De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Albrandswaard op weg naar een regiegemeente

Verwante presentaties


Presentatie over: "Albrandswaard op weg naar een regiegemeente"— Transcript van de presentatie:

1 Albrandswaard op weg naar een regiegemeente
Albrandswaard op weg naar een regiegemeente Bert Kooiman

2 Gemeente Albrandswaard
Dorpen Poortugaal en Rhoon Kleine organisatie 25000 inwoners 140 fte Bar samenwerking Dorpen tussen groen en stad

3 Waarom BAR samenwerking?
Behoud zelfstandigheid door samenwerking; Overheveling taken vanuit het Rijk; Rol van de gemeente in de samenleving verandert; Vergroten slagkracht van de gemeenten; Albrandswaard: Bestuurskrachtmeting 2009.

4 Proces van de BAR samenwerking
Bestuurlijk proces (drie gemeenteraden) 2008/2009 Koersdocument BAR-goed; Maart 2012 Koersdocument BAR-beter; Oktober 2012 BAR-code. Ambtelijk/bestuurlijk proces binnen Albrandswaard: Augustus 2011 Albrandswaard 2.0; November 2011 Geeldruk regieorganisatie; December 2012 Draaiboek regieorganisatie.

5 BAR samenwerking 3 zelfstandige gemeenten;
Iedere gemeente heeft een regieteam; Er is één uitvoeringsorganisatie;. 8 Domeinen; 24 Afdelingen; Afdeling control; Circa 800 fte; De bestuurlijke aansturing van de gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie ligt bij de drie colleges gezamenlijk. Vorm is een gemeenschappelijke regeling.

6 Visie op regiegemeente
Bij een regieorganisatie gaat het om 3 vitale processen, te weten: 1. Samen met inwoners beleid over samenlevingsvraagstukken voorbereiden (co-creatie); 2. Samen met inwoners beleidsdoelstellingen realiseren (co-productie); 3. Ervoor zorgen dat uitvoerende taken van de gemeente samen met of door anderen hoogwaardig en efficiënt worden gerealiseerd (uitbesteding). De uitvoerende- en bedrijfsvoeringstaken brengen wij onder in de GR-BAR. Wij werken met Resultaat Afspraken Documenten richting onze opdrachtnemers (GR-BAR, instellingen etc.)

7 Draaiboek Regie, december 2012

8 De kern van het regieteam

9 Rollen en competenties regisseurs
De regisseurs ondersteunen het bestuur in drie rollen: 1. Strategisch adviseur/sparringpartner van de bestuurders; 2. (Gemandateerd) opdrachtgever; 3. Verbinder. Zij beschikken over de volgende competenties: 1. Netwerkkracht; 2. Opdrachtgeverschap; 3. Ondernemerschap; 4. Strategisch denkkracht; 5. Omgevingsbewustzijn (incl. bestuurlijke sensitiviteit); 6. Resultaatgericht handelen.

10 Het opleidingstraject
Introductieblok (met collegeleden) 4e kw 2013 Module opdrachtgever/-nemer 1e kw 2014 Module strategisch adviseur 2e kw 2014 Module verbinder 3e kw 2014 Certificaat en ontwikkelassessment 4e kw 2014 Eerste certificaat update dag 1e kw 2015

11 Regie en het Overheidsontwikkelmodel
Het OO-model kent meerdere toepassingsmogelijkheden: Ontwikkelmodel (positiebepalingen, audits, verbeterconferenties); Als format (A3) voor het afdelings- en concernjaarplan en Als kapstok voor lopende ontwikkelingen. Voor de ontwikkeling van de regiegemeente hebben we het OO-model als kapstok gebruikt.

12


Download ppt "Albrandswaard op weg naar een regiegemeente"

Verwante presentaties


Ads door Google