De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leren in de beroepspraktijk

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leren in de beroepspraktijk"— Transcript van de presentatie:

1 Leren in de beroepspraktijk
Sanneke Blohuis Leren in de beroepspraktijk

2 Currilium Vitae: Huidige werk en expertise
Sanneke Bolhuis is voor 2,5 dag per week verbonden aan de Sectie Onderwijs en Educatie van de Faculteit der Sociale Wetenschappen Voor de andere helft van de week is zij sinds 1 september 2003 als benoemd als lector leerstrategieën voor de lerarenopleiding bij de eerste graads lerarenopleiding van Fontys te Tilburg. Haar expertise ligt op het gebied van leren, in het bijzonder het leren van volwassenen in uiteenlopende contexten van werk en leven. Op het ogenblik houdt zij zich vooral bezig met het (professionele) leren van (aanstaande) beroepsbeoefenaars, met name docenten en artsen, in de beroepssituatie. Zij is geïnteresseerd in de sociaal-culturele aspecten van leren, de interactie tussen individuele en sociale aspecten, het belang van impliciete leerprocessen en leerresultaten enerzijds en kritische reflectie anderzijds, de socialiserende zowel als de innoverende en creatieve functies van leren - en in de vraag hoe in onderwijs en in organisaties het leren van mensen kan worden ondersteund.

3 Curriculum vitae :2 Na enkele jaren te hebben gewerkt in het basisonderwijs studeerde Sanneke Bolhuis pedagogiek en onderwijskunde te Amsterdam. Vervolgens adviseerde zij van 1977 tot 1991 de rijksoverheid op het terrein van de volwasseneneducatie in diverse functies. Daarnaast was ze van 1986 tot 1992 parttime docente voor het keuzevak volwasseneneducatie bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN). Van 1992 tot 1994 deed ze onderzoek naar de effecten van een nascholingsprogramma (Alle leerlingen bij de les) bij de Vakgroep Onderwijskunde. Van 1995 tot en met 1999 deed ze promotieonderzoek naar de het bevorderen van zelfstandig leren in het voortgezet onderwijs vanuit de vraag ‘wat doen en denken docenten?’. Sinds 2000 werkte ze als onderzoeker gedetacheerd bij de universitaire lerarenopleiding van de KUN (Instituut voor Leraar en School, ILS) en bij het Onderwijsinstituut van het Universitair Medisch Centrum (UMC) St Radboud, afdeling Onderwijsontwikkeling en Onderzoek. Recent onderzoek betreft o.a. duale opleidingen en zij-instromers. Per september 2003 werd ze voor 0.5 benoemd als lector leerstrategieën voor de lerarenopleiding bij Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT). Naast deze werkzaamheden vervulde Sanneke Bolhuis allerlei bestuurs- en adviesfuncties, zowel bij lerarenopleidingen als bij instellingen op het terrein van de volwasseneneducatie.

4 Haar onderzoek Sanneke Bolhuis is als senior onderzoeker verbonden aan de Sectie Onderwijs en Educatie van de Faculteit der Sociale Wetenschappen, waarbij zij voor 2 dagen per week is gedetacheerd naar de universitaire lerarenopleiding (Instituut voor Leraar en School, ILS) en voor 2,5 dag per week naar het Onderwijsinstituut van het Universitair Medisch Centrum (UMC) St Radboud, afdeling Onderwijsontwikkeling en Onderzoek. Haar belangrijkste taken liggen in onderzoek naar het (professionele) leren van (aanstaande) beroepsbeoefenaars, met name docenten en artsen, in de beroepssituatie. Haar expertise ligt op het gebied van leren, in het bijzonder het leren van volwassenen in uiteenlopende contexten van werk en leven. Zij is geïnteresseerd in de sociaal-culturele aspecten van leren, de interactie tussen individuele en sociale aspecten, het belang van impliciete leerprocessen en leerresultaten enerzijds en kritische reflectie anderzijds, de socialiserende zowel als de innoverende en creatieve functies van leren - en in de vraag hoe in onderwijs en in organisaties het leren van mensen kan worden ondersteund.

5 Bronnen


Download ppt "Leren in de beroepspraktijk"

Verwante presentaties


Ads door Google