De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Computersystemen 1

Verwante presentaties


Presentatie over: "HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Computersystemen 1"— Transcript van de presentatie:

1 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Computersystemen 1 L.V.de.Zeeuw@HRO.NL

2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI 2 Logische bouwstenen

3 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI L.V. de ZeeuwComputersystemen3 Inleiding 1 Defenitie Intelligentie: Het vermogen om op grond van bepaalde feiten beslissingen te nemen. Wisselschakeling: Intelligent?

4 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI L.V. de ZeeuwComputersystemen4 Inleiding 2 Intelligentie bij machines en mensen hebben ‘logica’ gemeen. Logische schakelingen Een andere belangrijke voorwaarde voor intelligentie is ‘geheugen’. Geheugen schakelingen

5 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI L.V. de ZeeuwComputersystemen5 2.1 Logica 1 Logica houdt zich bezig met: Beweringen (Eis: moet waar of onwaar zijn ofwel eenduidig) De relaties tussen beweringen

6 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI L.V. de ZeeuwComputersystemen6 2.1 Logica 2 Als het regent én ik ben buiten, wordt ik nat. Als ‘het regent’ = waar én ‘ik ben buiten’ = waar dan ‘ik wordt nat’ = waar

7 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI L.V. de ZeeuwComputersystemen7 2.1 Logica 3 Voorbeeld: (A=waar)/\(B=waar) =>(C=waar)

8 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI L.V. de ZeeuwComputersystemen8 2.1 Logica 4 Voorbeeld: (A=waar)\/(B=waar) =>(C=waar) Inclusieve OF omdat aan beide voorwaarden is voldaan

9 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI L.V. de ZeeuwComputersystemen9 2.1 Logica 4 George Boole (1815 – 1864) heeft bedacht hoe je met logische functies kunt rekenen. We spreken van: Boole algebra Boolse variabelen of Booleanse variabelen

10 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI L.V. de ZeeuwComputersystemen10 2.1 Logica 5 Programmeer talen en het type ‘Boolean’. Een Boolean kan alleen de waarden ‘True’ of ‘False’ aan nemen.

11 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI L.V. de ZeeuwComputersystemen11 2.2 Poorten Logische schakelingen worden opgebouwd uit ‘poorten’. Met deze poorten kunnen de belangrijkste onderdelen van een computer worden gerealiseerd. XOR als elementaire poorten

12 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI L.V. de ZeeuwComputersystemen12 2.2.1 Afspraken over 0 en 1 HL TF 10 CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) TTL (Transistor Transistor Logic)

13 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI L.V. de ZeeuwComputersystemen13 2.2.2 De EN-poort 1 Spreek uit EN

14 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI L.V. de ZeeuwComputersystemen14 2.2.2 De EN-poort 2 Zie: www.misc.hro.nl/telematicawww.misc.hro.nl/telematica

15 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI L.V. de ZeeuwComputersystemen15 2.2.2 De EN-poort 3

16 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI L.V. de ZeeuwComputersystemen16 2.2.3 De OF-poort Spreek uit OF

17 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI L.V. de ZeeuwComputersystemen17 2.2.4 De NIET-poort 1 _ Notaties: A, A’, !A, of Not(A) Bolletje aan de uitgang

18 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI L.V. de ZeeuwComputersystemen18 2.2.4 De NIET-poort 2 Bolletje aan de uitgang

19 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI L.V. de ZeeuwComputersystemen19 2.2.4 De NIET-poort 3

20 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI L.V. de ZeeuwComputersystemen20 2.2.5 De Exclusieve OR-poort Spreek uit Exclusive OR

21 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI L.V. de ZeeuwComputersystemen21 2.2.6 Symbolen voor poorten IEC: International Electrotechnical Commision

22 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI L.V. de ZeeuwComputersystemen22 2.2.7 Poorten met meer ingangen

23 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI L.V. de ZeeuwComputersystemen23 2.2.8 Schakelingen met poorten 1

24 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI 2.2.8 Schakelingen met poorten 2 L.V. de ZeeuwComputersystemen24 P1P2Q 000 011 101 110 Not And Or Exclusief OR samengesteld uit elementaire poorten

25 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI L.V. de ZeeuwComputersystemen25 2.2.8 Schakelingen met poorten 3 Regels: TTL en CMOS niet door elkaar gebruiken Op één uitgang mogen meerdere ingangen. Uitgangen mogen niet met elkaar verbonden worden (kortsluiting)

26 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI L.V. de ZeeuwComputersystemen26 2.2.8 Schakelingen met poorten 4

27 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI L.V. de ZeeuwComputersystemen27 2.2.8 Schakelingen met poorten 5

28 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI L.V. de ZeeuwComputersystemen28 2.2.8 Schakelingen met poorten 6 NAND-poort en.wikipedia.org/wiki/Diode-transistor_logic

29 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI L.V. de ZeeuwComputersystemen29 2.3 Schakelingen voor computers Sleutel Multiplexer Vergelijker Pariteits generator Opteller

30 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI L.V. de ZeeuwComputersystemen30 2.3.1 Sleutel Besturingslijn (sleutel) datapad

31 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI L.V. de ZeeuwComputersystemen31 2.3.2 Multiplexer De waarde van A of B verschijnt hier afhankelijk of ‘Keuze’ 0 of 1 is.

