De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Basisvorming Internationale ontwikkelingen Werkseminarie PAV 20 november 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Basisvorming Internationale ontwikkelingen Werkseminarie PAV 20 november 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Basisvorming Internationale ontwikkelingen Werkseminarie PAV 20 november 2014

2 Uitgangspunten – ‘basisvorming’ Uitgangspunten? Individuele empowerment voor de 21 ste eeuw Sociale samenhang Nodig? Meer en betere informatie over toekomstige ontwikkelingen en trends Meer en betere informatie over de invloed van socio-economische, culturele, etnische en talige contexten Beter zicht op de competenties die door iedereen moeten verworven worden en de inhoud ervan Hoe? Toekomstverkenningen Internationaal (vergelijkend ) onderzoek Uitgewerkte voorbeelden

3 TOEKOMSTVERKENNINGEN

4 Toekomstverkenningen Institute for the Future for the University of Phoenix Research Institute, California, 2011

5 Trends Shaping Education (OESO, 2013) Vijf brede thema’s relevant voor onderwijs Globalisering Welzijn en levensstijl Arbeidsmarkt en vaardigheden Anders samengestelde families Continue verbondenheid (internet, sociale media)

6 Globalisering

7 INTERNATIONAAL ONDERZOEK

8 Skills for Social Progress (OESO, 2014-2019) Uitgangspunten: Vaardigheden van mensen zorgen voor economische groei en een sterke sociaal weefsel in de samenleving Cognitieve vaardigheden, m.n. geletterdheid, gecijferdheid en probleemoplossend vermogen Sociale en emotionele vaardigheden maken echter ook verschil in hoe mensen de alledaagse problemen aankunnen Cognitieve vaardigheden hebben vooral impact op uitkomsten in onderwijs en op arbeidsmarkt, Sociale en emotionele vaardigheden hebben een grotere impact op diverse sociale uitkomsten: gezondheid, participatie, …

9 Cognitive and Socio-emotional skills (OESO – CERI 2014)

10 Cognitive and socio-emotional skills (OESO – CERI 2014 - 2019)

11 The Definition and Selection of Key Competencies (OESO, 2005) Uitgangspunten: Om goed te kunnen functioneren moeten mensen: omgaan met veranderende technologieën omgaan met grote hoeveelheden aan beschikbare informatie zorgen voor een evenwicht tussen economische groei en duurzame ontwikkeling zorgen voor een evenwicht tussen welvaart en sociale gelijkheid. Sleutelcompetenties: Bijdragen tot betere uitkomsten voor de samenleving en individuen; Mensen helpen om aan de gestelde eisen te voldoen in een brede waaier aan contexten en; Niet alleen belangrijk voor specialisten maar voor iedereen!

12 The Definition and Selection of Key Competencies (OESO, 2005) Interactief gebruiken van instrumenten materiaal, taal, ICT, kennis, wetten, e.d. effectief gebruiken om te voldoen aan de vele dagelijkse en professionele eisen van de moderne samenleving Functioneren in sociaal heterogene groepen Competentie beschikken om diverse, complexe en sociaal heterogene groepen te vormen, er lid van te worden en er ook effectief en democratisch in te functioneren Autonoom en reflectief handelen opkomen voor eigen rechten, interesses en belangen, zelf(standig) denken en handelen, initiatief nemen voor interacties met zijn omgeving, strategieën ontwikkelen om doelen te bereiken en dit vanuit onderzoek van en reflectie op de specifieke omgeving waarin gehandeld wordt

13 Center for Curriculum Redesign (USA, Internationale non profit organisatie): Wat moeten lln leren in de 21 ste eeuw?

14 EUROPESE REFERENTIEKADERS

15 Europees referentiekader voor LLL (2006) Uitgangspunten: zelfontplooiing, actief burgerschap, sociale cohesie, Inzetbaarheid Acht sleutelcompetenties: 1. Communicatie in de moedertaal; 2. Communicatie in vreemde talen; 3. Wiskundige competentie en basiscompetentie op het gebied van exacte wetenschappen en technologie; 4. Digitale competenties; 5. Leercompetenties; 6. Sociale en civieke competenties; 7. Ontwikkeling van initiatief en ondernemerschap; en 8. Cultureel bewustzijn en culturele expressie. Begrippen die terugkeren: kritisch denken, creativiteit, initiatief, probleemoplossing, risicobeoordeling, het nemen van beslissingen, constructief management

16 EU - Basic Skills (Europese Agenda) (2010) Uitgangspunten Basic Skills zijn het fundament voor: verder leren belangrijk voor het vinden van een job sociale inclusie. Basic Skills leesvaardigheid, wiskundige vaardigheden en STEM-vaardigheden In Europa, beschikken ongeveer 20% van de jongeren niet over de noodzakelijke basisvaardigheden in leesvaardigheid, wiskundige vaardigheden en STEM-vaardigheden Tegen 2020 zijn minder dan 15% van de 15-jarigen laagpresteerders voor de genoemde basisvaardigheden.minder dan 15% van de 15-jarigen

17 Basic Skills – België Education and Training Monitor (2014)

18 LANDENVOORBEELDEN

19 Frankrijk & Nieuw-Zeeland Frankrijk Zeven sleutelcompetenties (soccle commun): (1) Franse taal, (2) kennis van een levende vreemde taal, (3) basiscompetenties van wiskunde, natuurwetenschappen en technologie, (4) ict- vaardigheden, (5) basiscompetenties rond humane wetenschappen, (6) sociale en burgerschapscompetenties, (7) autonomie en ondernemingszin De sleutelcompetenties worden progressief verworven vanaf de kleuterschool tot het einde van de leerplicht (16 jaar). Nieuw - Zeeland vijf sleutelcompetenties die in een bepaalde volgorde aan elkaar verbonden zijn: (1) denken, (2) gebruik van taal, symbolen en teksten, (3) zelfsturing, (4) omgaan met anderen en (5) participatie en bijdragen aan

20 Schotland vier capaciteiten zorgen dat elk kind en elke jongere (1) een succesvolle leerder, (2) een zelfzeker individu, (3) een verantwoordelijke burger en (4) een effectieve participant is. De capaciteiten worden gebruikt als ordeningskader voor het beschrijven van eigenschappen en bekwaamheden die men bij kinderen en volwassenen wil ontwikkelen en realiseren.

21 Schotland

22 Meer informatie http://www.vvn.be/wp- content/uploads/2011/04/Leen_Alaerts_sleutelcompetentieseuropa.pdf, 2006 http://www.oecd.org/pisa/35070367.pdf, Rychen & Salganik, 2005 http://www.oecd.org/pisa/35070367.pdf http://curriculumredesign.org/wp-content/uploads/CCR-Concept- Final-Charles-Fadel.pdf Eurydice, 2012, Developing Key Competences at School in Europe http://media.education.gouv.fr/file/27/02/7/livret_personnel_comp etences_149027.pdf; http://www.education.gouv.fr/cid2770/le- socle-commun-de-connaissances-et-de-competences.html http://nzcurriculum.tki.org.nz/The-New-Zealand-Curriculum/Key- competencies http://www.educationscotland.gov.uk/thecurriculum/whatiscurricul umforexcellence/index.asp


Download ppt "Basisvorming Internationale ontwikkelingen Werkseminarie PAV 20 november 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google