De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorstelling ATB-netwerk. Inhoud presentatie Doelgroep ATB – netwerk Voorstelling ATB Voorstelling Consultatiebureau (CGVB) Voorstelling Cebob – De Link.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorstelling ATB-netwerk. Inhoud presentatie Doelgroep ATB – netwerk Voorstelling ATB Voorstelling Consultatiebureau (CGVB) Voorstelling Cebob – De Link."— Transcript van de presentatie:

1 Voorstelling ATB-netwerk

2 Inhoud presentatie Doelgroep ATB – netwerk Voorstelling ATB Voorstelling Consultatiebureau (CGVB) Voorstelling Cebob – De Link

3 Doelgroep ATB - netwerk Door: Karen Cumps

4 (arbeids)handicap Arbeidshandicap Handicap volgens het Vlaams Fonds = elke langdurige en ernstige beperking van kansen tot sociale integratie doordat de mentale, psychische, lichamelijke of zintuigelijke mogelijkheden aangetast zijn.

5 Mentale beperkingen Voorbeelden: moeilijkheden met lezen, rekenen of schrijven, BLO of BuSO gevolgd, moeilijk dingen begrijpen… Trager werken, herhaling nodig, weinig doorzettingsvermogen, niet zelfstandig kunnen werken, beperkte sociale vaardigheden, mondelinge instructies met voorbeeld…

6 Fysieke beperkingen Rugproblemen: geen gewichten heffen, niet lang zitten of recht staan, nood aan pauzes Epilepsie: niet met machines werken, niet op hoogtes werken Diabetes: tijd voor inspuitingen, regelmatige werkuren …

7 Psychische beperkingen Voorbeelden: depressie, angsten, verslavingsproblemen, autisme,… Zeer stressgevoelig, nood aan structuur, nood aan begeleiding, regelmatige pauzes,…

8 Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) Wordt veroorzaakt door verschillende factoren (Ongeval, hersenbloeding, hersenschudding,…) Structuur nodig, ongepast gedrag op sociaal vlak, nood aan pauzes, vlug afgeleid

9 Zintuiglijke beperkingen Visuele beperkingen Auditieve beperkingen Stem- en spraakstoornis

10 TIME OUT voor een QUIZ slechts 1 vraag: wees eerlijk en oprecht! Welke van de volgende personen heeft volgens jou een (arbeids)handicap?

11

12

13

14

15

16 Mensen met een (arbeids-)handicap: een zeer brede en diverse groep…

17 ArbeidsTrajectBegeleiding voor personen met een arbeidshandicap DOOR: Kathleen Timmermans

18 Verloop Voorstelling ATB Visie Historiek ATB Opdracht ATB -Werking ATB - ATB – Netwerk - Sensibiliseren

19 Visie ATB Vlaams Brabant / Brussel is een onafhankelijke trajectbegeleidingsdienst. ATB tracht een innoverende rol te spelen in de gespecialiseerde begeleiding van personen met een arbeidshandicap gedomicilieerd in in de regio Vlaams Brabant / Brussel naar een Optimale socio-professionele integratie.

20 Historiek ATB 1996: Experimentele fase in 2 regio’s 1999: ATB Vlaams Brabant / Brussel = 1dienst 2001: Inbedding in Lokale Werk Winkels Uitbreiding doelgroep (arbeidshandicap) 2002: Uitbreiding doelgroep (arbeidszorg) 2004: Specifieke doelgroepen krijgen extra aandacht. 2005: Loopbaandienstverlening

21 Driedubbele opdracht Begeleiding naar betaald werk of een zinvol alternatief. Samenwerking binnen ATB – netwerk. Informeren van werkgevers.

22 1. Trajectverloop STAP 1: AanmeldingAanmelding STAP 2: Kennismaking / IntakeKennismaking / Intake STAP 3: Screening (vb. bij CGVB)Screening STAP 4: OriënteringOriëntering STAP 5: VooropleidingVooropleiding STAP 6: Opleiding / Stage(vb. bij CDL)Opleiding / Stage STAP 7: SollicitatiebegeleidingSollicitatiebegeleiding STAP 8: Ondersteuning / TewerkstellingOndersteuning / Tewerkstelling STAP 9: NazorgNazorg

23 Aanmelding Mondeling Schriftelijk Telefonisch Het secretariaat of de trajectbegeleider van de regio neemt contact op om een eerste afspraak te maken

24 Kennismaking / Intake Informatie over de ATB dienstverlening Informatie over het VF Bevraging i.f.v. een intakeverslag Verwerking info in intakeverslag Informatie over de ATB overeenkomst Registratie van gegevens Vragen en wensen naar werk Info over studieverleden Info over werkverleden Info over gezinssituatie Info over statuut Info over mogelijkheden en beperkingen Info over mobiliteit ATBCLIENT

25 Screening Informatie opvragen Doorverwijzing naar CGVB Evaluatie bijkomende screening Extra informatie Deelname screening CGVB (ind. / groep) Eigen inbreng bij evaluatie Zicht krijgen op eigen capaciteiten ATBCLIENT

26 Oriëntering Doorverwijzing naar CBO Evaluatie Planning verder traject Deelname aan oriëntering Eigen inbreng bij evaluatie Beroepskeuze maken ATBCLIENT

27 Vooropleiding Doorverwijzing naar CBO Opstellen trajectplan Evaluatie Bijsturing bij eventuele problemen Verdere trajectbepaling Deelname vooropleiding Eigen inbreng bij evaluatie Arbeidsvaardigheden / - attitudes aanleren en/ of bijschaven Vooropleiding PC of Frans of … ATBCLIENT