32 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI L.V. de ZeeuwComputersystemen32 2.3.3 Vergelijker Als waarden van A0-A3 gelijk zijn aan B0-B3 verschijnt hier een 0 (ongelijk) of een 1 (gelijk)

33 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI L.V. de ZeeuwComputersystemen33 2.3.4 Parity generator Nu 5 input lijnen. Levert een 1 als het aantal enen aan de ingang oneven is Pariteit

34 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI L.V. de ZeeuwComputersystemen34 2.3.5 Opteller 1 0+0=00 0+1=01 1+0=01 1+1=10 (1 onthouden= carry) Half Adder

35 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI L.V. de ZeeuwComputersystemen35 2.3.5 Opteller 2

36 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI L.V. de ZeeuwComputersystemen 2.3.5 Opteller 3 Full Adder

37 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI L.V. de ZeeuwComputersystemen37 2.3.5 Opteller 4

38 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI L.V. de ZeeuwComputersystemen38 2.4 Geheugencellen Combinatorische schakelingen: De uitgangen zijn een onmiddellijke functie van de ingang. Sequentiële schakelingen: –hebben ‘geheugen’. –kunnen niet alleen met waarheidstabellen worden beschreven.

39 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI L.V. de ZeeuwComputersystemen39 2.4.1 De latch en flip-flop 1

40 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI L.V. de ZeeuwComputersystemen40 2.4.1 De latch en flip-flop 2 Pulsplaatje Ingang wordt gevolgd Uitgang wordt gevolgd

41 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI L.V. de ZeeuwComputersystemen41 2.4.1 De latch en flip-flop 3 Verschillen Latch Uitgang volgt ingang terwijl de controle ingang 1 is = géén klok signaal Eenvoudiger Goedkoper Flip-flop Uitgang volgt ingang op het moment dat controle ingang 0 wordt = klok Signaal Ingewikkelder Duurder Meerdere flip-flops achter elkaar.

42 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI L.V. de ZeeuwComputersystemen42 2.4.1 De latch en flip-flop 4 Rondje: Data wordt gelezen op de achterflank Achterflank

43 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI L.V. de ZeeuwComputersystemen43 2.4.2 Registers 1 Naam Breedte [bits] Aantal combinaties Bit (binary digit) 12 1 =2 Nibble42 4 =16 Byte (bi eight) 82 8 =256 Word162 16 =65536 (Long) word322 32 =4294967296 (Quad) word642 64 =18446744073709551616

44 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI L.V. de ZeeuwComputersystemen44 2.4.2 Registers 2

45 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI L.V. de ZeeuwComputersystemen45 2.4.3 Schuifregisters 1 Op elke voorflank van de klokpuls wordt de data van de ene flip-flop in de volgende ingelezen.

46 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI L.V. de ZeeuwComputersystemen46 2.4.4 Schuifregisters 2 Omzetten van parallele data naar seriele data en andersom Cyclic Redudancy Check (CRC) generator.

47 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI L.V. de ZeeuwComputersystemen47 2.5 De organisatie van het geheugen Moderne computer beschikken over miljoenen geheugen registers. Dit geheugen wordt bestuurd zonder dat we met miljoenen verschillende lijnen te maken krijgen.

48 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI L.V. de ZeeuwComputersystemen48 2.5.1 Schrijven in het geheugen 1 Data in bus (4 lijnen)

49 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI L.V. de ZeeuwComputersystemen49 2.5.1 Schrijven in het geheugen 2 Adres bus De 5 lijnen wijzen maximaal 2 5 =32 registers aan AND poort Bolletjes: Bepalen welke lijnen geinverteerd zijn!

50 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI L.V. de ZeeuwComputersystemen50 2.5.2 Uitlezen 1 We willen de data-in bus ook gebruiken als data-uit bus. De databus moet dus het in en uitgaande data kunnen verwerken. Als we data-in van een regsiter verbinden met de data-uit krijgen we kortsluiting. Opslossing: De Tristate uitgang

51 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI L.V. de ZeeuwComputersystemen51 2.5.2 Uitlezen 2 Drie toestanden: 0, 1, Z (niet verbonden)

52 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI L.V. de ZeeuwComputersystemen52 2.5.2 Uitlezen 3

53 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI L.V. de ZeeuwComputersystemen53 2.5.3 De databus 1

54 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI L.V. de ZeeuwComputersystemen54 2.5.3 De databus 2

55 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI L.V. de ZeeuwComputersystemen55 2.5.3 Accesstijd Accesstijd: De tijd die nodig is om data uit een geheugen te lezen. Het bedienen van het geheugen wordt gedaan door de CPU (Central Processing Unit) Geheugen: –Random Access (willekeurige data kan meeteen worden gelezen) –Sequentieel (data kan alleen in vast volgorde worden gelezen: bv bandje)

56 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI L.V. de ZeeuwComputersystemen56 2.6 Geheugensoorten

57 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI L.V. de ZeeuwComputersystemen57 2.6.1 Standaardtypen 1 RAM: S-RAM, D-RAM: Static/Dynamic Random Access Memory ROM: Read Only Memory PROM: Programmable Read Only Memory EPROM: Erasable Programmable Read Only Memory EEPROM: Electrically Erasable Programmable Read Only Memory

58 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI L.V. de ZeeuwComputersystemen58 2.6.1 Standaardtypen 2 EPROM

59 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI L.V. de ZeeuwComputersystemen59 2.6.2 Kanttekeningen Access: Alle geheugenvormen zijn ‘Randam Access’ Snelheid: Het geheugen moet de snelheid van de processor kunnen bijhouden. Geheugenmodules: Samen brengen van meerder geheugenchips op een printplaatje.


Download ppt "HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Computersystemen 1"

Verwante presentaties


Ads door Google