen. heel dichtbij uw hart. Ik voel uw kracht en stijg op als een arend; dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest en de kracht van uw liefde.

45 Opwekking 488 Dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest en de kracht van uw liefde

46 Liturgie ds. A. van Vugt uit Eindhoven
Gezang 157: 1, 2, 3, 4 2 Koningen 5: Psalm 87: Opwekking 428: Gezang 179b: Opwekking 488: Gezang 182E: Amen Collecte: Compassion

47 Gezang 182E 4-stemmig

48 Liturgie ds. A. van Vugt uit Eindhoven
Gezang 157: 1, 2, 3, 4 2 Koningen 5: Psalm 87: Opwekking 428: Gezang 179b: Opwekking 488: Gezang 182E: Amen Collecte: Compassion

49

50


Download ppt "Liturgie ds. A. van Vugt uit Eindhoven"

Verwante presentaties


Ads door Google