28 Opleiding en Stage Doorverwijzing naar CBO Trajectplan opstellen Evaluatie opleiding Bijsturing bij eventuele problemen Verdere trajectstappen bekijken Aangeven hoeveel je wil leren Bepalen welke uren/dagen je komt Deelname opleiding (individueel of in groep) Eigen inbreng tijdens evaluatie ATBCLIENT

29 Sollicitatiebegeleiding Doorverwijzen naar CBO Vlaams Fonds uitleggen aan werkgever Indien mogelijk vacatures doorgeven Vacatures meebrengen Brieven en cv’s versturen Sollicitatiegesprekken voeren Gegevens van Trajectbegeleider doorgeven aan werkgever ATBCLIENT

30 Ondersteuning / Tewerkstelling Ondersteuning van Werknemer en Werkgever bij tewerkstelling: Tewerkstellingsbevorderende maatregelen ATB – Netwerk en dienstverlening Vlaams Fondsformaliteiten Aanpassing arbeidspost …

31 Nazorg Opvolging na tewerkstelling door ATB en/of CBO Raad bij problemen, opmerkingen en vragen werknemer en / of werkgever.

32 2. ATB - NETWERK Centrum GespecialiseerdeVoorlichting Beroepskeuze Centrum Beroeps Opleiding ECHO VDAB Beschermde Werkplaats & Sociale Werkplaats De Werklijn Derden

33 3. Informeren & sensibiliseren van werkgevers Actieplan werkgevers PLUG Verwachting

34 CONTACTEREN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: ATB – VLAAMS BRABANT/BRUSSEL KAPUCIJNENVOER 10 3000 LEUVEN TEL: 016/20.15.99 - FAX: 016/22.10.18 info@atb-brabant.be www.atb-brabant.be

35 Consultatiebureau voor Arbeid en Zorg (CGVB) Door: Liesbeth Vermeire

36 Voorstelling Erkend als Multidisciplinair Team (MDT) Erkend als Centrum voor Gespecialiseerde Voorlichting bij Beroepskeuze (CGVB)

37 Doelstellingen Detectie van (arbeids)handicap Multidisciplinaire diagnosestelling van arbeidsmogelijkheden en beperkingen Oriëntering naar de opleidings- en arbeidsmarkt Methodiekontwikkeling

38 Methodiek Assessment = gedragsgericht observeren en bevragen van arbeidsvaardigheden Adhv opdrachten waarbij verschillende factoren gemanipuleerd worden om te zien hoe bepalend de situatie is voor het gedrag vb.: in groep – individueel gestructureerd – ongestructureerd met tijdsdruk – zonder tijdsdruk schriftelijke instructies – mondelinge instructies

39 Kookactiviteit Overleg over maaltijd, samen winkelen, samen koken, gezamenlijk eten, afwassen Vaardigheden: samenwerken, veiligheid, werkorganisatie, zelfstandigheid, ordelijkheid, hygiëne…

40 Doel van de startersweek Advies geven omtrent de oriëntatie op de arbeidsmarkt Zelfinzicht bevorderen Zicht krijgen op arbeidsvaardigheden (adhv CP = capaciteitenprofiel) - Mentaal-cognitieve aspecten - Elementaire lichamelijke aspecten - Beroepsvaardigheden - Arbeidsattitudes - Sociale vaardigheden - Psychische draagkracht

41 Capaciteitenprofiel Capaciteitenprofiel = een samenvatting van iemands sterktes en zwaktes Effect: - Kansen vergroten op een haalbare en blijvende tewerkstelling - Bepalen of er sprake is van een handicap - Cliënten opnieuw activeren - Samen met de cliënt en met ATB wordt de volgende stap naar werk bepaald

42 Mogelijke aanpassingen ifv plug Nieuwe opdrachten Aandacht voor andere vaardigheden Andere diensten bezoeken Andere verslaggeving

43 Contact: Kapucijnenvoer 10 3000 Leuven 016/20.18.54 cbleuven@skynet.be

44 Beroepsopleidingscentrum voor personen met een (arbeids)handicap Door:Karolien Stockx Sofie Drieskens

45 Beroepsopleidingcentrum voor personen met een arbeidshandicap Erkend door Vlaams Fonds en ESF Partner van ATB-netwerk 3 vestigingen: Halle, Kortenberg, Lovenjoel

46 Instroom Via ATB aan de aanmeldingsverantwoordelijke Voorstelling op regionaal team – Wachtlijst of – Toewijzing jobcoach Start opleiding ism ATB

47 Mogelijkheden Oriëntatie (individueel of in groep) Opleiding (max. 2 jaar): – Intern: administratie, keukenhulp, klusjes, groendienst, schoonmaak – Extern: on-thejob-training – Algemene vorming Vacaturegerichte stage Sollicitatiebegeleiding Arbeidsbemiddeling: toelichting TBM & implementatie Nazorg Loopbaanbegeleiding

48 Maatwerk Cliëntgericht: vraag vertrekt vanuit de cursist Procesgericht: Arbeidsattitudes Realistisch zelfbeeld Zelfsturing Resultaatgericht: duurzame tewerkstelling

49 Contact: Cebob De Link: Klein Park 9 3360 Lovenjoel 016/46 81 20 www.cebobdelink.be


Download ppt "Voorstelling ATB-netwerk. Inhoud presentatie Doelgroep ATB – netwerk Voorstelling ATB Voorstelling Consultatiebureau (CGVB) Voorstelling Cebob – De Link."

Verwante presentaties


Ads door Google