De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

  Extern winnen is intern beginnen.  Informatie-uitwisseling binnen het bedrijf.  !  functioneren van de organisatie. Het belang.

Verwante presentaties


Presentatie over: "  Extern winnen is intern beginnen.  Informatie-uitwisseling binnen het bedrijf.  !  functioneren van de organisatie. Het belang."— Transcript van de presentatie:

1

2   Extern winnen is intern beginnen.  Informatie-uitwisseling binnen het bedrijf.  !  functioneren van de organisatie. Het belang

3   Zakelijke dienstverlening  Verkopen v. dienst en advies  Intensieve samenwerking  Overleg en afstemming  Aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen en technieken  Signalen van buiten  Meer info over beleid van de onderneming  Betere scholing en democratisering Het belang: Aantal ontwikkelingen

4   Toenemende flexibilisering van arbeid  Interne afstemming en werkoverleg  Goed informeren over de activiteiten  Fusies aangaan  Vereist meer communicatie  Richtten op kerntaken  Arbeidscapaciteit aanpassen aan veranderende markt  Jaarcontract, gedetacheerden en uitzendkrachten Het belang: Aantal ontwikkelingen

5   Gevolgen  Niet op de hoogte van de belangrijke ontwikkelingen  Sfeer van wantrouwen  Minder verantwoordelijkheidsgevoel  Moeilijk te signaleren en erop in te spelen  Kenmerken  Veel conflicten  Trage terugkoppeling van plannen en acties  Geen duidelijkheid tot verandering  Veel en inefficiënte vergaderingen  Geen selectie op verspreide info  overdaad aan communicatie Het belang: Slechte interne communicatie

6   Geeft een richting aan – uitgangspunten:  Wij-gevoel  Welk niveau wordt er gecreëerd  Segmentatie van doelgroepen en informatie  Interne doelgroepen zijn belangrijk  Segmentatie doorvoeren  Bv. onderscheid maken tss. medewerkers binnen een organisatie.  Mate van openheid  Open communicatieklimaat  Zijn de notulen van het managementteam openbaar? De visie

7   Persoonlijk of via andere kanalen  Belang aan persoonlijke communicatie?  Voorkeur bij andere kanalen?  Formeel – informeel  Via vaste wegen?  Volgens vaste regels?  Binnen ruime marges?  Richting  Andere vaste communicatievormen?  Onafhankelijkheid  Mening uiten?  via personeelsblad of intranet? De visie

8   Soorten informatie: De visie Interne communicatie Taakinformatie Werkinstructies Procesinformatie Commerciële informatie Beheersinformatie Beleidsinformatie Soort doelen? Succesvol doelen nastreven? Invloeden? Veranderingen? Plaatsinneming van het werk? P&O - informatie Info over faciliteiten en regelingen Afdeling Personeel en organisatie Motiverende informatie Positief werkklimaat creëeren Duidelijk takenpakket Goed geïnformeerde medewerkers Andere factoren! Organisatie Inhoud job en doorgroei- mogelijkheden Begeleidende rol bij motivatie

9   Hoe uit de cultuur zich? Bedrijfscultuur Helden en antihelden Rituelen Symbolen Waarden en normen

10   Horizontale  Tussen medewerkers met zelfde positie in de hiërarchie  Via vergaderingen en intranet  Diagonale  Doorkruist de organisatiestructuur  Bv. verbetering van de ventilatie  Parallelle  Rechtstreeks met alle medewerkers tegelijkertijd  Informele  Belangrijke info snel verspreiden  Interne publieksgroepen eerder inlichten dan externe  Voorkomt sfeer van wantrouwen Interne communicatielijnen

11  Creëeren draagvlak Invoeren Nalopen van het hele proces Bepalen van behaalde doelstellingen? Visie op communicatie Nieuwe middelen en structuren Procedures en verantwoordelijkheden Doelstellingen per doelgrooep Analyseren Onderzoeken Vaststellen Bepalen AnalyseStrategie UitvoeringEvaluatie Planning

12   Tweerichtingsverkeer  meer interactief  Topdown (=verticale)  Informeren over maatregelen, instructies en beleid  Werkoverleg  Gang van zaken doornemen  Bv. Mededeling van een directe chef, een directiebrief Bottom-up  Info over het reilen en zeilen  Meningen en suggesties van de medewerkers Interne communicatielijnen

13  Soorten StrategieStructuurCultuur Types Innovators Early adapters Early majority Late majority Laggards Weerstand Gebrek aan informatie Angst om te verliezen Vertrouwen Inschatting van de gevolgen Communiceer intensief en eenduidig Duidelijke omvang van de verandering Plaatsverandering: Hoe? Veranderingen

14   Knelpunten opsporen  Centrale vragen stellen  Stappenplan  Mondeling interview  Gesprekken en schriftelijke interviews  Organisatie in de praktijk: Hoe?  Analyseren van de gegevens en advies geven Communicatie-audit

15   Persoonlijk gesprek met leidinggevende!  Vormen  Taak- en beheers-informatie  Het beleid van de organisatie  Algemene personeelsbijeenkomst  Mogelijkheid tot feedback en terugkoppeling  Nieuwe medewerkers?  Introductieboekje, introductiedag en rondleiding  Vervolggesprek Mondelinge interne communicatie

16   Ambassadeurs  Zijn goed op de hoogte  Begrijpelijke, juiste en actuele berichtgevingen  Personeelsblad  Informatiebulletin en kaderblad  Intranet  E-mail  Mededelingenbord  Knipselkrant  Directiebrief  Sociaal en Arbo-jaarverslag  Rapporten, memo’s, brieven  Posters  Folders  Ideeënbus Schriftelijk interne communicatie

17   Informatie toekennen  Economische –en financiële stand van zaken  Verlies –en winstrekening  Sociaal beleid en meerjarenplanning  Advies vragen  Economische zaken  Benoeming van commissarissen  Instemming hebben voor belangrijke beslissingen  WOR-praktijk  Verslaglegging door ondernemingsraad  Buitenstaander leidt beter de vergadering Ondernemingsraad

18


Download ppt "  Extern winnen is intern beginnen.  Informatie-uitwisseling binnen het bedrijf.  !  functioneren van de organisatie. Het belang."

Verwante presentaties


Ads door Google